Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-001
Šroubové spoje OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-001

3 Šroubové spoje Realizace šroubových spojů:
Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem, šrouby jsou nejčastěji používané strojní součásti a není snad stroje, kde by se nevyskytovaly. jsou velmi častým konstrukčním prvkem strojních uzlů, jejich použití je rozsáhlé i díky tomu, že šrouby, matice, podložky,.. jsou normalizovány a tím je dána jejich vyměnitelnost. Realizace šroubových spojů: Maticovými šrouby Zavrtanými šrouby Závrtnými šrouby

4 Šroubové spoje K rozebíratelnému spoji šroubových spojů se používají:
Šrouby Matice Podložky Různé pojistky proti uvolnění

5 Maticové šrouby Spojované součásti jsou k sobě přitlačovány hlavou šroubu a maticí.

6 Zavrtané šrouby Spojované součásti jsou k sobě přitlačovány maticí a závitovou částí šroubu, pružná podložka brání uvolnění šroubu.

7 Závrtné šrouby Spojované součásti jsou k sobě přitlačovány kuželovou hlavou a závitovou částí šroubu.

8 Lícované šrouby Mohou být namáhány na střih, Nutné lícované otvory,
Zvýšená pracnost a použití jen v nutných případech.

9 Tvary hlav šroubů E B C D F H G A A-šroub se šestihrannou hlavou
B-šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem C-šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem-nízká D-šroub s kuželovou hlavou a E-šroub s válcovou hlavou F-zápustný šroub G-zápustný šroub s čočkovitou hlavou H-zápustný šroub s čočkovitou

10 Výběr tvarů hlav šroubů

11 Tvary matic a jejich použití

12 Výběr tvarů matic

13 Výběr tvarů podložek

14 Pojištění šroubových spojů

15 Výpočty spojovacích šroubů
Rozeznáváme dva základní typy namáhání: A. Šroubové spoje zatížené silou v ose šroubu, B. Šroubové spoje zatížené silou kolmou k ose šroubu. Při zatížení v ose šroubu se šroub počítá na tah a na otlačení v závitech matice. Šroub zatížený kolmo k ose (např. lícovaný šroub) se počítá na střih a na otlačení dříku šroubu. A B

16 Výpočty spojovacích šroubů
Vzorce pro výpočet, šroub zatížený osovou silou: Nejprve si zvolíme materiál šroubu a matice (pokud už není zadán předem) a zjistíme jeho Re z tabulky mechanických vlastností, Pak zjistíme dovolené napětí podle typu namáhání z příslušné tabulky. Vypočítáme jmenovitý výpočtový průřez As podle vzorce nebo najdeme v ST. Poté v tabulkách vyhledáme nejbližší vyšší normalizovaný průřez šroubu. Nakonec přiřadíme ke šroubu matici. Pokud je normalizovaná, přiřadíme ji podle norem (např. ISO 4032) a dále už většinou nic nepočítáme. Pokud je nenormalizovaná, zjistíme dovolený tlak v závitech podle příslušné tabulky a vypočítáme počet závitů z a výšku matice m: kde P je stoupání závitu a H1 = (d –D1)/2.

17 Výpočty spojovacích šroubů
Šroub zatížený silou kolmou k ose šroubu: Opět si nejdříve zvolíme materiál šroubu a dovolené napětí ve střihu z příslušných tabulek (viz dále) Dovolený tlak pD ≈ 0,6 Rm pro litinu a 0,8 ÷ 1 Re pro ocel. Počítá se průměr dříku šroubu podle následujících pevnostních rovnic: Nakonec vyhledáme v tabulkách nejbližší vyšší normalizovaný průměr šroubu (např. z ČSN ). Poznámka: Závit šroubu nebo matice počítáme na střih a otlačení pouze jedná-li se o nenormalizovanou součást!!!

18 Příklady šroubových spojů

19 Utahovaní šroubových spojů

20 Použitá literatura Technologie zpracování kovů + příklady, Frischner, Skop, Knourek Moderní strojírenství, Josef Dilinger a kolektiv Strojnictví I, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnictví II, J. Doleček, Z. Holoubek Příklady, Frischner, Piegler, Pragač Strojní montáže, K. Mička, P. Kolář Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google