Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Slaný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Slaný"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Slaný
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_04   Název materiálu: Veřejný vodovod Tematická oblast: Vodárenství – 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace vysvětluje princip veřejného vodovodu, rozdělení a způsob dopravy vody.  Očekávaný výstup: Dokáže popsat výtlačný a gravitační vodovod a způsob dopravy vody Klíčová slova: Gravitační vodovod, výtlačný vodovod, doprava vody Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2 Integrovaná střední škola, Slaný
Veřejný vodovod Integrovaná střední škola, Slaný

3 Integrovaná střední škola, Slaný
Doprava vody Voda se dopravuje vodovodem Doprava vody probíhá od zdroje vody ke spotřebitelům Vodovod začíná zařízením na jímání vody Vodovod končí výtokovými armaturami Vodovod je vodovodní potrubí s technickým zařízením pro zásobování vodou Integrovaná střední škola, Slaný

4 Integrovaná střední škola, Slaný
Veřejný vodovod Vodovody rozlišujeme veřejné a vnitřní, gravitační (samospádové) a výtlačné Podle druhu vody jsou vodovody jednotné nebo oddílné Veřejný vodovod zahrnuje : Vodovodní potrubí, úpravny vody a příslušenství Vodní zdroje a vodojemy Čerpací stanice Integrovaná střední škola, Slaný

5 Integrovaná střední škola, Slaný
Samospádový vodovod Charakteristika: Zdroj vody se nachází dostatečné vysoko Voda se dopravuje samospádem Samospád je vyvolán gravitací Není potřeba čerpací stanice Úspora energie Integrovaná střední škola, Slaný

6 Integrovaná střední škola, Slaný
Samospádový vodovod Pramenní jímka Přiváděcí potrubí (řád) Spotřebiště vody Zemní vodojem Zásobovací potrubí (řád) Obr. 1 Integrovaná střední škola, Slaný

7 Integrovaná střední škola, Slaný
Výtlačný vodovod Charakteristika: Zdroj vody je nízko Voda se musí čerpat do vodojemu Čerpací stanice Spotřeba energie pro dopravu vody Teprve z vodojemu voda teče samospádem Integrovaná střední škola, Slaný

8 Integrovaná střední škola, Slaný
Výtlačný vodovod Zemní vodojem Čerpací stanice Zásobovací potrubí Výtlačné potrubí (řád) Spotřebiště vody Zdroj vody Obr. 2 Integrovaná střední škola, Slaný

9 Jednotný a oddílný vodovod
Jednotný vodovod dodává pitnou vodu pro všechny účely vždy jedním potrubím Voda zejména pro domácnosti Jedná se zásadně o pitnou vodu Oddílný vodovod znamená zvlášť potrubí pro pitnou a zvlášť pro užitkovou nebo provozní vodu Má význam pro úsporu pitné vody Integrovaná střední škola, Slaný

10 Integrovaná střední škola, Slaný
Cvičení Vodovod se skládá z vodo…ního potrubí, čerpací st…ce, vodo..mu a dal..ho technického zařízení. Známe vodo…d vý….ný nebo gravi….ní. Součástí výtla..ého vodovodu je čerp..í sta..ce, kde se nachází čerpadlo pro dopravu v..y. Zdroj vody ve výtl…m vodovodu je nízko, v gravitačním musí být dostatečně vy..ko. Na obrázcích je vidět výtlačné a zá…..ací pot..bí. Voda je dopravována do spotř….ště vody. Integrovaná střední škola, Slaný

11 Integrovaná střední škola, Slaný
Cvičení - řešení Vodovod se skládá z vodovodního potrubí, čerpací stanice, vodojemu a dalšího technického zařízení. Známe vodovod výtlačný nebo gravitační. Součástí výtlačného vodovodu je čerpací stanice, kde se nachází čerpadlo pro dopravu vody. Zdroj vody ve výtlačném vodovodu je nízko, v gravitačním musí být dostatečně vysoko. Na obrázcích je vidět výtlačné a zásobovací potrubí. Voda je dopravována do spotřebiště vody. Integrovaná střední škola, Slaný

12 Integrovaná střední škola, Slaný
Odkazy Obrázky č.1, 2 – Vlastní tvorba Integrovaná střední škola, Slaný

13 Integrovaná střední škola, Slaný
Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Slaný"

Podobné prezentace


Reklamy Google