Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_17 Název materiálu: Kinetická teorie látek. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k výuce struktury a vlastnosti látek, složení pevných, kapalných a plynných látek. Očekávaný výstup: Dokáže popsat vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek, vzájemné působení částic látky. Popíše struktury látek. Klíčová slova: Molekuly, atomy, ionty, tepelný pohyb, difuze, transfuze, osmóza, Brownův pohyb, kontinuum, krystalová struktura, amorfní látky, souměrnost. Metodika: Zpracovaný materiál slouží jako podpora výkladu, příp. k opakování probraného učiva kinetická teorie látek. Prezentaci lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky použít ve výuce. Obor: Automechanik, Zámečník, Instalatér, Truhlář Ročník: 1. Autor: Ing. Ivan Števula Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 Kinetická teorie látek
Zpracoval: ing. Ivan Števula

3 Základní pojmy objasňuje strukturu a vlastnosti látek
vzájemné působení atomů, molekul a iontů Tři experimentálně ověřené poznatky: Látky se skládají z částic – molekul, atomů nebo iontů. Molekuly, atomy a ionty jsou neustále v neuspořádaném pohybu. Částice látky na sebe navzájem působí.

4 Základní pojmy Látky se skládají z částic – molekul, atomů nebo iontů.
Mezi částicemi jsou mezery – nespojitá struktura látky

5 Základní pojmy Molekuly, atomy a ionty jsou neustále v neuspořádaném pohybu. Tepelný pohyb

6 Základní pojmy Částice látky na sebe navzájem působí.
Odpudivé, přitažlivé síly Elektromagnetické povahy

7 Tepelný pohyb částic Difuze - samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé Transfuze – difuze dvou různých plynů stěnami nebo blánami, s různou rychlostí Osmóza – difuze kapalin přes polopropustnou překážku (membránu) Brownův pohyb – nepřetržitý a chaotický pohyb drobných částic v tekutinách

8 Mechanické vlastnosti
Nepřihlížíme k částicové struktuře Spojité prostředí - kontiunuum

9 Modely struktur látek Plynná látka
Molekuly se skládají z jednoho nebo několika atomů, mají různé tvary a rozměry. Pohybují se v různých směrech a různě velkými rychlostmi.

10 Modely struktur látek Kapalná látka
Molekuly jsou k sobě přitahovány sousedními molekulami. Vzájemné působení molekul není silné. Výměna místa molekul.

11 Modely struktur látek Pevná látka
Většina je složena s pravidelným uspořádáním částic. Krystalová struktura. Amorfní látky.

12 Pevná látka Krystalické (monokrystaly, polykrystaly)
Pravidelné uspořádání částic

13 Pevná látka Amorfní Uspořádání částic je v těchto látkách náhodné
sklo, vosk, asfalt, … , polymery – kaučuk, bavlna, plast

14 Ideální krystalová mřížka
Je prostorová pravoúhlá geometrická mřížka obsazena pravidelně rozloženými částicemi. Základní (elementární buňka) Jednoduchá krystalická mřížka krychlové soustavy A B C D E F G H A B C D E F G H

15 Poruchy krystalové mřížky
Bodové poruchy Nečistoty vakance intersticiální příměs

16 Souměrnost krystalů Rovina Osa Střed souměrnosti
7 krystalových soustav

17 Použitý zdroj Hlavní zdroj informací:
PhDr. Miloš Řešátko, FYZIKA B pro SOU, 2. vydání, vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n.p. v Praze roku 1986, 219 s., Učebnice pro střední školy. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. a kolektiv, Přehled středoškolské fyziky, 2. přepracované vydání, Prometheus 1966. Snímek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15.: Obrázky sady MS Office.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný"

Podobné prezentace


Reklamy Google