Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ESKÉ ZEMĚ A S LOVENSKO ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY. P ROTEKTORÁT 15. března 1939 – vstup okupační německé armády do Čech, příjezd A. Hitlera do Prahy 16. března.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ESKÉ ZEMĚ A S LOVENSKO ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY. P ROTEKTORÁT 15. března 1939 – vstup okupační německé armády do Čech, příjezd A. Hitlera do Prahy 16. března."— Transkript prezentace:

1 Č ESKÉ ZEMĚ A S LOVENSKO ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

2 P ROTEKTORÁT 15. března 1939 – vstup okupační německé armády do Čech, příjezd A. Hitlera do Prahy 16. března - výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava (Böhmen und Mähren)  v čele Emil Hácha  výkonný orgán – protektorátní vláda  okupační správa v čele s říšským protektorem (Konstantin von Neurath)

3 P ROTEKTORÁT  veškeré rozhodování v rukou německých úředníků – ministerstvo pro Čechy a Moravu (K. H. Frank)  české země začleněny do německé říše  omezená autonomie  chybí zahraniční zastoupení  pouze symbolické ozbrojené síly  gestapo

4 P ROTEKTORÁT

5 Ž IVOT V PROTEKTORÁTU zánik politických stran Národní souručenství – sdružovalo 98% mužů Národní souručenství ( NS, německy Nationale Gemeinschaft (NG) [1][2] nebo Volksgemeinchaft [3] ) byla za Protektorátu Čechy a Morava jediná povolená politická strana, která měla zdánlivě plnit funkci parlamentu (podobně jako za socialismu Národní fronta). Sdružovala téměř všechny mužské státní příslušníky protektorátu, ženám nebylo členství povoleno. Členství bylo formalitou. Jako politická organizace zaniklo 15. ledna 1943, [4] její nástupce, kulturně a politicky propagandistická organizace téhož jména, zanikla s osvobozením v květnu 1945. (wikipedia) [1][2] [3]Protektorátu Čechy a MoravaNárodní fronta [4]1945

6 Ž IVOT V PROTEKTORÁTU zákaz spolků a sdružení 1942 Kuratorium pro výchovu mládeže Jaký cíl mělo kuratorium? Norimberské zákony (cílená likvidace některých skupin obyvatel) Které skupiny obyvatelstva byly likvidovány? Na jakém místě byli tito lidé shromažďovány?

7 D OMÁCÍ ODBOJ Od počátku okupace Zpravodajská činnost Politické ústředí, Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme→ Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), napojení i členů vlády (gen. Eliáš) Komunistický odboj – pod vlivem SSSR

8 D OMÁCÍ ODBOJ Projevy nesouhlasu obyvatelstva (shromáždění při významných dnech, národní pouti) Převoz ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy 28. října 1939 – demonstrace x zásah (1 mrtvý, 1 zraněný student Jan Opletal, jeho pohřeb → další demonstrace → záminka k zavření VŠ, poprava předáků, zatýkání

9 D OMÁCÍ ODBOJ Pohřeb Jana Opletala

10 D OMÁCÍ ODBOJ Reinhard Heydrich – zastupující říšský protektor (likvidace odboje, reorganizace hospodářství – válečná výroba) vyhlášení stanného práva (omezení lidských práv, zrychlené a zjednodušené soudní řízení, zpřísnění trestů) zatýkání představitelů odboje, zničení odboje

11 D OMÁCÍ ODBOJ Atentát na Heydricha – 27. května 1942, zahraniční odboj, parašutisté Jan Kubiš, Jozef Gabčík Heydrichiáda - teror po atentátu  stanné právo  popravy  Lidice  likvidace odboje

12 D OMÁCÍ ODBOJ

13 Z AHRANIČNÍ ODBOJ odchod řady vojáků a politiků do exilu centrum Paříž, Londýn v čele E. Beneš cíl – obnovení republiky v předmnichovských hranicích nejednotnost vytvoření prozatimních státních orgánů

14 Z AHRANIČNÍ ODBOJ  čsl. vláda v exilu  prezident  státní rada (parlament)  1941 uznána za představitelku Čsl. Republiky obnova ČSR zařazena mezi válečné cíle spojenců 1942 – neplatnost Mnichovské dohody (VB, Fr.)

15 Z AHRANIČNÍ ODBOJ účast čsl. vojáků v boji x Hitlerovi Polsko  po porážce Polska většina vojáků zadržena sov. armádou a internována v SSSR Francie  pozemní jednotky i letci  po porážce evakuace do Velké Británie

16 Z AHRANIČNÍ ODBOJ Velká Británie  1. čsl. smíšená brigáda  po invazi 1944 přesunuta do Francie  stíhací a bombardovací peruť (bitva o Anglii)

17 Z AHRANIČNÍ ODBOJ Českoslovenští letci

18 Z AHRANIČNÍ ODBOJ Sovětský svaz  čsl. vojenská jednotka → 1. samostatný prapor → 1. čsl. armádní sbor  podíl na osvobozování republiky  gen. Ludvík Svoboda

19 Z ÁVĚR VÁLKY Problém Slovenska  spojenec Německa → poražený stát  opozice vůči oficiální vládě → vytvoření Slovenské národní rady, obnova Čsl. republiky  příprava povstání (29. 8. 1944) → potlačeno → přechod do partyzánské války  osvobození Slovenska → zánik Sl. štátu (jaro 1945)

20 Z ÁVĚR VÁLKY Jaro 1945 – jednání o podobě a programu budoucí vlády, velká síla komunistů  zákaz některých pol. Stran (agrární, národně demokratická, Hlinkova ľudová strana) kvůli pravicovému charakteru nebo vině na zániku ČSR  všechny pol. strany sdruženy v Národní frontě (velký vliv komunistů KSČ, KSS – samostatné)

21 Z ÁVĚR VÁLKY Košický vládní program  těsná spolupráce se Sovětským svazem  znárodnění klíčových podniků  konfiskace majetku Němců, Maďarů a kolaborantů

22 Z ÁVĚR VÁLKY Květnové povstání  živelně od 1. května  Praha 5. května  v čele Česká národní rada  těžké boje (rozhlas)  pomoc armády gen. Vlasova  dodržování demarkační linie

23 Z ÁVĚR VÁLKY  8. května - kapitulace něm. vojsk v Praze (složení zbraní, odchod do amerického zajetí)  9. května - příjezd sovětské armády do Prahy  10. května – příjezd vlády do Prahy

24 D EMARKAČNÍ LINIE

25 O SVOBOZENÍ P RAHY

26 O SVOBOZENÍ T EPLIC – NÁM. S VOBODY


Stáhnout ppt "Č ESKÉ ZEMĚ A S LOVENSKO ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY. P ROTEKTORÁT 15. března 1939 – vstup okupační německé armády do Čech, příjezd A. Hitlera do Prahy 16. března."

Podobné prezentace


Reklamy Google