Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Resortní GIS: Portál ŽP Jiří Hradec odbor informatiky MŽP JHr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Resortní GIS: Portál ŽP Jiří Hradec odbor informatiky MŽP JHr."— Transkript prezentace:

1 Resortní GIS: Portál ŽP Jiří Hradec odbor informatiky MŽP JHR@ENV.CZ JHr

2 Hlavní úkoly resortu: -Strategie -Mezinárodní vazby -Legislativa -Výkon státní správy -Národní, mezinárodní reporting Vztah ČR a EU v oblasti ŽP: Legislativa EU je ověřována pomocí informací/dat, která jednotlivé členské státy hlásí EEA Datové toky v rámci reportingu představují pořizování a předávání údajů z několika tisíc databází. Každý rok přibývají nové reportingové povinnosti. 1. MŽP a resort Organizační struktura – aparát MŽP: 600 lidí na 10 lokalitách, 4,5% rozpočtu jde na ICT. Resort životního prostředí – cca 5000 lidí v 15 organizacích na více než 100 lokalitách. JHr 2 Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny Státní fond životního prostředí Český hydrometeorologický ústav Český ekologický ústav Česká geologická služba Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví ČGS - Geofond Národní parky Krkonošský NP NP a SCHKO Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko Správa chráněných krajinných oblastí Directorate General Environment (DG ENVI) Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) EUROSTAT Vláda ČR EC

3 Rozbor: Dnes v resortu ŽP funguje 37 informačních systémů a téměř 5000 databází. Vznikaly nekoordinovaně hlavně začátkem devadesátých let. Jak je řídit? Výsledkem více než desetileté práce na vhodných mechanismech informační podpory je vznik informační agentury ŽP (CENIA). Díky standardizaci jednotlivých kroků je možné realizovat libovolný požadavek na zajištění informací a akvizici informací od optimálního dodavatele. Zásadní výhodou je zajištění dostupnosti informací celého resortu a možnosti mezioborové interpretace informací. 2. Mechanismy řízení informačních toků Informační centrum – umožňuje standardizovat proces nad různými požadavky a informacemi JHr Rozhodovací procesy a vzdělávání (produkční procesy - zadavatelé) Příjem | výdej zakázek, řízení projektů Interpretace Informační servis Tvorba fondu Tvorba katalogu Akvizice zdroje Tvůrce zdroje (monitoring, sběr informací, statistické šetření) Diskuse odboru informatiky se svými uživateli dnes Twinning

4 Rozbor: Problematika věrohodnosti dat je velmi komplikovaná. Se vstupem do EU bude stupňován tlak na transparentnost dat. Data vstupující do rozhodování, reportingu, publikace budou muset být opatřeny doložkou o obsahu a kvalitě. Podle aktualizace Arhuské úmluvy bude ČR povinna poskytnout na vyžádání i data související s vydaným rozhodnutím. Musíme si umět ochránit data před komerčním zneužitím, např. porušováním licenčních práv. 3. Požadavky na informace Kvalitní informace – zpětná vazba od uživatele k tvůrci, dodržování metodik, stanovování statistické nejistoty a robustnosti, formální revize zadání tvorby z hlediska stanovení cílů, angažování NNO a škol JHr 4 1km {

5 ArcIMS 4.0.1, ArcSDE 8.3, Oracle 8.1.6, IBM RS/6000 p630 Diskové pole 3,2TB v SAN 4. Jaké typy informací jsou veřejnosti (a veřejné správě) k dispozici Portál, nástroje, data, weby… JHr 5 Rozbor: Portal.env.cz představuje sadu nástrojů pro svodnou publikaci informací o ŽP. Teď fungují tři složky – popis, GIS a indikátory. GIS data jsou publikována přes centrální mapový server, který je dostupný na adrese http://mapmaker.env.cz Přes ArcGIS 8.x přistupujte k datům do ArcIMS na adrese http://xeon.env.cz Data resortu jsou tak primárně distribuována přes mapový server, je to levnější a vždy aktuální. Mapový server umožňuje sdílení dat napříč celou uživatelskou obcí nejen v ČR. Brána k informacím o ŽP portal.env.cz Metainformační systém mis.env.cz Mapový server mapmaker.env.cz xeon.env.cz Indikátorový server indikatory.env.cz Odborné informace o ŽP Webový server MŽP www.env.cz Informace o MŽP

6 JHr 6

7 7 Rozbor: Snažíme se nevymýšlet vymyšlené. Následujeme aktivitu INSPIRE (inspire.jrc.it), která se snaží vytvořit celoevroskou síť geografických informací s důrazem na ŽP. Na MŽP je v současnosti připravován Atlas krajiny ŽP; obdobný již vytvořili v SR a Polsku – bude mít svou internetovou obdobu Spolupracujeme s MI ČR na přípravě mapových služeb do portálu veřejné správy. Pak budeme potřebovat hodně šikovných lidí, kteří by nám chtěli pomoci. 5. Data, data, data Přehled dat k dispozici na našich mapových serverech. Celorepubliková data k dispozici na mapmaker.env.cz/xeon.env.cz Topografie -ZABAGED 10 a ZM 50, DMÚ 25 a 200, RETM 50, 100, 200, SMO5 Územní členění - Administrativní členění - Geomorfologie Dálkový průzkum - LMS 1:5000, snímky družice Radarsat povodní 2002 - Připravujeme spojený LandSat TM z projektu I&CLC2000 (Corine) Krajinný kryt - LandCover Corine 1975, 1990, 2000 Tématická data - Systém evidence starých ekologických zátěží (s vazbou na db) - Geologické a hydrologické mapy, poddolovaná území, ložiska - Hlavní zdroje znečištění podle IPPC (Integrated pollution and prevention control) - Hydrologická data - Chráněná území, národní parky

8 Nabídka spolupráce Data nejsou všechno. Potřebujeme se naučit informace prezentovat a umět předat obsah informace druhým. Proto děláme soutěže a spolupracujeme se všemi, kteří mají zájem. JHr 8 Nabídka: -Možnost diplomových a seminárních prací -Účast v soutěži o věcné ceny GISOHÁR -Spolupráce na budování mapmakeru -Spolupráce při zadávání, přebírání, kontrole dat Prodlouženo do 15.4.


Stáhnout ppt "Resortní GIS: Portál ŽP Jiří Hradec odbor informatiky MŽP JHr."

Podobné prezentace


Reklamy Google