Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oslabení smyslová Mgr. Vendula Baboučková. Zrak Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů z našeho okolí. Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oslabení smyslová Mgr. Vendula Baboučková. Zrak Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů z našeho okolí. Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů."— Transkript prezentace:

1 Oslabení smyslová Mgr. Vendula Baboučková

2 Zrak Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů z našeho okolí. Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů z našeho okolí. Ztráta zraku je tak pro většinu lidí tím nejhorším smyslovým postižením. Ztráta zraku je tak pro většinu lidí tím nejhorším smyslovým postižením.

3 Poruchy zraku  K častým vadám patří krátkozrakost - tzv. myopie, kdy obrazové ohnisko oka leží před sítnicí. Projevuje se tím, že blízké předměty vidíme bez problémů, ale blízké předměty vidíme rozmazaně. Pro korekci se používají minusové čočky, tzv. rozptylky.

4 dalekozrakost - tzv. hypermetropie, kdy obrazové ohnisko oka leží za sítnicí. Dalekozrací lidé vidí špatně do dálky i na blízko. Pro korekci se používají plusové čočky, tzv. spojky

5  astigmatismus - Normálně má rohovka hladký, pravidelný tvar ve všech směrech a světlo vcházející do oka se lomí stejně ve všech směrech. Při astigmatismu je povrch rohovky zakřiven v jedné rovině více než ve druhé. Čočky, kterými se astigmatismus koriguje, se nazývají tórické a mají dodatečný parametr, nazývající se cylindr. Zakřivení těchto čoček vyrovnává zakřivení rohovky.

6  K vážným problémům, lze zařadit poruchy okohybných svalů, šeroslepost, poruchy barevného vidění, šedý a zelený zákal.  Patologické změny na sítnici a na jejích cévách patří mezi nejzávažnější poruchy zraku, degenerativní onemocnění sítnice nezánětlivého původu, záněty sítnice, odchlípení sítnice, změny terče zrakového nervu, anomálie duhovky, absence čočky, vrozená vada cévnaté vrstvy - živnatky, vyklenutí, zašpičatění nebo ztenčení rohovky či některá nádorová onemocnění.

7 Příčiny vady zraku  K příčinám poruchy a ztráty zraku samozřejmě patří úrazy oka. Jedná se často o mechanické poškození, poškození zářením, teplem, elektrickým proudem, poleptání kyselinami a louhem nebo poškození slzotvornými látkami.  Při tupém poranění dochází ke zvýšení nitroočního tlaku během komprese, napínání a pohmoždění očních tkání a vzniku cévních křečí.  Podle stupně postižení dojde k dočasné a v horším případě trvalé ztrátě vidění. Jestliže obaly nevydrží zevní tlak, dojde k úplné destrukci oka.

8  Kromě úrazů se může jednat i o dědičná onemocnění, či poškození rohovky v důsledku různých zánětů, případně postupnou degeneraci této původně čiré tkáně, která vedla k jejímu úplnému zkalení Mezi již běžně prováděné nitrooční operace patří např. odstranění pacientovy nezkalené čočky a implantace umělé nitrooční čočky.

9 Oprava zrakového orgánu  V případě, že nelze příslušnou zrakovou vadu ovlivnit podáváním medikamentů, případně korekcí pomocí běžných optických pomůcek, jako jsou brýle nebo kontaktní čočky a kde také nepomůže ambulantně prováděná korekce zraku pomocí laseru, zbývá již jen klasický chirurgický zákrok.  Při poškození rohovky, které spočívá v jejím zdeformování, ztenčení či její změně po úrazu, kdy se již žádnou léčbou nedá její stav ovlivnit, je poslední možností jak navrátit zrak transplantace rohovky.

10 Sluch  Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje nejen vnímání zvuků a komunikaci s ostatními lidmi, ale i prostorovou orientaci.  Sluchový orgán je složité ústrojí, které je citlivé na řadu vnitřních i vnějších vlivů a je z tohoto důvodu také velmi zranitelné.Zajišťuje také polohu a rovnováhu.

11 Sluchový orgán  Sluch je schopnost vnímat zvuky smyslovým orgánem - uchem  Zvuk který prochází zvukovodem naráží do bubínku, ten se rozechvěje a vibrace přenáší přes kladívko, kovadlinku a třmínek do hlemýždě. Tam na vibrace reagují smyslové buňky které informace o zachyceném zvuku vedou pomocí sluchového nervu k dalšímu zpracování do mozku.

12 Poškození sluchu  Vady sluchu můžeme dělit podle: - období vzniku na vrozené a získané - období vzniku na vrozené a získané - místa poškození. - místa poškození.  Při postižení zevního ucha se může jednat o deformaci nebo nevyvinutí boltce a zevního zvukovodu.  Nedostatečný vývoj středního a vnitřního ucha má za následek nedoslýchavost až hluchotu.

13  Získané sluchové vady vznikají po těžších zánětech středního ucha, v důsledku porušení sluchového nervu např. spálovým bacilem nebo virem. To může být např. vir chřipky, spalniček nebo příušnic. K poškození také někdy dochází po zánětu mozkových blan, po úrazech, případně vlivem léků, které mohou poškodit sluchový nerv.  Závažným nebezpečím je tzv. akustické trauma v důsledku výbuchu nebo výstřelu v bezprostřední blízkosti ucha, nebo také vlivem poslechu hlučné hudby.  stárnutí

14 Úrazy ucha  Úrazy mohou postihovat zevní, střední i vnitřní ucho.  Úrazy středního ucha postihují nejčastěji bubínek, vzácněji sluchové kůstky  Známkou poranění je bolest a zhoršení sluchu.  Pokud je prasknutí menšího rozsahu dojde zpravidla k samovolnému zhojení a sluch se ve většině případů upraví k normě po zacelení perforace. Pokud je, ale tohle poškození většího rozsahu, je nutný chirurgický zákrok.  Úrazy vnitřního ucha jsou součástí větších poranění hlavy, spojených se zlomeninou spánkové kosti

15 Náprava sluchu  I když je poškození sluchu často trvalé a nevratné, v některých případech lékařská věda přesto vítězí nad přírodou.  Skutečné navrácení sluchu je velkým úspěchem bioniky, jedná se o skutečný bionický prvek voperovaný do lidské hlavy – tzv. kochleární implantát. Ten představuje elektronickou funkční smyslovou náhradu, která zprostředkuje sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha.

16 Čich  Čich je stejně jako chuť chemickým smyslem, kterým neustále monitorujeme své okolí. Prostřednictvím čichu jsme při dýchání informováni o aktuální kvalitě okolního ovzduší a o případném hrozícím nebezpečí. Čich je též významnou součástí dalšího základního smyslu, kterým je chuť.

17 Poškození čichu  Čichový smysl může být poškozen kouřením, dočasně porušen nachlazením, případně alergií.  Ztráta čichu (anosmie) nebo jeho oslabení (hyposmie) se objevuje přechodně velice často, prakticky při každé akutní rýmě. Zduřelá nosní sliznice znemožňuje, aby se prchavé látky s vdechovaným vzduchem dostaly do nejvyšší části nosní dutiny, kde se nacházejí čichové buňky. V takovém případě se jedná o tzv. respirační anosmii nebo hyposmii.

18  V některých případech však náhlá ztráta čichu v průběhu akutní rýmy, byť mírné, může znamenat ztrátu trvalou, a to díky chřipkovým virům.  Trvalou ztrátu čichu mohou způsobit výpary některých chemických látek, poškození nervu, v souvislosti s poraněním lebky, po těžkých zlomeninách nosu a obličejových kostí. Ztráta čichu může být způsobena i cévní chorobou postihující tu část mozku, která interpretuje čichové pocity.

19 Náprava čichu  Léčba poruch čichu závisí na příčině.  Tzv. respirační anosmii lze úspěšně zvládnout podáváním léků, které působí splasknutí nosní sliznice, případně antialergik a vakcín u alergické rýmy nebo chirurgicky. Chirurgické řešení spočívá např. v odstranění polypů, korektuře nosní přepážky či sanaci zánětu vedlejších dutin nosních. Léčba poruch chřipkového původu bývá v mnoha případech obtížnější, protože zahrnuje lokální i celkovou léčbu kortikoidy a postiženému bývají podávány vitaminy E, A, B1, B6, B12 a zinek.  Ztráta čichu může být trvalá nebo se čich upraví jen částečně, což představuje změněnou kvalitu vnímání. Úprava čichu bývá v některých případech pozvolná a může trvat jeden až dva roky. Pro osoby postižené ztrátou čichu prakticky neexistují žádné kompenzační pomůcky.

20 Chuť  Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, chuť je velmi úzce propojena s čichem. Chuť má ovšem menší citlivost než čich. Ztráta čichu tak může způsobit omezení či dokonce ztrátu vnímání chuti. Podobný efekt mají ovšem i některé léky a ke ztrátě chuti též může dojít vlivem nedostatku zinku v organismu.  Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, chuť je velmi úzce propojena s čichem. Chuť má ovšem menší citlivost než čich. Ztráta čichu tak může způsobit omezení či dokonce ztrátu vnímání chuti. Podobný efekt mají ovšem i některé léky a ke ztrátě chuti též může dojít vlivem nedostatku zinku v organismu.

21 Příčina ztráty chuti  Omezení či přímo ztráta vnímání chuti může mít několik příčin.  Prvotní příčina může být lokalizována buď přímo v ústech nebo v jiné, relativně vzdálené části těla – např. v středoušní dutině či krční páteři.  Z místních příčin se může jednat o celou řadu rozličných zánětů jazyka. Nepříjemné jsou i alergické reakce na různé léky či ústní vody a nebo infekce, které však bývají většinou součástí rozsáhlejšího procesu.  Vnímání chuti jídla a pocit požitku z jídla může též významně ovlivnit závislost na nikotinu, tj, silné kuřáctví. Úbytek citlivosti chuťových vjemů a zároveň také výraznější větší úbytek citlivosti čichových vjemů je možné pozorovat u jinak zdravých osob ve věku kolem šedesáti let, přičemž tento fakt se může projevit sníženým zájmem o příjem potravy.

22 Hmat  Ze všech lidských smyslů je k poznávání okolního světa pravděpodobně nejlépe vybaven hmat. Čidla pro vnímání hmatu jsou totiž rozmístěna po celém těle. Tepelná čidla reagují na pocity horka či chladu a dávají tak znamení mozku, aby upravil tělesnou teplotu.

23 Ztráta citu  Pocit hmatu může být zhoršen místním poškozením zakončení kožních nervů po zranění, po nemoci poškozující nervová vlákna nebo v případě zánětu, který poškozuje mozek či nervový systém.  Mezi zranění, která výrazně omezují vnímání hmatu patří především popáleniny i poleptání kůže různými žíravinami.  K poškození nervových vláken dochází např. při roztroušené skleróze, meningitidě nebo při lymské borelióze.  Hmat funguje jako citlivý poplašný systém, protože pocit tepla nebo bolesti obvykle varuje náš mozek dříve, než si stačíme ublížit.

24 Náprava hmatového ústrojí  Zatím žádná umělá pokožka vyrobená z dosud známých materiálů nemůže zcela nahradit lidskou pokožku. Je to proto, že pokožka obsahuje velké množství nervových buněk a zakončení, která předávají mozku informace o okolí, chrání všechny orgány a působí jako regulátor teploty. Při léčení těžkých popálenin jsou jako náhrada kůže využívány především prasečí kožní štěpy  Hlavní úloha dočasné náhrady kůže: o Bránit ztrátám tekutin,solí a bílkovin o Zmenšit vstupní bránu infekce o Usnadnit pohyblivost nemocného o Snížit bakteriální kontaminaci ploch o Podpořit spontánní epitelizaci o Bránit dehydrataci ploch a tím prohloubení poškození.


Stáhnout ppt "Oslabení smyslová Mgr. Vendula Baboučková. Zrak Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů z našeho okolí. Prostřednictvím zraku vnímáme asi 80% podnětů."

Podobné prezentace


Reklamy Google