Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYDROSFÉRA Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYDROSFÉRA Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."— Transkript prezentace:

1 HYDROSFÉRA Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Z_061_Krajinná sféra a její základní části_Hydrosféra

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení s hydrosférou  Materiál rozvíjí a podporuje znalosti a vědomosti žáků  Je určen pro předmět zeměpis a ročník 6.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: BRYCHTOVÁ, Šárka, Josef BRINKE a Josef HERINK. Planeta Země: Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy. Praha 1: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-475-9. :

3 Hydrosféra Hydrosférou nazýváme veškerou vodu na naší planetě. Voda je nesmírně důležitá pro život člověka, živočichů i rostlin. Bez vody by nebyl na Zemi život. Bez vody vydrží člověk kratší dobu než bez jídla ( asi 5 dnů).

4 71 % povrchu Země tvoří voda

5 Před mnoha miliony lety se právě ve vodě vyvinul život. První organismy naší planety žily ve vodě. Teprve později se vytvořily organismy přizpůsobené životu na souši. Voda se na naší planetě nikde neztrácí. Voda putuje v krajině. Putování vody v přírodě říkáme KOLOBĚH VODY. Koloběh vody

6 Koloběh vody v přírodě

7 Oběh vody Z oceánů, řek, potoků, rybníků i z půdy se neustále vypařuje voda. Při vypařování se mění v páru, a ta stoupá vzhůru. Na obloze se vytvářejí oblaka. Z oblak se voda v podobě srážek vrací zpět na zemský povrch. Část srážkové vody se vsákne, část se vypaří. Ostatní voda odtéká po povrchu pevnin do oceánů.

8 Voda na naší planetě se nachází v různých formách: Voda na naší planetě se nachází v různých formách: Oceány a moře (obsahují 98% veškeré vody na Zemi) Ledovce Podpovrchová voda Voda na pevnině ( řeky, jezera, bažiny) Voda v atmosféře ( vodní pára, ledové krystalky)

9 Rozdělení vody podle skupenství Voda se vyskytuje v přírodě ve skupenství: Pevném Kapalném Plynném ledsníhjinovatkakroupy voda vodní páramlha rosa Ledovec - zde jsou vidět tři skupenství vody pohromadě

10 Velkým problémem světa je kvalitní voda. Vody na Zemi je dostatek, ale je nedostatek pitné vody. Mnoho vodních toků a zásoby podzemních vod trpí znečištěním. I oceány jsou dnes ohroženy činností člověka. Největším nebezpečím pro život v mořích jsou ropné skvrny. Ropné skvrny vznikají při těžbě ropy na dně moří a po úniku ropy z lodí převážejících tuto surovinu.

11 Vodní zdroje O vodní zdroje se starají vodohospodáři. Rozhodují o množství vody v přehradách a vodních tocích. Velkou pozornost věnují ochraně vodních zdrojů před jejich znečištěním. Zajišťují i rozvod vody do domácností.

12 Kvalita pitné vody se posuzuje jejím rozborem v hygienických stanicích. Je zde zjišťován obsah chemických látek v ní rozpuštěných. Zjišťuje se i množství mechanických nečistot a mikrobiologických organismů. Pitná voda Velkou spotřebu vody má i zemědělská a průmyslová výroba. Pro zajištění dostatku pitné vody se budují přehradní nádrže.

13 Vodní hospodářství Ve vodním hospodářství hrají důležitou roli také odpadní vody. Protože se kanalizací vracejí zpátky do vodních toků, musí se čistit. Čistí se v čistírnách odpadních vod. Všechny obce by měly být napojeny na čistírny odpadních vod.

14 Zdroje citací : Koloběh vody. Wikipedie [online]. 2006, 3.12.2012 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_vody_v_p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_vody_v_p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B Soubor:Prehrada korycany.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 20.10.2007 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prehrada_korycany.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prehrada_korycany.jpg Pitná voda. Wikipedie [online]. 2005, 20.12.2012 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda Soubor:The Earth seen from Apollo 17.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 18.12.2012 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg Ledovec; zde jsou vidět tři skupenství vody pohromadě. Wikipedie [online]. 2005, 15.4.2005 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg Soubor:Wonga wetlands sewage plant.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 13.5.2006 [cit. 2013- 01-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wonga_wetlands_sewage_plant.jpg


Stáhnout ppt "HYDROSFÉRA Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."

Podobné prezentace


Reklamy Google