Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 POLITICKÁ SITUACE NA PŘELOMU STOLETÍ
ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ POLITICKÁ SITUACE NA PŘELOMU STOLETÍ Ostré rozpory mezi českou a německou buržoazií – národnostní, ale i politický a ekonomický ráz Zdrojem punktace – odmítnutí německého návrhu na administrativní oddělení národnostně smíšeného pohraničí od českého vnitrozemí. Na základě tohoto neúspěchu jednání o punktacích – ústupky – školství, soudnictví a zemědělství v pohraničí v pravomoci německé buržoazie, ve vnitrozemí dosavadní stav. Proti tomu odpor, zejména mladočeši. Proto vláda ústupky a jen dílčí vítězství Němců. Staročeši v defenzívě, snaha o úpravu volebního práva, jazykové nařízení – použití českého jazyka i při nižších úředních jednáních, nicméně podstatné otázky postavení české části země nebyly řešeny, stávky, nepokoje. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
ROLE NÁRODNÍCH LISTŮ Mladočeši = reprezentace české liberální buržoazie, část inteligence a venkovské buržoazie. Opora – české průmyslové kruhy a finanční ústavy. NÁRODNÍ LISTY – většinou tlumočily požadavky mladočechů (ofic. Národní strana svobodomyslná) 1899 – NL – pravidelné zařazování rubriky SPORT Mladočeši vydávali řadu regionálních listů – PÍSECKÉ LISTY, HLASY OD BEROUNKY, Slaný – SVĚTLO, Hr.Králové – OSVĚTA LIDU Na Moravě odnož mladočeské strany – MORAVSKÁ LIDOVÁ STRANA vedená dr A.Stránským – vydávala LIDOVÉ NOVINY – od r. 1893 Hájila zpočátku především zájmy české venkovské buržoazie , opoziční inteligence a drobné městské burž. List silný ve sféře kulturní – Fráňa Šrámek, V.Dyk, R.Těsnohlídek, J.Mahen, L.Janáček – vše autoři LN. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
STAROČEŠI – vůdce Fr.L. Rieger – jejich tituly HLAS NÁRODA A NÁRODNÍ POLITIKA Poslední dekáda 19. století – hojně publikuje T.G.Masaryk , zejména v čas. NAŠE DOBA, ČAS – hilsneriáda a Masaryk počátek 90. let – radikalizace mladé generace, OMLADINA – zejména studenti, 1889 – 1892 – ČASOPIS ČESKÉHO STUDENTSTVA, po jeho zániku NEODVISLOST a další. proces s OMLADINOU, protirakouské hnutí, snaha zastrašit odbojné, po odpykání trestu – čas. NAŠE SNAHA – časopis pro dělnickou mládež. Druhá skupina založila Radikálně pokrokovou stranu časopis SAMOSTATNOST Koncem 19. století se původní Národní strana svobodomyslná mění na stranu průmyslové a finanční velkoburžoazie. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 ZALOŽENÍ AGRÁRNÍ STRANY
ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ ZALOŽENÍ AGRÁRNÍ STRANY Rozpory mezi městem a venkovem, česká vesnická buržoazie tedy hledá vlastní politické vyjádření a snaha zabránit vlivu soc. dem. na české zemědělské dělnictvo a venkovskou chudinu. Na venkově různá sdružení a družstva = vznik SDRUŽENÍ ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ, předchůdce Agrární strany. vydává 1897 čas. OBRANA ZEMĚDĚLCŮ, SELSKÉ NOVINY, 1896 odborný titul ZEMĚDĚLSKÉ LISTY. 1899 – založena AGRÁRNÍ STRANA – tiskový orgán- OBRANA ZEMĚDĚLCŮ. České a moravské klerikální hnutí – inspirováno papežem LVEM XIII.- encyklika Rerum novarum – boj proti socialistickým myšlenkám. Sdružuje se katolická buržoazie a aristokracie vznikají různé strany – Katolická strana národní, Česká katolická strana – orgány tiskové – HLAS, OBECNÉ NOVINY, KATOLICKÉ LISTY, 1894 – sjednocující sjezd v Litomyšli, 1896 založena Křesťansko sociální strana. Záhy odstředivé tendence a paralelně Křesť. Sociální Strana lidová -1899 Jejich LIDOVÝ LIST,KŘESŤANSKÝ DEMOKRAT. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 Hlavní nepřítel klerikálů – sociální demokraté.
ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Klerikální hnutí velmi aktivní – zejména na poli žurnalistiky – přes 30 novin a časopisů – i čas. odborové – JORNICKÉ LISTY, HORNÍK, ŽENSKÉ LISTY, ČESKÁ ŽENA, ČASOPIS KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA, PŘÍTEL DÍTEK, DUCHOVNÍ RÁDCE, ČESKÝ JINOCH atd….. Hlavní nepřítel klerikálů – sociální demokraté. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 DĚLNICKÉ HNUTÍ A DĚLNICKÁ ŽURNALISTIKA
ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ DĚLNICKÉ HNUTÍ A DĚLNICKÁ ŽURNALISTIKA – HAINFELDSKÝ SJEZD – soc. dem. v Rakousku – revolucionizace Soc. dem. – hlavní cíl – odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků Soc. dem – v 90.letech – členův českých zemích Nutnost pro soc.dem.- zabývat se národnostní otázkou Ale – hospodářský vývoj – ekonomika na vzestupu, proto se zdálo, že větší revolučnost by byla na škodu, proto beztřídní společnost – vzdálený cíl. v 70. a 80. letech perzekuce dělnického tisku, zastavena BUDOUCNOST, ORFGANIZACE, DĚLNICKÉ LISTY. Kauce, placení novinového kolku – ten zrušen až 1900. SOCIÁLNÍ DEMOKRAT 1897 – ZÁŘ – protiklerikální a antimilitaristický AKADEMIE – 1897 – teoretická revue Satirické tituly – RAŠPLE, – Brno, – ŽUMBERA Plzeň, satirický titul SATAN , BIČ – Praha –list pro zábavu, satiru doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 České Budějovice – JIHOČESKÝ DĚLNÍK – 1897-1895
ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ ŠLEHY – Vídeň – 1890 DĚLNICKÉ LISTY - orgán soc.dem. od r.1895, od 1900 první český deník ve Vídni (Josef Krapka Náchodský, Gustav Habrman). Odborové časopisy – v letech 1890 – 1900 – přes 20 soc.dem. českých odborových časopisů, hlavně v Praze. OBUVNÍK, PEKAŘ, KOVODĚLNÍK, RUKAVIČKÁŘSKÉ LISTY atd. Vycházejí soc.dem. spolkové listy – VELESLAVÍN (typografové), VĚSTNÍK DĚLNICKÝCH TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. Důležité postavení v soc.dem. tisku – ROVNOST – BRNO 1885 – Pankrác Krkoška, od 1894 jako týdeník – Josef Hybeš – proti klerikálům, mladočechům apod. Josef Krapka Náchodský - seznamování s dílem Marxe a Engelse. POSEL LIDU – 1892 – 1894 – Josef Steiner – Plzeň, navazuje NOVÁ DOBA po roce 1894. Kladno – SVOBODA 1891 – národohospodářský a politický týdeník – nejčastěji konfiskovaný list. České Budějovice – JIHOČESKÝ DĚLNÍK – doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 Týdeníky nemohly být dostatečně aktuální, proto úvahy o deníku.
ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ HRADEC KRÁLOVÉ – PRÁVO LIDU do Prahy , jako čtrnáctideník – střídavě s čas. SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – tedy jako týdeník. Týdeníky nemohly být dostatečně aktuální, proto úvahy o deníku. PRÁVO LIDU – výsledek peněžité sbírky - deník. Šéfred. Antonín Němec, F.Soukup, Josef Schuster, V.Krejčí a další. … boj proti politickému bezpráví, za rovná práva občanská jak mužů tak i žen, na poli hospodářském stojí vždy a všude na straně trpících a vyděděných, na poli kulturním na stanovisku moderní vědy a hájí svobodný vývoj každého jednotlivce, na poli národním vystupuje pro rovnoprávnost českého lidu…. V řešení národnostní otázky je akcentována stránka kulturní, počítá s další existencí rakouského státu, který by měl být demokratickým státem cestou postupných reforem. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

13 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

14 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

15 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

16 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

17 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

18 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

19 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

20 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

21 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

22 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

23 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

24 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

25 ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ
Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google