Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemní plyn v dopravě Česká plynárenská unie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemní plyn v dopravě Česká plynárenská unie"— Transkript prezentace:

1 Zemní plyn v dopravě Česká plynárenská unie
Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie , Den s fleetem, Brno

2 Česká plynárenská unie
POSLÁNÍ: „Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii“. Založena v roce 1994 v souvislosti se zahájením privatizace českého plynárenství. Sdružení právnických osob s licencí na obchod, přepravu, distribuci nebo uskladňování zemního plynu.

3 Česká plynárenská unie
V oblasti podpory užití CNG se ČPU zejména zaměřuje na: vytváření vhodných podmínek pro rozvoj; prosazování úprav legislativy; informování odborné i laické veřejnosti v rámci komunikační kampaně; propagaci předností CNG; podporu rozvoje výstavby plnících stanic CNG v ČR.

4 Proč podpora využívání CNG?
Celý svět (tedy i EU a ČR) čelí vážným výzvám: nedostatek ropy, nestabilní ceny ropy a ropných produktů, znečišťování ovzduší. = podpora vhodných alternativních pohonů vozidel splňujících současné ekologické požadavky Přijato řešení: Bílá kniha dopravní politiky – náhrada 20 % ropných PHM do r Z toho 10 % CNG.

5 Není plyn jako plyn (!) CNG (zemní plyn) LPG (propan-butan)
LPG – Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný rafinérský plyn); obsahuje cca 50 % propanu+50 % butanu (letní či zimní směs); je vedlejším produktem při zpracování ropy či při těžbě zemního plynu; nejednotná kvalita, záleží na distributorovi resp. zdroji; uskladněn v kapalném skupenství v tlakových nádobách; v plynném skupenství těžší než vzduch, shromažďuje se v kanálech, prohlubních, podzemních prostorech, nelze snadno odvětrat. CNG = Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn); obsahuje 96 – 98 % metanu; vysoký tlak 200 bar; oktanové číslo 130; zaručená kvalita plynu v celé ČR; uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách; lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze snadno odvětrat; v zahraničí lze parkovat v podzemních hromadných garážích.

6 Charakteristiky pohonných hmot

7 Podzemní garáže – situace v Německu, Rakousku
důsledné rozdělení dle vlastností obou plynů CNG a LPG jako pohonné hmoty; CNG jako PHM je bezpečný; zákaz vjezdu pouze pro LPG.

8 Podpora CNG v ČR rok 2005 – základ změny přístupu – Usnesení vlády ČR č. 563 , úkoly zainteresovaným ministerstvům v oblasti podpory CNG; rok 2006 – Dobrovolná dohoda mezi státem a všemi plynárenskými společnostmi k podpoře CNG jako alternativního paliva v dopravě, závazky na obou stranách; rok spotřební daň – nulová. 2007 – 2011 sazba 0 Kč/t (0 Kč/m3); 2012 – 2014 sazba 500 Kč/t (0,36 Kč/m3); 2015 – 2017 sazba Kč/t (0,7 Kč/m3); 2018 – 2019 sazba Kč/t (1,4 Kč/m3); od 2020 – sazba Kč/t (2,36 Kč/m3), resp. minimální úroveň dle EU.

9 Podpora CNG v ČR rok /2008 cenové rozhodnutí ERÚ – odstranění poplatku v případě překročení denní kapacity na CNG stanicích; rok silniční daň - nulová (pro vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností do 12 tun, která používají jako palivo CNG); rok 2009 až dotace od MD ČR na nové nízkopodlažní CNG autobusy, Program obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy, částka 500 tisíc Kč (linkové) a 600 tisíc Kč (MHD); rok 2009 až 2013 – vládou schválen Program obměny vozového parku veřejné správy za „čistá“ vozidla, stanoven 25% podíl „čistých“ vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy, roční nákup asi vozidel.

10 ČR – stav v oblasti CNG Cíl pro ČR k r. 2020:
75 malých domácích plniček 25 veřejných plnících stanic v ČR, v roce 2010 otevření 7 dalších vysokozdvihy, rolby nákladní vozidla svozová vozidla čistící vozidla Více než 1.783 osobních a dodávkových vozů 270 autobusů Celkem více než CNG vozidel: do r možnost plnících stanic CNG podél všech hlavních silničních tahů Cíl pro ČR k r. 2020: - nahradit 10 % kapalných paliv v dopravě = roční prodej plynu více než 800 mil. m3, CNG vozidel, plnících stanic.

11 Veřejné plnicí stanice CNG

12 CNG ve světě leden 2010: Evropa – 1,2 mil. NGV, přes 3.362 plnicích
stanic CNG, Celý svět – 11,1 mil. NGV, plnicích stanic CNG, spotřeba zemního plynu 35,4 mld. m3/rok, 65 výrobců vozidel. Pákistán – 2,25 mil. NGV Argentina – 1,8 mil. NGV Brazílie – 1,6 mil. NGV Itálie – NGV Ukrajina – NGV Německo – NGV Bulharsko – NGV USA – NGV

13 CNG ve světě rok 2020: Evropa – 23,5 mil. NGV Celý svět - 65 mil. NGV (9 % počtu vozidel ve světě), - desítky tisíc stanic CNG, - spotřeba plynu 400 mld. m3

14 příznivé složení zemního plynu:
Ekologické přínosy užití CNG CNG je ekologická pohonná hmota; - CNG auta splňují EURO V, resp. Euro VI. příznivé složení zemního plynu: výrazné snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech; nulové emise pevných částic; nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů; minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého; emise NOx o 60 % nižší, emise CO2 až o 30 % nižší, nižší emise hluku.

15 Perspektivy využívání
dlouhodobá podpora od EU i vlády ČR; na trhu více než 25 druhů osobních a užitkových CNG vozidel; v současné době k dispozici 25 plnicích stanic; do konce r dalších 7 stanic; cena CNG vozidel je shodná s cenou dieselových vozidel; pomaluplnicí domácí stanice; provoz za 1 Kč/km; nádrže zabudované v podvozku;

16 dlouhodobě nulová a poté minimální spotřební daň;
nulová silniční daň; CNG je dlouhodobě nejlevnější PHM; ekologický provoz; bezpečný provoz; zaručená a stálá kvalita plynu v celé ČR; oktanové číslo 130 – vysoký výkon motoru; plná garance servisu a záručních oprav.

17

18 děkuji a těším se na dotazy…


Stáhnout ppt "Zemní plyn v dopravě Česká plynárenská unie"

Podobné prezentace


Reklamy Google