Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČSR ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA •16. března 1939 vyhlášen protektorát Č a M •PROTEKTORÁT = ochraňované území >< ve skutečnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČSR ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA •16. března 1939 vyhlášen protektorát Č a M •PROTEKTORÁT = ochraňované území >< ve skutečnosti."— Transkript prezentace:

1 ČSR ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

2 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA •16. března 1939 vyhlášen protektorát Č a M •PROTEKTORÁT = ochraňované území >< ve skutečnosti okupace •v čele protektorátní prezident – E. Hácha a protektorátní vláda •existovala policie, četnictvo, soudy >< neexistence armády a zastoupení v zahraničí •zákony a právní předpisy vydávalo Německo

3 •zároveň zde byla německá okupační správa – její rozhodnutí nadřazena rozhodnutím protekt. správy •říšský protektor – první Konstantin von Neurath •1943 vznik Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu – v čele státní ministr Karl Hermann Frank •fungovalo zde také gestapo

4 Hospodářská situace v protektorátu •Č a M hospodářské zázemí pro německou expanzi •řízené válečné hospodářství •lístkový systém >< černý trh •levná pracovní síla pro NĚ >< později fyzická likvidace Slovanů •policejní dohled a cenzura •likvidace inteligence, snížen počet škol •povinná výuka němčiny – úřední jazyk •28. 10. 1939 – demonstrace k výročí vzniku ČSR – zraněn student medicíny Jan Opletal – na následky zranění zemřel

5 •pohřeb J. O. vyvolaly další demonstrace – nacisté uzavřeli české vysoké školy •tento zásah proběhl 17. listopadu = Mezinárodní den studentstva •obyvatelé protektorátu se rozdělili do 3 skupin •první malá skupina = udavači a kolaboranti •druhou skupinu tvořili lidé, kteří byli nečinní, chtěli okupaci přečkat •třetí skupina chtěla s okupanty bojovat

6 Domácí odboj •nebyl zde možný přímý ani partyzánský boj >< drobné sabotáže •heslo: PP! Co to je? •získávání a šíření informací – zahraniční rozhlasové vysílání (hlavně z Londýna) •informace bylo třeba také dostat ven z protektorátu – nejprve kurýři, později dopravovány vysílačky a vyškolení radistérč

7 Odbojové organizace •jaro 1939 první odbojové organizace v protektorátu •cílem bylo získat spojení se zahraničím a vyvíjet činnost na svržení okupantů •OO předávaly informace do zahraničí, převáděly lidi přes hranice, rozšiřovaly zakázané letáky, organizovaly záškodnickou činnost a sabotáže atd. •zapojovali se hlavně důstojníci, legionáři, železničáři, učitelé, členové Sokola •podzim 1939 – ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího •nový říšský protektor Reinhard Heydrich – velmi schopný a ctižádostivý nacista

8 Komunistický odboj •komunisté v protektorátu přešli do ilegality •předseda KSČ Klement Gottwald emigroval do Moskvy, odkud dál řídil stranu •SSSR s NĚ uzavřel pakt o neútočení, a proto Stalin zakázal jakékoliv akce proti okupantům •po útoku NĚ na SSSR se KSČ zapojila do odboje a přidala se k ÚVODU

9 Zahraniční odboj •po Mnichovu emigrovalo hodně lidí v čele s prezidentem Benešem •v Londýně vzniklo hlavní centrum zahraničního odboje •další vlna emigrace po 15. březnu 1939 – nejen politici, ale i vojáci (chtěli vytvořit zahraniční vojsko) •dvě linie emigrace: politická a vojenská •obě spolu spolupracovaly a měly stejný cíl: obnova samostatného ČSR v předmnichovských hranicích

10 •západní mocnosti odmítly uznat vytvoření protektorátu >< nic víc •Beneš se opíral o zásady mezinárodního práva a říkal, že smlouva uzavřená pod nátlakem je neplatná – Mnichovská dohoda z právního hlediska neplatná, stejně jako abdikace Beneše •VB uznala v létě 1940 Beneše i čsl. politiky v emigraci za prozatímní čsl. vládu •červenec 1941 tuto vládu uznal také SSSR a uzavřel s ní v Londýně úmluvu o společném postupu ve válce proti Německu

11 •prosinec 1941 čsl.exilová vláda vydala prohlášení válečného stavu mezi ČSR a státy, které jsou ve válečném stavu s VB, SSSR a USA •ČSR se tak stalo členem protihitlerovské koalice – po válce řazeno mezi vítězné mocnosti

12 Čechoslováci v boji •útěky do Polska, na Východ, na Západ, do Středomoří •v PO Čechoslováci zajati Rudou armádou – do gulagů a zajateckých táborů •po útoku NĚ na SSSR vznik československé jednotky – podílela se na osvobozování ČSR •čsl. vojáci ve FR, VB (naši letci, stíhači a bombardéři) •ve VB výcvik parašutistů – vysazováni v protektorátu – pouze dobrovolníci •podzim 1941 dostali parašutisté úkol odstranit zastupujícího říšského protektora R. Heydricha

13 Atentát na Heydricha •27. září 1941 se stal zastupujícím ř. protektorem R. Heydrich – vyhlásil stanné právo (do ledna 1942) •zatýkání, věznění, popravy •začátek transportů českých Židů do vyhlazovacích KT •atentát na Heydricha měli provést dva čeští parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík + pomoc Josefa Vlčka •atentát proveden 27. 5. 1942 – Heydrich zraněn a svým zraněním o pár dní podlehl •parašutisté se ukryli – začátek velkého teroru a poprav •během stanného práva (trvalo měsíc) popraveno 1500 osob a zničeny dvě vesnice: Ležáky u Prahy (10.6.) a Lidice u Kladna (24.6)

14 •heydrichiáda – období nacistického řádění v protektorátu, které bylo zároveň pomstou za smrt Heydricha •díky zradě byli všichni 3 parašutisté dopadeni 18.6. v kostele v pražské Resslově ulici – buď zemřeli nebo se raději zabili sami •tato akce přispěla k upevnění mezinárodního postavení exilové čsl. vlády

15 Osvobozování ČSR •od roku 1944 sílila v protektorátu opět odbojová činnost – sabotáže, záškodnictví •srpen 1944 protifašistické povstání na Slovensku – v čele Slovenská národní rada, jejímž cílem byla obnova ČSR •povstání potlačeno, ale RA spolu s 1. čsl. armádním sborem provedli karpatsko-dukelskou operaci (září až říjen 1944), jejímž cílem bylo proniknout Dukelským průsmykem na SL •v říjnu 1944 vstoupila RA a čsl. armáda na naše území

16 •duben 1945 RA osvobodila Bratislavu, Brno, Ostravu •ze západu osvobozovala české území americká armáda – Cheb, Plzeň •mezi USA a SSSR dohoda, která určila demarkační linii, kam až jednotlivé armády mohou proniknout •linie procházela městy: Linec, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Saská Kamenice

17 Květnové povstání •povstání připravovala odbojová organizace Obrana národa + četnictvo, policie, vládní vojsko •1. května začalo povstání v Přerově •5. května v Praze – v čele Česká národní rada – nejvyšší odbojový orgán •povstalci dobyli budovu Českého rozhlasu •vznik barikád •ČNR přijala 8. května 1945 kapitulaci NĚ

18 Židé v protektorátu •platnost norimberských zákonů + arizace •podzim 1941 první transporty do vyhlazovacích táborů •Terezín se stal židovským ghettem a měl fungovat jako sběrný a tranzitní tábor •Terezín musel být zveleb kvůli kontrole ze strany Červeného kříže •90 tisíc Židů z protektorátu skončilo ve vyhlazovacích táborech – vrátilo se jich asi 10 tisíc •ze 13 tisíc dětí do 18 let jich přežilo asi 250


Stáhnout ppt "ČSR ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA •16. března 1939 vyhlášen protektorát Č a M •PROTEKTORÁT = ochraňované území >< ve skutečnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google