Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_17  Název materiálu: Kinetická teorie látek.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_17  Název materiálu: Kinetická teorie látek.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace."— Transkript prezentace:

1  Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_17  Název materiálu: Kinetická teorie látek.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace slouží k výuce struktury a vlastnosti látek, složení pevných, kapalných a plynných látek.  Očekávaný výstup: Dokáže popsat vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek, vzájemné působení částic látky. Popíše struktury látek.  Klíčová slova: Molekuly, atomy, ionty, tepelný pohyb, difuze, transfuze, osmóza, Brownův pohyb, kontinuum, krystalová struktura, amorfní látky, souměrnost.  Metodika: Zpracovaný materiál slouží jako podpora výkladu, příp. k opakování probraného učiva kinetická teorie látek. Prezentaci lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky použít ve výuce.  Obor:Automechanik, Zámečník, Instalatér, Truhlář  Ročník: 1.  Autor: Ing. Ivan Števula  Zpracováno dne: 28. 1. 2013  Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 KINETICKÁ TEORIE LÁTEK Zpracoval: ing. Ivan Števula

3 Základní pojmy  objasňuje strukturu a vlastnosti látek  vzájemné působení atomů, molekul a iontů Tři experimentálně ověřené poznatky: 1.Látky se skládají z částic – molekul, atomů nebo iontů. 2.Molekuly, atomy a ionty jsou neustále v neuspořádaném pohybu. 3.Částice látky na sebe navzájem působí.

4 Základní pojmy 1.Látky se skládají z částic – molekul, atomů nebo iontů.  Mezi částicemi jsou mezery – nespojitá struktura látky

5 Základní pojmy 2.Molekuly, atomy a ionty jsou neustále v neuspořádaném pohybu.  Tepelný pohyb

6 Základní pojmy 3.Částice látky na sebe navzájem působí.  Odpudivé, přitažlivé síly  Elektromagnetické povahy

7 Tepelný pohyb částic  Difuze - samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé  Transfuze – difuze dvou různých plynů stěnami nebo blánami, s různou rychlostí  Osmóza – difuze kapalin přes polopropustnou překážku (membránu)  Brownův pohyb – nepřetržitý a chaotický pohyb drobných částic v tekutinách

8 Mechanické vlastnosti  Nepřihlížíme k částicové struktuře  Spojité prostředí - kontiunuum

9 Modely struktur látek 1.Plynná látka  Molekuly se skládají z jednoho nebo několika atomů, mají různé tvary a rozměry.  Pohybují se v různých směrech a různě velkými rychlostmi.

10 Modely struktur látek 2.Kapalná látka  Molekuly jsou k sobě přitahovány sousedními molekulami.  Vzájemné působení molekul není silné.  Výměna místa molekul.

11 Modely struktur látek 3.Pevná látka  Většina je složena s pravidelným uspořádáním částic.  Krystalová struktura.  Amorfní látky.

12 Pevná látka 1.Krystalické (monokrystaly, polykrystaly)  Pravidelné uspořádání částic

13 Pevná látka 2.Amorfní  Uspořádání částic je v těchto látkách náhodné  sklo, vosk, asfalt, …, polymery – kaučuk, bavlna, plast

14 Ideální krystalová mřížka  Je prostorová pravoúhlá geometrická mřížka obsazena pravidelně rozloženými částicemi. Základní (elementární buňka) Jednoduchá krystalická mřížka krychlové soustavy A B C D E F G H AB CD EF G H

15 Poruchy krystalové mřížky  Bodové poruchy  Nečistoty vakance intersticiální příměs

16 Souměrnost krystalů  Rovina  Osa  Střed souměrnosti  7 krystalových soustav

17 Použitý zdroj  Hlavní zdroj informací: PhDr. Miloš Řešátko, FYZIKA B pro SOU, 2. vydání, vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n.p. v Praze roku 1986, 219 s., Učebnice pro střední školy. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. a kolektiv, Přehled středoškolské fyziky, 2. přepracované vydání, Prometheus 1966.  Snímek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15.: Obrázky sady MS Office.


Stáhnout ppt " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_17  Název materiálu: Kinetická teorie látek.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google