Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování Prověřování znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování Prověřování znalostí"— Transkript prezentace:

1 Opakování Prověřování znalostí
Antické Řecko Opakování Prověřování znalostí

2 Antické Řecko Prověřování znalostí Test obrazový
K jednotlivým reprodukcím přiřaď: 1. název uměleckého či architektonického díla 2. autora 3. období

3 Antické Řecko Obr. 1 Obr. 2

4 Antické Řecko Obr. 3 Obr. 4

5 Antické Řecko Obr. 5 Obr. 6

6 Antické Řecko Obr. 7 Obr. 8

7 Antické Řecko Obr. 9 Obr. 10

8 Antické Řecko Prověřování znalostí Test znalostí
Zaškrtni (napiš na papír) jedinou správnou možnost

9 Antické Řecko - test 1. Kúros a) je řecký bůh války
b) je typ archaické sochy c ) je část řeckého chrámu 2. Počátky řecké keramiky jsou spojeny s a) řecko-perskými válkami b) obdobím athénské demokracie c) obchodem ve Středomoří

10 Antické Řecko - test 3. Ideálem řecké krásy v klasickém období je:
a) realistické zachycení tělesných proporcí b) přesné ztvárnění lidských emocí c) zobrazení harmonického spojení krásy duševní a tělesné 4. Kánon je: a) „recept“ pro zhotovení ideálních proporcí lidského těla b) část kladí řeckých chrámů c) chrámový okrsek

11 Antické Řecko - test 5. Váza tvaru amfora má:
a) vejčitý tvar a dvě svislá ucha b) vejčitý tvar a dvě vodorovná ucha c) široké hrdlo a dvě vodorovná ucha 6. Meandr je: a) sochař klasického období b) ustálený dekorativní prvek c) žlábkování dříků sloupů

12 Antické Řecko - test 7. Kladí řeckého chrámu se skládá z:
a) architrávu, vlysu a římsy b) architrávu, metopy a tympanonu c) architrávu, vlysu a tympanonu 8. Volutová hlavice je součástí slohu: a) korintského b) iónského c) dórského

13 Antické Řecko - test 9. Emoce, dynamika a žánrové scény jsou součástí:
a) archaického sochařství b) klasického sochařství c) helénistického sochařství 10. Kontrapost je: a) přirozený lidský postoj b) stupňovitá podstava řeckých chrámů c) lidská figura nahrazující dřík

14 Antické Řecko - test Test znalostí Řešení:
1b, 2c, 3c, 4a, 5a, 6b, 7a, 8b, 9c, 10a.

15 Antické Řecko - test Citování odborných informačních zdrojů
Veškeré použité obrazové materiály byly již citovány v šablonách výukového materiálu 4. – 7.hodiny.


Stáhnout ppt "Opakování Prověřování znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google