Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Úvodní kurz k problematice datových schránek Snímek 46 PDF 19 eGON centrum HOLEŠOV Žádost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Úvodní kurz k problematice datových schránek Snímek 46 PDF 19 eGON centrum HOLEŠOV Žádost."— Transkript prezentace:

1 Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Úvodní kurz k problematice datových schránek Snímek 46 PDF 19 eGON centrum HOLEŠOV Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Úvodní kurz k problematice datových schránek Snímek 46 PDF 19 eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky

2 Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost 2 © eGON centrum HOLEŠOV Volba formuláře Důležité informace Přihlášení do centrály Czech POINT Práce s formulářem

3 3 © eGON centrum HOLEŠOV Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti.  Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz.  Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla. Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti.  Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz.  Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

4 4 © eGON centrum HOLEŠOV Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení iKey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení iKey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

5 5 Přihlášení Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. Přihlášení Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

6 6 © eGON centrum HOLEŠOV Následuje zadání PIN kódu pracovníka – zapište jej do vstupního pole Enter PIN dialogu Token Login. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

7 7 Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Jméno – identifikace pracovníka ve formě jeho přihlašovacího jména – obecně to může být kombinace znaků a číslic, často se užívá kombinace částí jména a příjmení. Heslo – přístupové heslo vytvořené k výše zapsanému uživatelskému jménu. Vlastní přihlášení proběhne po stisku tlačítka Přihlásit. © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

8 Důležité poznámky obecného charakteru Podle zákona 300/2008, §11 odstavec 4) může MV ČR znepřístupnit a znovu zpřístupnit datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci rovněž na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost. Důležité poznámky obecného charakteru Podle zákona 300/2008, §11 odstavec 4) může MV ČR znepřístupnit a znovu zpřístupnit datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci rovněž na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost. 8 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

9 Terminologie Terminologie názvů osob s právem přístupu k datové schránce je dána zákonem 300/2008 Sb, § 8 – Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky. V odstavcích 1 až 4 se popisuje subjekt, kterému budeme říkat oprávněná osoba. (1) K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (2) K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. (4) K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena. Terminologie Terminologie názvů osob s právem přístupu k datové schránce je dána zákonem 300/2008 Sb, § 8 – Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky. V odstavcích 1 až 4 se popisuje subjekt, kterému budeme říkat oprávněná osoba. (1) K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (2) K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. (4) K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena. 9 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

10 Terminologie V odstavci 6 je definován subjekt, jemuž budeme říkat pověřená osoba. (6) K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je a)u datové schránky fyzické osoby a datové schránky podnikající fyzické osoby fyzická osoba pověřená osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném, b)u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném, c)u datové schránky orgánu veřejné moci fyzická osoba určená vedoucím orgánu veřejné moci, pro který byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném. Terminologie V odstavci 6 je definován subjekt, jemuž budeme říkat pověřená osoba. (6) K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je a)u datové schránky fyzické osoby a datové schránky podnikající fyzické osoby fyzická osoba pověřená osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném, b)u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném, c)u datové schránky orgánu veřejné moci fyzická osoba určená vedoucím orgánu veřejné moci, pro který byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném. 10 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

11 Terminologie V odstavci 7 je zaveden pojem administrátor. (7) Osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou určit, že úkony, které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (dále jen „administrátor“). Z uvedených údajů vyplývá, že: Datová schránka je podle odst. 1 až 4 zřízena oprávněné osobě. Budeme tento termín používat jednotně pro všechny čtyři případy, bez ohledu na to, zda jde o fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu, právnickou osobu nebo orgán veřejné moci. Oprávněná osoba podle odst. 1 až 4 může k přístupu k datové schránce ve stanoveném rozsahu pověřit další osoby – tak zvané pověřené osoby. Oprávněná osoba podle odst. 1 až 4 může specifikovat fyzickou osobu administrátora s právem pověřit přístupem k datové schránce ve stanoveném rozsahu další pověřené osoby. Terminologie V odstavci 7 je zaveden pojem administrátor. (7) Osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou určit, že úkony, které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (dále jen „administrátor“). Z uvedených údajů vyplývá, že: Datová schránka je podle odst. 1 až 4 zřízena oprávněné osobě. Budeme tento termín používat jednotně pro všechny čtyři případy, bez ohledu na to, zda jde o fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu, právnickou osobu nebo orgán veřejné moci. Oprávněná osoba podle odst. 1 až 4 může k přístupu k datové schránce ve stanoveném rozsahu pověřit další osoby – tak zvané pověřené osoby. Oprávněná osoba podle odst. 1 až 4 může specifikovat fyzickou osobu administrátora s právem pověřit přístupem k datové schránce ve stanoveném rozsahu další pověřené osoby. 11 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

12 Terminologie Poznamenejme, že role oprávněná osoba, pověřená osoba i administrátor se vztahují vždy výhradně k jedné datové schránce specifikované konkrétním identifikačním označením ID. Terminologie Poznamenejme, že role oprávněná osoba, pověřená osoba i administrátor se vztahují vždy výhradně k jedné datové schránce specifikované konkrétním identifikačním označením ID. 12 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

13 Oprávněnost k transakci Manipulace s datovými schránkami jsou citlivé na to, zda osoba žadatele – tedy člověka stojícího před přepážkou s průkazem totožnosti – je oprávněna příslušnou transakci provést. Pokud je provedení transakce vázáno na oprávněnou osobu (jako u přidání pověřené osoby či zneplatnění jejích údajů), musí žadatel před odesláním vyplněného formuláře žádosti nebo oznámení prokázat předloženým dokladem, že právě on je oprávněnou osobou. Doklad musí souhlasit s údaji o datové schránce a její oprávněné osobě vypsanými ve formuláři žádosti (oznámení). Nemůže-li žadatel toto prokázat (a to platí i pro osobu v roli administrátora), je zapotřebí, aby byl vybaven listinou, která ho k provedení transakce opravňuje. Ta se po konverzi do elektronické podoby připojí k žádosti (oznámení) a to se pak vyřizuje ve správním řízení MV ČR. Oprávněnost k transakci Manipulace s datovými schránkami jsou citlivé na to, zda osoba žadatele – tedy člověka stojícího před přepážkou s průkazem totožnosti – je oprávněna příslušnou transakci provést. Pokud je provedení transakce vázáno na oprávněnou osobu (jako u přidání pověřené osoby či zneplatnění jejích údajů), musí žadatel před odesláním vyplněného formuláře žádosti nebo oznámení prokázat předloženým dokladem, že právě on je oprávněnou osobou. Doklad musí souhlasit s údaji o datové schránce a její oprávněné osobě vypsanými ve formuláři žádosti (oznámení). Nemůže-li žadatel toto prokázat (a to platí i pro osobu v roli administrátora), je zapotřebí, aby byl vybaven listinou, která ho k provedení transakce opravňuje. Ta se po konverzi do elektronické podoby připojí k žádosti (oznámení) a to se pak vyřizuje ve správním řízení MV ČR. 13 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

14 Po přihlášení se v následujícím okně zobrazí nabídka formulářů. 14 © eGON centrum HOLEŠOV Vyhledejte sekci označenou ve sloupci Šablona názvem Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost. Zkontrolujte dostupnost formuláře – v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Poklepejte myší na odkaz Stáhnout (vpravo od indikátoru dostupnosti). Vyhledejte sekci označenou ve sloupci Šablona názvem Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost. Zkontrolujte dostupnost formuláře – v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Poklepejte myší na odkaz Stáhnout (vpravo od indikátoru dostupnosti). Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

15 V následujícím dialogu vyberte a potvrďte volbu nařizující přímo otevřít formulář – nikoliv jej uložit na disk. 15 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

16 Specifikace a ověření totožnosti žadatele Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Zkontrolujte, zda souhlasí fotografie žadatele, doklad nemá prošlou dobu platnosti a jde-li o platný vzor dokladu. Pak vyplňte jeho číslo a typ. Specifikace a ověření totožnosti žadatele Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Zkontrolujte, zda souhlasí fotografie žadatele, doklad nemá prošlou dobu platnosti a jde-li o platný vzor dokladu. Pak vyplňte jeho číslo a typ. 16 © eGON centrum HOLEŠOV Do pole Číslo dokladu zapište číslo předloženého dokladu. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Pokud byl předložen identifikační doklad cizince (volíte položku Identifikační doklady – cizinci), pak ověření totožnosti v databázi není možné Cizinci Voličem Typ dokladu specifikujte, zda se jedná o občanský průkaz, nebo některý z druhů cestovních pasů (vydaný centrálně, vydaný okresním úřadem nebo zda jde o identifikační doklad předložený cizincem).

17 Byl předložen doklad cizince Pokud je založení datové schránky požadováno na základě předloženého dokladu cizince, nelze jeho doklad v databázi neplatných dokladů ověřit. V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Byl předložen doklad cizince Pokud je založení datové schránky požadováno na základě předloženého dokladu cizince, nelze jeho doklad v databázi neplatných dokladů ověřit. V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu. 17 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

18 Ověření v evidenci neplatných dokladů Jakmile je políčko zaškrtnuté, zpřístupní se tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Ověření v evidenci neplatných dokladů Jakmile je políčko zaškrtnuté, zpřístupní se tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. 18 © eGON centrum HOLEŠOV Klepnutím myší zaškrtněte políčko Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Tím stvrzujete, že jste provedli vizuální kontrolu dokladu (fotografie, vzor dokladu). Stiskem tohoto tlačítka vyžádejte ověření platnosti dokladu zadaného čísla a typu v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Výsledek kontroly se vypíše pod voličem typu dokladu. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

19 19 © eGON centrum HOLEŠOV POZNÁMKA Pokud se při zadání čísla dokladu zmýlíte a přesto vyžádáte kontrolu, lze údaje opravit a stiskem tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádat novou kontrolu v databázi evidence neplatných dokladů. POZNÁMKA Pokud se při zadání čísla dokladu zmýlíte a přesto vyžádáte kontrolu, lze údaje opravit a stiskem tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádat novou kontrolu v databázi evidence neplatných dokladů. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

20 Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů a že je tedy v pořádku a platný. Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů a že je tedy v pořádku a platný. 20 © eGON centrum HOLEŠOV Výsledek kontroly Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

21 Doklad je uveden v databázi neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. Doklad je uveden v databázi neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. 21 Výsledek kontroly © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Žadatel má v tuto chvíli ještě šanci se prokázat druhým a platným typem dokladu (pasem, pokud byl neplatný občanský průkaz a naopak). Pokud tak učiní, zapište identifikaci druhého dokladu do polí a znovu vyžádejte kontrolu. Jinak nezbývá než stiskem tlačítka Zavřít formulář práci s formulářem ukončit a žádost zamítnout.

22 Špatný tvar čísla dokladu Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva – Číslo dokladu je ve špatném tvaru. Špatný tvar čísla dokladu Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva – Číslo dokladu je ve špatném tvaru. 22 © eGON centrum HOLEŠOV Výsledek kontroly Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

23 Opravte chybu v zadání čísla či typu předloženého dokladu a znovu stiskněte tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů k následnému ověření platnosti v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. 23 © eGON centrum HOLEŠOV Špatný tvar čísla dokladu Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

24 Jestliže žadatel nepřináší dokumenty v listinné podobě, které je zapotřebí jako přílohu k oznámení konvertovat do elektronické podoby, je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko NE (je to výchozí nastavení přepínače). 24 © eGON centrum HOLEŠOV Žádost neobsahuje listinnou podobu dokumentu Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Dále klepněte na tlačítko Otevřít formulář oznámení.

25 Pokud žadatel přináší jako součást oznámení o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce listinné přílohy (například plnou moc nebo jiný doklad), je nejprve zapotřebí konvertovat listinnou formu dokumentů do elektronické podoby a připojit ověřovací doložku. Konverze není v tomto případě zpoplatněna. V tomto případě je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko ANO. Pokud žadatel přináší jako součást oznámení o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce listinné přílohy (například plnou moc nebo jiný doklad), je nejprve zapotřebí konvertovat listinnou formu dokumentů do elektronické podoby a připojit ověřovací doložku. Konverze není v tomto případě zpoplatněna. V tomto případě je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko ANO. 25 © eGON centrum HOLEŠOV Žádost obsahuje listinnou podobu dokumentu Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

26 Prvním úkolem bude posouzení jejich vzhledu. Pokud jsou listiny vybaveny některým z ochranných prvků, které popisují názvy zaškrtávacích políček, pak příslušné políčko zaškrtněte. Jestliže listiny obsahují ještě jiný ochranný prvek, který nelze podchytit pomocí zaškrtávacích políček, vypište jej slovy do pole Jiný zjišťovací prvek. Prvním úkolem bude posouzení jejich vzhledu. Pokud jsou listiny vybaveny některým z ochranných prvků, které popisují názvy zaškrtávacích políček, pak příslušné políčko zaškrtněte. Jestliže listiny obsahují ještě jiný ochranný prvek, který nelze podchytit pomocí zaškrtávacích políček, vypište jej slovy do pole Jiný zjišťovací prvek. 26 Posouzení vzhledu listin © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

27 Předlohy můžete sejmout v dané chvíli z papírových předloh skenerem. Pro vstup do procesu převodu lze také použít obrazovou podobu listinných předloh ve formátu JPG, která byla například zaslána na úřad elektronickou poštou. 27 © eGON centrum HOLEŠOV Skenování či načtení obrazu listin Klepnutím na tlačítko Zahájit provedení konverze. Otevře se dialog Skenování dokumentu, kde zvolíte další postup a získáte předlohy listin. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

28 Pokud je pracoviště Czech POINT vybaveno rozhraním TWAIN, toto rozhraní nyní umožní sejmutí listinné předlohy skenerem. Pokud budete chtít předlohy skenovat, zapojte skener a založte do něj listiny. V dialogu Skenování dokumentu zkontrolujte nastavení přepínač pro stanovení způsobu získání předlohy na položku Získat ze skenovacího zařízení (je to výchozí nastavení přepínače). Skener se tak přímo propojí s formulářem.

29 V dialogu Skenování dokumentu lze zkontrolovat a podle potřeby upravit některá nastavení skeneru tak, aby sejmutý obraz předloh byl co nejkvalitnější. Zastoupení položek ve voličích záleží na konkrétním zařízení. Vybrat skener – volič umožní vybrat konkrétní snímací zařízení v případě, že jich je k počítači připojeno několik. Zdroj dokumentu – zde je podle konkrétního zařízení možné například použít volbu Automatický podavač dokumentů (jestliže si listiny skener umí sám podávat ze zásobníku). Další možností je umístit předlohu (třeba pomačkanou listinu, která by neprošla podavačem) přímo na desku skeneru ručně a zvolit nastavení Deska skeneru. Typ dokumentu – voličem vyberte, zda má být předloha sejmuta černobíle (ve stupních šedi) nebo barevně. Rozlišení – možnosti závisí na konkrétním zařízení. Obecně zde lze nastavit, v jakém rozlišení má být listiny sejmut (DPI = Dot-Per-Inch – počet grafických bodů na palec). Formát stránky – výchozí volba je obvykle A4 – nejčastější formát listin používaný v České republice. Lze však podle možností skeneru nastavit i jiné formáty. Nastavení jasu – podle charakteru listin zvolte jas standardní, světlejší nebo tmavší – aby čitelnost sejmuté předlohy byla co nejlepší. Jestliže se náhled jeví jako čitelný, sejměte předlohu na čisto stiskem tlačítka Skenovat. Po nastavení parametrů sejměte tlačítkem Náhled náhledový obrázek listiny. Můžete jej posoudit v okénku Náhled v levé sekci dialogu. Pokud se jeví obrázek listiny jako špatně čitelný, zkuste opravit jas a náhled sejmout znovu.

30 Předlohy listin lze dodat také ve formě souborů ve formátu JPG. To je nutné vždy, pokud není k dispozici skener, případně když žadatel přináší předlohy již sejmuté. Soubory s předlohami lze nyní načíst z disku či jiného paměťového média. 30 Načtení předlohy z grafických souborů © eGON centrum HOLEŠOV Přepínač v dialogu Skenování dokumentu nastavte do polohy Otevřít oskenovaný dokument z adresáře. Stiskem tlačítka Vybrat soubory otevřete dialog pro výběr souborů. Zvolte soubor nebo vyberte (při stisknuté klávese Shift nebo Ctrl) skupinu souborů. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

31 Sejmuté předlohy – ať ji skenerem nebo ze souborů – jsou zkonvertovány do souboru ve formátu PDF. Jakmile je konverze ukončena, formulář se doplní o další část, nazvanou Elektronický dokument provedené konverze. 31 © eGON centrum HOLEŠOV Konverze předloh do formátu PDF Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

32 Zobrazení dokumentu Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím a konverzí listin je zapotřebí zkontrolovat. Klepněte na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru. Zobrazení dokumentu Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím a konverzí listin je zapotřebí zkontrolovat. Klepněte na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru. 32 © eGON centrum HOLEŠOV Kontrola konvertovaného dokumentu Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

33 Prohlédněte si pozorně dokument a porovnejte jej stránku po stránce s listinnou předlohou.

34 Pokud při porovnání konvertovaného dokumentu s předlohou zjistíte, že zobrazený PDF dokument předloze neodpovídá (například je příliš tmavý nebo vykazuje jiné vady), můžete skenování a konverzi zopakovat. Upravte nastavení skeneru podle interní metodiky a klepněte na tlačítko Znovu skenovat dokument. 34 Konvertovaný dokument neodpovídá předloze Vrátíte se do výchozí zelené části formuláře, kde stiskem tlačítka Zahájit provedení konverze postup zopakujete. © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

35 Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, můžete k němu připojit ověřovací doložku, které potvrdí jejich pravost a úplnost. Ověřovací doložka bude zapsána jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. Před připojením doložky je zapotřebí slovně popsat konvertovaný dokument. Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, můžete k němu připojit ověřovací doložku, které potvrdí jejich pravost a úplnost. Ověřovací doložka bude zapsána jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. Před připojením doložky je zapotřebí slovně popsat konvertovaný dokument. 35 © eGON centrum HOLEŠOV Připojení ověřovací doložky Do pole Označení vstupu je třeba zapsat povinný údaj – identifikaci listin. Popište několika slovy obsah listin. Vyplnění pole Datum sepsání je nepovinné – zapište sem datum, kdy byla listina vytvořena (ne konvertována), pokud je údaj o tom v ní uveden. Kliknutím na tlačítko Připojit k výstupu ověřovací doložku bude k dokladu připojena ověřovací doložka. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

36 Následuje dialog pro potvrzení kvalifikovaného certifikátu s vaším elektronickým podpisem, který bude použit k zabezpečení doložky. Klepnutím na tlačítko OK volbu certifikátu potvrďte. Následuje dialog pro potvrzení kvalifikovaného certifikátu s vaším elektronickým podpisem, který bude použit k zabezpečení doložky. Klepnutím na tlačítko OK volbu certifikátu potvrďte. 36 Vytvoření doložky © eGON centrum HOLEŠOV Do vstupního pole dialogu PIN se zadá číslo PIN, odpovídající tokenu pracovníka. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

37 Po specifikaci certifikáty se údaje odešlou ke zpracování a vrátí se ověřovací doložka, která se připojí k PDF souboru. Ten se tak stává elektronicky podepsaným a je také opatřen časovým razítkem. Důležité údaje z připojené doložky se vypíší do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka. Po specifikaci certifikáty se údaje odešlou ke zpracování a vrátí se ověřovací doložka, která se připojí k PDF souboru. Ten se tak stává elektronicky podepsaným a je také opatřen časovým razítkem. Důležité údaje z připojené doložky se vypíší do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka. 37 Kontrola údajů v doložce © eGON centrum HOLEŠOV Celý dokument opatřený ověřovací doložku připojenou jako poslední stránka lze klepnutím na tlačítko Otevřít dokument znovu zobrazit v Adobe Readeru. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

38

39 Klepnutím na tlačítko Otevřít formulář žádosti přejdete k vyplnění vlastního formuláře pro zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Otevře se vložený formulář Vydání nových přístupových údajů. 39 © eGON centrum HOLEŠOV Otevření formuláře žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

40 Ve formuláři Vydání nových přístupových údajů nejprve musíte určit, které datové schránky se má zneplatnění údajů týkat. Schránku je možné určit dvojím způsobem – buď na základě znalosti jejího ID, nebo lze schránku vyhledat podle popisu jejího vlastníka. 40 © eGON centrum HOLEŠOV Vyhledání schránky Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

41 Pokud žadatel zná ID schránky, zapište jej do pole ID datové schránky a stiskněte klávesu Enter (pozor – neklepejte na tlačítko Vyhledat!!!) 41 © eGON centrum HOLEŠOV Žadatel zná ID schránky Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Tlačítko Vyhledat se změní na tlačítko Ověřit. Teprve na něj klepněte myší.

42 Do formuláře se vypíšou údaje o schránce odpovídající zadanému ID. Zkontrolujte, zda vypsané údaje o schránce odpovídají údajům žadatele. V případě omylu v zadání lze ID opravit a znovu ověřit. Jestliže popis schránky souhlasí, klepněte na tlačítko Pokračovat.

43 Vyhledávací formulář Jestliže žadatel nemá k dispozici ID schránky, lze schránku vyhledat podle údajů o vlastníkovi. Vyhledávací formulář Jestliže žadatel nemá k dispozici ID schránky, lze schránku vyhledat podle údajů o vlastníkovi. 43 © eGON centrum HOLEŠOV Žadatel nezná ID schránky Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Klepněte na tlačítko Vyhledat. Pole nad tlačítkem bude nyní fungovat jako volič, umožňující výběr typu schránky Vyberte vhodnou položku a klepněte na ni myší

44 Vyplňte povinná pole v následně zobrazené sekci (například příjmení a datum narození vlastníka schránky) a stiskněte tlačítko Vyhledat. Zápis kalendářních dat Číslice tvořící kalendářní datum je třeba zapisovat pomocí alfanumerické části klávesnice – tedy pomocí číselných kláves, které jsou v horní řadě nad písmeny. Přechod mezi dnem, měsícem a letopočtem docílíte pomocí kurzorové šipky vpravo (a směrem zpět pomocí kurzorové šipky vlevo). Zapsané datum potvrďte klávesou Enter. Zápis kalendářních dat Číslice tvořící kalendářní datum je třeba zapisovat pomocí alfanumerické části klávesnice – tedy pomocí číselných kláves, které jsou v horní řadě nad písmeny. Přechod mezi dnem, měsícem a letopočtem docílíte pomocí kurzorové šipky vpravo (a směrem zpět pomocí kurzorové šipky vlevo). Zapsané datum potvrďte klávesou Enter.

45 V případě, že schránka byla dle zadání nalezena, pak zkontrolujte, zda souhlasí popis schránky vypsaný v sekci Výsledky hledání s údaji žadatele. Pokud ne, vraťte se do předchozí sekce a vyhledání zopakujte s upřesněnými hodnotami. 45 © eGON centrum HOLEŠOV Schránka byla podle daných podmínek nalezena Jestliže popis schránky souhlasí, klepněte na tlačítko Vybrat tuto datovou schránku. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

46 Jestliže zadanému ID schránky nebo popisu vlastníka neodpovídá žádná schránka, vypíše se zpráva Podmínkám neodpovídá žádná datová schránka. V tom případě se lze vrátit k zadání údajů a opravit je či upřesnit. 46 © eGON centrum HOLEŠOV Zadaným údajům neodpovídá žádná schránka Jestliže ani po opravě údajů pro vyhledání není schránka nalezena, pak zřejmě neexistuje a v transakci nelze pokračovat. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

47 Jestliže žadatel požaduje transakci na základě listinného zmocnění připojeného již k formuláři ve formě konvertované a ověřené přílohy, nekontrolujte nic, neboť transakce přejde do správního řízení Ministerstva vnitra. 47 © eGON centrum HOLEŠOV Kontrola oprávněnosti žadatele k transakci Schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

48 Pokud žadatel nepředložil v úvodní fázi transakce žádné listinné zmocnění, vezměte jeho doklad totožnosti a zkontrolujte, zda údaje uvedené v tomto dokladu souhlasí s údaji o oprávněné osobě vypsanými nyní ve formuláři. Tím ověříte, zda žadatel je onou oprávněnou osobou, mající právo provést transakci bez dalších pověření. 48 © eGON centrum HOLEŠOV Kontrola oprávněnosti žadatele k transakci Schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Pokud údaje nesouhlasí, je třeba, aby žadatel byl k provedení transakce zmocněn – předložil např. plnou moc; (to platí i pro osoby v roli administrátora dané schránky). Pokud v rámci této transakce příslušný doklad nebyl předem zkonvertován a připojen k žádosti, je třeba transakci ukončit. Novou transakci lze pak provést tehdy, až žadatel nějaké zmocnění předloží. Pokud údaje nesouhlasí, je třeba, aby žadatel byl k provedení transakce zmocněn – předložil např. plnou moc; (to platí i pro osoby v roli administrátora dané schránky). Pokud v rámci této transakce příslušný doklad nebyl předem zkonvertován a připojen k žádosti, je třeba transakci ukončit. Novou transakci lze pak provést tehdy, až žadatel nějaké zmocnění předloží.

49 Podle zákona 300/2008, §11 odstavec 4) může MV ČR znovu zpřístupnit datovou schránku právnické osoby nebo orgánu veřejné moci na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost. 49 © eGON centrum HOLEŠOV Kontrola oprávněnosti žadatele k transakci Schránky právnických osob a orgánů veřejné moci Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

50 Po klepnutí na tlačítko Pokračovat (nebo Vybrat datovou schránku po vyhledání) lze odeslat požadavek na opětovné zpřístupnění dané datové schránky. 50 © eGON centrum HOLEŠOV Požadavek na opětovné zpřístupnění schránky Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

51 Ve formuláři se vypíšou údaje o schránce, která má být opětovně zpřístupněna.

52 Pokud žádost obsahuje elektronickou přílohu, je nad tlačítkem Tisk oznámení vypsáno upozornění, že žádost bude předána do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. 52 © eGON centrum HOLEŠOV Upozornění na zařazení do správního řízení Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

53 Vyplněný formulář je třeba před odesláním k vyřízení vytisknout. 53 © eGON centrum HOLEŠOV Tisk vyplněné žádosti před odesláním k vyřízení Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Tlačítkem Tisk oznámení. se formulář vytiskne (v jednom exempláři)

54 Zkontrolujte čitelnost výtisku. Pokud je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. V opačném případě odstraňte příčinu chyby 54 © eGON centrum HOLEŠOV Tisk vyplněné žádosti před odesláním k vyřízení Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Nechte žadatele vytištěný formulář podepsat – výtisk si obsluha ponechá. Následující postup závisí na tom zda žádost obsahuje přílohu nebo je bez přílohy. Nechte žadatele vytištěný formulář podepsat – výtisk si obsluha ponechá. Následující postup závisí na tom zda žádost obsahuje přílohu nebo je bez přílohy.

55 Odeslání žádosti Vyplněný formulář žádosti odešlete k vyřízení stiskem tlačítka Odeslat. V případě, že formulář na stisk tlačítka nereaguje, zkuste na tlačítko klepnout znovu. Pokud ani to nepomůže, otevřete formulář znovu a znovu jej vyplňte. Stejně tak postupujte, pokud požadavek na odeslání selže při přenosu dat – například dočasným výpadkem spojení a podobně. Odeslání žádosti Vyplněný formulář žádosti odešlete k vyřízení stiskem tlačítka Odeslat. V případě, že formulář na stisk tlačítka nereaguje, zkuste na tlačítko klepnout znovu. Pokud ani to nepomůže, otevřete formulář znovu a znovu jej vyplňte. Stejně tak postupujte, pokud požadavek na odeslání selže při přenosu dat – například dočasným výpadkem spojení a podobně. 55 © eGON centrum HOLEŠOV Oznámení neobsahuje přílohu Pozor – pokud je předmětem transakce schránka právnické osoby nebo orgánu veřejné moci zřízená na žádost, musí žádost vždy obsahovat konvertovanou přílohu a z tohoto důvodu spadá do správního řízení Ministerstva vnitra! Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

56 Byla žádost přijata ISDS k vyřízení? Informační Systém Datových Schránek může, ale nemusí žádost k vyřízení přijmout:  Jestliže je žádost úspěšně doručena, zobrazí se ve formuláři zpráva Potvrzení o doručení žádosti. V tom případě pokračujte podle následující kapitoly.  Pokud žádost systémem ISDS přijata nebyla, zobrazí se zpráva Žádost byla zařazena do správního řízení a žádost přechází k vyřízení do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. Byla žádost přijata ISDS k vyřízení? Informační Systém Datových Schránek může, ale nemusí žádost k vyřízení přijmout:  Jestliže je žádost úspěšně doručena, zobrazí se ve formuláři zpráva Potvrzení o doručení žádosti. V tom případě pokračujte podle následující kapitoly.  Pokud žádost systémem ISDS přijata nebyla, zobrazí se zpráva Žádost byla zařazena do správního řízení a žádost přechází k vyřízení do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. 56 © eGON centrum HOLEŠOV Oznámení neobsahuje přílohu Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

57 57 © eGON centrum HOLEŠOV Úspěšné přijetí žádosti a tisk potvrzení o doručení Zpráva Potvrzení o doručení žádosti oznamující úspěšné přijetí žádosti do ISDS obsahuje datum a číslo jednací, pod kterým byla žádost přijata a informaci pro žadatele o dalším postupu. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Obsah formuláře je v tuto chvíli třeba klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení vytisknout.

58 58 © eGON centrum HOLEŠOV Formulář se tiskne ve dvou kopiích. Zkontrolujte, zda je tisk obou kopií kvalitní, čitelný a úplný. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. V opačném případě lze po odstranění chyby tisk zopakovat klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Oba výtisky podepište vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. Formulář se tiskne ve dvou kopiích. Zkontrolujte, zda je tisk obou kopií kvalitní, čitelný a úplný. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. V opačném případě lze po odstranění chyby tisk zopakovat klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Oba výtisky podepište vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Úspěšné přijetí žádosti a tisk potvrzení o doručení

59 59 © eGON centrum HOLEŠOV Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení Potvrzení o doručení oznámení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Úspěšné přijetí žádosti a tisk potvrzení o doručení

60 60 © eGON centrum HOLEŠOV Jestliže Informační Systém Datových Schránek z jakýchkoliv důvodů žádost k vyřízení nepřijal, je to ve formuláři oznámeno zprávou Oznámení bude zařazeno do správního řízení. Oznámení bude předáno k vyřízení do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. V tom případě je další postup je shodný jako v případě, že žádost obsahuje elektronickou přílohu. Jestliže Informační Systém Datových Schránek z jakýchkoliv důvodů žádost k vyřízení nepřijal, je to ve formuláři oznámeno zprávou Oznámení bude zařazeno do správního řízení. Oznámení bude předáno k vyřízení do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. V tom případě je další postup je shodný jako v případě, že žádost obsahuje elektronickou přílohu. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Informační Systém Datových Schránek žádost nepřijal

61 61 © eGON centrum HOLEŠOV Pokud žádost obsahuje přílohu vzniklou konverzí listinných předloh do elektronické podoby, bude ke zpracování vždy předáno do správního řízení Ministerstva vnitra ČR Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Žádost obsahuje přílohu

62 62 © eGON centrum HOLEŠOV Nejprve je třeba zažádat o číslo jednací pro zařazení do správního řízení. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Žádost obsahuje přílohu Žádost o číslo jednací V případě, že formulář na stisk tlačítka nereaguje, zkuste tlačítko stisknout znovu. Pokud ani to nepomůže, otevřete formulář znovu a znovu jej vyplňte.

63 63 © eGON centrum HOLEŠOV Požadavek na jednací číslo je odeslán, zpracován a vyžádané číslo je obratem zasláno a zobrazeno ve formuláři. Je zde uvedena i informace o připojené příloze. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Žádost obsahuje přílohu Žádost o číslo jednací Klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení se obsah formuláře vytiskne.

64 Je-li tisk v pořádku klepne se na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel. Je-li tisk v pořádku klepne se na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel. 64 © eGON centrum HOLEŠOV Tisk potvrzení o doručení Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

65 Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. 65 © eGON centrum HOLEŠOV Ukončení zobrazení formuláře žádosti Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

66 Klepnutím na tlačítko Odeslat pro potřeby evidence a zavřít formulář zavřete formulář i aplikaci 602XML Filler. 66 © eGON centrum HOLEŠOV Ukončení práce Vrátíte se do nabídky formulářů Czech POINT a transakci předepsaným způsobem dokončíte. Datové schránky Datové schránky Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost

67 © eGON centrum HOLEŠOV ivan.slezak@holesov.cz ivan.slezak@holesov.cz Ing. Ivan SLEZÁK eGON centrum tel. : 573 521 556 e-mail : ivan.slezak@holesov.czivan.slezak@holesov.cz Ing. Ivan SLEZÁK eGON centrum tel. : 573 521 556 e-mail : ivan.slezak@holesov.cz Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost Úvodní kurz k problematice datových schránek Snímek 46 PDF 19 eGON centrum HOLEŠOV Žádost."

Podobné prezentace


Reklamy Google