Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MySQL ÚVOD DO JAZYKA SQL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MySQL ÚVOD DO JAZYKA SQL"— Transkript prezentace:

1 MySQL ÚVOD DO JAZYKA SQL
(c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

2 PŘÍKAZY JAZYKA SQL JAZYK SQL LZE ROZDĚLIT NA DVĚ ZÁKLADNÍ PODMNOŽINY :
JAZYK DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE) SYNTAXE TVORBY TABULEK JAZYK DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) SYNTAXE MANIPULACE S DATY

3 PŘÍKAZY Z PODMNOŽINY DDL
PŘÍKAZY Z PODMNOŽINY DDL UMOŽŇUJÍ DEFINICI DATOVÝCH STRUKTUR A TVORBU OBJEKTŮ, JAKO JSOU TABULKY, SESTAVY, INDEXY APOD. CREATE DATABASE CREATE INDEX DROP VIEW CREATE TABLE DROP INDEX DROP INDEX ALTER TABLE CREATE VIEW CREATE SEQUENCE DROP TABLE ALTER VIEW ALTER SEQUENCE

4 PŘÍKAZY Z PODMNOŽINY DML
PŘÍKAZY Z PODMNOŽINY DDL UMOŽŇUJÍ MANIPULACI S DATY, TJ. VÝBĚR A VKLÁDÁNÍ DAT A JEJICH AKTUALIZACI, MAZÁNÍ ZÁZNAMŮ A PŘÍKAZ SELECT PRO VÝBĚR DAT. TATO PODMNOŽINA OBSAHUJE ČTYŘI HLAVNÍ PŘÍKAZY : SELECT INSERT UPDATE DELETE

5 DATABÁZE

6 VÝPIS VŠECH DOSTUPNÝCH DATABÁZÍ
SHOW DATABASES;

7 VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE
CREATE DATABASE POKUS;

8 ODSTRANĚNÍ DATABÁZE DROP DATABASE POKUS;

9 PRÁCE S DATABÁZÍ NASTAVENÍ AKTIVNÍ DATABÁZE
USE POKUS;

10 TABULKY

11 TVORBA DATABÁZOVÉ TABULKY
CREATE TABLE [SCHEMA.] NÁZEV_TABULKY ( NÁZEV_SLOUPCE DATOVÝ_TYP [DEFAULT VÝRAZ] …… ) NEPOVINNÉ ČÁSTI JSOU V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH VOLBA DEFAULT SPECIFIKUJE IMPLICITNÍ HODNOTU, KTERÁ SE UPLATNÍ PŘI VKLÁDÁNÍ NOVÉHO ŘÁDKU V SITUACI, KDY NEBUDE PRO DOTYČNÝ SLOUPEC ZADÁNA ŽÁDNÁ KONKRÉTNÍ HODNOTA

12 PŘÍKLAD TVORBY TABULKY
CREATE TABLE CISLA (ID INT) V ZÁVORKÁCH NALEZNETE SEZNAM NADEFINOVANÝCH POLÍ ( S PŘIDĚLENÝM DATOVÝM TYPEM), KTERÉ JSOU OD SEBE ODDĚLENY ČÁRKAMI. CELÝ PŘÍKAZ SE ODDĚLUJE STŘEDNÍKEM. NAPŘ. CREATE TABLE DALŠÍ (ID INT, POPIS TEXT) COMMENT= TOTO JE KOMENTÁŘ K TABULCE.

13 ČÍSELNÉ DATOVÉ TYPY 1 Název datového typu Interval Zabíraná paměť
TINYINT - 128 až 127 1 bajt SMALLINT až 32767 2 bajty MEDIUMINT 3 bajty INT 4 bajty INTEGER BIGINT 8 bajtů FLOAT (M, D) Dle použitých hodnot DOUBLE (M, D) REAL (M, D) DECIMAL (M, D) Dle hodnoty M + 2 NUMERIC (M, D)

14 ČÍSELNÉ DATOVÉ TYPY 2 Název datového typu Interval TINYINT 0 až 255
SMALLINT 0 až 65535 MEDIUMINT 0 až INT 0 až INTEGER BIGINT 0 až

15 X+1 bajt (při uložení max. znaků)
TEXTOVÉ DATOVÉ TYPY Název datového typu Maximální velikost Zabíraná paměť CHAR (X) 255 bajtů X bajtů VARCHAR (X) X+1 bajt (při uložení max. znaků) TINYTEXT X+1 bajt TINYBLOB TEXT 65535 bajtů X+2 bajty BLOB MEDIUMTEXT 1,6 MB X+3 bajty MEDIUMBLOB LONGTEXT 4,2 GB X+4 bajty LONGBLOB

16 DATOVÉ TYPY DATUM A ČAS Název datového typu Formát DATETIME
YYYY-MM-DD HH:MM:SS DATE YYYY-MM-DD TIMESTAMP proměnný TIME HH:MM:SS YEAR YYYY

17 TYPY TABULEK CREATE TABLE nazev_tabulky (nazev_sloupce datovy_typ,... ) TYPE=typ_tabulky; - MYISAM - standart MySQL od verze ; soubory s tabulkami mají koncovku .myd (data) a .myi (indexy) - ISAM - standartní typ tabulky ve starších databázích; dnes nahrazen typem MYISAM - MERGE - formát vhodný pro spojení MYISAM tabulek se stejně nadefinovanými poli - HEAP - tabulka tohoto typu je uložena pouze v paměti (může být velmi rychlá), má ale řadu omezení - INNODB - uzamykání tabulky je vykonáváno na úrovni řádků; před použitím je nutná kompilace MySQL s podporou INNODB - BDB - typ tabulky podobný INNODB; zatím ve fázi testování - před nasazením jiného typu než MYISAM si prostudujte originální dokumentaci

18 TVORBA DATABÁZOVÉ TABULKY - PŘÍKLAD
CREATE TABLE studenti (id NUMBER(10,0) NOT NULL, jméno VARCHAR2(20) NOT NULL, příjmení VARCHAR2(20) NOT NULL, bydliště VARCHAR2(50), rodné_číslo VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE, PRIMARY KEY(id)

19 RUŠENÍ TABULEK DROP TABLE studenti;

20 SHOW COLUMNS FROM nazev_tabulky;
VÝPIS POPISU TABULKY DESCRIBE nazev_tabulky; SHOW COLUMNS FROM nazev_tabulky; - příkaz nám zobrazí definici požadované tabulky (názvy + datové typy + modifikátory) DESCRIBE studenti; SHOW COLUMNS FROM nazev_tabulky;

21 ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN vydavatel VARCHAR(10);
NOVÝ SLOUPEC ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN vydavatel VARCHAR(10); ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN cislo SMALLINT FIRST; ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN zanr VARCHAR(10) AFTER kniha;

22 NOVÝ SLOUPEC ADD nazev_noveho_sloupce datovy_typ; .. ADD COLUMN nazev_noveho_sloupce datovy_typ; - příkaz přidá do tabulky nový sloupec - př.: ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN vydavatel VARCHAR(10); - modifikátory: .. FIRST - přidá nový sloupec na začátek tabulky - př.: ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN cislo SMALLINT FIRST; .. AFTER nazev_sloupce; - přidá nový sloupec za sloupec "nazev_sloupce" - př.: ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN zanr VARCHAR(10) AFTER kniha;

23 ALTER TABLE knihovna DROP vydavatel;
SMAZÁNÍ SLOUPCE DROP nazev_odstranovaneho_sloupce; .. DROP COLUMN nazev_odstranovaneho_sloupce; - příkaz odebere požadovaný sloupec - př.: ALTER TABLE knihovna DROP vydavatel; ALTER TABLE knihovna DROP vydavatel;

24 ALTER TABLE knihovna CHANGE kniha knihy VARCHAR(30) NOT NULL;
ZMĚNA PARAMETRŮ CHANGE nazev_sloupce novy_nazev_sloupce nove_nastaveni; - změní datový typ a může sloupec i přejmenovat - př.: ALTER TABLE knihovna CHANGE kniha knihy VARCHAR(30) NOT NULL; ALTER TABLE knihovna CHANGE kniha knihy VARCHAR(30) NOT NULL;

25 ALTER TABLE knihovna MODIFY kniha VARCHAR(30) NOT NULL;
MODIFIKACE PARAMETRŮ MODIFY nazev_sloupce nove_nastaveni; - u požadovaného sloupce změní datový typ - př.: ALTER TABLE knihovna MODIFY kniha VARCHAR(30) NOT NULL; ALTER TABLE knihovna MODIFY kniha VARCHAR(30) NOT NULL;

26 ALTER TABLE knihovna RENAME knihovnicka;
PŘEJMENOVÁNÍ TABULKY RENAME novy_nazev_tabulky; - příkaz přejmenuje požadovanou tabulku - př.: ALTER TABLE knihovna RENAME knihovnicka; ALTER TABLE knihovna RENAME knihovnicka;

27 INDEXY A KLÍČE V TABULKÁCH
SHOW KEYS FROM nazev_tabulky; SHOW INDEX FROM nazev_tabulky; - vypíše podrobné informace o primárních klíčích a indexech v tabulce

28 ZAMYKÁNÍ TABULEK LOCK TABLES nazev_tabulky READ, nazev_tabulky WRITE;
uzamkne vyjmenované tabulky pro čtení (READ), nebo zápis (WRITE) - po uzamknutí mají právo čtení, nebo zápisu v tabulce pouze ty příkazy, které se nachází mezi LOCK ... UNLOCK UNLOCK TABLES; - odemčení všech zamčených tabulek BEGIN; dotaz1; dotaz2; dot...; COMMIT; - pouze u typu tabulky InnoDB - všechny dotazy se vykonají pouze za předpokladu, že se spojení MySQL nepřeruší až do vykonání COMMIT - pokud je spojení během dotazování přerušeno, neprovede se ani jeden dotaz mezi BEGIN a COMMIT SELECT co_nacist FROM odkud_nacist LOCK IN SHARE MODE; - pouze u typu tabulky InnoDB - dotaz počká až se dokončí právě probíhající dotazy a až potom načte záznam

29 PŘÍKLAD TVORBY TABULKY BONDOVKY
CREATE TABLE BONDOVKY ( CISLO INT PRIMARY KEY, NAZEV VARCHAR (40), HEREC VARCHAR (10), ROK INT );

30 JAK NAPLNIT TABULKU DATY
KE VKLÁDÁNÍ DAT DO TABULEK SLOUŽÍ PŘÍKAZ INSERT INTO název tabulky VALUES (hodnota_sloupce1 ) INSERT INTO bondovky VALUES (1, "Dr. No", "Connery", 1962);

31 DELETE FROM studenti WHERE id=25;
MAZÁNÍ ZÁZNAMU DELETE FROM studenti; DELETE FROM studenti WHERE id=25; DELETE FROM studenti WHERE id=25 OR bydliště IS NULL;

32 UPDATE studenti SET bydliště=null;
ZMĚNA ZÁZNAMU UPDATE studenti SET bydliště=null; UPDATE studenti SET jméno='Pavel' WHERE id=25; UPDATE studenti SET bydliště='Lomec 26', jméno='Pavel' WHERE id=25 AND bydliště IS NOT NULL;

33 NAPLŇTE TABULKU DATY (1, "Dr. No", "Connery", 1962);
(2, "From Russia With Love„, "Connery„, 1963); (3, "Goldfinger„, "Connery„, 1964); (4, "Thunderball„,"Connery", 1965); (5, „You Only Live Twice", "Connery", 1967); (6, "On Her Majesty's Secret Service", "Lazenby„, 1969); (7, "Diamonds Are Forever", "Connery", 1971); (8, "Live And Let Die", "Moore", 1973); (9, "The Man With The Golden Gun", "Moore", 1974); (10, "The Spy Who Loved Me„, "Moore„, 1977); 11, "Moonraker„, "Moore„, 1979); (12, "For Your Eyes Only", "Moore" , 1981); (13, "Octopussy". "Moore" , 1983); (14, "A View To A Kill„, "Moore". 1985); (15, "The Living Daylights", „Dalton", 1987); (16, "Licence To Kill". „Dalton", 1989); (17, "GoldenEye", "Brosnan„, 1995); (18, "Tomorrow Never Dies„, "Brosnan". 1997); (19, "The One World Is Not Enough" , "Brosnan„, 1999); (20, „Die Another Day„, "Brosnan“, 2002);

34 VÝPIS ZÁZNAMŮ Z TABULKY
SELECT * FROM BONDOVKY PŘÍKLAD:_ SELECT HEREC FROM BONDOVKY

35 VÝPIS ZÁZNAMŮ Z TABULKY
SELECT – SLOUŽÍ K VÝBĚRU ZÁZNAMŮ FROM – SPECIFIKUJE MÍSTO KDE SE POŽADOVANÉ INFORMACE NACHÁZEJÍ WHERE – URČUJE PODMÍNKY = ROVNOST WHERE (ROK = 1990) <> NEROVNOST WHERE (ROK <> 1990) > VĚTŠÍ WHERE (ROK>1990) < MENŠÍ WHERE(ROK <1990) BETWEEN PATŘÍ DO INTERVALU (ROK BETWEEN 1990 AND 2000) NOT BETWEEN NEPATŘÍ DO INTERVALU

36 SELECT * FROM BONDOVKY WHERE ROK >=1990;
PŘÍKLAD SELECT * FROM BONDOVKY WHERE ROK >=1990;

37 ZAJIŠŤUJE AUTOMATICKOU INKREMENTACI HODNOT.
ÚPRAVA TABULKY VYTVOŘTE NOVOU TABULKU BONDOVKY1 CREATE TABLE BONDOVKY ( CISLO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, NAZEV VARCHAR (40), HEREC VARCHAR (10), ROK INT ); ZAJIŠŤUJE AUTOMATICKOU INKREMENTACI HODNOT.

38 JAK NAPLNIT TABULKU DATY
KE VKLÁDÁNÍ DAT DO TABULEK SLOUŽÍ PŘÍKAZ INSERT INTO název tabulky (NÁZVY JEDNOTLIVÝCH SLOUPCŮ) VALUES (hodnota_sloupce1 ) Příklad JINÉ SYNTAXE: INSERT INTO BONDOVKY1 (NAZEV, HEREC, ROK) VALUES ( "Dr. No", "Connery", 1962); KDYBYCHOM PRO TENTO PŘÍPAD POUŽILI PŮVODNÍ SYNTAXI OHLÁSIL BY DBF SERVER CHYBU.

39 LITERATURA


Stáhnout ppt "MySQL ÚVOD DO JAZYKA SQL"

Podobné prezentace


Reklamy Google