Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 TISK ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ TISK ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ Čs. soc.dem. – vždy byla ve většině vlád do roku 1938 V roce 1928 měla soc.dem. 70 politických listů , z toho 5 deníků, značný počet družstevních, odborových, mládežnických, ženských časopisů Vychází PRÁVO LIDU a VEČERNÍK PRÁVA LIDU, pro venkov hlavičkový list PŘÍTEL LIDU A , MORAVSKÝ PŘÍTEL LIDU. Plzeň – NOVÁ DOBA, Ostrava – DUCH ČASU. Ve 30.letech ostravský POLEDNÍK PRÁVA LIDU, Praha – RANNÍ NOVINY – bulvár PRÁVOLIDU – 1897 – hájil zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků List byl antikomunisticky zaměřený, vyzýval dělníky, aby se nezúčastnili demagogických akcí komunistů Varoval své členy před hnutím nezaměstnaných, nesouhlasí s akcemi „proti hladu,fašismu a válce, za chléb, práci, půdu a svobodu“. je proti všem společným akcích s komunisty proti fašismu, v květnu 1936 odmítá soc.dem společný návrh Socialistické internacionály na jednotný postup v boji proti fašismu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 ČS.STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ČS.STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ 1897 založena Čs.strana nár.socialistická –V.Klofáč. 1926 – jedním z čelných představitelů Edvard Beneš 1926 – pravicové křídlo strany Jiří Stříbrný, fašistické tendence vyloučeni tisk tlumočníkem hradní politiky, nositel masarykismu TISKOVÝ KONCERN MELANTRICH, ředitel Jaroslav Šalda – úspěšný podnikatel – 1934 – pracovníků, z toho 120 redaktorů a 50 kolportérů, novinových stánků. Ve druhé pol. 30.let měl 5 tiskáren – Václav.nám, Smíchov, Brno, Ostrava, Žilina.Měl 5 podniků –pojišťovnu, výrobu gramofonových desek, inzertní podnik atd. Redakce a administrace byly ve 29 městech republiky a ve Vídni tituly: ČESKÁ DEMOKRACIE, ČS.HLASY NA DUNAJI, Od roku – deník ČESKÉ SLOVO, po vzoru soc.dem. také ČESKÉ SLOVO VEČERNÍK –později VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO. Pohotové, pestré a stručné zpravodajství,masově publikuje fotografie, pro kraje zavádí mutační stránky – až 18. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 Ročně 1.393 vagonů papíru – tj. 28% republikové roční spotřeby.
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ MELANTRICH vydával 11 deníků, 60 regionálních týdeníků, 12 čtrnáctideníků, 40 měsíčníků.Dalších 70 titulů bez uvedení periodicity. Ročně vagonů papíru – tj. 28% republikové roční spotřeby. ČESKÉ SLOVO – , VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO – , A – ZET , TELEGRAF – , PRAŽSKÝ ILUSTROVANÝ ZPRAVODAJ – , HVĚZDA , AHOJ – EVA – , VKUS – Pro MELANTRICH pracoval F.X.Šalda, B.Mathesius, Josef Šusta- DĚJINY SVĚTA , Jan Alda, Olga Scheinpflugová, V.V.Štěch, Fr.Němec a K.Poláček – soudničky, Josef Lada, Fr.Bidlo, Karel Hájek – foto. Snaha o objektivitu – informační tisk, ale Ranní České slovo za třetinovou cenu důvěrníkům strany – tedy jen za poštovné,schodek z jiných výnosů. ČESKÉ SLOVO – mluvčí středních vrstev, maloburžoazie a lépe placených dělníků. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
TISK LEVICE vzniká v konfliktu s politikou soc.dem. marxistická levice – v ní členové v průmyslových aglomeracích – Kladno, Ostrava , Brněnsko, severní Čechy. Kladenská SVOBODA – 1919 přechází na levicové postoje jako první, Ant.Zápotocký, Brno – ROVNOST – Josef Hybeš, ostravský Dělnický deník atd. Vznikají listy nové, programově levicové – Třebíč – JISKRA, Plzeň –PRAVDA Únor 1919 – SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – tisk levice – sdružuje ideově a koncepčně reformní křídlo soc.dem.Redakci řídí B.Šmeral, krátce také dělnický novinář Antonín Macek Spolupráce- Ant. Zápotocký, J.Hybeš SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – také informace o levici v Evropě, nečekat na socialismus shora, cestou reforem, ale revoluční cestou. Po založení KSČ vychází jako KOMUNISTA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
TISK LEVICE Marxistická levice – odštěpení od soc.dem. – 21.září 1920 – RUDÉ PRÁVO šéfredaktor B.Šmeral, v redakci Ivan Olbracht, soc.dem zastavuje dodávky informací, znemožňuje poskytování úvěrů, maří dodávky papíru Rudého práva, Obsazení Lidového domu – vyhnání levicových zaměstnanců, odcházejí do Myslíkové ulice, později do Karlína. květen 1921 – založení KSČ Vydávala kolem 52 titulů, z toho 7 deníků, ženské, mládežnické, odborové, 1927 – 27 titulů 1933 – 32 listů Rudé právo – živá grafická úprava, kresby F.Bidla, . Rudé právo 2x denně – večer jako Rudý večerník redakce J.Fučík, Jan Šverma, K.Gottwald, S.K.Neumann, J.Wolker, V.Nezval a další doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
ZALOŽENÍ KSČ úvodník, politický komentář, zprávy ze zahraničí, Beseda, Soudní síň, Sportovní hlídka, Literární příloha, Dětská besídka, politické informace, Rudé právo jako organizátor – stávky, demonstrace, politická výchova, vnitrostranické diskuse o bolševizaci strany CENZURA – zabavování článků a čísel 1921 – 145 článků, 1929 – článků, Rudé právo – zastaveno až na 3 měsíce, Rudý pondělník – na 6 měsíců 1934 atd. Proto redakce sama - autocenzura únor 1929 – založení KSČ roztržka spisovatelé – vystoupení sedmi - Ivan Olbracht, Josef Hora, Helena Malířová, Jaroslav Seifert, Marie Majerová, S.K.Neumann, V.Vančura – březten 1929 Byli vyloučeni z KSČ Trvalé čistky v KSČ list v čele stávkového hnutí, hnutí na obranu republiky, doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 ROVNOST, SVOBOA – deníky v Brně a Kladně
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ROVNOST, SVOBOA – deníky v Brně a Kladně HALÓ NOVINY - po zastavení RP – typografové náhradní titul 1993 / 1938 TVORBA – F.X.Šalda – 1925 založena, do služeb KSČ od r do vede J.Fučík, 1931 – náklad výtisků Občanská válka ve Španělsku – Tvorba reportáže ROZSÉVAČKA – list pro ženy, 1926, M.Majerová, H.Malířová, věstník pro funkcionářky, až od 1929 – Jožka Jabůrková – živý titul, emancipace ženy, Další levicový tisk – časopis ČERVEN – S.K.Neumann, pro výtvarné umělce, kritiky, spisovatele.posléze anarchistický DĚVETSIL vydává PÁSMO, RED – K.Teige, HJ.Seifert, Fr.Halas, B.Václavek VAR- Z.Nejedlý – kulturně politický list, LEVÁ FRONTA, KMEN, INDEX, U-BLOK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ZEMĚDĚLSKÉHO A MALOROLNICKÉHO LIDU
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ZEMĚDĚLSKÉHO A MALOROLNICKÉHO LIDU 1922 – jako následovník několika zemědělských stra, heslo VENKOV JEDNA RODINA SELSKÉ NOVINY – 1889, OBRANA ZEMĚDĚLCŮ, 1906 – VENKOV, 1914 – VEČER – sledovali zájmy venkovské buržoazie, nakonec propagátor a obdivovatel fašismu. ČS. STRANA LIDOVÁ Strana politického katolicismu, 1922 – LIDOVÉ LISTY – nejvíce čtenářů na venkově, střet zájmu lidovců s agrárníky. PRAŽSKÝ VEČERNÍK, Brno – DEN, Olomouc – NAŠINEC atd. V redakci také Jan Scheinost (šéfredaktor, bývalý gen. sekret. Národní obce fašistické, pak gajdovské Říšské stráže) Scheinost – vydavatel RODOKAPSŮ – s církevním schválením – mravní normy – v jednom svazku jedna vražda, dobro vždy vítězí nad zlem, cizoložství je nepřípustné. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 NÁRODNÍ LISTY - od r. 1861 - náklad 20.000 ex. kolem r. 1925,
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ČS. NÁRODNÍ DEMOKRACIE 1918 vzniká, definitivně 1919 s tímto názvem, před volbami 1935 spolu s Národní ligou J.Stříbrného a Národní frontou prof. Mareše = Národní sjednocení. Politický vůdce – Karel Kramář- extrémně pravicová strana zájmy Živnobanky a Svazu průmyslníků.(Al. Rašín, J.Preiss, A.Stránský apod.). Bohatá struktura – NÁRODNÍ LISTY, NÁROD, ROLE, Plzeň – ČESKÝ DENÍK, Ostrava – MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK, atd., zájmové časopisy – MLADÝ NÁROD, STUDENT, NÁRODNÍ UČITEL, ČESKÁ REVUE. NÁRODNÍ LISTY - od r náklad ex. kolem r. 1925, Redaktoři – 1918 odcházejí z redakce – bří Čapkové, K.M.Čapek-Chod, Jan Herben, J.Rurych., Pracují zde –V.Dyk, I.Hermann, Em.Poche, Arne Novák, Ot.Fischer, Jana Jesenská Ve sportu Vilém Henry –Heinz – autor české sportovní terminologie. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ 1922 – VLIV Mussoliniho pochodu na Řím –zakládání fašistických organizací, zejména 1922NÁRODNÍ HNUTÍ – vydává deník 28. ŘÍJEN. 1925 – vzniká NÁR. OBEC FAŠISTICKÁ – Radola Gajda, od r jako pol. strana. Orgán – ŘÍŠSKÁ STRÁŽ, pak Fašistické listy, Lech, Vlajka Fronta, Árijský zpravodaj, Fašistické noviny, Árijská povinnost- orientace vypjatý nacionalismus, posléze jasný fašismus. Malý náklad. NÁRODNÍ LIGA Jiří Stříbrný – 1926 vyloučen z Čs.strany socialistické, 1930 samostatná NÁRODNÍ LIGA. Požadavek fašistického převratu v Českosl. Útok proti Hradu, socialistům – PONDĚLNÍ LIST, 1929 EXPRES Satirický týdeník ŠEJDREM, doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 -STR.176- DISKUSE O NESTRANICKOSTI
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ citát – 175 Struktura všech titulů stejná – na 1-domácí události, pikantní vraždy a tragédie, na 2- zprávičky o méně významných neštěstích a drobně zahraničí, na 3- romány a seriály, na 4- sport a inzerce, na 5 kultura a soutěže – krásné nožky apod. NEZÁVISLÝ TISK Tzv.nezávislý tisk – LIDOVÉ NOVINY, NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ, TRIBUNA, NÁRODNÍ POLITIKA. -STR.176- DISKUSE O NESTRANICKOSTI NÁRODNÍ POLITIKA – 1885, sloužila Kramářově nár. demokracii. Vycházela 2x denně – ex, v neděli Mnohostránková příloha inzertní – MALÝ OZNAMOVATEL. Komerční list, dokonce placené i redakční části –velký průmysl a bankovní kapitál. Konzervativní až fašistický list doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

13 LIDOVÉ NOVINY, PŘÍTOMNOST
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ LIDOVÉ NOVINY, PŘÍTOMNOST buržoazně demokratický list, LN Brno, 2x denně á exem. Autoři- Těsnohlídek, bří Čapkové, Ed.Bass, K.Poláček, J.Drda, Fr.Kožík, O.Mikulášek, O.Sekora, reportér – Fr.Gel, spolupráce S.K.Neumann, V.Nezval, K.Biebl. PŘÍTOMNOST – Jar. Stránský vydavatel, šéfredaktor Ferd. Peroutka – titul pro vzdělance – politicky, filozof., psychol., literárně zaměřené NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ Burž.dem.tisk – 1924 deník – jako orgán bývalých legionářů, přílohy – Výchova a škola, Legionářský týden, Hodina – liter.příloha,Rodina a domácnost, pro děti – Svítání. M.Majerová, Mirko Očadlík, Vlad.Vančura, Fr.Langer, - hájení zájmů učitelů a státních zaměstnanců, udržování legionářských tradic, boj proti klerikalismu a šovinismu. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

14 ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
Září 1938 Mnichovská dohoda – odstoupení pohraničí – tedy obranného systému ČSR, část průmyslového potenciálu země ČSR ztratila v říjnu a listopadu téměř třetinu svého území a obyvatel, přesun do vnitrozemí, komplikace s ubytováním, sociální postavení , nezaměstnanost, zvyšování cen, zhoršování zásobování …. Odstoupení E.Beneše, úřednická vláda gen. Syrového 15. březen 1939 – okupace ČSR – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA Na konci 30.let – kolem titulů tisku, koncem roku 1938 cca 1.900 Září 1938 – vznik cenzurní komise při MV – tisk, RV, film, divadlo apod. – úřadům doručovány obtahy před vytištěním – předběžná cenzura, zákaz vycházení bílých míst – svědectví o cenzurním zásahu. Využívání možnosti zákazu či zastavení listu – nejdříve komunistický, pak další levicový tisk, legionářský tisk, ale i německý antifašistický atd. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

15 17.11.1939 – uzavření českých VŠ po demonstracích k 28.říjnu
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vznik Strany národní jednoty – listopad 1938 – (Agrární strana, Nár.sjednocení, živnostníci, ČS.strana lidová, Nár. socialisté, strany J.Stříbrného a R.Gajdy) v čele agrárník R.Beran – ministerský předseda Komunistický tisk do ilegality, snaha o dohodu s pokrokovými vydavateli, aby část obsahu jejich tiskovin byla k dispozici KSČ – do března 1939 to bylo možné, pak jen tisk ilegální. Vznik NÁRODNÍHO SOURUČENSTVÍ – březen 1939 výbor, který měl být výrazem jednoho politického seskupení v českých zemích, náhrada NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. – uzavření českých VŠ po demonstracích k 28.říjnu Nesouhlas s režimem- převoz ostatků K.H.Máchy z Litoměřic do Prahy, náboženské slavnosti, poutě, bojkot německých film, stávky, sabotáže, nástup R.Heydricha do Prahy – snaha realizovat konečné řešení české otázky atentát na Heydricha květen 1942 – zesílení teroru- systematický tlak – peněžní pokuty, zatýkání, demonstrativní zastřelení, pracovní povinnost pro mládež a ženy – zejména po bitvě u Stalingradu, likvidace kulturních památek atd. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

16 ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
Ilegální odboj, partyzánské hnutí, ilegální Obrana národa – vojenská organizace, Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ)– levicový, - soc.dem., odbory, národní socialisté Snaha o sjednocení odboje – ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího - gestapo tvrdé zásahy proti odboji. Zahraniční odboj – atentát na R.Heydricha Lidice, Ležáky, doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

17 LEGÁLNÍ ŽURNALISTIKA NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ LEGÁLNÍ ŽURNALISTIKA NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU Vliv nacistické propagandy, ,tisková a cenzurní praxe Ústředí dozorčí tiskové služby – hlavní cenzorský úřad, Německá služebna pro tisk – snaha pacifikovat český tisk ve prospěch fašistických myšlenek Presseklub – oficiální tiskovky 1x týdně pro šéfredaktory, pokyny od Wolfganga Wolframa von Wolmara – šéf tiskového oddělení úřadu říšského protektora. Po napadení Polska – přísná vojenská cenzura, povinně informace o úspěších německé armády, seznam témat vhodných a nevhodných – SOUBORNÝ PŘEHLED PRO TISKOVOU PŘEHLÍDKU- září 1939 1942 vznik Ministerstva lidové osvěty – v čele E.Moravec, sám aktivně proněmecky píšící ministr školství doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

18 1939 – od března do prosince zánik 172 titulů novin a časopisů
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 1939 – od března do prosince zánik 172 titulů novin a časopisů Perzekuce zejména v roce 1941 – zaniká tisk Sokola a Junáka, Zastaveny jsou Národní listy, z bulváru EXPRES, TELEGRAF od r – omezena inzerce, horší kvalita papíru. Předsednictvo ministerské rady – stanovuje rozsah titulu, výši nákladu, souhlasit se šéfredaktorem, atd … zaniká v r.1941dalších 623 titulů 1944 – srpen / září – nová vlna postihu – „totální mobilizace sil pro Říši“ – zastaveny: A-ZET, VEČER, ČESKÉ SLOVO atd… Do konce války se udržely deníky – LIDOVÉ LISTY, LIDOVÝ DENÍK,NÁRODNÍ PRÁCE, NÁRODNÍ POLITIKA, NÁRODNÍ STŘED, POLEDNÍ LIST, VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO,VENKOV, Brno - LIDOVÉ NOVINY a MORAVSKÉ NOVINY, v Plzni NOVÁ DOBA V posledním měsíci okupace vychází jen 500 titulů per.tisku, deníky omezeny jen na 1 list doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

19 V době Pražského povstání – rozhlas významnou roli v organizaci
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Kolaborantští novináři – jen 3. a 4. garnitura předválečných novin, pro ně zájezdy do Německa, Polska, aktivní propaganda fašismu, 1939 – vznik NÁRODNÍHO SVAZ NOVINÁŘŮ – odborový charakter organizace, podpora nezaměstnaných nov., podpora ve prospěch pozůstalých obětí z řad novinářů Od roku 1942 v čele Vladimír Krychtálek – Národní svaz zcela do služeb nacistů, požadoval např. prokazování árijského původu novinářů do 3.generace, aktivně pronacisticky orientoval tisk od r ze státního Československého rozhlasu vzniká Český rozhlas, jasně cenzurované zpravodajství, publicistika volněji, ale po napadení SSSR – utužení poměrů, více protikomunistických pořadů, propaganda spolupráce Čechů a Němců. V době Pražského povstání – rozhlas významnou roli v organizaci ČTK – 25.srpna 1939 – zcela do služeb Němců, závislá na DBN –německé tiskové agentuře. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

20 Jasný monopol Němců nad zpravodajstvím ČTK
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ V Praze působila i PZ – mobilní skupina novinářů německé armády – zpravodajství z Protektorátu. Jasný monopol Němců nad zpravodajstvím ČTK Film – jednoznačně vysoká priorita propagandistická – jak hraný, tak zpravodajský, Němci nařídili dvojjazyčnost filmových titulků, plakátů, tvrdá cenzura všech produktů, změna skladby promítání v kinech, doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

21 ILEGÁLNÍ ČESKÁ ŽURNALISTIKA
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ILEGÁLNÍ ČESKÁ ŽURNALISTIKA Komunistický tisk – Rudé právo, návazně krajské tituly Pochodeň svobody, Rozhledy, Vpřed, Svoboda, Moravská rovnost, Předvoj V Boj – nekomunistický odboj – vojenské kruhy, legionáři, Český kurýr – velmi dobře informovaný, snaha o realistický pohled na poválečné uspořádání země Další minoritní tiskoviny – velmi prospěšné. Hlavní cíl ilegálního tisku – posílení národního odporu proti nacistům, tlumočení názorů londýnské vlády, diskuse o poválečném Československu V zahraničí – tisk čs. zahraničního odboje – 1938 Paříž- ZPRÁVY, ČESKO-SLOVENSKÝ BOJ, Anglie – 23 titulů časopisů a novin, oficiální mluvčí exilové vlády týdeník ČECHOSLOVÁK další – MLADÉ ČESKOSLOVENSKO - mladá emigrace, doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

22 NAŠE NOVINY – titul pro čs. vojáky v zahraničních jendotkách
ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ženy vydávaly FRAU IN ARBEIT – společný titul rakouských, německých a českých emigrantek – sociální problémy, od r – ČESKOSLOVENSKÁ ŽENA soc.dem v Londýně – NOVÁ SVOBODA – kritická hodnocení linie exilové vlády NAŠE NOVINY – titul pro čs. vojáky v zahraničních jendotkách Rozhlasové vysílání z V.Britanie – české vysílání BBC – září 1938, zcela v režii VB Od 1943 – podpis smlouvy SSSR –ČSR, radikalizace ve vysílání, postupné změny obsahu vysílání doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google