Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolník jako člen týmu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolník jako člen týmu"— Transkript prezentace:

1 Dobrovolník jako člen týmu
Mgr. Jitka Nováková Koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnické centrum FN v Motole Bc. Kristýna Našincová Fyzioterapeutka Spinální jednotky FN v Motole

2 1. Šest let fungování dobrovolníků v Motole

3 Začlenění dobrovolnického centra do struktury nemocnice
1999 – Klinika dětské onkologie – spolupráce s Hestií NDC (podpora OSF) 2000 – 2003 – Dobrovolnické centrum KID o.p.s. – smlouva s nemocnicí Od ledna Dobrovolnické centrum FNM – pod útvarem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestry) + Externí partner Hestia – NDC – v rámci akreditace programu u MV Výhled na rok Vzdělávací program v oblasti managementu dobrovolnictví ve zdravotnictví

4 Kliniky a oddělení FN Motol, s kterými DC aktuálně spolupracuje
Dětská část Klinika dětské hematologie a onkologie Dětská oční a neurochirurgická klinika Klinika dětské neurologie Pediatrická klinika Dětská chirurgická klinika Dětská ortopedická klinika ORL – nosní, ušní krční Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum + Klinika dětského a dorostového lékařství VFN

5 Dospělá část Radioterapeutické oddělení – dospělá onkologie Oddělení chronické, resuscitační a intenzivní péče I. Interní klinika Spinální jednotka Kliniky rehabilitace Klinika rehabilitace Centrum pro léčbu a výzkum bolesti Léčebna dlouhodobě nemocných I a II 14 stanic

6 Aktuální počet dobrovolníků
Celkem k – 221 dobrovolníků Pravidelní dobrovolníci – tj. docházející 1x týdně na 2 hodiny – 108 dobrovolníků Nárazoví dobrovolníci – tj. účastnící se jednorázových akcí – 113 dobrovolníků Oddělení s největším počtem dobrovolníků Léčebna dlouhodobě nemocných – 36 Klinika dětské hematologie a onkologie – 27

7 Osvědčené dobrovolnické aktivity
Pravidelné aktivity Skupinové programy na všech dětských odděleních – výtvarné, hudební, herní a zájmové (fotokroužek, filmový klub, keramika, divadélko) a v LDN (hudební kroužek, výtvarná dílna) Individuální kontakt s dětským či dospělým pacientem na LDN, odděleních pro dospělé (role společníka), na dětské hematoonkologii (doučování, individuální hra) Canisterapie – pravidelně na dětské onkologii, dětské psychiatrii a na LDN (zapojeno 12 psů)

8 Divadélko SuperPes

9 Výtvarná dílna na LDN

10 Malování na pediatrickém oddělení

11 Canisterapie na LDN

12 Jednorázové akce Koncerty Divadelní představení Výstavy Tradiční programy – Indiánské prázdniny, Tulipánový den, Vítání jara, Nejen lidé pomáhají - Psí dny

13 Jednorázové akce

14 Systém práce s dobrovolníky
Úvodní zaškolení Uzavření spolupráce – smlouva, mlčenlivost, kodex, výpis z rejstříku trestů Pojištění Supervize Odborné vzdělávací semináře (problematika seniorů na LDN, pacientů s nádorovým onemocněním, kursy 1. pomoci) Supervizně relaxační víkend pro dlouhodobé dobrovolníky Dobrovolnická knihovna, vlastní www stránky

15 2. Pilotní vyzkoušení nových dobrovolnických aktivit
Posun programu do 3. vývojové fáze programu, kdy se dobrovolník mění z vítané návštěvy na člena týmu, více se přibližuje k personálu nemocnice. Předpoklady k realizaci: Zvládnutí 2. fáze, což ověřila evaluace v roce 2005 – pětiletá zkušenost s dobrovolníky (dotazníkové šetření u personálu a dobrovolníků) Personální a prostorové posílení DC Grant MZ ČR pro rok 2006 Garance programu

16 Nové činnosti a zapojené kliniky
Výpomoc v rámci fyzioterapie – činnosti podporující nácvik sebeobsluhy pacientů Interní klinika Spinální jednotka Aktivizační technika Trénování paměti Léčebna dlouhodobě nemocných I a II

17 Harmonogram projektu Vytipování vhodných aktivit odborným personálem (fyzioterapeuty) – jaro Výběr dobrovolníků - jaro Speciální zaškolení formou workshopů – jaro +léto Pravidelná realizace zvolených nových aktivit - podzim Zhodnocení pilotního projektu – konec roku 2006 Výsledky ověření – prezentace na pracovním semináři ve FN v Motole – leden/únor 2007

18 Důležitá témata Načasování speciálního zaškolení
Forma zácviku – skupinové workshopy (trénování paměti) a individuální zácvik (rehabilitační cvičení) Zvolení způsobu komunikace mezi dobrovolníky a odborným personálem Výběr a zajištění pomůcek a literatury pro činnost Zpětná vazba od dobrovolníků a personálu – forma zápisů, supervize

19 Zapojení dobrovolníků do nových aktivit
Speciálním zaškolením prošlo celkem 14 dobrovolnic (7 na Trénování paměti a 7 na Rehabilitaci) Do aktivit v rámci rehabilitačních cvičení se zapojilo 5 dobrovolnic, které se věnují individuálně pacientům vybraným fyzioterapeuty. Do programu Trénování paměti se zapojilo všech 7 dobrovolnic, které vedou program pro 3 skupiny seniorů na LDN

20 Ukázkové workshopy - trénování paměti na LDN

21 Ukázkové workshopy - Interní klinika

22 3. Speciální zaškolení dobrovolníků na Spinální jednotce

23 Spinální jednotka Kliniky rehabilitace
Pacienti (diagnózy) Rehabilitační program

24 Obsah zaškolení Praktický zácvik Teorie Přesuny Manipulace s vozíkem
Motomed a polohovací lůžko Teorie Izolace (MRSA) Význam a princip manuálních činností (míčkování, protahování, hry)

25 Organizace Výběr činností Komunikace s dobrovolníky (tabule, sešit)
Pomůcky

26 Rizika a jejich prevence
Doba aktivit – návštěvy, provoz oddělení Komunikace Izolace

27 Význam Aktivita pacienta Adaptace na nový způsob života

28 Kontakty www.fnmotol.cz Dobrovolnické centrum FN v Motole
Tel.: Spinální jednotka Kliniky rehabilitace FNM Tel.:


Stáhnout ppt "Dobrovolník jako člen týmu"

Podobné prezentace


Reklamy Google