Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora a stav užití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 28.2.2008, hotel Olympik, Den dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora a stav užití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 28.2.2008, hotel Olympik, Den dopravy."— Transkript prezentace:

1 Podpora a stav užití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie , hotel Olympik, Den dopravy

2 Česká plynárenská unie Prezidium Výkonné pracoviště Energetický komitét ČR A A Shromáždění členů 8 regionálních obchodníků s plynem 8 provozovatelů regionálních distribučních soustav 1 národní obchodník s plynem 1 provozovatel přepravní soustavy 1 provozovatel podzemních zásobníků plynu Média, Styk s veřejností Legislativa Mezinárodní spolupráce Zaměstnavatelský svaz Energetická politika hlavní činnosti ČPU založena v roce 1994 v souvislosti se zahájením privatizace českého plynárenství, sdružení právnických osob s licencí na obchod, přepravu, distribuci nebo uskladňování zemního plynu, POSLÁNÍ: „Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání plynárenském oboru v České republice a Evropské unii“.

3 Česká plynárenská unie V oblasti podpory užití CNG se ČPU zejména zaměřuje na: vytváření vhodných podmínek pro rozvoj; prosazování úprav legislativy; informování odborné i laické veřejnosti v rámci komunikační kampaně; propagaci předností CNG; podporu rozvoje výstavby plnících stanic CNG v ČR. Proč podpora využívání CNG? Celý svět, vč.EU a vč. ČR čelí vážným výzvám:  nedostatek ropy  rostoucí ceny klasických PHM  znečišťování ovzduší  globální oteplování Celosvětově přijato řešení: podpora vhodných alternativních pohonů vozidel splňujících současné ekologické požadavky

4  Využití primární suroviny bez potřeby nákladných úprav  Zaručená a stálá kvalita plynu v celé ČR  Uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách  Oktanové číslo 130 – vysoký výkon motoru  Většina evropských automobilek nabízí vybrané modely s pohonem CNG  Zajištěný vývoj vozů a kvalita provedení  Plné garance servisu a záručních oprav  Nejbezpečnější pohonná hmota  Lehčí než vzduch, volně se rozptyluje  Vysoký tlak bar  Nejlevnější provoz Přínosy užití CNG CNG = nejvýznamnější a dlouhodobě nejperspektivnější alternativa okamžitě využitelná PHM propracovaná technologie k dispozici významné přínosy ve všech sledovaných oblastech:  plnohodnotná náhrada části ropy  splňuje nejpřísnější ekologické požadavky

5 Základ změn v EU - rok Zelená kniha - cíl: náhrada 20 až 23 % konvekčních pohonných hmot v dopravě za alternativní paliva do roku 2020 (8% biopaliva, 10% zemní plyn a 2 až 5% vodík). - Bílá kniha dopravní politiky – základní dokument EU k alternativám pohonů v dopravě, potvrzení cílů Zelené knihy. Cílem EU je: snížení strategické závislosti na ropě a rop. produktech a ochrana klimatu náhrada 20% klasických paliv alternativními palivy do roku 2020 podpora CNG jako nejperspektivnějšího alternativního paliva. Ze scénáře rozvoje užití CNG k pohonu vozidel v EU vyplývá, že k r bude v EU:  mil. vozidel s pohonem CNG  přes 200 tisíc plnících stanic CNG zajímavé a inspirující perspektivy

6 Nástroje podpory využívání CNG v ČR  rok 2005 – základ změny v přístupu ČR Usnesení vlády ČR č. 563 z , úkoly zainteresovaným ministerstvům v oblasti podpory CNG jako alternativního paliva  rok 2006 Dobrovolná dohoda mezi státem a všemi plynárenskými společnostmi k podpoře CNG jako alternativního paliva v dopravě ze  rok 2007 Stabilizace spotřební daně na CNG od do r Národní program snižování emisí (06/2007)  rok vládou schválen návrh novely zákona o silniční dani – od povinnosti platit silniční daň jsou osvobozeny vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

7 Dobrovolná dohoda - závazky plynárenství Vybudovat: do roka od podpisu 4 plnící stanice (Brno, Ostrava, Ústí n.L., Mladá Boleslav); plnící stanici pro autobusovou dopravu (při dostatečném počtu autobusů – např. Karlovy Vary ); za určitých podmínek plnící stanice CNG v dalších vhodných lokalitách, popř. podél dálničních a hlavních silničních tahů (celkem do r možná výstavba 100 plnících stanic za cca 1. mld. Kč); finanční příspěvky na plynové autobusy 200 tis. Kč/bus - max. 10 mil.Kč/rok. Dobrovolná dohoda – hlavní závazky státu poskytne z fondu dopravy provozovatelům linkových autobusů a MHD na vozidlo s plynovým pohonem až 800 tisíc Kč/autobus; stabilizuje spotřební daň na CNG nejvýše na hodnotu minimální spotřební daně stanovené směrnicí EU do roku 2020; 2007 – 2011 sazba 0 Kč/t (0 Kč/m 3 ); 2012 – 2014 sazba 500 Kč/t (0,36 Kč/m 3 ); 2015 – 2017 sazba Kč/t (0,7 Kč/m 3 ); 2018 – 2019 sazba Kč/t (1,4 Kč/m 3 ); od 2020 – sazba Kč/t (2,39 Kč/m 3 ), resp. minimální úroveň dle EU.

8 Spotřební daně současná výše v ČR: Benzin 11,84 Kč/l Nafta 9,95 Kč/l LPG 3,933 Kč/kg CNG 0 Kč/m3 PHMod od Benzin (EUR/1.000 l)359 Nafta (EUR/1.000 l) LPG (EUR/1.000 kg)125 Zemní plyn (EUR/GJ)2,6 Minimální sazby daně pro PHM dle směrnice EU 2003/96/ES Nafta – min. úroveň spotřební daně od 2010 vzroste o 28 EUR/1.000 l Nulová spotřební daň na CNG v dalších zemích - Řecko, Belgie, Lucembursko, Polsko, Bulharsko, atd.

9 Silniční daň důvod novelizace stávající právní úpravy – mj. i realizace úkolů z Usnesení vlády č. 630 z , o Národním programu snižování emisí ČR, s cílem zapracovat do zákona o silniční dani nástroje ke stimulaci podnikatelské sféry k pořizování vozidel s příznivějšími emisními parametry Osvobození vozidel CNG pro podnikatelské subjekty. Dříve sazba silniční daně dle norem EURO, nově od data první registrace vozidla:  snížená sazba daně pro majitele nových vozidel – první 3 roky o 48% nižší, další 3 roky sleva 40%  naopak majitelé vozů starších 18 let - budou platit o 25% více Dne proběhlo ve sněmovně 1. čtení vládního návrhu zákona, návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru  předpoklad – výnos ze silniční daně se sníží o cca mil. Kč Osvobození pro autobusy CNG poskytuje úsporu cca Kč/rok/autobus

10 Souhrn podpor CNG v ČR stabilizace spotřební (resp. ekologické) daně do r Kč/bus od státu Kč/bus od plynárenských společností = plně pokryje rozdíl mezi naftovým a CNG autobusem možnost financování výstavby plnící stanice Usnesení vlády k Národnímu programu snižování emisí – v roce 2014 bude 25% vozidel státní správy obměněno za „čistá vozidla“ osvobození od silniční daně (v procesu projednávání návrhu novely zákona) možnost dotací EU pro jednotlivé regiony (ROP) při obnově vozového parku MHD či linkové dopravy za vozidla ekologická, příp. na výstavbu CNG stanic; možnost rozšířit stávající stanice PHM o stojany CNG, popř.o sdružené stojany.

11 -celosvětový cíl – v roce mil. NGV, desítky tisíc stanic CNG, spotřeba plynu 400mld. m3 úspora 7 mil. barelů ropy/den -za posledních 5 let se cena ropy zvýšila o 76 USD/barel = o 316,7 %!!  USA – NGV  Kolumbie – NGV  Čína – NGV  Egypt – NGV  Japonsko – NGV  Argentina – NGV (22%)  Brazílie – NGV  Pákistán – NGV (52%)  Irán – NGV (cca 24%)  Indie – NGV CNG ve světě  Evropa – NGV Celý svět – 7,55 mil. NGV (= 90%-ní nárůst za 3 roky) V Pekingu registrováno vozidel/týden – v roce 2030 se zde zvýší počet vozidel z dnešních 13 mil. na 390 mil.

12 ČR – stav v oblasti CNG cíl pro ČR k r. 2020: nahradit 10 % kapalných paliv v dopravě = roční prodej plynu mil. m3, CNG vozidel, plnících stanic. Celkem více než 950 CNG vozidel: Cca 215 autobusů Cca 700 osobních a dodávkových vozů 8 nákladních a 5 svozových vozidel odpadu Cheap taxi v Praze 14 vysokozdvihů meziroční nárůst o cca 60% 17. veřejných plnících stanic v ČR k do r možnost plnících stanic CNG podél všech hlavních silničních tahů

13 Shrnutí hlavních výhod pro používání CNG v dopravě Strategické Ekologické Bezpečnostní Ekonomické - palivové nádrže na zemní plyn = silnostěnné tlakové nádoby (benzinové = tenkostěnné) - zásoby zemního plynu oproti ropě dvojnásobné, možnost využití primárního paliva, zemní plyn jako PHM má velikou budoucnost - snížení nákladů na PHM – u nákladních vozidel a autobusů – až o 35%, u osobních aut – až o 45% - snížení nákladů na výměny oleje - srovnatelné náklady na pořízení nového autobusu -CNG motory produkují až o 90% méně škodlivin. - splňuje nejnovější normy EURO

14 Ekologické výhody Ve srovnání s naftou PM = popílek -100 % SO % NO x - 80 % H x C x =uhlovodíky - 80 % CO- 50 % CO % Ve srovnání s benziny PM = popílek % SO % NO x - 20 % H x C x =uhlovodíky - 80 % CO - 75 % CO % Kjótský protokol ukládá státům - do prvního kontrolního období ( ) snížení (jednotlivě nebo společně) emisí skleníkových plynů nejméně o 5,2% v porovnání se stavem v roce 1990 – což pro ČR představuje snížení emisí o 8%. Pro splnění tohoto cíle je potřeba podporovat veškeré způsoby, jak snížit emise - např. záměna naftových motorů za motory na zemní plyn.

15 Ekonomické výhody  zemní plyn je využitelný v dopravě okamžitě, s akceptovatelnými náklady a v dostatečném množství Dopravní podnik Města Brna, a.s.: průměrná spotřeba CNG = 58,08 m3/100 km při vstupních velkoobchodních cenách v r bez DPH - CNG 10,9 Kč/m3 a nafty 22,5 Kč/l činila úspora nákladů na PHM v rozmezí 2,97 až 4,29 Kč/km při použití CNG = úspora nákladů na PHM přes 4 Kč/km – není zanedbatelné číslo! úspora provozních nákladů za 12 let pro 110 vozidel by byla 220 mil. Kč Dopravní podnik Jarov v Bratislavě: rok 2006 – úspora na palivových nákladech pro 12 m autobus = 3,59 Sk/km, pro kloubový 18 m = 4,71 Sk/km při použití CNG - úspora nákladů na PHM za rok 2005 pro 139 CNG autobusů 26,4 mil SK a za rok 2006 při provozu 160 CNG autobusů již 34,5 mil. SK – nejsou zanedbatelné úspory !

16 děkuji a těším se na dotazy… ČPU - vaše kontaktní místo pro české plynárenství


Stáhnout ppt "Podpora a stav užití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 28.2.2008, hotel Olympik, Den dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google