Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolník jako člen týmu Mgr. Jitka Nováková Koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnické centrum FN v Motole Dobrovolnické centrum FN v Motole Bc. Kristýna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolník jako člen týmu Mgr. Jitka Nováková Koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnické centrum FN v Motole Dobrovolnické centrum FN v Motole Bc. Kristýna."— Transkript prezentace:

1 Dobrovolník jako člen týmu Mgr. Jitka Nováková Koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnické centrum FN v Motole Dobrovolnické centrum FN v Motole Bc. Kristýna Našincová Fyzioterapeutka Spinální jednotky FN v Motole

2 1. Šest let fungování dobrovolníků v Motole

3 Začlenění dobrovolnického centra do struktury nemocnice  1999 – Klinika dětské onkologie – spolupráce s Hestií NDC (podpora OSF)  2000 – 2003 – Dobrovolnické centrum KID o.p.s. – smlouva s nemocnicí  Od ledna 2004 - Dobrovolnické centrum FNM – pod útvarem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestry) + Externí partner Hestia – NDC – v rámci akreditace programu u MV + Externí partner Hestia – NDC – v rámci akreditace programu u MV  Výhled na rok 2007 - Vzdělávací program v oblasti managementu dobrovolnictví ve zdravotnictví

4 Kliniky a oddělení FN Motol, s kterými DC aktuálně spolupracuje Dětská část  Klinika dětské hematologie a onkologie  Dětská oční a neurochirurgická klinika  Klinika dětské neurologie  Pediatrická klinika  Dětská chirurgická klinika  Dětská ortopedická klinika  ORL – nosní, ušní krční  Dětská psychiatrická klinika  Dětské kardiocentrum + Klinika dětského a dorostového lékařství VFN

5 Dospělá část  Radioterapeutické oddělení – dospělá onkologie  Oddělení chronické, resuscitační a intenzivní péče  I. Interní klinika  Spinální jednotka Kliniky rehabilitace  Klinika rehabilitace  Centrum pro léčbu a výzkum bolesti Léčebna dlouhodobě nemocných I a II  14 stanic

6 Aktuální počet dobrovolníků Celkem k 1. 11. 2006 – 221 dobrovolníků  Pravidelní dobrovolníci – tj. docházející 1x týdně na 2 hodiny – 108 dobrovolníků  Nárazoví dobrovolníci – tj. účastnící se jednorázových akcí – 113 dobrovolníků Oddělení s největším počtem dobrovolníků  Léčebna dlouhodobě nemocných – 36  Klinika dětské hematologie a onkologie – 27

7 Osvědčené dobrovolnické aktivity Pravidelné aktivity  Skupinové programy na všech dětských odděleních – výtvarné, hudební, herní a zájmové (fotokroužek, filmový klub, keramika, divadélko) a v LDN (hudební kroužek, výtvarná dílna)  Individuální kontakt s dětským či dospělým pacientem na LDN, odděleních pro dospělé (role společníka), na dětské hematoonkologii (doučování, individuální hra)  Canisterapie – pravidelně na dětské onkologii, dětské psychiatrii a na LDN (zapojeno 12 psů)

8 Divadélko SuperPes

9 Výtvarná dílna na LDN

10 Malování na pediatrickém oddělení

11 Canisterapie na LDN

12 Jednorázové akce  Koncerty  Divadelní představení  Výstavy  Tradiční programy – Indiánské prázdniny, Tulipánový den, Vítání jara, Nejen lidé pomáhají - Psí dny

13 Jednorázové akce

14 Systém práce s dobrovolníky  Úvodní zaškolení  Uzavření spolupráce – smlouva, mlčenlivost, kodex, výpis z rejstříku trestů  Pojištění  Supervize  Odborné vzdělávací semináře (problematika seniorů na LDN, pacientů s nádorovým onemocněním, kursy 1. pomoci) (problematika seniorů na LDN, pacientů s nádorovým onemocněním, kursy 1. pomoci)  Supervizně relaxační víkend pro dlouhodobé dobrovolníky  Dobrovolnická knihovna, vlastní www stránky

15 2. Pilotní vyzkoušení nových dobrovolnických aktivit Posun programu do 3. vývojové fáze programu, kdy se dobrovolník mění z vítané návštěvy na člena týmu, více se přibližuje k personálu nemocnice. Předpoklady k realizaci:  Zvládnutí 2. fáze, což ověřila evaluace v roce 2005 – pětiletá zkušenost s dobrovolníky (dotazníkové šetření u personálu a dobrovolníků)  Personální a prostorové posílení DC  Grant MZ ČR pro rok 2006  Garance programu

16 Nové činnosti a zapojené kliniky  Výpomoc v rámci fyzioterapie – činnosti podporující nácvik sebeobsluhy pacientů Interní klinika Spinální jednotka  Aktivizační technika Trénování paměti Léčebna dlouhodobě nemocných I a II Léčebna dlouhodobě nemocných I a II

17 Harmonogram projektu  Vytipování vhodných aktivit odborným personálem (fyzioterapeuty) – jaro  Výběr dobrovolníků - jaro  Speciální zaškolení formou workshopů – jaro +léto  Pravidelná realizace zvolených nových aktivit - podzim  Zhodnocení pilotního projektu – konec roku 2006  Výsledky ověření – prezentace na pracovním semináři ve FN v Motole – leden/únor 2007

18 Důležitá témata  Načasování speciálního zaškolení  Forma zácviku – skupinové workshopy (trénování paměti) a individuální zácvik (rehabilitační cvičení)  Zvolení způsobu komunikace mezi dobrovolníky a odborným personálem  Výběr a zajištění pomůcek a literatury pro činnost  Zpětná vazba od dobrovolníků a personálu – forma zápisů, supervize

19 Zapojení dobrovolníků do nových aktivit  Speciálním zaškolením prošlo celkem 14 dobrovolnic (7 na Trénování paměti a 7 na Rehabilitaci)  Do aktivit v rámci rehabilitačních cvičení se zapojilo 5 dobrovolnic, které se věnují individuálně pacientům vybraným fyzioterapeuty.  Do programu Trénování paměti se zapojilo všech 7 dobrovolnic, které vedou program pro 3 skupiny seniorů na LDN

20 Ukázkové workshopy - trénování paměti na LDN

21 Ukázkové workshopy - Interní klinika

22 3. Speciální zaškolení dobrovolníků na Spinální jednotce

23 Spinální jednotka Kliniky rehabilitace  Pacienti (diagnózy)  Rehabilitační program

24 Obsah zaškolení Praktický zácvik  Přesuny  Manipulace s vozíkem  Motomed a polohovací lůžko Teorie  Izolace (MRSA)  Význam a princip manuálních činností (míčkování, protahování, hry)

25 Organizace  Výběr činností  Komunikace s dobrovolníky (tabule, sešit) (tabule, sešit)  Pomůcky

26 Rizika a jejich prevence  Doba aktivit – návštěvy, provoz oddělení  Komunikace  Izolace

27 Význam  Aktivita pacienta  Adaptace na nový způsob života

28 Kontakty www.fnmotol.cz Dobrovolnické centrum FN v Motole dobrovolnik@fnmotol.czdobrovolnik@fnmotol.cz, www.dcmotol.cz www.dcmotol.cz dobrovolnik@fnmotol.czwww.dcmotol.cz Tel.: 224 431 970 Spinální jednotka Kliniky rehabilitace FNM Tel.: 224 439 284


Stáhnout ppt "Dobrovolník jako člen týmu Mgr. Jitka Nováková Koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnické centrum FN v Motole Dobrovolnické centrum FN v Motole Bc. Kristýna."

Podobné prezentace


Reklamy Google