Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití CNG v dopravě Svaz dopravy 5. března 2009 Ing. Jan Zaplatílek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití CNG v dopravě Svaz dopravy 5. března 2009 Ing. Jan Zaplatílek."— Transkript prezentace:

1 Použití CNG v dopravě Svaz dopravy 5. března 2009 Ing. Jan Zaplatílek

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Proč alternativní paliva v dopravě ropné krize – cenové šoky, politické vlivy relativně krátká životnost světových zásob ropy potřeba zlepšení životního prostředí snahy EU o větší uplatnění alternativních paliv v dopravě

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Nejvýznamnější alternativní paliva Biopaliva Zemní plyn Vodík a palivové články LPG.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Stlačený zemní plyn (CNG) jako alternativní palivo Nižší finanční náročnost oproti jiným druhům alternativních paliv Dostatek zemního plynu na tuzemském trhu Zlepšení životního prostředí - oproti benzínu zemní plyn nabízí potenciál významného snížení emisí CO2

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Historie podpory využívání CNG v ČR  rok 2005 – základ změny v přístupu ČR, Usnesení vlády ČR č. 563 z 11.5.2005.  rok 2006 - Dobrovolná dohoda (16.3.2006) mezi státem a největšími plynárenskými společnostmi k podpoře CNG jako alternativního paliva v dopravě  závazky plynárenství závazky státu vybudovat 100 plnících stanic do r. 2020, vybudovat plnící stanice pro autobusovou dopravu, dotace na plynové autobusy 200 tis. Kč/bus - max. 10 mil. Kč/rok: - za rok 2007 podpora 26 autobusů (5,2 mil. Kč), - za rok 2008 podpora 25 autobusů (5 mil. Kč). poskytnutí dotace na CNG autobus Ministerstvem dopravy ČR v roce 2006 podpořilo 27 autobusů V roce 2007 podpořilo 36 autobusů V roce 2008 podpořilo 36 autobusů stabilizace spotřební daně na CNG, výzva hejtmanům a primátorům

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Dobrovolná dohoda o podpoře zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě Definuje dobrovolné závazky plynárenských společností při výstavbě plnicích stanic CNG, výstavba 4 plnicích stanic CNG v roce 2007. Výstavba 17 plnicích stanic CNG tak, aby byla zajištěna průjezdnost České republiky po mezinárodních silničních tazích do roku 2013. Dále plynárenské společnosti zajistí výstavbu plnicí stanice CNG tam, kde územně samosprávní celek rozhodne o převodu MHD a příměstské dopravy (nebo části) na CNG - minimální počet 4 autobusy tj. spotřeba cca 100 tis. m3 v prvním roce, cílový roční odběr do čtyř let má dosáhnout 400 tis. m3. V dlouhodobém horizontu výstavba 100 stanic tak, aby byl v roce 2020 splněn indikativní cíl 10 % podílu zemního plynu na celkovém objemu pohonných hmot.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Podpora využívání CNG v ČR  rok 2007 - stabilizace spotřební daně na CNG od 1.1.2007 do r. 2020, - schválen Národní program snižování emisí (Usnesení vlády č. 630 ze dne 11.6.2007). spotřební daň na CNG - v současné době nulová; - od 1.1.2012 se bude pomalu zvyšovat až na min. hodnotu danou EU.  rok 2008 - od 1.6.2008 platí cenové rozhodnutí ERÚ - odstranění diskriminačního poplatku v případě překročení denní kapacity na plnicích stanicích  rok 2009 – od 1.1.2009 je nulová sazba silniční daně pro vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností do 12 tun, která používají jako palivo CNG.

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Podpora využívání CNG v ČR (2)  rok 2008 až 2013 Ministerstvo dopravy poskytuje na nové nízkopodlažní CNG autobusy v rámci Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy dotace: - pro veřejnou linkovou dopravu až 1,8 mil. Kč dle délky, - pro MHD až 2,6 mil. Kč dle délky.  Mezi hodnotící kritéria nově patří i použití alternativních paliv, tedy i CNG.  Plynárenské společnosti poskytují 200 tisíc Kč/každý nový CNG autobus.

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Podpora využívání CNG v ČR (3)  rok 2009 až 2013 - plynofikace vozidel státní správy – vládou schválen Program obměny vozového parku veřejné správy za „čistá“ vozidla (dle Usnesení vlády č. 630 ze dne 11.6.2007), cílem je dosažení 25% podílu „čistých“ vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy do r. 2014 – schváleno Usnesením vlády č. 1592 ze dne 16.12.2008.

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 ČR – stav v oblasti CNG Celkem více než 1300 CNG vozidel: 233 autobusů Více než 1.000 osobních a dodávkových vozů 10 svozových vozidel 2 čistící vozidla nákladní vozidla 14 vysokozdvihů, 2 rolby

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Perspektivy využívání CNG v ČR dlouhodobá podpora od EU i vlády ČR, v ČR 90% nárůst v oblasti CNG za poslední rok, na trhu více než 22 druhů osobních a užitkových CNG vozidel, v současné době k dispozici 23 plnicích stanic, z toho16 veřejných (10 samostatných,5 přidružených ke standardním čerpacím stanicím a společná s LPG) a 7 neveřejných pouze pro vlastní potřebu provozovatele cena CNG vozidel je shodná s cenou dieselových vozidel, do konce r. 2009 dalších 14 stanic, provoz za 1 Kč/km,

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Děkuji Vám za pozornost. www.mpo.cz www.cng.cz


Stáhnout ppt "Použití CNG v dopravě Svaz dopravy 5. března 2009 Ing. Jan Zaplatílek."

Podobné prezentace


Reklamy Google