Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

2 2.2. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Čs. soc.dem. – vždy byla ve většině vlád do roku 1938 V roce 1928 měla soc.dem. 70 politických listů, z toho 5 deníků, značný počet družstevních, odborových, mládežnických, ženských časopisů Vychází PRÁVO LIDU a VEČERNÍK PRÁVA LIDU, pro venkov hlavičkový list PŘÍTEL LIDU A, MORAVSKÝ PŘÍTEL LIDU. Plzeň – NOVÁ DOBA, Ostrava – DUCH ČASU. Ve 30.letech ostravský POLEDNÍK PRÁVA LIDU, Praha – RANNÍ NOVINY – bulvár PRÁVOLIDU – 1897 – hájil zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků List byl antikomunisticky zaměřený, vyzýval dělníky, aby se nezúčastnili demagogických akcí komunistů Varoval své členy před hnutím nezaměstnaných, nesouhlasí s akcemi „proti hladu,fašismu a válce, za chléb, práci, půdu a svobodu“. je proti všem společným akcích s komunisty proti fašismu, v květnu 1936 odmítá soc.dem společný návrh Socialistické internacionály na jednotný postup v boji proti fašismu TISK ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ

3 3.3. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 1897 založena Čs.strana nár.socialistická –V.Klofáč. 1926 – jedním z čelných představitelů Edvard Beneš 1926 – pravicové křídlo strany Jiří Stříbrný, fašistické tendence- 1926 vyloučeni tisk tlumočníkem hradní politiky, nositel masarykismu TISKOVÝ KONCERN MELANTRICH, ředitel Jaroslav Šalda – úspěšný podnikatel – 1934 – 1.494 pracovníků, z toho 120 redaktorů a 50 kolportérů, 1.000 novinových stánků. Ve druhé pol. 30.let měl 5 tiskáren – Václav.nám, Smíchov, Brno, Ostrava, Žilina.Měl 5 podniků –pojišťovnu, výrobu gramofonových desek, inzertní podnik atd. Redakce a administrace byly ve 29 městech republiky a ve Vídni tituly: ČESKÁ DEMOKRACIE, ČS.HLASY NA DUNAJI, Od roku 1907 – deník ČESKÉ SLOVO, po vzoru soc.dem. také ČESKÉ SLOVO VEČERNÍK –později VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO. Pohotové, pestré a stručné zpravodajství,masově publikuje fotografie, pro kraje zavádí mutační stránky – až 18. ČS.STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ

4 4.4. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ MELANTRICH vydával 11 deníků, 60 regionálních týdeníků, 12 čtrnáctideníků, 40 měsíčníků.Dalších 70 titulů bez uvedení periodicity. Ročně 1.393 vagonů papíru – tj. 28% republikové roční spotřeby. ČESKÉ SLOVO -1935 – 20.000, VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO – 530.000, A – ZET 135.000, TELEGRAF – 18.000, PRAŽSKÝ ILUSTROVANÝ ZPRAVODAJ – 270.000, HVĚZDA -400.000, AHOJ – 50.000. EVA – 18.000, VKUS – 18.000 Pro MELANTRICH pracoval F.X.Šalda, B.Mathesius, Josef Šusta- DĚJINY SVĚTA, Jan Alda, Olga Scheinpflugová, V.V.Štěch, Fr.Němec a K.Poláček – soudničky, Josef Lada, Fr.Bidlo, Karel Hájek – foto. Snaha o objektivitu – informační tisk, ale Ranní České slovo za třetinovou cenu důvěrníkům strany – tedy jen za poštovné,schodek z jiných výnosů. ČESKÉ SLOVO – mluvčí středních vrstev, maloburžoazie a lépe placených dělníků.

5 5.5. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ vzniká v konfliktu s politikou soc.dem. marxistická levice – v ní členové v průmyslových aglomeracích – Kladno, Ostrava, Brněnsko, severní Čechy. Kladenská SVOBODA – 1919 přechází na levicové postoje jako první, Ant.Zápotocký, Brno – ROVNOST – Josef Hybeš, ostravský Dělnický deník atd. Vznikají listy nové, programově levicové – Třebíč – JISKRA, Plzeň –PRAVDA Únor 1919 – SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – tisk levice – sdružuje ideově a koncepčně reformní křídlo soc.dem.Redakci řídí B.Šmeral, krátce také dělnický novinář Antonín Macek Spolupráce- Ant. Zápotocký, J.Hybeš SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – také informace o levici v Evropě, nečekat na socialismus shora, cestou reforem, ale revoluční cestou. Po založení KSČ vychází jako KOMUNISTA TISK LEVICE

6 6.6. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Marxistická levice – odštěpení od soc.dem. – 21.září 1920 – RUDÉ PRÁVO šéfredaktor B.Šmeral, v redakci Ivan Olbracht, soc.dem zastavuje dodávky informací, znemožňuje poskytování úvěrů, maří dodávky papíru Rudého práva, Obsazení Lidového domu – vyhnání levicových zaměstnanců, odcházejí do Myslíkové ulice, později do Karlína. květen 1921 – založení KSČ Vydávala kolem 52 titulů, z toho 7 deníků, ženské, mládežnické, odborové, 1927 – 27 titulů 1933 – 32 listů Rudé právo – živá grafická úprava, kresby F.Bidla,. Rudé právo 2x denně – večer jako Rudý večerník redakce J.Fučík, Jan Šverma, K.Gottwald, S.K.Neumann, J.Wolker, V.Nezval a další TISK LEVICE

7 7.7. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ úvodník, politický komentář, zprávy ze zahraničí, Beseda, Soudní síň, Sportovní hlídka, Literární příloha, Dětská besídka, politické informace, Rudé právo jako organizátor – stávky, demonstrace, politická výchova, vnitrostranické diskuse o bolševizaci strany CENZURA – zabavování článků a čísel 1921 – 145 článků, 1929 – 1.914 článků, Rudé právo – zastaveno až na 3 měsíce, Rudý pondělník – na 6 měsíců 1934 atd. Proto redakce sama - autocenzura únor 1929 – založení KSČ roztržka spisovatelé – vystoupení sedmi - Ivan Olbracht, Josef Hora, Helena Malířová, Jaroslav Seifert, Marie Majerová, S.K.Neumann, V.Vančura – březten 1929 Byli vyloučeni z KSČ Trvalé čistky v KSČ list v čele stávkového hnutí, hnutí na obranu republiky, ZALOŽENÍ KSČ

8 8.8. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ROVNOST, SVOBOA – deníky v Brně a Kladně HALÓ NOVINY - po zastavení RP – typografové náhradní titul 1993 / 1938 TVORBA – F.X.Šalda – 1925 založena, do služeb KSČ od r. 1928 do 1938 vede J.Fučík, 1931 – náklad 10-14.000 výtisků Občanská válka ve Španělsku – Tvorba reportáže ROZSÉVAČKA – list pro ženy, 1926, M.Majerová, H.Malířová, věstník pro funkcionářky, až od 1929 – Jožka Jabůrková – živý titul, emancipace ženy, Další levicový tisk – časopis ČERVEN – S.K.Neumann, pro výtvarné umělce, kritiky, spisovatele.posléze anarchistický DĚVETSIL vydává PÁSMO, RED – K.Teige, HJ.Seifert, Fr.Halas, B.Václavek VAR- Z.Nejedlý – kulturně politický list, LEVÁ FRONTA, KMEN, INDEX, U- BLOK.

9 9.9. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 1922 – jako následovník několika zemědělských stra, heslo VENKOV JEDNA RODINA SELSKÉ NOVINY – 1889, OBRANA ZEMĚDĚLCŮ, 1906 – VENKOV, 1914 – VEČER – sledovali zájmy venkovské buržoazie, nakonec propagátor a obdivovatel fašismu. ČS. STRANA LIDOVÁ Strana politického katolicismu, 1922 – LIDOVÉ LISTY – nejvíce čtenářů na venkově, střet zájmu lidovců s agrárníky. PRAŽSKÝ VEČERNÍK, Brno – DEN, Olomouc – NAŠINEC atd. V redakci také Jan Scheinost (šéfredaktor, bývalý gen. sekret. Národní obce fašistické, pak gajdovské Říšské stráže) Scheinost – vydavatel RODOKAPSŮ – s církevním schválením – mravní normy – v jednom svazku jedna vražda, dobro vždy vítězí nad zlem, cizoložství je nepřípustné. REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ZEMĚDĚLSKÉHO A MALOROLNICKÉHO LIDU

10 10. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 1918 vzniká, definitivně 1919 s tímto názvem, před volbami 1935 spolu s Národní ligou J.Stříbrného a Národní frontou prof. Mareše = Národní sjednocení. Politický vůdce – Karel Kramář- extrémně pravicová strana zájmy Živnobanky a Svazu průmyslníků.(Al. Rašín, J.Preiss, A.Stránský apod.). Bohatá struktura – NÁRODNÍ LISTY, NÁROD, ROLE, Plzeň – ČESKÝ DENÍK, Ostrava – MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK, atd., zájmové časopisy – MLADÝ NÁROD, STUDENT, NÁRODNÍ UČITEL, ČESKÁ REVUE. NÁRODNÍ LISTY - od r. 1861 - náklad 20.000 ex. kolem r. 1925, Redaktoři – 1918 odcházejí z redakce – bří Čapkové, K.M.Čapek-Chod, Jan Herben, J.Rurych., Pracují zde –V.Dyk, I.Hermann, Em.Poche, Arne Novák, Ot.Fischer, Jana Jesenská Ve sportu Vilém Henry –Heinz – autor české sportovní terminologie. ČS. NÁRODNÍ DEMOKRACIE

11 11. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 1922 – VLIV Mussoliniho pochodu na Řím –zakládání fašistických organizací, zejména 1922NÁRODNÍ HNUTÍ – vydává deník 28. ŘÍJEN. 1925 – vzniká NÁR. OBEC FAŠISTICKÁ – Radola Gajda, od r. 1927 jako pol. strana. Orgán – ŘÍŠSKÁ STRÁŽ, pak Fašistické listy, Lech, Vlajka Fronta, Árijský zpravodaj, Fašistické noviny, Árijská povinnost- orientace vypjatý nacionalismus, posléze jasný fašismus. Malý náklad. NÁRODNÍ LIGA Jiří Stříbrný – 1926 vyloučen z Čs.strany socialistické, 1930 samostatná NÁRODNÍ LIGA. 1932 - Požadavek fašistického převratu v Českosl. Útok proti Hradu, socialistům – PONDĚLNÍ LIST, 1929 EXPRES Satirický týdeník ŠEJDREM, NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ

12 12. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ citát – 175 Struktura všech titulů stejná – na 1-domácí události, pikantní vraždy a tragédie, na 2- zprávičky o méně významných neštěstích a drobně zahraničí, na 3- romány a seriály, na 4- sport a inzerce, na 5 kultura a soutěže – krásné nožky apod. NEZÁVISLÝ TISK Tzv.nezávislý tisk – LIDOVÉ NOVINY, NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ, TRIBUNA, NÁRODNÍ POLITIKA. -STR.176- DISKUSE O NESTRANICKOSTI NÁRODNÍ POLITIKA – 1885, sloužila Kramářově nár. demokracii. Vycházela 2x denně – 100.000 ex, v neděli 400.000 Mnohostránková příloha inzertní – MALÝ OZNAMOVATEL. Komerční list, dokonce placené i redakční části –velký průmysl a bankovní kapitál. Konzervativní až fašistický list

13 13. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ buržoazně demokratický list, LN- 1893 - Brno, 2x denně á 100.000 exem. Autoři- Těsnohlídek, bří Čapkové, Ed.Bass, K.Poláček, J.Drda, Fr.Kožík, O.Mikulášek, O.Sekora, reportér – Fr.Gel, spolupráce S.K.Neumann, V.Nezval, K.Biebl. PŘÍTOMNOST – Jar. Stránský vydavatel, šéfredaktor Ferd. Peroutka – titul pro vzdělance – politicky, filozof., psychol., literárně zaměřené NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ Burž.dem.tisk – 1924 deník – jako orgán bývalých legionářů, přílohy – Výchova a škola, Legionářský týden, Hodina – liter.příloha,Rodina a domácnost, pro děti – Svítání. M.Majerová, Mirko Očadlík, Vlad.Vančura, Fr.Langer, - hájení zájmů učitelů a státních zaměstnanců, udržování legionářských tradic, boj proti klerikalismu a šovinismu. LIDOVÉ NOVINY, PŘÍTOMNOST

14 14. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Září 1938 Mnichovská dohoda – odstoupení pohraničí – tedy obranného systému ČSR, část průmyslového potenciálu země ČSR ztratila v říjnu a listopadu téměř třetinu svého území a obyvatel, přesun do vnitrozemí, komplikace s ubytováním, sociální postavení, nezaměstnanost, zvyšování cen, zhoršování zásobování …. Odstoupení E.Beneše, úřednická vláda gen. Syrového 15. březen 1939 – okupace ČSR – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA Na konci 30.let – kolem 4.000 titulů tisku, koncem roku 1938 cca 1.900 Září 1938 – vznik cenzurní komise při MV – tisk, RV, film, divadlo apod. – úřadům doručovány obtahy před vytištěním – předběžná cenzura, zákaz vycházení bílých míst – svědectví o cenzurním zásahu. Využívání možnosti zákazu či zastavení listu – nejdříve komunistický, pak další levicový tisk, legionářský tisk, ale i německý antifašistický atd. ČESKÁ ŽURNALISTIKA 1938 - 1944

15 15. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vznik Strany národní jednoty – listopad 1938 – (Agrární strana, Nár.sjednocení, živnostníci, ČS.strana lidová, Nár. socialisté, strany J.Stříbrného a R.Gajdy) v čele agrárník R.Beran – ministerský předseda Komunistický tisk do ilegality, snaha o dohodu s pokrokovými vydavateli, aby část obsahu jejich tiskovin byla k dispozici KSČ – do března 1939 to bylo možné, pak jen tisk ilegální. Vznik NÁRODNÍHO SOURUČENSTVÍ – březen 1939 výbor, který měl být výrazem jednoho politického seskupení v českých zemích, náhrada NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. 17.11.1939 – uzavření českých VŠ po demonstracích k 28.říjnu Nesouhlas s režimem- převoz ostatků K.H.Máchy z Litoměřic do Prahy, náboženské slavnosti, poutě, bojkot německých film, stávky, sabotáže, nástup R.Heydricha do Prahy – snaha realizovat konečné řešení české otázky atentát na Heydricha květen 1942 – zesílení teroru- systematický tlak – peněžní pokuty, zatýkání, demonstrativní zastřelení, pracovní povinnost pro mládež a ženy – zejména po bitvě u Stalingradu, likvidace kulturních památek atd.

16 16. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Ilegální odboj, partyzánské hnutí, ilegální Obrana národa – vojenská organizace, Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ)– levicový, - soc.dem., odbory, národní socialisté Snaha o sjednocení odboje – ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího - gestapo tvrdé zásahy proti odboji. Zahraniční odboj – atentát na R.Heydricha 27.5.1942- Lidice, Ležáky,

17 17. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vliv nacistické propagandy,,tisková a cenzurní praxe Ústředí dozorčí tiskové služby – hlavní cenzorský úřad, Německá služebna pro tisk – snaha pacifikovat český tisk ve prospěch fašistických myšlenek Presseklub – oficiální tiskovky 1x týdně pro šéfredaktory, pokyny od Wolfganga Wolframa von Wolmara – šéf tiskového oddělení úřadu říšského protektora. Po napadení Polska – přísná vojenská cenzura, povinně informace o úspěších německé armády, seznam témat vhodných a nevhodných – SOUBORNÝ PŘEHLED PRO TISKOVOU PŘEHLÍDKU- září 1939 1942 vznik Ministerstva lidové osvěty – v čele E.Moravec, sám aktivně proněmecky píšící ministr školství LEGÁLNÍ ŽURNALISTIKA NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU

18 18. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 1939 – od března do prosince zánik 172 titulů novin a časopisů Perzekuce zejména v roce 1941 – zaniká tisk Sokola a Junáka, Zastaveny jsou Národní listy, z bulváru EXPRES, TELEGRAF od r. 1941 – omezena inzerce, horší kvalita papíru. Předsednictvo ministerské rady – stanovuje rozsah titulu, výši nákladu, souhlasit se šéfredaktorem, atd … zaniká v r.1941dalších 623 titulů 1944 – srpen / září – nová vlna postihu – „totální mobilizace sil pro Říši“ – zastaveny: A-ZET, VEČER, ČESKÉ SLOVO atd… Do konce války se udržely deníky – LIDOVÉ LISTY, LIDOVÝ DENÍK,NÁRODNÍ PRÁCE, NÁRODNÍ POLITIKA, NÁRODNÍ STŘED, POLEDNÍ LIST, VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO,VENKOV, Brno - LIDOVÉ NOVINY a MORAVSKÉ NOVINY, v Plzni NOVÁ DOBA V posledním měsíci okupace vychází jen 500 titulů per.tisku, deníky omezeny jen na 1 list

19 19. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Kolaborantští novináři – jen 3. a 4. garnitura předválečných novin, pro ně zájezdy do Německa, Polska, aktivní propaganda fašismu, 1939 – vznik NÁRODNÍHO SVAZ NOVINÁŘŮ – odborový charakter organizace, podpora nezaměstnaných nov., podpora ve prospěch pozůstalých obětí z řad novinářů Od roku 1942 v čele Vladimír Krychtálek – Národní svaz zcela do služeb nacistů, požadoval např. prokazování árijského původu novinářů do 3.generace, aktivně pronacisticky orientoval tisk od r. 1939 ze státního Československého rozhlasu vzniká Český rozhlas, jasně cenzurované zpravodajství, publicistika volněji, ale po napadení SSSR – utužení poměrů, více protikomunistických pořadů, propaganda spolupráce Čechů a Němců. V době Pražského povstání – rozhlas významnou roli v organizaci ČTK – 25.srpna 1939 – zcela do služeb Němců, závislá na DBN –německé tiskové agentuře.

20 20. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ V Praze působila i PZ – mobilní skupina novinářů německé armády – zpravodajství z Protektorátu. Jasný monopol Němců nad zpravodajstvím ČTK Film – jednoznačně vysoká priorita propagandistická – jak hraný, tak zpravodajský, Němci nařídili dvojjazyčnost filmových titulků, plakátů, tvrdá cenzura všech produktů, změna skladby promítání v kinech,

21 21. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Komunistický tisk – Rudé právo, návazně krajské tituly Pochodeň svobody, Rozhledy, Vpřed, Svoboda, Moravská rovnost, Předvoj V Boj – nekomunistický odboj – vojenské kruhy, legionáři, Český kurýr – velmi dobře informovaný, snaha o realistický pohled na poválečné uspořádání země Další minoritní tiskoviny – velmi prospěšné. Hlavní cíl ilegálního tisku – posílení národního odporu proti nacistům, tlumočení názorů londýnské vlády, diskuse o poválečném Československu V zahraničí – tisk čs. zahraničního odboje – 1938 Paříž- ZPRÁVY, ČESKO- SLOVENSKÝ BOJ, Anglie – 23 titulů časopisů a novin, oficiální mluvčí exilové vlády týdeník ČECHOSLOVÁK další – MLADÉ ČESKOSLOVENSKO - mladá emigrace, ILEGÁLNÍ ČESKÁ ŽURNALISTIKA

22 22. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ženy vydávaly FRAU IN ARBEIT – společný titul rakouských, německých a českých emigrantek – sociální problémy, od r. 1943 – ČESKOSLOVENSKÁ ŽENA soc.dem v Londýně – NOVÁ SVOBODA – kritická hodnocení linie exilové vlády NAŠE NOVINY – titul pro čs. vojáky v zahraničních jendotkách Rozhlasové vysílání z V.Britanie – české vysílání BBC – září 1938, zcela v režii VB Od 1943 – podpis smlouvy SSSR –ČSR, radikalizace ve vysílání, postupné změny obsahu vysílání


Stáhnout ppt "1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google