Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

85.1 Slovesný způsob Mlč! mlčel bych….. Mlčme! mlčel bys… mlčím…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "85.1 Slovesný způsob Mlč! mlčel bych….. Mlčme! mlčel bys… mlčím…"— Transkript prezentace:

1 85.1 Slovesný způsob Mlč! mlčel bych….. Mlčme! mlčel bys… mlčím…
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.1 Slovesný způsob Mlč! Mlčme! Mlčte! mlčel bych….. mlčel bys… mlčel by… mlčím… mlčíš…. mlčíme… Autor: Mgr. Blanka Průšová

2 85.2 Co už víš? Vím, co jsou slovesa. Vím, co je infinitiv. Vím, co je
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.2 Co už víš? Vím, co jsou slovesa. Vím, co je infinitiv. Vím, co je určitý slovesný tvar. U určitého slovesného tvaru umím určit osobu. U určitého slovesného tvaru umím určit čas. U určitého slovesného tvaru umím určit číslo.

3 85.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Určité slovesné tvary mohou vyjadřovat trojí způsob. OZNAMOVACÍ (píšeš) ROZKAZOVACÍ (pište) PODMIŇOVACÍ (psal bych) Vyjadřují děj, který probíhá, probíhal nebo bude probíhat. Vyjadřují děj, který by se mohl nebo nemohl uskutečnit. Vyjadřují rozkaz, přání nebo zákaz. píše, psal, bude psát pište, nepišme, nepište psal bych, byl bys psal

4 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 85.4 Co si řekneme nového? Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří pro : 2.os.č.j. (ty)…..čti 1.os.č.mn. (my)….. čtěme 2.os.č.mn. (vy)…… čtěte Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří: a) 2.os.č.j. bez koncovky (piš) os.č.mn. – me (pišme) os.č.mn. – te (pište) b) 2.os.č.j. – i (jdi) os.č.mn. – eme/ěme (jděme) os.č.mn. – ete/ěte (jděte) c) 2.os.č.j. – ej (házej) os.č.mn. – ejme (házejme) os.č.mn. – ejte (házejte) Zapamatuj si, jak vypadá a z jakých slov se skládá složený tvar podmiňovacího způsobu: bych bys by bychom byste by abych abys aby abychom abyste aby kdybych kdybys kdyby kdybychom kdybyste kdyby a z příčestí minulého

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.5 Procvičení a příklady !!!! Dávej pozor při tvorbě podmiňovacího způsobu ze zvratných sloves: psát – psal bys ale psát si – psal by sis učit – učil bys ale učit se – učil by ses Snaž se utvořit co nejvíce podobných dvojic. Urči správně infinitivy a tvary podmiňovacího způsobu. Z infinitivů utvoř všechny tvary rozkazovacího způsobu. (např. cvičit – cvič, cvičme, cvičte) mlčet, vyrýt, přinést, napsat, sedět, napsat si, najít, zaplatit, vidět, slyšet, zazpívat, malovat Vyhledej a přečti složené slov. tvary podmiňovacího způsobu. Souvětí přepiš tak, aby tvary podmiňovacího způsobu byly v 1. a 2. osobě čísla množného. Učím se, abych byl vzdělaný. Měla bych už jít, abych přišla včas. Nabízeli mi, abych zůstala přes víkend. Bylo by vhodné, abych se do divadla převlékl. Raději si to přepočítám, abych se nespletla. Vezmu si deštník, abych nezmokla.

6 85.6 Něco navíc pro šikovné Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.6 Něco navíc pro šikovné Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené. Podmiňovací způsob je dvojí. MINULÝ PŘÍTOMNÝ příčestí minulé + spojení byl bych, byl bys, byl by, byli bychom, byli byste, byli by příčestí minulé + tvary bych, bys, by bychom, byste, by přišel bych, viděl bys, slyšel by, chtěli bychom, četli byste, jedli by byl bych přišel, byl bys viděl, byl by slyšel, byli bychom chtěli, byli byste četli, byli by jedli Zakroužkuj ve schématu, čím se liší tvary přítomného a minulého podmiňovacího způsobu.

7 85.7 CLIL- Mood I have got a yellow car. Don´t park here. I would like
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.7 CLIL- Mood I have got a yellow car. Don´t park here. I would like an ice-cream.

8 85.8 Test znalostí Určité slovesné tvary mohou
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 85.8 Test znalostí Určité slovesné tvary mohou vyjadřovat ________ způsob. jeden dvojí trojí nevyjadřují způsob Žádnou slovesnou kategorii nelze určit u slovesa v? čase minulém u infinitivu čase budoucím Český jazyk nezná slovesný způsob? oznamovací rozkazovací tázací podmiňovací Tvary rozkazovacího způsobu nevyjadřují? osobu číslo čas osobu a číslo Správné odpovědi: c b Test na známku

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.9 Použité zdroje, citace HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3vyd.Všeň: Alter, ISBN 2. Obrázky z databáze Klipart

10 85.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 01 – 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 85.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 01 – 06/2013 Ročník 5. ročník Klíčová slova Oznamovací, rozkazovací a podmiňovací způsob Anotace Materiál popisuje učivo o slovesném způsobu.


Stáhnout ppt "85.1 Slovesný způsob Mlč! mlčel bych….. Mlčme! mlčel bys… mlčím…"

Podobné prezentace


Reklamy Google