Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

2 2.2. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ POLITICKÁ SITUACE NA PŘELOMU STOLETÍ Ostré rozpory mezi českou a německou buržoazií – národnostní, ale i politický a ekonomický ráz Zdrojem punktace – odmítnutí německého návrhu na administrativní oddělení národnostně smíšeného pohraničí od českého vnitrozemí. Na základě tohoto neúspěchu jednání o punktacích – ústupky – školství, soudnictví a zemědělství v pohraničí v pravomoci německé buržoazie, ve vnitrozemí dosavadní stav. Proti tomu odpor, zejména mladočeši. Proto vláda ústupky a jen dílčí vítězství Němců. Staročeši v defenzívě, snaha o úpravu volebního práva, jazykové nařízení – použití českého jazyka i při nižších úředních jednáních, nicméně podstatné otázky postavení české části země nebyly řešeny, stávky, nepokoje.

3 3.3. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ ROLE NÁRODNÍCH LISTŮ Mladočeši = reprezentace české liberální buržoazie, část inteligence a venkovské buržoazie. Opora – české průmyslové kruhy a finanční ústavy. NÁRODNÍ LISTY – většinou tlumočily požadavky mladočechů (ofic. Národní strana svobodomyslná) 1899 – NL – pravidelné zařazování rubriky SPORT Mladočeši vydávali řadu regionálních listů – PÍSECKÉ LISTY, HLASY OD BEROUNKY, Slaný – SVĚTLO, Hr.Králové – OSVĚTA LIDU Na Moravě odnož mladočeské strany – MORAVSKÁ LIDOVÁ STRANA vedená dr A.Stránským – vydávala LIDOVÉ NOVINY – od r. 1893 Hájila zpočátku především zájmy české venkovské buržoazie, opoziční inteligence a drobné městské burž. List silný ve sféře kulturní – Fráňa Šrámek, V.Dyk, R.Těsnohlídek, J.Mahen, L.Janáček – vše autoři LN.

4 4.4. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ STAROČEŠI – vůdce Fr.L. Rieger – jejich tituly HLAS NÁRODA A NÁRODNÍ POLITIKA Poslední dekáda 19. století – hojně publikuje T.G.Masaryk, zejména v čas. NAŠE DOBA, ČAS – hilsneriáda a Masaryk počátek 90. let – radikalizace mladé generace, OMLADINA – zejména studenti, 1889 – 1892 – ČASOPIS ČESKÉHO STUDENTSTVA, po jeho zániku NEODVISLOST a další. proces s OMLADINOU, protirakouské hnutí, snaha zastrašit odbojné, po odpykání trestu – čas. NAŠE SNAHA – časopis pro dělnickou mládež. Druhá skupina založila Radikálně pokrokovou stranu 1897 - časopis SAMOSTATNOST Koncem 19. století se původní Národní strana svobodomyslná mění na stranu průmyslové a finanční velkoburžoazie.

5 5.5. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ ZALOŽENÍ AGRÁRNÍ STRANY Rozpory mezi městem a venkovem, česká vesnická buržoazie tedy hledá vlastní politické vyjádření a snaha zabránit vlivu soc. dem. na české zemědělské dělnictvo a venkovskou chudinu. Na venkově různá sdružení a družstva = vznik SDRUŽENÍ ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ, předchůdce Agrární strany. vydává 1897 čas. OBRANA ZEMĚDĚLCŮ, SELSKÉ NOVINY, 1896 odborný titul ZEMĚDĚLSKÉ LISTY. 1899 – založena AGRÁRNÍ STRANA – tiskový orgán- OBRANA ZEMĚDĚLCŮ. České a moravské klerikální hnutí – inspirováno papežem LVEM XIII.- encyklika Rerum novarum – boj proti socialistickým myšlenkám. Sdružuje se katolická buržoazie a aristokracie vznikají různé strany – Katolická strana národní, Česká katolická strana – orgány tiskové – HLAS, OBECNÉ NOVINY, KATOLICKÉ LISTY, 1894 – sjednocující sjezd v Litomyšli, 1896 založena Křesťansko sociální strana. Záhy odstředivé tendence a paralelně Křesť. Sociální Strana lidová -1899 Jejich LIDOVÝ LIST,KŘESŤANSKÝ DEMOKRAT.

6 6.6. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Klerikální hnutí velmi aktivní – zejména na poli žurnalistiky – přes 30 novin a časopisů – i čas. odborové – JORNICKÉ LISTY, HORNÍK, ŽENSKÉ LISTY, ČESKÁ ŽENA, ČASOPIS KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA, PŘÍTEL DÍTEK, DUCHOVNÍ RÁDCE, ČESKÝ JINOCH atd….. Hlavní nepřítel klerikálů – sociální demokraté.

7 7.7. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ DĚLNICKÉ HNUTÍ A DĚLNICKÁ ŽURNALISTIKA 1888-1889 – HAINFELDSKÝ SJEZD – soc. dem. v Rakousku – revolucionizace Soc. dem. – hlavní cíl – odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků Soc. dem – v 90.letech – 32.000 členův českých zemích Nutnost pro soc.dem.- zabývat se národnostní otázkou Ale – hospodářský vývoj – ekonomika na vzestupu, proto se zdálo, že větší revolučnost by byla na škodu, proto beztřídní společnost – vzdálený cíl. v 70. a 80. letech perzekuce dělnického tisku, zastavena BUDOUCNOST, ORFGANIZACE, DĚLNICKÉ LISTY. Kauce, placení novinového kolku – ten zrušen až 1900. SOCIÁLNÍ DEMOKRAT - 1891 - 1897 – ZÁŘ – protiklerikální a antimilitaristický AKADEMIE – 1897 – teoretická revue Satirické tituly – RAŠPLE, 1890-1924 – Brno, 1892-1895 – ŽUMBERA Plzeň, satirický titul SATAN 1895-1896, BIČ – Praha 1890-1893 –list pro zábavu, satiru

8 8.8. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ ŠLEHY – 1898-1901. Vídeň – 1890 DĚLNICKÉ LISTY - orgán soc.dem. od r.1895, od 1900 první český deník ve Vídni (Josef Krapka Náchodský, Gustav Habrman). Odborové časopisy – v letech 1890 – 1900 – přes 20 soc.dem. českých odborových časopisů, hlavně v Praze. OBUVNÍK, PEKAŘ, KOVODĚLNÍK, RUKAVIČKÁŘSKÉ LISTY atd. Vycházejí soc.dem. spolkové listy – VELESLAVÍN (typografové), VĚSTNÍK DĚLNICKÝCH TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT. Důležité postavení v soc.dem. tisku – ROVNOST – BRNO 1885 – Pankrác Krkoška, od 1894 jako týdeník – Josef Hybeš – proti klerikálům, mladočechům apod. Josef Krapka Náchodský - seznamování s dílem Marxe a Engelse. POSEL LIDU – 1892 – 1894 – Josef Steiner – Plzeň, navazuje NOVÁ DOBA po roce 1894. Kladno – SVOBODA 1891 – národohospodářský a politický týdeník – nejčastěji konfiskovaný list. České Budějovice – JIHOČESKÝ DĚLNÍK – 1897-1895

9 9.9. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ HRADEC KRÁLOVÉ – PRÁVO LIDU - 1893 - 1895 do Prahy, jako čtrnáctideník – střídavě s čas. SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – tedy jako týdeník. Týdeníky nemohly být dostatečně aktuální, proto úvahy o deníku. 1.10.1897 PRÁVO LIDU – výsledek peněžité sbírky - deník. Šéfred. Antonín Němec, F.Soukup, Josef Schuster, V.Krejčí a další. … boj proti politickému bezpráví, za rovná práva občanská jak mužů tak i žen, na poli hospodářském stojí vždy a všude na straně trpících a vyděděných, na poli kulturním na stanovisku moderní vědy a hájí svobodný vývoj každého jednotlivce, na poli národním vystupuje pro rovnoprávnost českého lidu…. V řešení národnostní otázky je akcentována stránka kulturní, počítá s další existencí rakouského státu, který by měl být demokratickým státem cestou postupných reforem.

10 10. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

11 11. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

12 12. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

13 13. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

14 14. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

15 15. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

16 16. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

17 17. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

18 18. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

19 19. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

20 20. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

21 21. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

22 22. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

23 23. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

24 24. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.

25 25. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ Odpor proti punktacím, stávky, takže jen tyto oblasti byly děleny podle národností.


Stáhnout ppt "1.1. ČESKÁ ŽURNALISTIKA POČÁTKU 20. STOLETÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google