Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond dalšího vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond dalšího vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Fond dalšího vzdělávání
Seminář „Dluhové pasti“ Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

2 Seminář „Dluhové pasti“
Úkoly MPSV v oblasti dalšího vzdělávání (DV) Sledování současných a budoucích kvalifikačních potřeb na trhu práce. Tvorba a aktualizace popisu povolání – Národní soustava povolání. Stanovení požadavků na další vzdělávání ve shodě s potřebami trhu práce. Rekvalifikace v souladu s potřebami trhu práce. Seminář „Dluhové pasti“ Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

3 Seminář „Dluhové pasti“
Úkoly MPSV v oblasti DV Podpora vzdělávání dospělých, kteří mají ztížený přístup na trh práce. Podpora rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, zavádění systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicích. Systémové zajištění kariérového poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a osoby vstupující na trh práce. Seminář „Dluhové pasti“ Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

4 Seminář „Dluhové pasti“
Role FDV v oblasti DV Spolupodílet se na rozvoji dalšího profesního vzdělávání občanů ČR ve spolupráci s dalšími resorty a odbornými subjekty. Působit jako metodický garant pro profesní vzdělávání v gesci MPSV.  Monitorovat trh práce s ohledem na potřeby pracovních sil v rámci jednotlivých profesí.  Analyzovat potřeby trhu práce z hlediska dalšího vzdělávání.  Provádět osvětu a popularizaci dalšího profesního vzdělávání. Podílet se na přípravě nového programového období v oblasti dalšího vzdělávání.  Seminář „Dluhové pasti“ Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

5 Seminář „Dluhové pasti“
Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí (SEKO) CZ.1.04/2.1.00/ Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Seminář „Dluhové pasti“

6 Základní informace o projektu
Operační program: OP LZZ Příjemce: Fond dalšího vzdělávání Partner bez finančního příspěvku: Úřad práce ČR Doba realizace: – Plánovaný rozpočet: cca 300 mil. Kč Aktuální stav projektu: Schválen dne Seminář „Dluhové pasti“

7 Východiska pro realizaci projektu
Šetření Ministerstva financí a České národní banky zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace období květen - říjen 2010, vzorek 1005 respondentů starších 18-ti let. Z výsledků vyplývá: Jen necelá třetina lidí ví, co znamená zkratka RPSN Jen 17 % lidí dokáže správně spočítat úročení úvěru S pojmem „rozhodčí doložka“ se již někdy setkalo pouze 12 % lidí Třetina lidí si nevytváří rezervy na stáří Polovina lidí neví, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, Všemu ve smlouvách rozumí jen o málo více než desetina lidí Nárůst zadluženosti českých domácností hodnota dluhu dosahovala v lednu 2011 více než jeden bilion korun - bezprostředně se dotýká klientů ÚP ČR, kteří patří mezi nejvíce ohrožené osoby předlužeností Seminář „Dluhové pasti“

8 Východiska pro realizaci projektu z monitoringu tisku
Každý pátý Čech není schopen rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru 87 % Čechů se nevyzná ve smlouvách, které podepisují pro 62 % osob je výše úroku rozhodujícím faktorem při hodnocení kvality úvěru Spotřebitelé ani nevědí o zákonné možnosti předčasného splacení úvěru, které je téměř bez sankcí 73 % spotřebitelů nedokáže adekvátně definovat parametry, které by měli sledovat při výběru a hodnocení úvěrových společností Seminář „Dluhové pasti“

9 Myšlenka projektu Strategické zadání MPSV
Soulad s Národní strategií finančního vzdělávání Ministerstva financí ČR z roku 2010 a jejími cíli (vytvoření systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti v ČR) Finanční vzdělávání je klíčovým prvkem v ochraně spotřebitele na finančním trhu. Finanční gramotnost je primárně o myšlení, sekundárně o znalostech... Chudý člověk vždy potřebuje nutně něco koupit, až nemá ani korunu, v horším případě se zadluží. Bohatý a finančně gramotný člověk potřeby odkládá, volné peníze investuje a až z výnosu uspokojí své potřeby. Seminář „Dluhové pasti“

10 Seminář „Dluhové pasti“
Cíl projektu Globální cíl projektu - návrat uchazečů o zaměstnání na trh práce Zvýšit šance klientů Úřadu práce ČR na získání a udržení si zaměstnání prostřednictvím rozvoje jejich socioekonomických kompetencí (SEKO) Hlavní cíl projektu - rozvoj socioekonomických kompetencí klientů, tzn.: zvýšení finanční gramotnosti zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností získávání motivace k obnovení či získání pracovních návyků a poskytování odborné praxe uchazečům zapojením do činností v rámci veřejné služby Dílčí cíle: Pilotní ověření využívání veřejné služby u kvalifikovanějších činností a zařazení takto pojaté veřejné služby do nástrojů APZ Seminář „Dluhové pasti“

11 Přínosy projektu pro cílovou skupinu
Proč zvyšovat znalosti v oblasti finanční gramotnosti uchazečů o zaměstnání? základní prevence předlužení a následného sociálního vyloučení pozitivní dopad nejen na konkurenceschopnost občanů, i prevence psychologických, sociálních a dalších společensky negativních jevů plynoucích z předlužení a z toho vyplývající nemožnosti uplatnění na legálním trhu práce. celoživotní vzdělávání možnost najít další uplatnění pro vybrané uchazeče o zaměstnání v oblasti finančního poradenství, občanských poraden atd. Jak souvisí finanční gramotnost s uplatnitelností na trhu práce? Jedná se o soubor základních kompetencí, které občanům umožní nejen získat práci na legálním trhu práce, ale také si ji udržet.   Klienti ÚP ČR v mnohých případech naplňují charakteristiku nejvíce zranitelné skupiny (nízké příjmy, závislost na sociálních dávkách, finanční a investiční negramotnost cílové skupiny, vzory sociálního chování v rodinách, v komunitách, v lokalitách, nezaměstnatelnost - dlouhodobá evidence na ÚP) U osob zadlužených exekucí – tendence snižovat legální příjmy na minimum a přesunout svoji činnost do černé ekonomiky. Seminář „Dluhové pasti“

12 Seminář „Dluhové pasti“
Aktivity projektu Realizace školení v oblasti socioekonomických kompetencí pro uchazeče o zaměstnání zahrnuje finanční gramotnost (tj. peněžní, informační a rozpočtovou gramotnost) a další měkké dovednosti (tj. komunikační a prezentační dovednosti, které vedou ke zvýšení uplatnění na trhu práce a jako nástroj prevence předlužení a sociálního vyloučení CS základní kurz SEKO: uchazečů o zaměstnání - doba trvání školení 4 dny rekvalifikační kurz Lektor SEKO (150 hodin): 360 uchazečů o zaměstnání Jak dlouho bude školení probíhat? 24 měsíců (červen 2013 – květen 2015) Pro koho je projekt určen? uchazeči o zaměstnání se zvýšenou pozorností při zprostředkování zaměstnání (zejména uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP po dobu 5 měsíců a více) Další přínosy projektu: pilotní ověření použití institutu veřejné služby pro kvalifikovanější činnosti (lektorství SEKO) rozšíření rozsahu stávající nabídky APZ (poradenství, rekvalifikace) se zaměřením na specifickou cílovou skupinu Seminář „Dluhové pasti“

13 Seminář „Dluhové pasti“
Základní kurz SEKO rozsah – 4 dny obsah kurzu: komunikační a prezentační dovednosti pro trh práce, finanční gramotnost (psychologické a sociální aspekty, informační gramotnost, reklama, PR, ochrana spotřebitele vč. poradenství, peněžní gramotnost, rozpočtová gramotnost vč. poradenství, právní gramotnost vč. poradenství), prevence předlužení, poradenství, závěrečná zkouška kurzy formou best/bad practice kontakty a odkazy na poradny a další směřování pomoci Seminář „Dluhové pasti“

14 Seminář „Dluhové pasti“
Rekvalifikační kurz Lektor SEKO rozsah – 150 hodin obsah kurzu: I. část Lektor (akreditovaný rekvalifikační kurz), II. Lektor finanční gramotnosti (akreditovaný rekvalifikační kurz) - Psychologické a sociální aspekty, Informační gramotnost, reklama, PR, Ochrana spotřebitele vč. poradenství, Peněžní gramotnost, Rozpočtová gramotnost vč. poradenství, Právní gramotnost vč. poradenství III. Doplňující kurz měkkých dovedností Seminář „Dluhové pasti“

15 Seminář „Dluhové pasti“
Předběžné výsledky anonymního dotazníkového šetření na téma zjištění úrovně finanční gramotnosti Období dotazování září – říjen 2012 Cíle: Zjistit úroveň finanční gramotnosti uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (celá ČR) Zmapovat socioekonomické zázemí účastníků a jejich životní realitu, zjistit míru zadlužení a struktury dluhů Předběžné výsledky: Pouze 7 % dotazovaných má 100 % znalost týkající se osobních financí Všichni dotazovaní, kteří mají zájem o kurz, jsou déle než 5 měsíců v evidenci úřadu práce Cca 64 % z vybraného vzorku je zadluženo (zejména hypotéka, půjčka (vánoce, dovolená, vybavení domácnosti), mobilní služby, telefony, internet) Cca 42 % dotazovaných nemá potřebné znalosti týkající se osobních financí, přitom 80 % z této skupiny má pocit, že nepotřebuje žádné školení Seminář „Dluhové pasti“

16 Seminář „Dluhové pasti“
Průběžné dotazníkové šetření na téma zjištění úrovně finanční gramotnosti Šetření doplní paralelně probíhající školení a rekvalifikační kurzy Období dotazování se plánuje v termínu březen 2013 – březen 2015 Cíle: Zjistit úroveň finanční gramotnosti účastníků školení při vstupu do projektu Zmapovat socioekonomické zázemí účastníků a jejich životní realitu, zjistit míru zadlužení a struktury dluhů Možnost aktualizovat školení dle konkrétních výsledků šetření Pre a post testování absolventů školení Možnost sledovat případné změny ve vývoji úrovně znalostí uchazečů o zaměstnání v průběhu dvou let Seminář „Dluhové pasti“

17 Mgr. Veronika Pelíšková, MBA
Děkuji za pozornost. Mgr. Veronika Pelíšková, MBA zástupce ředitele Odboru projektové kanceláře Fondu dalšího vzdělávání Kontakt: Seminář „Dluhové pasti“


Stáhnout ppt "Fond dalšího vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google