Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytváříme Webové aplikace s Visual Studiem 2005 a ASP.NET 2.0 Dr. Ing. Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group Microsoft.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytváříme Webové aplikace s Visual Studiem 2005 a ASP.NET 2.0 Dr. Ing. Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group Microsoft."— Transkript prezentace:

1

2 Vytváříme Webové aplikace s Visual Studiem 2005 a ASP.NET 2.0 Dr. Ing. Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group Microsoft

3 Nové vlastnosti ASP.NET 2.0 Data Controls Login Controls Web Parts Other New Controls Master Pages Themes and Skins Improved Client Scripting Compilation & Localization Membership Role Management ProfilesConfiguration Site Maps Health Monitoring Other New Services Datové prvky Datové prvky Login prvky Login prvky Web Parts Další nové prvky Další nové prvky Master Pages Témata a Skiny Témata a Skiny Mobilita a lokalizace Mobilita a lokalizace Překlad Membership Řízení rolí Profily Konfigurace Mapa aplikace Mapa aplikace Monitorování chodu Monitorování chodu Další služby Ovládací prvky Framework stránky Služby a API

4 Master stránky  Dědičnost obsahu Master Page Content Page

5 Jak Master stránky fungují  Master page definuje společný obsah a místa pro obsah (content placeholders)  Content page se odkazuje na master stránku a plní místa pro obsah Site.masterdefault.aspx Obsah http://.../default.aspx Content- PlaceHolder

6 Page.Master  Nová vlastnost System.Web.UI.Page  Poskytuje programový přístup k master stránce  Definuje, zda existuje master stránka  Přistup k prvkům na master stránce  Přistup k metodám a vlastnostem master stránky  Integrace na úrovni kódu mezi master stránkami a stránkami obsahu

7 Master stránky

8 Prvky pro práci s daty  Deklarativní („bez kódu“) spojení s daty Sql- DataSource Object- DataSource Access- DataSource Xml- DataSource SiteMap- DataSource SQL Databases Any Data Access Databases XML Data Site Maps Data Component Site Map Provider

9 Datové ovládací prvky  Nové prvky zobrazující data  Zabudovaná podpora pro operace výběru, editování, stránkování, třídění a mnoho dalších GridViewDetailsViewFormView

10 2-úrovňové připojení k datům  Datové komponenty mají UI pro editaci  Vlastnosti AutoGenerateXxxButton  Vlastnosti Insert/EditRowStyle  Události Inserting/ed, Updating/ed, Deleting/ed  Ovládací prvky datových zdrojů mají logiku  Vlastnosti Insert/Update/DeleteCommand  Vlastnosti Insert/Update/DeleteParameters  Události Inserting/ed, Updating/ed, Deleting/ed  Visual Studio poskytuje „lepidlo“

11 Caching  Mnoho datových zdrojů má zabudovánu podporu pro caching  EnableCaching – Povolí/zakáže caching  CacheDuration – Doba (v sekundách)  CacheExpirationPolicy – Relativní a nebo absolutní  CacheKeyDependency/SqlCacheDepedency – Závislost cache  Pro data caching není nutný žádný kód!

12 CacheSync  SQL cache závislosti  Spojí cache položky s databázovými entitami  Změna ve zdroji dat způsobí jejich přenesení do odpovídajících položek  Funguje s SQL Server 7, SQL Server 2000, a SQL Server 2005  Vyžaduje přípravu pro SQL Server 7 a SQL Server 2000 (Aspnet_regsql.exe)  Přímo funguje s SQL Server 2005  Nejvíce žádaná vlastnost v ASP.NET

13 Datový přístup

14 Membership služba  Řídí jména a hesla uživatelů  Deklarativní přes Web Site Admin Tool  Programový přes Membership API  Výrazně zjednodušuje formulářovou autentikaci  Poskytuje logiku pro validaci uživatelských jmen a hesel, zakládá účty atd.  Poskytuje datové úložiště pro ukládání uživatelských jmen a hesle, e-mail adres a dalších uživatelských dat  Možné vytvořit vlastního „poskytovatele“ pro přístup k libovolnému zdroji dat

15 Membership schéma Membership API Membership Data SQL Server Other Data Stores Membership Providers Active Directory LoginLoginStatusLoginViewOther Ovládací prvky MembershipMembershipUser SqlMembershipProvider ActiveDirectory- MembershipProvider Other Providers

16 Manager rolí  Hotová bezpečnost postavená na rolích  Deklarativní přístup přes Web Site Admin Tool  Programový přístup přes Roles API  Zjednodušuje přidání bezpečnosti postavené na rolích do aplikací využívajících formulářovou autentikaci  Mapuje uživatele na role při každém dotazu  Poskytuje datové úložiště pro informace o rolích  Možné vytvořit vlastního „poskytovatele“ pro přístup k libovolnému zdroji dat

17 Role Management schéma Role API Role Data SQL Server Other Data Stores Role Providers Authorization Manager ("AzMan") LoginLoginStatusLoginViewDalší Ovládací prvky Role SqlRole- Provider AuthorizationStore- RoleProvider Další Providers WindowsToken- RoleProvider

18 Login ovládací prvky  UI a infrastruktura pro úkoly spojené s bezpečností Login Password- Recovery LoginStatusLoginName LoginView CreateUser- Wizard Change- Password Membership & Role Management

19 LoginView...

20 Membership a Role

21 Profily  Ukládá uživatelská data perzistentně  Silně typový přístup (na rozdíl od session state)  On-demand vyhledání (na rozdíl od session state)  Neomezená životnosti (na rozdíl od session state)  Autentikovaní i anonymní uživatelé  Bohatá podpora typů (včetně uživatelských)  Možné vytvořit vlastního „poskytovatele“ pro přístup k libovolnému zdroji dat

22 Definice profilu

23 Profily Name Title Company

24 Datově řízená navigace webu  Navigační UI je obtížné implementovat  Speciálně pokud stojí na klientských skriptech  Nové ovládací prvky pro navigaci  TreeView a Menu - Navigační UI  SiteMapDataSource - XML mapa webu  SiteMapPath – Zobrazení aktuální pozice  Základní funkcionalita dostupná přes Site Map API  Vlastní „Poskytovatel“ pro flexibilitu

25 Site Navigation Schema Site Map API Site Maps Web.sitemap Other Data Stores Ovládací prvky MenuTreeViewSiteMapPath SiteMap- DataSource SiteMap SiteMapNode XmlSiteMapProvider Other Site Map Providers

26 XML Site Map

27 Vyladění přístupu  Vlastnost site map poskytovatele  Změna navigačního UI podle rolí

28 Navigace po webu

29 Odkazy  Určitě navštivte www.asp.net  Česká diskusní skupina  microsoft.public.cs.developer  ASP.NET 2.0 free hostingové servery  CZ: www.aspweb.cz, www.asp2.cz  SK: www.aspx.sk, www.qsh.sk  České web casty  msdn.microsoft.cz

30 Závěr  Usnadňuje vývojářům se změřit na vlastní realizaci aplikace  Bezpečnost, cross-page postback, validace, lokalizace  Zrychluje vývoj  Master Pages, nové ovládací prvky  Zvyšuje uživatelskou přívětivost  Web Parts, témata, skiny, klientský callback  Vždy navrženy s možností vlastního rozšíření  Kladen důraz na výkonnost a jednoduchost modelu

31 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Stáhnout ppt "Vytváříme Webové aplikace s Visual Studiem 2005 a ASP.NET 2.0 Dr. Ing. Dalibor Kačmář Academic Program Manager Developer & Platform Evangelist Group Microsoft."

Podobné prezentace


Reklamy Google