Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dalibor Kačmář Developer & Platform Evangelist Group

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dalibor Kačmář Developer & Platform Evangelist Group"— Transkript prezentace:

1 Dalibor Kačmář Developer & Platform Evangelist Group dalibor.kacmar@microsoft.com

2 Visual Studio 2008 HTML Designer Podpora CSS Podpora Javascriptu NET FX 3.5/ASP.NET LINQ Nové datové prvky AJAX 1.0

3 Nový typ pohledu Split View Vidíte zdrojový kód a design vedle sebe Synchronizace v reálném čase Významně rychlejší než v předchozích verzích Přepínání mezi pohledy bez prodlevy Design View Source View Split View

4 Významně zjednodušuje vytváření a správu CSS stylů Intuitivní visuální návrhář Summary mode pomůže při vyhledávání chyb a analýze aplikovaných stylů Sdílí identické CSS jádro jako Expression Web Vývojáři a designeři mají přístup ke stejným vlastnostem

5 Source/Design pohled Manage Styles Apply Styles CSS Properties CSS Editor CSS outline Style builer Add Style rule

6 Vnořené Master stránky mají nyní podporu při vizuálním návrhu Navigace zdola nahoru Možnost přenést obsah z Content do ContentPlaceHolder Funguje také ve spolupráci s novým Split View módem

7 Práce s CSS styly Vnořené Master stránky

8 C# 3.0C# 3.0 Visual Basic 9.0Visual Basic 9.0 DalšíDalší.NET Language Integrated Query LINQ to Objects LINQ to DataSets LINQ to SQL LINQ to Entities LINQ to XML Objekty XML Relační

9 Jak funkguje Rapid Development proti SQL databázi Přímé mapování na SQL Server Schema Mapování vyjádřeno pomocí Atributů nebo XML souboru "Jednoduše funguje" pro běžné scénáře Dotazy spouštěny podle potřeby Jmenné konvence Business logika Vlastní operace Insert/Update/Delete Minimálně rušivý objektový model Poskytuje přizpůsobení a optimalizaci podle potřeby Platforma - Microsoft SQL Server

10 Přímé mapování Každý objekt mapován na jeden SQL Schema Object Table, View Stored Procedure, Table Valued Function Jednoduché přejmenování tabulek a sloupců Foreign Keys mohou být vyjádřeny jako Relace Dědičnost Více tříd v hierarchii může být mapováno na jednu Table/View/Stored Proc/TVF s odlišovacím sloupcem

11 Přizpůsobení Business Logic Partial třídy generovaných objektů Nové metody, neperzistentní členy, atd. Business logika přes Partial metody Update logika Implementujte partial metody v odvozené třídě Volejte Stored Procedure nebo vlastní logiku Optimalizace Možnosti nahrání dat „rozdělit“ logicky propojené informace ObjectTrackingEnabled DeferredLoadingEnabled Přeložený dotaz Uspořte čas generování SQL dotazů z Language Expression

12 Modelování SQL databáze v LINQ LINQ výrazy

13 Jednoduchý data-binding proti LINQ dotazu Podporuje efektivní stránkování a třídění Volitelně podporuje editaci a mazání Filtrování pomocí “where” klauzule Plně využívá LINQ ORM pro účely obchodní validace

14 Nový data-bound ovládací prvek Evoluce z prvků DataList a Repeater S podporou designu Plná kontrola přes markup, včetně kotejneru Používá CSS pro stylování layoutu Připojí se na libovolné datové elementy

15 Využívá extender model Přidává stránkvání k libovolnému ovládacímu prvku, který jej podporuje (např. ListView) Flexibilní layout – vyberte si z řady položek pro vytvoření vlastního stránkování

16 Použití LinqDataSource Zobrazení dat v ListView Stránkování pomocí DataPager

17 Zvýšená produktivita Méně konceptů, méně řádků kódu Jednodušší vytvořit, ladit a udržovat Dobře integrován s designerskými a vývojářskými nástroji Bezproblémová integrace s aplikačním modelem Funguje na ASP.NET stránkách a se serverovámi prvky Funguje všude – napříč prohlížeči, postaven na standardech Framework pro vytváření bohatých, interaktivních a více osobních webových řešení Framework pro vytváření bohatých, interaktivních a více osobních webových řešení

18 ASP.NET AJAX Server Extensions ASP.NET AJAX Server Controls ASP.NET AJAX Server Controls App Services Bridge Web Services Bridge Server Framework Client Framework a služby Client Script Library Controls, Components Script Core Base Class Library Component Model and UI Framework Browser Compatibility Klientské Aplikační Služby Klientské Aplikační Služby Browser Integration Browser Integration ASP.NET 2.0 Application Services Page Framework, Server Controls Page Framework, Server Controls ASP.NET AJAX ASP.NET Pages ASP.NET AJAX ASP.NET Pages Web Services HTML, Script, ASP.NET AJAX Markup HTML, Script, ASP.NET AJAX Markup ServiceProxiesServiceProxies

19 Serverově-orientovaný Ajax Web vývoj Metoda postupného obohacování UI Nevyžaduje moc JavaScriptu Ponechává klíčovou logiku na serveru (VB/C#) Klientsky-orientovaný Ajax Web vývoj Využívá plnou sílu script/DHTML Poskytuje bohatší a interaktivnější UI Požijte pro vytváření mash-ups, gadgetů dalších objevujících se technologií

20 Prvek Jednoduše definuje “aktualizovatelný” region stránky Cesty na server se stávají asynchronní ASP.NET AJAX se stará o veškerou infrastrukturu Podporuje Triggery Jiné prvky mohou způsobit asynchronní Postback

21 UpdateProgress prvek poskytuje zpětnou vazbu při částečném překreslování stránky Násobný progress pro více update panelů Please Wait...

22 Script manager Update panel a překreslování obsahu Vliv na objem dat Triggery a asynchronní postback Progrese asynchronního volání

23 Control Extenders Rozšiřuje ASP.NET prvky o ASP.NET AJAX client behaviors Obsahuje jak klientské tak serverové chování Stejně důvěrný programový model jako u ASP.NET serverových prvků <asp:AutoCompleteExtender runat="server" ID="AC1” TargetControlID="TextBox1" ServicePath="AutoComplete.asmx“ ServiceMethod="GetWords” />

24 Shared-source, komunitní projekt Příklady prvků a extenderů SDK pro zjednodušení vlastního vývoje Plné zdrojové kódy a dokumentace ~30 prvků a komponent

25 ASP.NET AJAX script core – plně typový systém pro JavaScript Třídy, rozhraní, dědičnost Výčtové typy Multi-cast event handlers podobné jako v.NET Base class library StringBuilder, rozšíření k existujícím typům Serializers Přídy pro ladění a trasování Networking

26 JavaScript Object Notation Format pro překonání rozdílů mezi JavaScriptem a objekty Jednosušší pro prohlížeče než XML Používá ASP.NET AJAX & jiné AJAX toolky Také další web klienti (Silverlight, apod.)

27 Plná podpora na straně klienta WCF AJAX podpora ve Visual Studiu Script manager, VS Project Templates IntelliSense pro JavaScript Pracuje s JS proxies (jak ASMX tak WCF) Není požadována konfigurace Přes WebScriptServiceHostFactory (soubor.svc) Pracuje v ASP.NET Medium Trust!

28 ScriptManager zpracovává přístup k webové službě Požadavky na straně serveru - ASMX Reference na Microsoft.Web.Script.Services Dekorace třídy atributem [ScriptService] Inline metody na ASPX stránce mohou být volány jako webová služba Přidejte volané metodě atribut [WebMethod]

29 ASP.NET AJAX prvky nyní používají WCF Scénář použití je podobný tomuto: Přidat službu do pvku Script Manager Lze napsat JavaScript kód pracující s proxy WCF automaticky generuje JS proxy

30 ASP.NET Ajax Toolkit Webové služby (WCF a ASMX)

31 Nová podpora návrhu CSS Podpora Javascript intellisence a ladění Nový HTML designer LINQ Multi-targeting Visual Studio 2008 Nové datové prvky (ListView, DataPager, LinqDataSource) AJAX a AJAX Extendery Podpora webových služeb z AJAXu ASP.NET

32 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Stáhnout ppt "Dalibor Kačmář Developer & Platform Evangelist Group"

Podobné prezentace


Reklamy Google