Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní obeznámení s jazykem SQL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní obeznámení s jazykem SQL"— Transkript prezentace:

1 Základní obeznámení s jazykem SQL
Databázové systémy Základní obeznámení s jazykem SQL

2 Číselné datové typy (MySQL)
Název typu Popis Interval Bez znaménka TINYINT celé číslo – 1B -128 do 127 0 – 255 SMALLINT celé číslo – 2B do 32767 0 – 56535 MEDIUMINT celé číslo – 3B do 0 – INT celé číslo – 4B do 0 – BIGINT celé číslo – 8B do 0 – FLOAT(M,D) malé reálné číslo – 4B Liší se podle použitých hodnot. - DOUBLE(M,D) velké reálné číslo – 8B DECIMAL(M,D) Hodnota M + 2B

3 Textové datové typy (MySQL)
Název datového typu Maximální velikost Přidělená paměť CHAR(X) 255 B délka v B VARCHAR(X) délka+1 B TINYTEXT TINYBLOB délka+2 B TEXT 65535 B BLOB MEDIUMTEXT 1,6 MB délka+3 B MEDIUMBLOB LONGTEXT 4,2 GB délka+4 B LONGBLOB

4 Datum a čas (MySQL) Typ Velikost Popis DATE 3 bajty
datum ve formátu YYYY-MM-DD DATETIM 8 bajtů datum ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS TIME čas ve formátu HH:MM:SS TIMESTAMP 4 bajty ve formátu YYYYMMDDHHMMSS (hodnoty končí v roce 2037) ENUM 1 nebo 2 bajty výčet jenž označuje, že sloupec může nabýt jen jednu z povolen. hodnot SET 1 – 8 bajtů výčet jenž označuje, že sloupec může nabýt více povolených hodnot

5 Modifikátory AUTO_INCREMENT – (automatické číslo) definuje datový typ pole, který při přidání nového záznamu do tabulky automaticky uloží jedinečné číslo o jedničku větší než předchozí. Nedovolí uložit už jednou použitou hodnotu, i když záznam s touto hodnotou byl již z databáze odstraněn. Modifikátor AUTO_INCREMENT lze použít pouze u polí s celočíselnými hodnotami. ZEROFILL – používá se k zobrazení vedoucích nul u čísel, která jsou založena na šířce zobrazení, tj. vyžadují určitý počet číslic. Chceme-li číslo 23 zobrazit jako , musíme pole deklarovat jako INT(6) ZEROFILL. BINARY – umožňuje ukládání textových informací jako binárních řetězců. Řetězce uložené v binárním formátu rozlišují velikost písmen. To se projeví také na třídění těchto polí. DEFAULT – umožňuje určit hodnotu pole, jehož hodnota nebude při uložení záznamu (řádku) známá. Výchozí hodnotou používanou v systému MySQL je NULL. Hodnota NULL je dosazována do všech prázdných polí, kromě polí typu ENUM.

6 Integritní omezení NULL a NOT NULL – určují, zda je zadání hodnoty do příslušného pole povinné. PRIMARY KEY – primární klíč je pole, jehož hodnota jedinečným způsobem identifikuje každý záznam tabulky. UNIQUE – omezující podmínka jedinečnosti vynucuje integritu entity klíčem, který není primární. Zajišťuje, aby do sloupců s omezující podmínkou jedinečnosti nebyly vloženy duplicitní hodnoty. UNSIGNED – označuje neznaménkový číselný typ.

7 Práce s databází Výpis seznamu existujících databází na serveru MySQL:
SHOW databases; 1. Existuje-li databáze, se kterou chceme pracovat - výběr databáze: např. Firma USE Firma; 2. Neexistuje-li databáze, se kterou chceme pracovat a) vytvoření databáze: např. Firma CREATE DATABASE Firma; b) výběr databáze: Firma USE Firma;

8 Vytvoření tabulky CREATE TABLE název_tabulky (
jméno_sloupce1 TYP [integritní omezení], jméno_sloupce2 TYP [integritní omezení], ...);

9 Vkládání záznamů Vkládání několika záznamů najednou :
INSERT INTO název_tabulky (sloupec1, sloupec4, …) VALUES (hodnota1, hodnota4, …); nebo INSERT INTO tabulka VALUES(hodnota1, hodnota2, …); Vkládání několika záznamů najednou : INSERT INTO název_tabulky (sloupec1, sloupec4, …) VALUES (hodnota11, hodnota41, …), (hodnota12, hodnota42, …), (hodnota13, hodnota43, …);

10 Zobrazení vložených dat
Pro zobrazení dat v tabulce se používá základní výběrový příkaz SELECT: SELECT * FROM název_tabulky;

11 Aktualizace dat UPDATE název_tabulky SET sloupec = ’hodnota’;
Pro změnu více hodnot se používá zápis: UPDATE název_tabulky SET sloupec1 = ’hodnota1’, sloupec2 = ’hodnota2’,…; Použití klauzule WHERE: UPDATE název_tabulky SET sloupec1 = ’hodnota1’ WHERE sloupec2 = ’hodnota2’;

12 Odstraňování dat Pro účely odstraňování dat se používá příkaz DELETE:
DELETE FROM název_tabulky WHERE sloupec = ’hodnota’; POZOR! – po odstranění záznamu už není možné záznam obnovit. Je dobré mít data pro jistotu zálohovaná. Při odstraňování dat je nutné používat podmínku WHERE, jinak se může stát, že z tabulky odstraníte všechna data! Chcete-li zajistit větší bezpečnost před nechtěným odstraněním záznamů, můžete použít klauzuli LIMIT, která omezí počet odstraňovaných záznamů: DELETE FROM název_tabulky WHERE sloupec = ’hodnota’LIMIT 1;

13 Změna struktury Přidání sloupců do tabulky ALTER TABLE název_tabulky
Základní příkaz, který se používá pro jakoukoliv manipulaci s existující tabulkou je: ALTER TABLE název_tabulky vlastní příkaz pro aktualizaci; Přidání sloupců do tabulky V případě, že v tabulce již nějaká data jsou, lze použít následující příkaz: ALTER TABLE název_tabulky ADD COLUMN jméno_sloupce typ_sloupce [ integritní omezení];

14 Úprava definice sloupců
Základní příkaz: ALTER TABLE název_tabulky CHANGE COLUMN staré_jméno_sloupce nové_jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení]; Mazání sloupců Máme-li nějaký sloupec, jehož hodnoty už opravdu nepotřebujeme, jednoduše jej smažeme následujícím příkazem: ALTER TABLE název_tabulky DROP COLUMN jméno_sloupce [CASCADE]

15 Přejmenování sloupce Máme dvě možnosti:
První možnost je rychlejší a využijeme v ní již známý příkaz : ALTER TABLE název_tabulky CHANGE COLUMN staré_jméno_sloupce nové_jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení];

16 Přejmenování sloupce ALTER TABLE název_tabulky
Druhá možnost je obecnější a je potřeba provést ji v několika krocích. Nejprve musíme vytvořit nový sloupec, zkopírovat hodnoty ze starého sloupce do nového a smazat starý sloupec : ALTER TABLE název_tabulky ADD COLUMN jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení]; UPDATE název_tabulky SET staré_jméno_sloupce = nové_jméno_sloupce; DROP staré_jméno_sloupce;

17 Vazby mezi tabulkami Reprezentace vazby 1:N ZAMESTNANEC:
ID_ZAM JMENO PRIJMENI ROD_CISLO ODDELENI FUNKCE 1 Jan Nový / 2 Petr Novák / 3 Ivan Nováček / 4 Pavel Novotný / ODDELENI: FUNKCE: ID_ODD NAZEV ID_FN FUNKCE PLAT 10 sklad vedoucí 15 centrála technik 20 počítačový sál správce

18 CREATE TABLE oddeleni (id_odd INTEGER, nazev VARCHAR(20), PRIMARY KEY (id_odd)); CREATE TABLE funkce (id_fn INTEGER, funkce VARCHAR(10), plat FLOAT(10) DEFAULT 8000, PRIMARY KEY (id_fn));

19 CREATE TABLE zamestnanec
(id_zam INTEGER, jmeno VARCHAR(10), prijmeni VARCHAR(20), rod_cislo VARCHAR(11) NOT NULL, oddeleni INTEGER, funkce INTEGER, PRIMARY KEY (id_zam), FOREIGN KEY (oddeleni) REFERENCES oddeleni (id_odd), FOREIGN KEY (funkce) REFERENCES funkce (id_fn));

20 Reprezentace vazby M:N
ZAMESTNANEC: ID_ZAM JMENO PRIJMENI ROD_CISLO Jan Nový /2352 Petr Novák /4421 Ivan Nováček /1566 Pavel Novotný /3566 FUNKCE: VYKON_FUNKCE: ID_FUN NAZEV CISLO_ZAM CISLO_FUN vedoucí technik správce

21 CREATE TABLE zamestnanec
(id_zam INTEGER, jmeno VARCHAR(10), prijmeni VARCHAR(20), rod_cislo VARCHAR(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (id_zam)); CREATE TABLE funkce (id_fn INTEGER, nazev VARCHAR(10), PRIMARY KEY (id_fn));

22 CREATE TABLE vykon_funkce
(cislo_zam INTEGER, cislo_fn INTEGER, PRIMARY KEY (cislo_zam, cislo_fn), FOREIGN KEY (cislo_zam) REFERENCES zamestnanec (id_zam), FOREIGN KEY (cislo_fn) REFERENCES funkce (id_fn));

23 Zadání cv.3: Vytvořte databázi SUDIJNI_AGENDA, která bude obsahovat tabulky: Student: id_st, jmeno, prijmeni, obor, rocnik, vek, st_prumer Predmet: id_pr, nazev_pr, mistnost, ucitel Zapis: student, predmet Ucitel: id_uc, jmeno, prijmeni, titul, ustav Navrhněte odpovídající datové typy, integritní omezení a další modifikátory. Tabulky naplňte cvičebními daty (cca 5-10 záznamů v každé!)


Stáhnout ppt "Základní obeznámení s jazykem SQL"

Podobné prezentace


Reklamy Google