Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava zapisovatelů na SZZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava zapisovatelů na SZZ"— Transkript prezentace:

1 Příprava zapisovatelů na SZZ
AR 09/10

2 Prvá etapa – sběr ZP/1 Student odevzdává ZP vedoucímu
Vedoucí organizuje zpracování posudků: Vedoucího Oponenta Vedoucí zadává do Edisona: Potvrdí odevzdání ZP Svůj posudek + hodnocení + zveřejnění Posudek oponenta + hodnocení + zveřejnění Termín 3 dny před SZZ –

3 Prvá etapa – sběr ZP/2 Vedoucí předá 2 x ZP včetně posudků zapisovateli Zapisovatel vede evidenci předaných ZP včetně posudků – viz zaslaný seznam Zapisovatel průběžně urguje ZP + posudky u vedoucích ZP!

4 Druhá etapa Zapisovatel si svolá studenty své komise k poslední přípravě T: cca týden před SZZ Poučení o dostupnosti posudků Průběh SZZ Sraz 1 hod před zahájením na učebně a nahrátí a odzkoušení prezentace Představení se studenta při příchodu před komisi Organizace občerstvení Závěrečné společné vyhlášení výsledků

5 Etapa třetí Příprava SZZ v Edisonu:
Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro zapisovatele Tisk podkladů: Harmonogram – pořadí studentů – na dveře v den SZZ Informace – přehled výsledků st. – pro přípravu tabulek – pozor na „červený diplom” – VSP>=84 CP – poznačit lepkou na protokol Prezenční listina – na každý den – nechat podepsat všemi přítomnými – nepřítomná omluvit. Počet musí sedět s podpisy na protokoly.

6 Etapa třetí Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro zapisovatele Tisk podkladů: Trhačky – formulář pro zadání otázek Zápis o SZZ A3 – základní dokument o průběhu SZZ

7 Etapa čtvrtá Průběh SZZ: Před zahájením: Vygenerování protokolů A3
Kontrola obsahu (název ZP, datumy, seznam komise) předání na sekretariát k vytištění (A3 oboustranně) Výtah ze studijních předpisů u každé komise Počet přítomných při rozhodování - 3+1 Nový způsob celkového hodnocení – viz tabulky v předpisech Celková doba trvání SZZ – 1 hod bez přípravy Hodnocení komise je neveřejné – zapisovatelé zůstávají Vytištění okruhů předmětů pro každého člena komise Vytištění přehledové tabulky na každý den komise – zvýraznit studenty s možností červeného diplomu VSP≥84,0 CP Jmenovky členů komise? Vyzvednutí podkladů na studijním oddělení?

8 Čtvrtá etapa V den SZZ: Podpis Výpisu zkoušek!
Nahrátí a kontrola prezentací před zahájením Připravené „trhačky“ předat předsedovi (místoředsedovi) a příprava otázek pro studenty - průběžně Podpisy na prezenční listině – v průběhu dne Výběr nejlepší ZP – komise za každý den 1 Garant vybere 1 na každých 15 absolventů Na závěr komise vyplnit „Přehled“?

9 Čtvrtá etapa V den SZZ: Nahrátí a kontrola prezentací před zahájením
Průběžné vyplňování Protokolu SZZ : Ručně v Edisonu Reakce na připomínky posudků Doplňkové dotazy k ZP Znění otázek z jednotlivých předmětů V případě neúspěchu rozepsat charakteristiku odpovědí Po poradě komise zapsat známky, celková hodnocení podle Tabulky v předpisech Podpisy zkoušejících Podpisy všech členů komise Provedené škrty v protokolu vždy podepsat (včetně parafy předsedy či místopředsedy komise)!!

10 Čtvrtá etapa Bezprostředně po ukončení SZZ:
Zadání výsledků ZSS do Edisona: Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro zapisovatele Seznam studentů – Skrácený zápis Předání podkladů na studijní oddělení: Následující den po zasedání komise!! Protokol SZZ- do něj doložit: Posudek vedoucího Posudek oponenta Podepsaný Výpis zkoušek Souhrné hodnocení SZZ ? Návrh nejlepší práce volnou formou na papíře.

11 Čtvrtá etapa Bezprostředně po ukončení SZZ:
Zúčtovací doklady na sekretariát: Externí členové komise – pouze předseda

12 Pátá etapa Po ukončení SZZ:
Předání CD ze ZP na ústav k archivaci podle zvyklosti ústavů Předání obou výtisku vedoucímu SZZ (buď si nechá nebo vrátí absolventu) Vrácení 3. výtisku studentovi Předání druhých výtisků do knihovny k archivaci Zrušeno!

13 SZZ pro zapisovatele

14 SZZ pro zapisovatele/2

15 Informace o studentech

16 Informace zjednodušené

17 Prezenční listina

18 Trhačka pro otázky

19 Protokol 1/1

20 Protokol 1/2

21 Protokol 1/3

22 Protokol 1/4

23 Výsledky SZZ/1

24 Výsledky SZZ/2

25 Výsledky SZZ/3

26 Výsledky SZZ/4

27 Výsledky SZZ/5

28 Výsledky SZZ/1

29 Výsledky SZZ/6

30 Výsledky SZZ/7

31 Závěrečná práce /1

32 Závěrečná práce /2

33 Závěrečná práce /3

34 Závěrečná práce /4


Stáhnout ppt "Příprava zapisovatelů na SZZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google