Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

85.1 Slovesný způsob Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "85.1 Slovesný způsob Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor:"— Transkript prezentace:

1 85.1 Slovesný způsob Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Blanka Průšová mlčel bych….. mlčel bys… mlčel by… Mlč! Mlčme! Mlčte! mlčím… mlčíš…. mlčíme…

2 85.2 Co už víš? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura U určitého slovesného tvaru umím určit osobu. Vím, co je určitý slovesný tvar. Vím, co jsou slovesa. Vím, co je infinitiv. U určitého slovesného tvaru umím určit čas. U určitého slovesného tvaru umím určit číslo.

3 85.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Určité slovesné tvary mohou vyjadřovat trojí způsob. OZNAMOVACÍ (píšeš) PODMIŇOVACÍ (psal bych) ROZKAZOVACÍ (pište) Vyjadřují děj, který probíhá, probíhal nebo bude probíhat. Vyjadřují rozkaz, přání nebo zákaz. Vyjadřují děj, který by se mohl nebo nemohl uskutečnit. píše, psal, bude psát pište, nepišme, nepište psal bych, byl bys psal

4 85.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Zapamatuj si, jak vypadá a z jakých slov se skládá složený tvar podmiňovacího způsobu: bych bys by bychom byste by abych abys aby abychom abyste aby kdybych kdybys kdyby kdybychom kdybyste kdyby a z příčestí minulého Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří pro : 2.os.č.j. (ty)…..čti 1.os.č.mn. (my)….. čtěme 2.os.č.mn. (vy)…… čtěte Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří: a) 2.os.č.j. bez koncovky (piš) 1.os.č.mn. – me (pišme) 2.os.č.mn. – te (pište) b) 2.os.č.j. – i (jdi) 1.os.č.mn. – eme/ěme (jděme) 2.os.č.mn. – ete/ěte (jděte) c) 2.os.č.j. – ej (házej) 1.os.č.mn. – ejme (házejme) 2.os.č.mn. – ejte (házejte)

5 85.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Z infinitivů utvoř všechny tvary rozkazovacího způsobu. (např. cvičit – cvič, cvičme, cvičte) mlčet, vyrýt, přinést, napsat, sedět, napsat si, najít, zaplatit, vidět, slyšet, zazpívat, malovat !!!! Dávej pozor při tvorbě podmiňovacího způsobu ze zvratných sloves: psát – psal bys ale psát si – psal by sis učit – učil bys ale učit se – učil by ses Snaž se utvořit co nejvíce podobných dvojic. Urči správně infinitivy a tvary podmiňovacího způsobu. Vyhledej a přečti složené slov. tvary podmiňovacího způsobu. Souvětí přepiš tak, aby tvary podmiňovacího způsobu byly v 1. a 2. osobě čísla množného. Učím se, abych byl vzdělaný. Měla bych už jít, abych přišla včas. Nabízeli mi, abych zůstala přes víkend. Bylo by vhodné, abych se do divadla převlékl. Raději si to přepočítám, abych se nespletla. Vezmu si deštník, abych nezmokla.

6 85.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené. Podmiňovací způsob je dvojí. PŘÍTOMNÝ MINULÝ příčestí minulé + tvary bych, bys, by bychom, byste, by příčestí minulé + spojení byl bych, byl bys, byl by, byli bychom, byli byste, byli by přišel bych, viděl bys, slyšel by, chtěli bychom, četli byste, jedli by byl bych přišel, byl bys viděl, byl by slyšel, byli bychom chtěli, byli byste četli, byli by jedli Zakroužkuj ve schématu, čím se liší tvary přítomného a minulého podmiňovacího způsobu.

7 85.7 CLIL- Mood Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura I have got a yellow car.Don´t park here. I would like an ice-cream.

8 85.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.c 3.b 4.c Test na známku Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 85.9 Použité zdroje, citace 1.HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3vyd.Všeň: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-129-6 2. Obrázky z databáze Klipart 1.HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3vyd.Všeň: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-129-6 2. Obrázky z databáze Klipart Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

10 85.10 Anotace AutorMgr. Blanka Průšová Období01 – 06/2013 Ročník5. ročník Klíčová slovaOznamovací, rozkazovací a podmiňovací způsob AnotaceMateriál popisuje učivo o slovesném způsobu. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura


Stáhnout ppt "85.1 Slovesný způsob Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google