Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví www.fnhk.cz/ctbt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví www.fnhk.cz/ctbt."— Transkript prezentace:

1 Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví

2 Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských technologií HK Program: OP věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI) Oblast podpory:3.1. Komercializace výsledků výzkumu organizace a ochrana jejich duševního vlastnictví Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové Partner projektu:Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Doba trvání:07/ /15 (3 roky - doba financování z dotace) Místo realizace:Hradec Králové Rozpočet projektu:způsobilé výdaje Kč

3 Organizační struktura doplnit 6x fn, 3x uhk a fvz - skauti

4 Rozpočet projektu Základní kapitoly rozpočtu projektu Vybavení a zařízení (diskové pole) 212 tis. Kč Nehmotný majetek (sharepoint) 540 tis. Kč Služby tis. Kč Osobní výdaje tis. Kč Cestovné tis. Kč Materiál, DHM 793 tis. Kč Publicita projektu 150 tis. Kč Rozpočet FN HK tis. Kč Rozpočet FVZ 931 tis. Kč Rozpočet UHK tis. Kč

5 CTBT Regionální projekt - centrum významných výzkumných a vzdělávacích organizací v Královéhradeckém kraji –Fakultní nemocnice Hradec Králové –Univerzita Hradec Králové –Fakulta informatiky a managementu –Přírodovědná fakulta –Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hlavní zaměření na oblast biomedicíny a příbuzných oborů rozvoj komercializace nových objevů, poznatků a know how Vize projektu –Vytvoření efektivního systému přenosu nových poznatků výzkumných organizací směrem k aplikační sféře a umožnit tak jejich komercializaci

6 Cíle CTBT vytvoření systému ochrany duševního vlastnictví a jeho efektivní využití. vytvoření fungujícího modelu zakládání technologicky orientovaných firem nastavení podmínek pro zvýšení objemu smluvního výzkumu vytvoření systému efektivního vyhledávání aplikačně využitelných výsledků VaV propagace a prezentace centra navazování kontaktů s komerčními subjekty a provádění analýz potřeb aplikační sféry

7 CTBT aktuálně řeší: 3 patentové přihlášky (1x FVZ, 2x FN HK) 1 x smlouva o spolupráci (FN HK) 3 x smluvní výzkum (FN HK) 1 x komercializace produktu (FN HK)

8 Cílová skupina Účastníci projektu: příjemce a partneři, jejich interní útvary, výzkumníci a výzkumné týmy Spolupracující subjekty a projekty –HIT klastr –Technologické centrum Hradec Králové –CZEPLINN –RECOOP –Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - projekt EF-TRANS –CEPIN –Externí poradenské společnosti - dodavatelé služeb, např. patentová kancelář apod. Aplikační sféra - komerční firmy

9 PR aktivity CTBT Interní (mezi partnery projektu): FVZ –kolegium –porada přímo podřízených –vědecká rada FN HK –Seminář Věda a výzkum ve FN HK –schůzka skautů UHK –velká vědecká rada –rektorát –Přírodovědecká fakulta Externí (mimo partnery projektu): Praktické problémy transferu technologií v ČR (Křtiny, ČR) Technology Transfer Conference (Lublaň, Slovinsko) Tech Transfer Summit (Rockville, USA)

10 Navázaná spolupráce –Technologické centrum Hradec Králové –Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci –Centrum podpory inovací VŠB Ostrava –Ders –Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice –Centrum výzkumných kontraktů –Berg and White

11 Vzdělávání pracovníků CTBT –Specializační studium Úřadu průmyslového vlastnictví v oboru Ochrana průmyslového vlastnictví –Certifikovaný kurz Technology Transfer Manager (Junior) – European Knowledge Transfer Society –seminář Models of Knowledge and Technology Transfer in Pharmacological Sciences (AKTOP, CEPIN) –seminář Práva k výsledkům VaV projektů (Technologické centrum AV ČR) –seminář Uplatňování práv duševního vlastnictví (Český svaz vynálezců a zlepšovatelů) –seminář Práva k duševnímu vlastnictví (CzechInvest)

12 Indikátory projektu Počet nově vytvořených pracovních míst –Celkem vytvoření 3 pracovní míst (3 celé pracovní úvazky) Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace –Celkem 96 subjektů využívající služby centra –každá fyzická i právnická osoba, jíž se budou zaměstnanci centra věnovat v otázkách aktivit a naplňování cílů centra minimálně po dobu 8 hodin.

13 Kontakty Vedoucí CTBTprof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D Specialista – biomedicína a klinické studie Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D Specialista – IT a zdravotnická technika RNDr. Martin Kuneš, Ph.D Specialista - MetodikIng. Jiří Mošna, MBA Administrátor a PRIng. Martin Sedláček Fakultní nemocnice Hradec Králové Centrum transferu biomedicínských technologií Sokolská 581, Hradec Králové


Stáhnout ppt "Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví www.fnhk.cz/ctbt."

Podobné prezentace


Reklamy Google