Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP483 Manažerská informatika 3AccessSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 doc. Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP483 Manažerská informatika 3AccessSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 doc. Ing."— Transkript prezentace:

1 2OP483 Manažerská informatika 3AccessSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 http://min.vse.cz http://min.vse.cz doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz

2 AccessSnímek 22OP483 Manažerská informatika 3Snímek 2 Obsah 1. Databáze Databáze 2. Relace Relace 3. Tabulky Tabulky 4. Dotazy Dotazy 5. Formuláře Formuláře 6. Sestavy Sestavy 7. Makra Makra 8. Moduly Moduly 9. Externí data Externí data 10. Databázové n ástroje Databázové n ástroje

3 AccessSnímek 32OP483 Manažerská informatika 3Snímek 3 Kde najít e-learningovou oporu ISIS (http://isis.vse.cz)http://isis.vse.cz Portál studenta E-osnovy předmětů Manažerská informatika 3 Access

4 Snímek 42OP483 Manažerská informatika 3Snímek 4 1 Databáze Výchozí pojmy Databáze souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu množina dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou prostřednictvím databázového systému Databázový systém systém řízení báze dat (SŘBD) – Database management System (DBMS) programové vybavení pro vytvoření a využití databází (bází dat) Access je systém řízení relační databáze (RDBMS), který ukládá a načítá informace na základě definovaných vztahů

5 AccessSnímek 52OP483 Manažerská informatika 3 Databázové modely hierarchická databáze stromová struktura pointer obsahuje odkaz na související záznam síťová databáze záznam spojený s libovolným počtem dalších záznamů relační databáze založena na tabulkách, které obsahují záznamy (věty), sloupce se nazývají atributy (položky) mezi tabulkami relace objektové databáze založena na objektech mezi objekty se využívá dědičnost objektově-relační databáze založena na tabulkách rysy objektového přístupu se promítají do tabulek

6 AccessSnímek 62OP483 Manažerská informatika 3 Access systém řízení relační databáze (RDBMS) verze 2007 lokalizace do češtiny distribuován samostatně nebo v rámci kancelářského balíku Professional Professional Plus Enterprise Ultimate pro studenty dostupný v MSDN AA

7 AccessSnímek 72OP483 Manažerská informatika 3 Objekty Accessu tabulka (kap. 3)kap. 3 relace (kap. 2)kap. 2 dotaz (kap. 4)kap. 4 formulář (kap. 5)kap. 5 sestava (kap. 6)kap. 6 makro (kap. 7)kap. 7 modul (kap. 8)kap. 8 ukládány do jednoho souboru accdb řešení šiřitelné i bez Accessu (viz kap. 10)kap. 10

8 AccessSnímek 82OP483 Manažerská informatika 3 Relace ve firmě Encián

9 AccessSnímek 92OP483 Manažerská informatika 3 Organizace firmy Encián

10 AccessSnímek 102OP483 Manažerská informatika 3 Stadia

11 AccessSnímek 112OP483 Manažerská informatika 3 NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans lesCommunautés Européennes dříve OKEČ

12 AccessSnímek 122OP483 Manažerská informatika 3 Výjezdy

13 AccessSnímek 132OP483 Manažerská informatika 3 Místnosti a inventář

14 AccessSnímek 142OP483 Manažerská informatika 3 Začínáme šablony podnikání studium demo

15 AccessSnímek 152OP483 Manažerská informatika 3 První tabulky Personal Oddělení Oddělení:  RED  PRG Oddělení_v  ředitelství  programová ní

16 AccessSnímek 162OP483 Manažerská informatika 3 Součásti okna Access rozhraní Microsoft Office Fluent

17 AccessSnímek 172OP483 Manažerská informatika 3 Možnosti navigace

18 AccessSnímek 182OP483 Manažerská informatika 3 Úpravy struktury tabulky Personal odstranění pole ID pole E_mail povýšíme na klíč max. délka pole E_mail 20 znaků max. délka pole Příjmení 15 znaků pole Místnost textové na max. 3 znaky pole Oddělení na 3 znaky Oddělení odstranění pole ID pole Oddělení povýšíme na klíč o délce 3 znaky max. délka pole Oddělení_v 15 znaků

19 AccessSnímek 192OP483 Manažerská informatika 3 2 Relace 2.1 Typy a význam vztahů Kroky návrhu databáze Určíme účel databáze. Vyhledáme a uspořádáme požadované informace. Rozdělíme informace do tabulek. Data vždy na jednom místě. Data vkládáme správná a úplná. Zadáme primární klíče. Ověříme splnění normalizačních podmínek. Vytvoříme relace mezi tabulkami.

20 AccessSnímek 202OP483 Manažerská informatika 3 Normální formy Minimalizace redundantních dat První normální forma (1NF) V poli nesmí být data, která lze rozdělit do více polí. Podniky: PSČ a název města Personal: Výjezd s více hodnotami Druhá normální forma (2NF) Sloupce jsou závislé na celém klíči. Cena v tabulce Licence  tabulka Programy Třetí normální forma (3NF) Nesmí existovat závislost mezi neklíčovými poli tabulky. Pole Oddělení_v v tabulce Personal by bylo závislé na poli Oddělení. Čtvrtá normální forma (4NF) Nesmí existovat multizávislost. Tabulka Faktury:Program, Sériové_číslo (klíčem Faktura a Program)

21 AccessSnímek 212OP483 Manažerská informatika 3 Typy relací a spojení Typy relací 1:1 1:N M:N Typy spojení pouze kombinace se shodou spojujících polí i kombinace z jedné tabulky, která nemají spojení v druhé tabulce i kombinace z druhé tabulky, která nemají spojení v první tabulce Referenční integrita Nemůžeme vložit zaměstnance s neexistujícím oddělením. Nemůžeme změnit oddělení u stávajícího zaměstnance, pokud upravené oddělení neexistuje. Nemůžeme změnit zkratku oddělení, pokud je do oddělení zařazen alespoň jeden zaměstnanec. Nemůžeme odstranit oddělení, pokud je do oddělení zařazen alespoň jeden zaměstnanec. Modifikace referenční integrity aktualizace souvisejících polí v kaskádě odstranění souvisejících polí v kaskádě

22 AccessSnímek 222OP483 Manažerská informatika 3 2.2 Základní relace v databázi ENC Svetly.Ondrej, Světlý,, PRG Smetana.Milan, Smetana, 16, PRO PRO, reklama rozbalovací tlačítko v tabulce Oddělení PRO  REK pokus o odstranění věty REK

23 AccessSnímek 232OP483 Manažerská informatika 3 Tabulka Místnosti duplikace obsahu pole z předchozí věty "" pokus o relaci a referenční integritu doplnění primárního klíče Místnost sjednocení typu polí na text o délce 3 znaky doplnění dalších kanceláří dotaz P22a Zaměstnanci s původními telefony (Příjmení, Místnost, Původní_telefon) modifikace typu spojení (Světlý)

24 AccessSnímek 242OP483 Manažerská informatika 3 2.3 Import dat z Excelu do ENC Seznam Excelu skupina řádků s daty stejného typu v řádku věta (záznam), ve sloupci pole (položka) Omezení Excelu zpracování rozsáhlých tabulek zpracování dat ve více dílčích tabulkách, mezi nimiž je souvislost

25 AccessSnímek 252OP483 Manažerská informatika 3 Import dat z Excelu Office, Nová vhodné umístění, název Enc prázdná databáze Externí data, Import, Excel, Enc-02-02.xlsx Personal První řádek obsahuje hlavičky sloupců neměníme typy polí primární klíč E_mail neanalyzujeme tabulku neuložíme kroky importu další tabulky Redukovaná_oddělení (bez PRG),…

26 AccessSnímek 262OP483 Manažerská informatika 3Snímek 26 Data v Excelu (15 tabulek) Lid ské zdroje (2) Personal /E_mail (20) Redukovaná_o ddělení / Oddělení ( 5 ) Odběratelé (5) Podniky /IČ (69) St a dia /Stadium (8) NACE/NACE ( 1135 ) Oddíly_sekce/Oddíl ( 88 ) Sekce/Sekce ( 21 ) Prodeje (3) Faktury/Faktura (102) Licence/Program a Sériové_číslo (178) Programy /Program (6) Služební cesty (2) Cesty /Rok a cesta (15) Výjezdy /E_mail, Rok a cesta (30) Majetek (3) Místnosti /Místnost (40) Majetek_typy / Typ_majetku ( 57 ) Majetek_umístění / Inventární číslo (625)

27 AccessSnímek 272OP483 Manažerská informatika 3 Další změny ve struktuře tabulek Personal E_mail: 20 Místnost: 3 Oddělení: 3 Nadřízený: 20 Oddělení Oddělení: 3 Podniky IČ: 8 Stadium: 16 NACEx: 5 Stadia Stadium: 16 NACE NACE: 5 Oddíly_sekce Oddíl: 2 Sekce: 1 Sekce Sekce: 1 Faktury Faktura: celé číslo E_mail: 20 IČ: 8 Licence Program: 3 Sériové_číslo: celé číslo Faktura: celé číslo Programy Program: 3 Cesty Rok: celé číslo Cesta: celé číslo Výjezdy E_mail: 20 Rok: celé číslo Cesta: celé číslo Místnosti Místnost: 3 Oddělení: 3 Majetek_typy Typ_majetku: 30 Majetek_umístění: Inventární_číslo: dlouhé celé číslo Typ_majetku: 30 Místnost: 3

28 AccessSnímek 282OP483 Manažerská informatika 3 Skupiny tabulek I. Lidské zdroje Personal Oddělení II. Odběratelé Podniky Stadia NACE Oddíly_sekce Sekce III. Prodeje Faktury Licence Programy IV. Služební cesty Cesty Výjezdy V. Inventář Místnosti Majetek_typy Majetek_umístění

29 AccessSnímek 292OP483 Manažerská informatika 3Snímek 29 Objekty v budově budova a místnosti kancelářský nábytek skříň šatní skříň policová skříň střední skříň malá stůl psací stůl ředitelský kontejner stůl jednací vysoký stůl jednací nízký stůl konferenční stůl na kolečkách stůl počítačový stůl rozšiřující stůl učitelský stůl krajní stůl střední židle kancelářská židle jednací židle s psací deskou židle studentská křeslo dvoučlenné křeslo tříčlenné odpadkový koš kuchyňské vybavení chladič vody kávovar chladnička dřez vařič myčka mikrovlnka stůl jídelní židle jídelní sanitární a speciální vybavení přístroje PC LCD tiskárna skener notebook dataprojektor zpětný projektor promítací plátno tiskárna lístků displej vyvolávací telefon multifunkční zařízení kopírka malá skartovač dislokace osoba

30 AccessSnímek 302OP483 Manažerská informatika 3 2.4 Další relace v databázi ENC

31 AccessSnímek 312OP483 Manažerská informatika 3 Tvorba relací 1 Personal – Oddělení Dotaz 23 Hledání nekonzistencí

32 AccessSnímek 322OP483 Manažerská informatika 3 Tvorba relací 2 doplnění oddělení PRG, programování, Kolinska.Eva Kolínská: PRG, Smetana: REK Personal – Místnosti Světlý dočasně do místnosti 18 jednoduché relace složitější relace Výjezdy – Cesty Personal – Personal Podniky – NACE_Oddíly – Oddíly_sekce

33 AccessSnímek 332OP483 Manažerská informatika 3 2.5 Další možnosti zobrazení vztahů 5x tabulka NACE relace vč. referenční integrity potlačení zobrazení NACE Přímé relace Všechny relace možnost vymazání rozložení vytvoření nové relace sestava relací

34 AccessSnímek 342OP483 Manažerská informatika 3 2.6 Databáze školení (MIN) 1 Určíme účel databáze. Vyhledáme a uspořádáme požadované informace.

35 AccessSnímek 352OP483 Manažerská informatika 3 Databáze školení (MIN) 2 Zadáme primární klíče. Rozvrh: Ident, Kurz, Doba Rozdělíme informace do tabulek. Personal Předměty

36 AccessSnímek 362OP483 Manažerská informatika 3 Databáze školení (MIN) 3 Ověříme splnění normalizačních pravidel. První normální forma  Doba  Dny a Časy Druhá normální forma  Rozvrh: Kapacita závisí na polích Ident a Kurz  Kurzy Třetí normální forma  Popis místnosti je závislý na poli Místnost  Místnosti Čtvrtá normální forma  Multizávislost, dvě skupiny polí:  Ident, Kurz, Den, Čas, Místnost  E_mail, Hodin  Vyčleníme tabulku Vyučující.

37 AccessSnímek 372OP483 Manažerská informatika 3 Databáze školení (MIN) 4 Doplníme další tabulky (Semestry, Personal). Vytvoříme relace mezi tabulkami.

38 AccessSnímek 382OP483 Manažerská informatika 3 Databáze školení (MIN) 5 Propojení tabulek tabulky s výjimkou tabulek Personal a Místnosti importujeme ze sešitu MIN tabulky Personal a Místnosti převezmeme z databáze Enc nelze zajistit referenční integritu Databázové nástroje, Správce propojených tabulek

39 AccessSnímek 392OP483 Manažerská informatika 3 2.7 Databáze Bankovní účet (BAN) 1 Tabulka Pohyby

40 AccessSnímek 402OP483 Manažerská informatika 3 Databáze Bankovní účet (BAN) 2

41 AccessSnímek 412OP483 Manažerská informatika 3Snímek 41 3 Tabulky 3.1 Způsoby tvorby a zobrazeníZpůsoby tvorby a zobrazení 3.2 Tvorba tabulkyTvorba tabulky 3.3 Návrhové zobrazeníNávrhové zobrazení 3.4 Zobrazení datového listuZobrazení datového listu 3.5 Kontingenční tabulkaKontingenční tabulka 3.6 Kontingenční grafKontingenční graf 3.7 Další úpravy databáze EnciánDalší úpravy databáze Encián

42 AccessSnímek 422OP483 Manažerská informatika 3Snímek 42 3.1 Způsoby tvorby a zobrazení Tvorba ze šablony tabulky vyplněním prázdné tabulky úpravou návrhu tabulky z Excelu či jiného zdroje seznam SharePoint (nový nebo dříve vytvořený) Zobrazení návrhové zobrazení zobrazení datového listu zobrazení kontingenční tabulky zobrazení kontingenčního grafu

43 AccessSnímek 432OP483 Manažerská informatika 3 3.2 Tvorba tabulky Databáze DUV – tabulka Kontakty Tabulky Kontakty – ze šablony E_mail: Novak.Petr Společnost: Encián Příjmení: Novák Jméno: Petr E-mailová adresa: novak.petr.encian@email.cz Funkce: ředitel Telefon do zaměstnání: +420 123 456 311 Telefon domů: +420 234 657 890 Mobilní telefon: +420 654 321 311 Číslo faxu: nevyplněno Adresa: Cihlářská 18 Město: Praha 9 Kraj: Hl. m. Praha PSČ: 190 00 Země: Česká republika Webová stránka: http://min.vse.cz/encian/novak Poznámky: Absolvoval VŠE v Praze. Je testerem ECDL.

44 AccessSnímek 442OP483 Manažerská informatika 3 Databáze DUV – Dovolené a Děti Dovolené – z prázdné tabulky E_mail: Novak.Petr (Text na 20 znaků) Zahájení: 8. 7. 2009 (Datum a čas) Dokončení: 22. 7. 2009 (Datum a čas) Děti – v návrhovém zobrazení E_mail / Text na 20 znaků, Zkrácený e-mail (uživatelské jméno): Novak.Petr, Novak.Petr Jméno_dítěte / Text 10, Křestní jméno dítěte: Lukáš, Erika

45 AccessSnímek 452OP483 Manažerská informatika 3 Databáze DUV Úkoly – ze SharePointu http://fmv.vse.cz/weby/test http://fmv.vse.cz/weby/test Nadpis: koncepce vybavení místnosti Priorita: (2) Normální Stav: Dokončeno Datum zahájení: 7. 4. 2008 Termín splnění: 16. 4. 2008 Propojení na existující seznam Export seznamu z Accessu do SP

46 AccessSnímek 462OP483 Manažerská informatika 3 3.3 Návrhové zobrazení Sloupce struktury název pole (až 64 znaků) datový typ text (max. 255 znaků) memo číslo měno automatické číslo datum a čas ano/ne objekt OLE hypertextový odkaz  zobrazený text  adresa  podadresa  nápovědný text příloha průvodce vyhledáváním popis

47 AccessSnímek 472OP483 Manažerská informatika 3 Struktura tabulky Personal F6

48 AccessSnímek 482OP483 Manažerská informatika 3 Vlastnosti dle typu polí

49 AccessSnímek 492OP483 Manažerská informatika 3 Velikost textového pole E_mail: 20 Titul1: 10 Jméno: 10 Příjmení: 15 Titul2: 7 Pohlaví: 1 Místnost: 3 Oddělení: 3 Nadřízený: 20 Délka:Len(Pole)

50 AccessSnímek 502OP483 Manažerská informatika 3 Další vlastnosti velikost číselného pole Úvazek: desetinné místo nové hodnoty (pro automatické číslo) přírůstek náhodný formát Titul1: @;“žádný“ Úvazek: procenta Oprávnění: ;"oprávněn"[zelená];"neoprávněn"[červená] přesnost (pro desetinná čísla) Úvazek: 4 měřítko (pro desetinná čísla) Úvazek: 3 počet desetinných míst Úvazek: 0

51 AccessSnímek 512OP483 Manažerská informatika 3 Vstupní maska Personal E_mail: ACCCCCCCCCCCCCCCCCCC (20) Jméno: >LL { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3172467/slides/slide_51.jpg", "name": "AccessSnímek 512OP483 Manažerská informatika 3 Vstupní maska Personal E_mail: ACCCCCCCCCCCCCCCCCCC (20) Jméno: >LL

52 AccessSnímek 522OP483 Manažerská informatika 3 Další vlastnosti 2 Titulek Personal  E_mail: E-mail  Titul1: Titul před jménem  Titul2: Titul za jménem  Oprávnění: Oprávnění fakturovat Výchozí hodnota Personal  Pohlaví: M  Úvazek: 1 Faktury  Datum: =Date() Ověřovací pravidlo Personal  Pohlaví: M or Z  Úvazek: >=0 And <=1 Faktury  Datum: <=Date() Ověřovací text Personal  Pohlaví: Do pole Pohlaví lze zadat pouze M(muž) nebo Z(žena)!  Úvazek: Do pole Úvazek lze zadat pouze hodnoty z intervalu ! Faktury  Datum: Datum faktury nesmí být pozdější než dnešní! Je nutno zadat Personal  Jméno: ano  Příjmení: ano Nulová délka Personal  Příjmení: ne Indexovat Personal  Telefon: index (bez duplicity) Cesty  Cesta: Zahájení, Dokončení a Místo Podniky  Bankovní_kód: ne  Účet: Bankovní_účet a Bankovní_kód  Název_podniku:Název_podniku Komprese kódu Unicode

53 AccessSnímek 532OP483 Manažerská informatika 3 Inteligentní značky Personal E_mail  Jméno osoby  Odeslat poštu  Naplánovat schůzku  Otevřít kontakt  Přidat do kontaktů Telefon  Telefonní číslo  Zavolat  Přidat do kontaktů Cesty Zahájení  Datum  Naplánovat schůzku  Zobrazit kalendář 33a Inteligentní značky

54 AccessSnímek 542OP483 Manažerská informatika 3 Další vlastnosti 3 Zarovnání textu Personal  Pohlaví: Střed  Oprávnění: Vlevo Zobrazit výběr data (potlačení kalendáře) Formát textu Personal  Charakteristika: RTF  dochvilná, přemýšlivý, systematická, vynalézavý, pracovitý: tučně  panovačný, nedochvilný, unavená, rozčílená: kurzívou Pouze přidat Personal  Charakteristika: ano (veselá: tučně, smutný: kurzívou)

55 AccessSnímek 552OP483 Manažerská informatika 3 Vyhledávání 1 Zobrazit ovládací prvek Textové pole Seznam Pole se seznamem Typ zdroje řádků Tabulka či dotaz Seznam hodnot Seznam polí Personal Pohlaví  Typ zdroje řádků: Seznam hodnot  Zdroj řádků: M;Z Vázaný sloupec Počet sloupců M;muž;Z;žena Hlavičky sloupců pohlaví;M;Z Šířka seznamu (pro pole se seznamem) Personal/Nadřízený Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem Typ zdroje řádků: tabulka či dotaz Zdroj řádků: Personal Počet sloupců: 4 Šířka seznamu: 10 Šířky sloupců Personal/Nadřízený Šířky sloupců:  3,5; 1,5; 2  3,5; 0; 2  0; 0; 2  0,01; 0; 2 Šířka seznamu: 5 Počet řádků seznamu Personal/Nadřízený: 20

56 AccessSnímek 562OP483 Manažerská informatika 3 Vyhledávání 2 Omezit na seznam Personal/Úvazek Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem Typ zdroje řádků: Seznam hodnot Zdroj řádků: 100 %, 50 %, 0 % Povolit úpravy seznamu hodnot (pouze pro zdroj řádků seznam hodnot, v seznamu jediný sloupec) Úpravy tabulky pro seznam Personal/Místnost Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem Typ zdroje řádků: tabulka či dotaz Typ zdroje řádků: Místnosti jednoduchý formulář 33b Místnosti Formulář pro úpravu položek seznamu: 33b Místnosti Personal/Oddělení (33c Oddělení)

57 AccessSnímek 572OP483 Manažerská informatika 3 Vyhledávání 3 Povolit více hodnot Podniky/NACE v ENC-03-02 již vyplněné všemi hodnotami  Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem  Zdroj řádků: NACE  Počet sloupců: 2  Šířky sloupců: 1,2 cm  Počet řádků seznamu: 30  Šířka seznamu: 13 cm  Povolit více hodnot: ano Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku Podniky/NACE  Zdroj řádků: 33d NACE4000 (4*)  Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku: ano  Zdroj řádků: NACE Průvodce vyhledáváním  Enc-03-02

58 AccessSnímek 582OP483 Manažerská informatika 3 Vlastnosti tabulky Popis Personal: Zaměstnanci firmy Výchozí zobrazení Personal: datový list Ověřovací pravidlo Personal: [Příjmení] Not Like "*á" Or [Pohlaví]="Z„ Cesty: [Zahájení] <= [Dokončení] Ověřovací text Personal: Zaměstnanec, jehož příjmení končí písmenem „á“, musí být ženského pohlaví! Cesty: Zahájení musí předcházet Dokončení nebo si musí být rovny! Filtr Personal: Pohlaví=“M” Filtrovat při zavedení Řadit podle Personal: Místnost, Příjmení Seřadit podle hodnoty při zavedení Orientace

59 AccessSnímek 592OP483 Manažerská informatika 3 Vnořený datový list Název vnořeného datového listu automatický  Oddělení (Personal)  Oddíly_Sekce (NACE)  Podniky (Faktury, Licence)  Sekce (Oddíly, NACE)  Stadium (Podniky, Faktury, Licence)  Faktury (Licence)  Programy (Licence)  Cesty (Personal)  Majetek_typy (Majetek_umístění) upřesněný  Personal (Faktury a Výjezdy)  Místnosti (Personal a Majetek_umístění) Dceřinné propojovací pole Řídící propojovací pole Vnořený datový list rozevřen Výška vnořeného datového listu

60 AccessSnímek 602OP483 Manažerská informatika 3 3.4 Zobrazení datového listu E_mail: Zimova.Pavla Titul1: Ing. Jméno: pavla Příjmení: Titul2: Pohlaví: P  M Místnost: 22 Telefon: 223 Oddělení: ANA Nadřízený: z předchozí věty Charakteristika: (Shift F2) Pavla je adaptabilní. V případě potřeby může pracovat také v oddělení programování nebo konzultací. Web: Internet – Pavla Zímová#http://min.vse.cz/encian/zimova/index.htm##Osobní stránka Foto Oprávnění Příloha Chybová hlášení V poli Personal.Příjmení musí být zadána hodnota.  Zímová Zaměstnanec, jehož příjmení končí písmenem „á“, musí být ženského pohlaví!  Z Oprávnění: Zaškrtávací políčko

61 AccessSnímek 612OP483 Manažerská informatika 3 Editace nové věty. Formát Editace výchozí hodnoty v nové větě funkce klávesy Esc Shift Enter kopírování a přidání věty Formát zobrazení datového listu Písmo Zarovnat text Tučné, Kurzíva, Podtržení Barva písma Barva výplně či pozadí (Alternativní barva) Mřížka spouštěč dialogových oken formátování memo polí v RTF

62 AccessSnímek 622OP483 Manažerská informatika 3 Operace se záznamy. Souhrny. Kontrola pravopisu Operace se záznamy Synchronizovat (propojení s SharePointem) Nový Uložit (Shift Enter) Odstranit Souhrny Pohlaví, Místnost, Oprávnění: Počet Úvazek: Součet Kontrola pravopisu rozčlená

63 AccessSnímek 632OP483 Manažerská informatika 3 Další operace se záznamy Kontakty do a z Outlooku Výška řádku Vnořený datový list Vnořený datový list: výběr tabulky Odebrat Rozbalit vše Sbalit vše Skrytí sloupce (Titul1, Titul2) Zobrazit skryté sloupce Zmrazení sloupce (E_mail) Uvolnit Šířka sloupce

64 AccessSnímek 642OP483 Manažerská informatika 3 Řazení a filtrování Řazení dle místnosti a pohlaví Výběr pouze z oddělení ANA, KON, PRG vlastnosti:  Filtr: ([Personal].[Oddělení] In ("ANA","KON","PRG"))  Řadit podle: [Personal].[Místnost], [Personal].[Pohlaví] DESC

65 AccessSnímek 652OP483 Manažerská informatika 3 Tlačítka skupiny Seřadit a filtrovat Vzestupně, Sestupně Vymazat některá řazení Filtr Výběr Upřesnit Vymazat všechny filtry Filtrovat podle formuláře  muži KON, ženy PRG možnost uložit samostatný dotaz 34 Filtr podle formuláře

66 AccessSnímek 662OP483 Manažerská informatika 3 Hledání a nahrazování Porovnat Jakákoliv část pole Celé pole Začátek pole

67 AccessSnímek 672OP483 Manažerská informatika 3 Změny návrh tabulky v datovém listu skupina Pole a sloupec Nové pole  např. Webová stránka ze šablony Kontakty Přidat existují pole  např. IČ z tabulky Podniky Vyhledávací sloupec  např. Oči (před Pohlaví): modré, hnědé, černé, zelené Vložit Přejmenovat Odstranit

68 AccessSnímek 682OP483 Manažerská informatika 3 Modifikace Modifikace fungování kláves Office, Možnosti aplikace Access, karta Upřesnit, Úpravy Po stisknutí klávesy Enter Při zadávání Chování kurzorových kláves Modifikace hledání Office, Možnosti aplikace Access, karta Upřesnit, Úpravy, Výchozí způsob hledání či nahrazování  Rychlé hledání  Obecné hledání  Hledání od začátku pole Automatické opravy názvů polí Office, Možnosti aplikace Access, karta Aktuální databáze, skupina Možnosti automatické opravy

69 AccessSnímek 692OP483 Manažerská informatika 3 3.5 Kontingenční tabulka analýza vztahu dvou polí řádkové pole: Oddělení sloupcové pole: Pohlaví pole filtrů: Oprávnění pole součtu (podrobných dat): E_mail

70 AccessSnímek 702OP483 Manažerská informatika 3 Úprava kontingenční tabulky Automatický přepočet skupina Nástroje, tlačítko Automatický přepočet doplnění počtů Skrýt podrobností Ctrl A skupina Zobrazit či skrýt, tlačítko Skrýt podrobnosti Titulky skupina Nástroje, tlačítko Seznam vlastností karta Titulky: Pracovníků poklepáním na nadpisy M a Z zúžíme sloupce dle šířky nadpisu Pracovníků sekce (tlačítko Skupina ve skupině Výběry)  Ředitelství  Projektování: Analýza a Programování  Služby: Distribuce, Konzultace, Reklama Úpravy zobrazení tlačítka – a + výběr dle hodnot Oprávnění, Sekce či Pohlaví (Sekce též dle Oddělení)

71 AccessSnímek 712OP483 Manažerská informatika 3 3.6 Kontingenční graf vychází z kontingenční tabulky pro tabulku Personal Seznam vlastností Formát  Titulek osy x: Sekce/Oddělení  Titulek osy y: Počet pracovníků možnost zobrazování vybraných dat

72 AccessSnímek 722OP483 Manažerská informatika 3 3.7 Další úpravy databáze Encián přechod na Encian.accdb zobrazení objektů dle typu objektu zobrazit Všechny objekty aplikace Access vlastnosti databáze tabulky 16 základních 5 pomocných  Kontrola_cest  Oddělení_F  Personal_foto  Prodeje DIS  Switchboard Items

73 AccessSnímek 732OP483 Manažerská informatika 3Snímek 73 4 Dotazy 4.1 Druhy dotazů Druhy dotazů 4.2 Výběrové dotazy z jedné tabulky Výběrové dotazy z jedné tabulky 4. 3 Výběrové dotazy z více tabulekVýběrové dotazy z více tabulek 4. 4 VýpočtyVýpočty 4. 5 Parametrické dotazyParametrické dotazy 4. 6 Křížové dotazyKřížové dotazy 4.7 Akční dotazy Akční dotazy 4.8 Jazyk SQLJazyk SQL 4. 9 Kontingenční tabulka a graf z výsledků dotazuKontingenční tabulka a graf z výsledků dotazu

74 AccessSnímek 742OP483 Manažerská informatika 3 4.1 Druhy dotazů Druhy výběrové omezení počtu sloupců omezení počtu vět zvětšení rozsahu výstupu tvorba nových sloupců výpočet souhrnů za tabulky křížové tabulky řazení dle zadaných polí akční vytvářecí aktualizační odstraňovací přidávací Formulace návrhové zobrazení podokno diagramu podokno mřížky dotazovací jazyk SQL Zobrazení výsledků tabulka v zobrazení datového listu v kontingenční tabulce v kontingenčním grafu

75 AccessSnímek 752OP483 Manažerská informatika 3Snímek 75 42a Výběr neseřazeného pole s duplicitami Vypište křestní jména zaměstnanců. 20 vět QBE (Query by Example – dotazování podle příkladu) Výsledky: dynamická sada snímek

76 AccessSnímek 762OP483 Manažerská informatika 3Snímek 76 42b Výběr seřazeného pole s duplicitami Vypište vzestupně seřazená křestní jména zaměstnanců. dynamická sada Typy sady záznamů: dynamická sada snímek 20 vět

77 AccessSnímek 772OP483 Manažerská informatika 3Snímek 77 42c Výběr seřazeného pole bez duplicit Vypište vzestupně seřazená jedinečná křestní jména zaměstnanců (bez duplicit). snímek 17 vět

78 AccessSnímek 782OP483 Manažerská informatika 3Snímek 78 42d Výběr neseřazených polí s duplicitami Vypište pohlaví a oddělení zaměstnanců. 20 vět

79 AccessSnímek 792OP483 Manažerská informatika 3Snímek 79 42e Výběr seřazených polí bez duplicit Vypište pohlaví a oddělení zaměstnanců bez duplicit ve vzestupném seřazení dle pohlaví a oddělení. 11 vět

80 AccessSnímek 802OP483 Manažerská informatika 3Snímek 80 42f Výběr polí seřazených dle nestandardní hierarchie řazení Vypište pohlaví a oddělení zaměstnanců bez duplicit ve vzestupném seřazení dle oddělení a pohlaví. 11 vět

81 AccessSnímek 812OP483 Manažerská informatika 3Snímek 81 42g Výběr vět s daným obsahem jednoho pole Vypište příjmení a jména zaměstnanců z oddělení PRG v seřazení dle příjmení a jména. 6 vět

82 AccessSnímek 822OP483 Manažerská informatika 3Snímek 82 42h Výběr vět s alternativním obsahem jednoho pole Vypište příjmení zaměstnanců z oddělení PRG a ANA v seřazení dle příjmení a jména. 9 vět

83 AccessSnímek 832OP483 Manažerská informatika 3Snímek 83 42i Výběr vět s několika variantami obsahu jednoho pole Vypište oddělení, příjmení a jména zaměstnanců z oddělení PRG, ANA a REK v seřazení dle oddělení, příjmení a jména. 12 vět varianta řešení: In("Prg"; "Ana";"Rek")

84 AccessSnímek 842OP483 Manažerská informatika 3Snímek 84 42j Výběr vět s daným obsahem více polí Vypište příjmení a jména všech žen z oddělení PRG. 4 věty

85 AccessSnímek 852OP483 Manažerská informatika 3Snímek 85 42k Alternativní výběr vět z s daným obsahem více polí Vypište příjmení a jména všech žen z PRG a všech zaměstnanců z REK. 7 vět

86 AccessSnímek 862OP483 Manažerská informatika 3Snímek 86 42l Výběr s variantními omezeními v různých polích Vypište příjmení a jména všech žen z PRG a mužů z REK. 6 vět

87 AccessSnímek 872OP483 Manažerská informatika 3Snímek 87 42m Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu číselného pole Vypište příjmení, jméno a úvazek zaměstnanců PRG, kteří pracují ve firmě na úvazek 50 % nebo vyšší. (V poli Úvazek musí být číslo větší nebo rovno 0,5). 5 vět

88 AccessSnímek 882OP483 Manažerská informatika 3Snímek 88 42n Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu textového pole Vypište abecedně seřazená příjmení zaměstnanců, kteří jsou v abecedě mezi písmeny H a S v seřazení dle příjmení. 8 vět varianta řešení: "[H-Ř]*"

89 AccessSnímek 892OP483 Manažerská informatika 3Snímek 89 42o Výběr vět s požadovaným začátkem obsahu textového pole Vypište abecedně seřazená příjmení zaměstnanců, která začínají písmeny Ko. 2 věty

90 AccessSnímek 902OP483 Manažerská informatika 3Snímek 90 42p Výběr vět s požadovaným začátkem i koncem textového pole Vypište příjmení zaměstnanců, která začínají písmenem K a končí písmenem á. 3 věty

91 AccessSnímek 912OP483 Manažerská informatika 3Snímek 91 42q Zástupný znak pro jeden textový znak Vypište příjmení zaměstnanců, kterým začíná písmenem K, třetím písmenem je písmeno l a příjmení končí písmenem á. 2 věty

92 AccessSnímek 922OP483 Manažerská informatika 3Snímek 92 42r Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu pole Vypište abecedně seřazená příjmení zaměstnanců mužského pohlaví s výjimkou zaměstnanců z oddělení RED a DIS. 9 vět

93 AccessSnímek 932OP483 Manažerská informatika 3Snímek 93 42s Výběr vět s prázdným obsahem pole Vypište abecedně seřazená příjmení a jména zaměstnanců bez titulu před příjmením. 9 vět

94 AccessSnímek 942OP483 Manažerská informatika 3Snímek 94 42t Výběr vět s intervalovou podmínkou obsahu pole Vypište příjmení a jména zaměstnanců z místností 21 – 33 v řazení dle místností. 10 vět

95 AccessSnímek 952OP483 Manažerská informatika 3Snímek 95 42u Výběr vět dle pole typu Ano/Ne Vypište abecedně seřazená příjmení a jména zaměstnanců, kteří jsou oprávnění fakturovat. 14 vět

96 AccessSnímek 962OP483 Manažerská informatika 3Snímek 96 42v Výběr vět s daným měsícem v časovém poli Vypište datum zahájení, název dne, název měsíce, týden a čtvrtletí březnových služebních cest v řazení dle data zahájení cest. 4 věty ddddmmmmwwq

97 AccessSnímek 972OP483 Manažerská informatika 3 Funkce data a času Day(Datum): den v měsíci WeekDay(Datum;2): pořadí dne v týdnu, argument 2 parametrizuje, že prvním dnem je pondělí WeekDayName(WeekDay(Datum;2)): název dne v týdnu MonthName(Month(Datum)): název měsíce Year(Datum): rok data Hour(Datum): hodina času, pokud v datu je obsažen také čas, např. 5. 3. 2009, 8:25 Minute(Datum): minuta času, pokud v datu je obsažen také čas Second(Datum): sekunda času, pokud v datu je obsažen také čas

98 AccessSnímek 982OP483 Manažerská informatika 3 Funkce Format(Datum;"parametr") d: den v číselném vyjádření (např. 5, 13) dd: den jako dvojciferný text (např. 05, 13) ddd: krátká zkratka názvu dne (např. čt, út) dddd: název dne (např. čtvrtek, úterý) m: měsíc v číselném vyjádření (např. 3 nebo 12) mm: měsíc jako dvojciferný text (např. 03 nebo 12) mmm: měsíc formou římského čísla (např. III nebo XII) mmmm: měsíc slovním vyjádřením (např. březen nebo prosinec)

99 AccessSnímek 992OP483 Manažerská informatika 3Snímek 99 42w Řazení vět dle dne v měsíci Vypište data zahájení, dokončení, délku a termín pro vyúčtování služebních cest v řazení dle dnů a měsíců zahájení. Vyúčtování je nutné provést do 7 dnů od dokončení služební cesty. 15 vět DateDiff("d";Zahájení;Dokončení)Dokončení–Zahájení DataAdd("d";Zahájení)Dokončení + 7 DatePart("d";Zahájení)Format(Zahájení;"d")

100 AccessSnímek 1002OP483 Manažerská informatika 3Snímek 100 42x Část webové adresy Vypište jména, příjmení, délku jejich příjmení, in i ciály a webovou adresu jednotlivých zaměstnanců v řazení dle jejich příjmení a jmen. 20 vět

101 AccessSnímek 1012OP483 Manažerská informatika 3Snímek 101 42y Výběr pole s více hodnotami Vypište názvy podniků, které se zabývají činnosti s klasifikací NACE 4724 (Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami). Vypište též všechny jejich NACE jako jedno pole a pole prvních čtyř činností. 3 vět y možné použít operátor And, např. 5812 And 1813

102 AccessSnímek 1022OP483 Manažerská informatika 3Snímek 102 42z Větvený výraz a výběr všech polí věty Vypište pro zaměstnance slovně, zda mají titul před jménem nevyplněn či vyplněn řetězcem nulové délky. Ke každé větě zrekapitulujte hodnoty všech polí. 20 vět

103 AccessSnímek 1032OP483 Manažerská informatika 3 Vypište k příjmením zaměstnanců místnost a původní telefonní linku v řazení dle místnosti. Snímek 103 43a Výběr souvisejících vět ze dvou tabulek Personal, Místnosti – 20 vět změna hodnoty Původní_telefon změna hodnoty Místnost Místnost z tabulky Personal Místnost z tabulky Místnosti

104 AccessSnímek 1042OP483 Manažerská informatika 3Snímek 104 43b Výběr s propojením dvou tabulek a podmínkou Vypište čísla a data faktur připravených oddělením DIS (distribuce). Faktury, Personal – 60 vět

105 AccessSnímek 1052OP483 Manažerská informatika 3Snímek 105 43c Výběr s propojením dvou tabulek a dvojí podmínkou Vypište čísla a data faktur připravených zaměstnanci z oddělení DIS, kteří nemají titul Bc. Faktury, Personal – 35 vět

106 AccessSnímek 1062OP483 Manažerská informatika 3Snímek 106 43d Výběr vět pomocí obsahu pomocné tabulky Vypište čísla i data faktur vystavených vybraným oddělením (vypište jakým) v řazení dle data. Faktury, Personal, Oddělení_F – 60 vět

107 AccessSnímek 1072OP483 Manažerská informatika 3Snímek 107 43e Výběr s propojením čtyř tabulek Vypište vzestupně seřazená sériová čísla licencí programu Finanční analýza prodaných podnikům ve stadiu s pozitivní charakteristikou vývoje, vypište též název podniku a stadium. Licence, Faktury, Podniky, Stadia – 26 vět

108 AccessSnímek 1082OP483 Manažerská informatika 3Snímek 108 43f Výběr s propojením šesti tabulek Vypište vzestupně seřazená označení programů a sériová čísla licencí programů prodaných podnikům, jejichž hlavní činnost patří do skupiny v sekci Stavebnictví, vypište též název podniku. Licence, Faktury, Podniky, NACE_Oddíly, Oddíly_Sekce, Sekce – 21 vět

109 AccessSnímek 1092OP483 Manažerská informatika 3Snímek 109 43g Výběr s propojením tabulky do sebe Vypište e-maily zaměstnanců, kteří byli na služební cestě číslo 4 i 10. Výjezdy, Výjezdy_1 – 2 věty

110 AccessSnímek 1102OP483 Manažerská informatika 3 Počet vět ve výsledku ZaměstnanecVýjezdůKombinacíZaměstnanecVýjezdůKombinací Adamec00Kos24 Beneš00Novák636 Benešová39Pospíšilová24 Drobná39Škoda L.39 Dvořák11Škola P.11 Hanák11Sladká11 Janda00Sládková24 Kalousková00Smetana24 Klímová00Světlý11 Kolínská11Zeman11 Celkem86

111 AccessSnímek 1112OP483 Manažerská informatika 3Snímek 111 43h Výběr vět s neexistujícím propojením do jiné tabulky Vypište příjmení, místnost a telefon zaměstnanců, kteří seděli v místnosti bez telefonu. Personal, Místnosti – 2 věty

112 AccessSnímek 1122OP483 Manažerská informatika 3Snímek 112 43i Výběr hodnoty pole pro přesně definovanou větu či věty Vypište datum zahájení (poslední) služební cesty do Sokolova. Cesty – 1 věta

113 AccessSnímek 1132OP483 Manažerská informatika 3Snímek 113 43j Dotaz na základě výsledku jiného dotazu Vypište všechna data o faktuře dostupná z tabulky Faktury pro faktury vydané v den zahájení (poslední) služební cesty do Sokolova a dříve. Faktury, P43i Cesta do Sokolova – 52 vět

114 AccessSnímek 1142OP483 Manažerská informatika 3Snímek 114 44a Výpočet z hodnot polí v rámci věty Vypište všechny údaje o služebních cestách a jejich délky. Cesty – 15 vět popř. Délka: Dokončení – Zahájení + 1

115 AccessSnímek 1152OP483 Manažerská informatika 3Snímek 115 44b Souhrn polí za skupinu vět Vypište datum dok ončení poslední služební cesty do každého navštíveného místa. Cesty – 11 vět Sum Avg Var StDev Count Min Max First Last

116 AccessSnímek 1162OP483 Manažerská informatika 3Snímek 116 44c Součet výrazu z několika polí za skupinu vět Vypočtěte, kolik dní dohromady trvaly služební cesty do jednotlivých míst. Cesty – 11 vět

117 AccessSnímek 1172OP483 Manažerská informatika 3Snímek 117 44d Výraz ze souhrnu vět Vypište pořizovací cenu vybavení místností v řazení dle oddělení a místností. Závěrem vypište celkovou pořizovací cenu vybavení ve firmě Encián. Místnosti, Majetek_umístění, Majetek_typy – 28 vět v zobrazení datového listu v kartě Domů Záznamy/Souhrny: Součet

118 AccessSnímek 1182OP483 Manažerská informatika 3Snímek 118 44e Kritérium v souhrnu Vypočtěte celkovou tržbu dosaženou dohromady za programy BON a FIN v jednotlivých měsících. Faktury, Licence, Programy – 6 vět

119 AccessSnímek 1192OP483 Manažerská informatika 3Snímek 119 44f Souhrn dle části pole Vypište celkové tržby od podniků ve st a diu růst dosažené v jednotlivých týdnech. Podniky, Faktury, Licence, Programy – 17 vět správné řazení týdnů: Val(Format(Datum);"ww") DatePart("ww";Datum)

120 AccessSnímek 1202OP483 Manažerská informatika 3Snímek 1202OP483 Manažerská informatika 3 44g Kritérium ve výsledku souhrnu Vypište podniky, od nichž jsme utržili alespoň 30 000 Kč, v seřazení tržeb od nejvyšší po nejnižší. Podniky, Faktury, Licence, Programy – 9 vět

121 AccessSnímek 1212OP483 Manažerská informatika 3Snímek 121 44h Omezení počtu vět ve výsledcích Vypište pět zaměstnanců, kteří první fakturu vystavili nejdříve, v řazení dle data vystavení. Faktury – 5 vět

122 AccessSnímek 1222OP483 Manažerská informatika 3Snímek 122 44i Výběr několika vět s nejvyšší hodnotou pole Vypište služební cesty, na nichž bylo 25 % zaměstnanců, kteří dosáhli nejvyšší tržby. Faktury, Licence, Programy – 3 věty

123 AccessSnímek 1232OP483 Manažerská informatika 3Snímek 123 44j Upřesnění údajů o vybraných větách P44i První čtvrtina lidí, Výjezdy – 5 vět

124 AccessSnímek 1242OP483 Manažerská informatika 3Snímek 124 45a Parametrický dotaz s přesnými kritérii Vypište měsíční tržby za vybraný program v rámci vybrané s ekce podniků. Podniky, Faktury, Licence, Programy, NACE_Oddíly, Oddíly_sekce, Sekce: 0 – 6 vět; pro BON, A: 2 věty

125 AccessSnímek 1252OP483 Manažerská informatika 3Snímek 125 45b Parametrický dotaz s přibližným kritériem Vypište měsíční tržby za vybraný program prodaný podnikům se zadaným NACE o libovolném počtu znaků. Podniky, Faktury, Licence, Programy: 0 – 6 vět; pro BON, 47*: 3 věty

126 AccessSnímek 1262OP483 Manažerská informatika 3Snímek 126 45c Omezení datového typu parametru parametrického dotazu Vypište služební cesty se zahájením v zadaném datu či později. Vypisujte dle zadání dotazu cesty zaměstnanců oprávněných či neoprávněných fakturovat (např. pro 1. 3. 2009 a oprávnění ano). Personal, Výjezdy (typ spojení 1) – 24 vět nevhodný text pořadí parametrů ano: True, Zapnuto, -1 ne: False, Vypnuto, 0

127 AccessSnímek 1272OP483 Manažerská informatika 3Snímek 127 46a Souhrn tabulky dle dvou polí Zjistěte, kolik je mužů a kolik žen je v jednotlivých odděleních. Personal – 11 vět

128 AccessSnímek 1282OP483 Manažerská informatika 3Snímek 128 46b Křížový dotaz s běžným pořadím sloupců Sestavte křížovou tabulku počtu zaměstnanců, v níž v řádcích budou pohlaví a ve sloupcích oddělení zaměstnanců. Personal – 2 věty Seskupit Avg Min Max Count StDev Var First Last Výraz Kde dle výskytudle abecedy

129 AccessSnímek 1292OP483 Manažerská informatika 3Snímek 129 46c Křížová tabulka se zadaným pořadím sloupců Sestavte křížovou tabulku počtu zaměstnanců, v níž v řádcích budou pohlaví a ve sloupcích oddělení zaměstnanců, sloupce jsou uvedeny v pořadí RED, ANA, PRG, REK, DIS, KON. Personal – 2 věty

130 AccessSnímek 1302OP483 Manažerská informatika 3Snímek 130 46d Křížová tabulka s výrazem v hlavičce Sestavte křížovou tabulku počtu prodejů programů, v níž v řádcích budou programy a ve sloupcích měsíce prodeje. Faktury, Licence – 6 vět v případě nevyplnění <>

131 AccessSnímek 1312OP483 Manažerská informatika 3Snímek 131 46e Křížová tabulka vycházející z více tabulek Sestavte křížovou tabulku tržeb z prodejů programů, v níž v řádcích budou programy včetně jejich názvů a ve sloupcích měsíce prodeje. Doplňte součtový řádek. Faktury, Licence, Programy – 6 vět V zobrazení datového listu Domů/Souhrny

132 AccessSnímek 1322OP483 Manažerská informatika 3Snímek 132 46f Formát výsledku dotazu Vypočtěte průměrnou délku služební cesty dle pohlaví a dle oprávnění fakturovat. Personal, Výjezdy, Cesty – 2 věty Hlavičky sloupců "ano";"ne" Formát: pevný,000 Round(Avg(…);3)

133 AccessSnímek 1332OP483 Manažerská informatika 3Snímek 133 47a Vytvářecí dotaz Vytvořte tabulku Prodeje DIS, v níž bude přehled prodejů fakturovaných oddělením DIS (distribuce). Pro každý prodej uveďte všechna pole z tabulky Faktury, značku programu, sériové číslo licence, cenu a název programu. Personal, Faktury, Licence, Programy – 106 vět

134 AccessSnímek 1342OP483 Manažerská informatika 3 Případy tvorby tabulky záložní kopie tabulky tabulka historie se starými záznamy stav tabulky k přesnému okamžiku podkladová tabulka pro formulář/formuláře či sestavu/sestavy

135 AccessSnímek 1352OP483 Manažerská informatika 3Snímek 135 47b Aktualizační dotaz V tabulce Prodeje DIS změňte název programu Bonita na název Bonita 2009. Prodeje DIS – 32 vět

136 AccessSnímek 1362OP483 Manažerská informatika 3Snímek 136 47c Aktualizační dotaz s využitím dat z jiné tabulky V tabulce Prodeje DIS změňte názvy programů dle názvů v tabulce Programy. Prodeje DIS, Programy – 106 vět

137 AccessSnímek 1372OP483 Manažerská informatika 3Snímek 137 47d Odstraňovací dotaz dle pole z redukované tabulky Z tabulky Prodeje DIS odstraňte věty o prodejích realizovaných před 1. 4. 2009. Prodeje DIS – 48 vět

138 AccessSnímek 1382OP483 Manažerská informatika 3Snímek 138 47e Odstraňovací dotaz dle pole z redukované tabulky Z tabulky Prodeje DIS odstraňte prodeje fakturovaným podnikům ve st a diu růst. Prodeje DIS, Podniky – 23 vět

139 AccessSnímek 1392OP483 Manažerská informatika 3Snímek 139 47f Přidávací dotaz dle pole z rozšiřované tabulky Do tabulky Prodeje DIS přidejte prodeje fakturované před 1. 4. 200 9 a realizované oddělením DIS. Personal, Faktury, Licence, Programy – 48 vět kopie z dotazu 47a, nutno nahradit Faktura.*

140 AccessSnímek 1402OP483 Manažerská informatika 3 Bilance počtu vět po dotazukritéria úbytek/ přírůstek počet vět P47cvýchozí stav 106 P47d(DIS,) <1.4.2009 -4858 P47e (DIS, >=1.4.2009,) růst -2335 P47fDIS, <1.4.2009 +4883 P47gDIS, >=1.4.2009, růst +23106

141 AccessSnímek 1412OP483 Manažerská informatika 3Snímek 141 47g Přidávací dotaz dle pole z jiné než rozšiřované tabulky Do tabulky Prodeje DIS přidejte prodeje fakturované podnikům ve st a diu růst. Personal, Faktury, Licence, Programy, Podniky – 23 vět kopie dotazu P47f

142 AccessSnímek 1422OP483 Manažerská informatika 3Snímek 142 48a Sjednocovací dotaz SQL (Structured Query Language) sjednocovací předávací definiční Vypište kódy a vysvětlivky oddělení i programů. 12 vět

143 AccessSnímek 1432OP483 Manažerská informatika 3Snímek 143 48b Sjednocovací dotaz se seřazeným výsledkem Vypište kódy a vysvětlivky oddělení i programů. Sloupce správně nadepište Kód a Kód_v. Seznam vypište v seřazení dle vysvětlivek. 12 vět

144 AccessSnímek 1442OP483 Manažerská informatika 3Snímek 144 49a Kontingenční graf z výsledků dotazu – tabulka Zobrazte graficky tržby za jednotlivé programy v jednotlivých měsících. Podniky, Faktury, Licence, Programy – 6 vět Automatický přepočet, Součet Ctrl A Skrýt podrobnosti Vlastnosti, Titulky, Titulek, Tržby Zobrazení kontingenčního grafu Odstranění popisků os a zobrazení legendy

145 AccessSnímek 1452OP483 Manažerská informatika 3Snímek 145 Kontingenční graf z výsledků dotazu – graf Prostor grafu Zobrazovaná oblast Řádkové, sloupcové, součtové pole a pole filtrů Osy kategorií Mřížka os Jednotlivé proměnné Více grafů

146 AccessSnímek 1462OP483 Manažerská informatika 3Snímek 146 49b Kontingenční tabulka v procentech Vypočtěte podíly tržeb za jednotlivé programy v jednotlivých měsících na celkovém prodeji v měsíci. 6 vět Pro jednotlivou buňku: Nástroje Zobrazit jako Procento celkové hodnoty za sloupec

147 AccessSnímek 1472OP483 Manažerská informatika 3Snímek 147 49c Seskupení řádků a sloupců kontingenční tabulky Vypočtěte podíly tržeb za jednotlivé programy v jednotlivých měsících na celkovém prodeji jednotlivého programu ve čtvrtletí. Programy rozdělte do dvou balíků Analýzy a Jiné. 6 vět Označit programy Finanční a Kauzální analýza Výběry, Skupina Nástroje, Vlastnosti, Titulky, Analýzy obdobně čtvrtletí Nástroje, Zobrazit jako procento položky nadřazeného sloupce

148 AccessSnímek 1482OP483 Manažerská informatika 3Snímek 148 49d Řazení a filtrování v kontingenční tabulce Zobrazte tržby za jednotlivé programy v jednotlivých měsících za dva programy s nejvyššími celkovými tržbami. 6 vět V sloupci Celkový součet za pololetí z místní nabídky Seřadit sestupně Filtrovat a seřadit, Zobrazit horní nebo dolní Řádkové pole Měsíc, Nástroje, Souhrn

149 AccessSnímek 1492OP483 Manažerská informatika 3Snímek 149 49e Automatický přepočet V kontingenční tabulce zobrazte za březen a duben (sloupce) pro jednotlivá st a dia podniků (řádky) tržby za programy prodané jednotlivému typu podniků v daném měsíci a maximální cenu programu prodaného jednotlivému typu podniků v jednotlivém měsíci. Do řádků pole Stadium Ctrl A, Zobrazit či skrýt, Zobrazit podrobnosti Nástroje, Automatický přepočet také pro Maximum Ctrl A, Zobrzait či skrýt, Skrýt podrobnosti Titulek Maximum Zobrazení měsíců 3 a 4 Data, Exportovat data do aplikace Excel (2 listy)

150 AccessSnímek 1502OP483 Manažerská informatika 3Snímek 150 49f Vypočtené celkové hodnoty a pole V kontingenční tabulce zobrazte zahájení a dokončení cest do jednotlivých míst v jednotlivých čtvrtletích. Vypočtěte délku jednotlivých cest, celkovou délku cest vyjádřenou ve dnech i hodinách. Cesty – 6 vět Dotaz na tabulkou Cesty Do sloupců Zahájení po měsících Do tabulky Vzorec, Vytvořit vypočtené pole podrobných dat Délka, Nástroje, Automatický přepočet, Součet

151 AccessSnímek 1512OP483 Manažerská informatika 3 Vypočtená hodnota celkem Nástroje, Vzorce, Vytvořit vypočtenou hodnotu celkem Vložit odkaz Délka (Součet) Nový součet  Hodin Délka  Dnů pořadí Dnů, Hodin + Součty za čtvrtletí Roky, Souhrn podrobnosti

152 AccessSnímek 1522OP483 Manažerská informatika 3Snímek 152 5 Formuláře 5.1 Druhy formulářůDruhy formulářů 5.2 Samostatný formulářSamostatný formulář 5.3 Další samostatný formulářDalší samostatný formulář 5.4 Nekonečný formulářNekonečný formulář 5.5 Formulář se souhrnyFormulář se souhrny 5.6 PodformulářPodformulář 5.7 GrafGraf 5.8 Formulář s kartamiFormulář s kartami

153 AccessSnímek 1532OP483 Manažerská informatika 3Snímek 153 5.1 Druhy formulářů Funkce formuláře zadávání, úpravy, zobrazování dat z tabulky či dotazu Druhy formulářů samostatný: zobrazuje data z jediné věty rozdělený: kromě formuláře zobrazen datový list nekonečný: věty formou tabulky Zobrazení formulářové zobrazení zobrazení rozložení návrhové zobrazení datový list kontingenční tabulka kontingenční graf

154 AccessSnímek 1542OP483 Manažerská informatika 3 Struktura formuláře Sekce Záhlaví formuláře Záhlaví stránky Tělo Zápatí stránky Zápatí formuláře Ovládací prvky vázané: slouží k zobrazování hodnot textové pole seznam zaškrtávací políčko, přepínač, přepínací tlačítko rámeček příloha podformulář graf vypočítaný ovládací prvek nevázaný ovládací prvek popisek: většinou přidružen k vázanému ovládacímu prvku hypertextový odkaz obrázek rámeček nevázaného objektu čára obdélník konec stránky speciální nevázané prvky logo: v záhlaví formuláře název: v záhlaví formuláře vedle loga číslo stránky: v záhlaví či zápatí stránky datum a čas: v pravém horním rohu záhlaví formuláře karta

155 AccessSnímek 1552OP483 Manažerská informatika 3 Tlačítka pro tvorbu formuláře Formulář vychází se z objektu v navigačním podokně ovládací prvky ve skládaném rozložení Rozdělit formulář rozdělený formulář se zobrazením datového listu pod formulářem Více položek vytvořen nekonečný formulář Kontingenční graf Prázdný formulář Více formulářů Průvodce formulářem Datový list Modální dialogové okno: formulář bez zdroje dat s tlačítky OK a Storno Kontingenční tabulka Návrh formuláře prázdný formulář bez definice datového zdroje v návrhovém zobrazení

156 AccessSnímek 1562OP483 Manažerská informatika 3 5.2 Samostatný formulář Vytvořit, Formuláře, Návrh formuláře rozměry, pravítka, rastr mřížky vlastnosti (Seznam vlastností, Alt Enter, F4) formátová vlastnost Dělení osy x a y: 5 pole ve formuláři (Přidat existující pole, Alt F8) Pole dostupná pro toto zobrazení Pole dostupná v souvisejících tabulkách Pole dostupná v jiných tabulkách (Pole v aktuálním zdroji záznamu) Uspořádat, Skládané

157 AccessSnímek 1572OP483 Manažerská informatika 3 Formulář P52 Personal - Identifikace

158 AccessSnímek 1582OP483 Manažerská informatika 3 Úpravy formuláře řazení dle pole E_mail zobrazení rozložení Pohlaví: změna výšky Foto: Styl okraj: plná čára  průhledný Oddělení_v  Uzamknout: ano  Styl okraje: Průhledný  Oddělení_v  Název oddělení návrhové zobrazení Titul1 (Titul2)  Změnit na: Pole se seznamem  Zdroj řádků: Personal: Titul1 (Titul2)

159 AccessSnímek 1592OP483 Manažerská informatika 3 Další úpravy vypnutí rozložení označení všech prvků odebrání odstranění popisku Název_oddělení umístění pole E_mail na pozici 0,2;0,2 další pole ve vzdálenosti 0,2 změna velikosti popisků Uspořádat, Velikost, Automatická velikost podle mřížky Oddělení_v a popisek Oddělení Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Skupina

160 AccessSnímek 1602OP483 Manažerská informatika 3 Označování více objektů klepnutím do dalších prvků s klávesou Shift klepnutím do svislého (vodorovného) pravítka, popř. současně s klávesou Shift tažením myší po svislém (vodorovném) pravítku roztáhnutím obrysu

161 AccessSnímek 1612OP483 Manažerská informatika 3 Výraz ve formuláři původní telefon  dříve:  & Původní_telefon Původní_telefon_n formát z názvu oddělení Návrh, Ovládací prvky, Výchozí nastavení prvku zobrazení i zaměstnanců bez telefonu Délka Charakteristiky (Charakteristika_d) ="Délka: " & Len([Charakteristika]) Kontrolní dotaz  E_mail, Charakteristika, CStr(Charakteristika), Len(Charakteristika)

162 AccessSnímek 1622OP483 Manažerská informatika 3 Modifikace seznamů Pohlaví datová  Zdroj řádků: M;muž;Z;žena  Zdědit seznam hodnot: ne formátová  Počet sloupců: 2  Šířky sloupců: 0,5  Šířka: 2 Oddělení formátová  Počet sloupců: 2  Šířky sloupců: 1  Šířka seznamu: 3,5

163 AccessSnímek 1632OP483 Manažerská informatika 3 Pořadí prvků Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Pořadí oušek změna pořadí Původní_telefon, Charakteristika_d, Foto jiná vlastnost Přístup klávesou tabelátor jiná vlastnost Vysvětlivka (Původní telefon)

164 AccessSnímek 1642OP483 Manažerská informatika 3 Barvy Zadávání barvy #BA1419  červená: #BA = 186  zelená: #14 = 20  modrá: #19 = 25 výběrem z předdefinované barvy  z barevného schématu  z barevného nastavení Windows použitím tvůrce barev E_mail barva popředí: #BA1419 barva okraje: #BA1419 barva pozadí: #EDEDED tučné písmo

165 AccessSnímek 1652OP483 Manažerská informatika 3 Barvy motivu aplikace Access modréstříbrnéčernénázev 1Text nadpisu 2Světlý text popisku 3Tmavý text popisku 4Text popisu 5Pozadí 6Světlé pozadí záhlaví 7Tmavé pozadí záhlaví 8Alternativní řádek 9Ohraničení a mřížka 10Zvýraznění

166 AccessSnímek 1662OP483 Manažerská informatika 3 Změna barev motivů Access tlačítko Office Možnosti aplikace Access Oblíbené, Barevné schéma Modré, Stříbrné, Černé Windows Vista Start, Nastavení, Ovládací panely Vzhled a přizpůsobení Individuální nastavení, Změnit barevné schéma Upřesnit posuvník, plocha,…, panel nabídek (31 možností)

167 AccessSnímek 1672OP483 Manažerská informatika 3 Barvy v orientačním systému RB desítkověšestnáctkově RGBAccessRGB děkan á t842191941277013254DBC2#54DBC2 KLOG23746563682029ED2E38#ED2E38 KM245232201370357F5E814#F5E814 KMG282011776882201C1475#1C1475 KMIE01662221459148800A6DE#00A6DE KP14066173113547648C42AD#8C42AD KPE084644215808005440#005440 KPSŘ1941481127378114C29470#C29470 CESP250201483197434FAC930#FAC930 IB871812241472648757B5E0#57B5E0 IFTG11741543549557752936#752936 ISC03377505472000214D#00214D OZS0120845535744007854#007854

168 AccessSnímek 1682OP483 Manažerská informatika 3 Automatický formulář zobrazení rozložení Formát, Automatický formát 25 formátů Civilní Průvodce písmo barva okraj přizpůsobit

169 AccessSnímek 1692OP483 Manažerská informatika 3 Velikost formuláře Výška vlastnost těla formuláře Šířka vlastnost formuláře

170 AccessSnímek 1702OP483 Manažerská informatika 3Snímek 170 5.3 Další samostatný formulář

171 AccessSnímek 1712OP483 Manažerská informatika 3 Tvorba formuláře V navigačním podokně tabulka Podniky Vytvořit, Formuláře, Formulář odstranění podformuláře (sjednocení dvou sloupců rozložení) snížení šířky polí v rozložení na polovinu potlačení rozložení přidání polí: Stadia: Stupeň (zúžení šířky, styl okraje průhledný) NACE_v pro NACE1, NACE2, NACE3, NACE4, NACE5 (úprava dotazu 53) dvojice polí NACE1, NACE_v Uspořádat, Zarovnání, Zarovnat nahoru Stupeň: Uzamknout odstranění podtržítek z popisek Výchozí zobrazení: Rozdělit formulář Uspořádat, Zobrazit či skrýt, Záhlaví a zápatí formuláře posun ovládacích prvků formuláře doleva nahoru na pozici 0,2;0,2 případně minimalizace pásu karet

172 AccessSnímek 1722OP483 Manažerská informatika 3 P53 Podniky – Identifikace Zdroj záznamů

173 AccessSnímek 1732OP483 Manažerská informatika 3 Parametry rozdělení (vlastnosti formuláře) Orientace rozděleného formuláře nad formulářem pod formulářem vlevo od formuláře vpravo od formuláře Datový list rozděleného formuláře Povolit úpravy Rozdělovač rozděleného formuláře možnost měnit polohu příčky Uložit pozici rozdělovače Velikost rozděleného formuláře nastavení výšky Tisk rozděleného formuláře

174 AccessSnímek 1742OP483 Manažerská informatika 3Snímek 174 5.4 Nekonečný formulář

175 AccessSnímek 1752OP483 Manažerská informatika 3 Tvorba nekonečného formuláře tabulka Cesty Vytvořit, Formulář, Více položek (tabulkové rozložení) zmenšení výšky řádků optimalizace šířky sloupců Délka cest textové pole před místo popisek Délka Název: Délka Zdroj ovládacího prvku: =[Dokončení]-[Zahájení] zarovnání vpravo (včetně popisku) Úprava zdroje =IIf([Zahájení] Is Null;"";[Dokončení]-[Zahájení])

176 AccessSnímek 1762OP483 Manažerská informatika 3 Podmíněné formátování

177 AccessSnímek 1772OP483 Manažerská informatika 3Snímek 177 5.5 Formulář se souhrny

178 AccessSnímek 1782OP483 Manažerská informatika 3 Tvorba formuláře se souhrny tabulka Licence Vytvořit, Formuláře, Více položek zmenšení výšky řádků, optimalizace šířky sloupců změna pořadí sloupce Faktura změna názvu sloupce Sériové_číslo na konec nová pole Program_v (Název), Cena, úprava vlastností: Uzamknout Přístup klávesou tabelátor Barva pozadí: Formulář pozadí

179 AccessSnímek 1792OP483 Manažerská informatika 3 Úpravy formuláře se souhrny řazení dle čísla faktury a programu (úprava zdroje záznamů) Cena do Zápatí formuláře popisek: Celkové tržby (zarovnat dle popisku Programu, obdobně textové pole) zdroj: =sum(Cena) Styl okraje: průhledný Barva pozadí: Formulář pozadí

180 AccessSnímek 1802OP483 Manažerská informatika 3Snímek 180 5.6 Podfomulář Řešení vkládání faktur 56a Licence  pole Faktura textové pole  pole se seznamem  datová vlastnost Zdroj řádků: Faktury  formátová vlastnost Počet sloupců: 3  formátová vlastnost Šířky sloupců: 1;0;2 cm  formátová vlastnost Šířka seznamu: 3cm  datová vlastnost Omezit na seznam: ano 56b Faktury  tabulka Faktury  Vytvořit, Formuláře, Více položek  optimalizace výšky a šířky  popisek E_mail  E-mail (pole se seznamem Personal)  IČ: textové pole  pole se seznamem  Zdroj řádků: Podniky  Počet sloupců: 2  Šířky sloupců: 2cm  Šířka seznamu: 4cm

181 AccessSnímek 1812OP483 Manažerská informatika 3 Komplex formulářů

182 AccessSnímek 1822OP483 Manažerská informatika 3 56c Faktury 56b Faktury  56c Faktury 56a Licence  56d Licence 56c Faktury zvýšení výšky na 6,5 cm umístění 56d Licence odstranění popisku zvýšení podformuláře Řídící propojovací pole Dceřiné propojovací pole odstranění pole Faktura z podformuláře posun popisu a textového pole Celkové tržby

183 AccessSnímek 1832OP483 Manažerská informatika 3 56f Podniky 56c Faktury  56e Faktury 56f Prodeje tabulka Podniky Vytvořit, Formuláře, Více formulářů, Průvodce formulářem

184 AccessSnímek 1842OP483 Manažerská informatika 3 Průvodce formulářem Okna průvodce rozložení Tabulka styl Access 2007 56f Podniky, Otevřít formulář pro zobrazení informací Úpravy formuláře název v záhlaví: Podniky Název_podniku  Název podniku optimalizace šířek pro všechny ovládací prvky  Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Výplň ovládacího prvku, Žádná IČ, Název_podniku, Obec  Uzamknout: ano  Barva pozdí: Formulář pozadí Výchozí zobrazení: Samostatný formulář výška těla 8 cm podformulář 56e  odstranění popisku formátová vlastnost Výchozí zobrazení: Rozdělit formulář  Orientace rozděleného formuláře: Datový list napravo

185 AccessSnímek 1852OP483 Manažerská informatika 3 P45f Podniky

186 AccessSnímek 1862OP483 Manažerská informatika 3 Poznámky k podformulářům Návrh, Ovládací prvky, Podformulář či podsestava upřesnění vlastností Zdrojový objekt, Dceřiné a Řídící propojovací pole někdy automatická tvorba podformuláře ve formě tabulky výběr vhodného podformuláře propojení může být prostřednictvím skupiny polí

187 AccessSnímek 1872OP483 Manažerská informatika 3Snímek 187 5.7 Graf P57 Podklady grafů Vytvářené grafy graf celkových tržeb firmy graf tržeb vybraného zaměstnance dle měsíců graf tržeb fakturovaných vybranému odběrateli Společný podkladový dotaz

188 AccessSnímek 1882OP483 Manažerská informatika 3Snímek 188 P57a Graf – Celkové tržby Vytvořit, Formuláře, Prázdný formulář Návrhové zobrazení Návrh, Ovládací prvky, Vložit graf Průvodce grafem P57 Podklady grafů Program, Měsíc, Cena sloupcový typ graf  Součet-Měsíc: zrušit  Data: Cena (Součet-Cena)  Série: Měsíc  Náhled grafu nadpis grafu: Celkové tržby (s legendou) Úpravy grafu typ: sloupcový skládaný Styl okraje grafu: průhledný

189 AccessSnímek 1892OP483 Manažerská informatika 3Snímek 189 P57b Graf – Personal tabulka Personal Vytvořit, Formuláře, Více formulářů, Průvodce formulářem pole E-mail rozložení Sloupce styl Access 2007 57b Graf – Personal Uspořádat, Zobrazit či skrýt, Záhlaví a zápatí formuláře jediné pole do levého horního rohu zúžení popisku E-mail vlastnosti ovládacího prvku E_mail formátová vlastnost Styl okraje: průhledný datová vlastnost Uzamknout: ano formulář 10 x 10 cm

190 AccessSnímek 1902OP483 Manažerská informatika 3 Vložení grafu zaměstnanců Návrh, Ovládací prvky, Vložit graf Průvodce grafem dotaz 57 Podklady grafů pole Program, Měsíc, Cena sloupcový typ grafu pole v grafu  x: Program  Data: Cena  Série: Měsíc propojení: E_mail nadpis grafu: Tržby zaměstnance (s legendou) Sloupcový skládaný graf Styl okraje grafu: průhledný Vstupní maska E_mail: odstranit obsah Výchozí zobrazení: Rozdělit formulář Orientace rozděleného formuláře: Datový list napravo do formuláře doplnit pole Oprávnění fakturovat

191 AccessSnímek 1912OP483 Manažerská informatika 3 Graf s větami zaměstnanců

192 AccessSnímek 1922OP483 Manažerská informatika 3Snímek 192 P57c Graf – Podniky vychází z tabulky Podniky

193 AccessSnímek 1932OP483 Manažerská informatika 3 5.8 Formulář s kartami Příprava kopií P52a Personal Identifikace  P58a Personal – Identifikace  odstranění pole E_mail, posun, zmenšení výšky P56c Faktury  P58b Faktury  odstranění pole E_mail P57b Graf – Personal  P58c Graf – Personal  odstranění polí E_mail, Oprávnění  výchozí zobrazení: Samostatný formulář P54 Cesty  P58d Cesty  modifikace zdroje záznamů: Cesty (*) a Výjezdy (E_mail) Hlavní formulář P57b Graf – Personal  P58e Karta – Personal  odstranění polí Oprávnění a graf

194 AccessSnímek 1942OP483 Manažerská informatika 3 Karta Návrh, Ovládací prvky, Karta roh na pozici 15;12 názvy karet Identifikace Faktury Návrh, Ovládací prvky, Nová stránka Graf prodejů Cesty

195 AccessSnímek 1952OP483 Manažerská informatika 3Snímek 195 P58e Karta – Personal

196 AccessSnímek 1962OP483 Manažerská informatika 3 P58i Karta – Podniky Příprava kopií P53 Podniky – Identifikace  P58f Podniky – Identifikace  odstranění pole IČ a Název_podniku P56c Faktury  P58g Faktury  odstranění pole IČ a Název_podniku P57c Graf – Podniky  P58h Graf – Podniky  odstranění pole IČ a Název_podniku Hlavní formulář P57c Graf – Podniky  P58i Karta – Podniky  tři karty Identifikace, Prodeje, Graf prodejů

197 AccessSnímek 1972OP483 Manažerská informatika 3 Zobrazení dat podniku

198 AccessSnímek 1982OP483 Manažerská informatika 3Snímek 198 6 Sestavy 6.1 Druhy sestavDruhy sestav 6.2 Sestava s výrazySestava s výrazy 6.3 Sestava dle upravené šablonySestava dle upravené šablony 6.4 Sestava o více sloupcíchSestava o více sloupcích 6.5 Hlavní sestava a podsestavyHlavní sestava a podsestavy 6.6 Sestava bez duplikátůSestava bez duplikátů 6.7 Sestava nad více dotazySestava nad více dotazy 6.8 Sestava s podílySestava s podíly 6.9 ŠtítkyŠtítky

199 AccessSnímek 1992OP483 Manažerská informatika 3Snímek 199 6.1 Druhy sestav Význam sestav Slouží k prezentaci data, zejména k tisku dat na tiskárně. Druhy sestav obdoba nekonečného formuláře Zobrazení Zobrazení sestavy : filtr, označení vět Náhled : kontextová karta Zobrazení rozložení : některé změny Návrhové zobrazení : veškeré změny Struktura sestavy Záhlaví sestavy Záhlaví stránky (za záhlavím sestavy) Záhlaví skupiny Tělo (Podrobnosti) Zápatí skupiny Zápatí stránky Zápatí sestavy (před zápatím stránky) Ovládací prvky vázané vypočítané nevázané  Číslo stránky  Datum a čas Tlačítka tvorby sestavy Sestava Štítky Prázdná sestava Průvodce sestavou Návrh formuláře Evidenční list zaměstnance základní informace o zaměstnanci (kap. 6.2) základní informace o zaměstnanci informace o absolvovaných služebních cestách (kap. 6.3) informace o absolvovaných služebních cestách informace o licencích (kap. 6.4) informace o licencích

200 AccessSnímek 2002OP483 Manažerská informatika 3 6.2 Sestava s výrazy P52 Personal – Identifikace tabulka Personal Vytvořit, Sestavy, Návrh sestavy Uspořádat, Zobrazit či skrýt, Záhlaví a zápatí stránky Návrh, Nástroje, Přidat existující pole Personal, E_mail (0,2;0,2) Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Skládané Návrh, Ovládací prvky, Textové pole popisek: Celé jméno zdroj: =Trim([Titul1] & " " & [Jméno] & " " & [Příjmení] & [Titul2]) přidání Titul1, Jméno, Příjmení, Titul2 do seznamu polí název: Celé_jméno před E_mail další pole: Pohlaví, …, Oprávnění změna na textové pole Pohlaví, Místnost, Nadřízený, Úvazek

201 AccessSnímek 2012OP483 Manažerská informatika 3 Přidání dalších polí přidání Oddělení_v z Oddělení místo Oddělení s popiskem Oddělení zrušení inteligentních značek Telefon E_mail Pohlaví Název: Pohlaví_v Zdroj ovládacího prvku: =IIf([Pohlaví]="M";"muž";"žena") Web Název: Web_2 Zdroj ovládacího prvku: =HyperlinkPart(Web;2) Hypertextový odkaz: ne

202 AccessSnímek 2022OP483 Manažerská informatika 3 Oprávnění fakturovat Nadřízený Oprávnění fakturovat Návrh, Ovládací prvky, Textové pole pod skládaným rozdělením do skládaného rozdělení popisek: Oprávnění Název: Oprávnění_v datová vlastnost: =IIf(Oprávnění;"Má oprávnění fakturovat.") odebrání z rozložení odstranění popisku rozšíření Celé_jméno odebrání z rozložení, posun polí velikost 14 tučné písmo odstranění popisku Nadřízený doplnění do podkladového dotazu (…_nad) řazení dle Příjmení úprava dle výrazu v celém jménu zaměstnance Název: Nadřízený_celé_jméno

203 AccessSnímek 2032OP483 Manažerská informatika 3 Velikost těla sestavy označení rozložení Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Výplň ovládacího prvku, Žádná změna velikost všech s výjimkou celého jména na 9 zmenšení výšky polí v rozložení (tažením za okraj Web) přisunutí Oprávnění zúžení popisků dle Charakteristiky zmenšení šířky textových polí na 8 cm zmenšení šířky sestavy na 8 cm Nadřízený pod Úvazek odebrání všech prvků z rozložení Foto pod Oprávnění odstranění popisku Foto Foto vedle polí nad Nadřízený a roztáhnout Styl okraje: Průhledný Návrh, Ovládací prvky, Čára pod Oprávnění označení E_mail – Oprávnění Uspořádat, Pozice, Stejné svislé mezery zmenšení výšky sestavy na minimum Možnost zmenšení Oprávnění tělo sestavy

204 AccessSnímek 2042OP483 Manažerská informatika 3 Náhled Rozložení stránky Velikost Na výšku/Na šířku Okraje (Vzhled stránky) (Zobrazit kraje) Tisknout jenom data Sloupce Vzhled stránky Lupa Dvě stránky Další stránky Jedna stránka Data Aktualizovat vše Excel (pro tabulku) Seznam SharePoint (pro tabulku) Word: rtf Textový soubor Další  databáze Access  soubor XML: podkladová data  prohlížeč snímků  SnapShot Viewer Dokument HTML: více stránek Tisk Zavřít náhled

205 AccessSnímek 2052OP483 Manažerská informatika 3 6.3 Sestava dle upravené šablony východiskem P62 E_mail Návrh, Ovládací prvky, Výchozí nastavení prvku Office, Možnosti aplikace Access, Návrhář objektů, Formuláře či sestavy, Šablona sestavy tabulka Cesty Vytvořit, Sestavy, Sestava

206 AccessSnímek 2062OP483 Manažerská informatika 3 Struktura sestavy Záhlaví sestavy ikona sestavy a název Cesty Date(), Time() Záhlaví stránky popisky velikosti 11 čára (vlastnosti popisků)  Styl mřížky dole: plná čára  Šířka mřížky dole: 1 bod Tělo tabulkové rozložení Zápatí stránky ="Stránka " & [Page] & " z " & [Stránky] Zápatí sestavy =Count(*) čára (vlastnosti popisku)  Styl mřížky nahoře: plná čára  Šířka mřížky nahoře: 2 body

207 AccessSnímek 2072OP483 Manažerská informatika 3 Úpravy sestavy P63 Cesty odstranění loga, data a času název pouze velikostí 9 popisky velikostí 9 Ctrl A Uspořádat, Umístění, Přizpůsobit obsahu zvětšení šířky sloupců odstranění inteligentní značky u Zahájení s výjimkou Místa zarovnání vpravo pro všechna pole Styl okraje: plná čára pro pole tabulky Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Výplň ovládacího prvku, Žádná přesunutí popisků a polí nahoru minimalizace záhlaví stránky a těla zápatí stránky odstranění číslování stránek minimalizace

208 AccessSnímek 2082OP483 Manažerská informatika 3 Další úpravy sestavy odebrání prvků z rozložení nezobrazují se čáry všechny popisky přesunout ze záhlaví stránky do záhlaví sestavy pro popisky a potom pro pole Uspořádat, Pozice, Zmenšit vodorovné mezery název Cesty kurzívou Zápatí sestavy ="Počet cest: " & Count(*) potlačení Záhlaví a Zápatí stránky minimalizace zápatí sestavy šířka sestavy 8 cm doplnění pole E_mail z tabulky Výjezdy

209 AccessSnímek 2092OP483 Manažerská informatika 3 6.4 Sestava o více sloupcích tabulka Licence Vytvořit, Sestavy, Sestava Faktura na začátek nová pole Faktury/Datum Podniky/Název_podniku Programy/Cena (Faktury/E_mail) názvy sloupců velikost 11  9 Faktura  Fa (zarovnání zprava) Název_podniku  Odběratel Program  Prg Sériové_číslo  Čís. (zarovnání zprava)

210 AccessSnímek 2102OP483 Manažerská informatika 3 Úpravy sestavy P64 Licence odstranění loga, data, času název velikostí 9, kurzívou, přizpůsobit obsah, do rohu minimalizace záhlaví sestavy odstranění číslování stránky, minimalizace zápatí sestavy pro všechna textová pole omezení výplně na žádnou Styl okraje: plná čára odebrání tabulkového rozložení zmenšení mezery mezi textovými poli ovládací prvky záhlaví stránky a v těle přesunout do rohu, minimalizace pro Název_podniku Možnost zvětšení: ne Možnost zmenšení: ne popisky ze Záhlaví stránky do Záhlaví sestavy pod název Licence potlačení zobrazení sekcí Záhlaví stránky a Zápatí stránky Zápatí sestavy ="Počet licencí: " & Count(*) minimalizace

211 AccessSnímek 2112OP483 Manažerská informatika 3 Vzhled stránky Řazení Návrh, Skupiny, Seskupit a seřadit Přidat řazení: Faktura Přidat řazení: Sériové_číslo Tisk vět ve sloupcích Vzhled stránky, Rozložení stránky, Sloupce Parametry  Počet sloupců šířka sestavy * počet sloupců + vzdálenost sloupců + levý okraj + pravý okraj <= šířka papíru Vzdálenost řádků  Vzdálenost řádků  Vzdálenost sloupců: 2 cm  Velikost sloupce: Stejná jako pro tělo  Vzhled sloupce: Příčně, pak dolů  zrušit zaškrtnutí Stejná jako pro stělo

212 AccessSnímek 2122OP483 Manažerská informatika 3 Sestava ve sloupcích

213 AccessSnímek 2132OP483 Manažerská informatika 3 6.5 Hlavní sestava a podsestavy

214 AccessSnímek 2142OP483 Manažerská informatika 3 P65 Hlavní sestava tabulka Personal Vytvořit, Sestavy, Sestava odstranění všech ovládacích prvků z těla minimalizace Záhlaví stránky a Zápatí sestavy odstranění loga a aktuálního času název stránky do levého horního rohu Záhlaví sestavy šířka sestavy 17 cm zarovnání na střed Informace o zaměstnancích firmy Encián aktuální datum úplně vlevo, šířka 17 cm, zarovnání na střed ="Stav ke dni: " & Date() zápatí stránky šířka 17 cm ="Stránka " & [Page] & " z " & [Stránky] šířka stránky 17 cm

215 AccessSnímek 2152OP483 Manažerská informatika 3 Podsestava P62 Personal – Identifikace šířka 8 cm, odstranění popisku Možnost zmenšení: ano Styl okraje: průhledný Návrh, Ovládací prvky, Výchozí nastavení prvku P63 Cesty šířka 8 cm Možnost zmenšení: ano P64 Licence šířka 16 cm Možnost zmenšení: ano Hlavní sestava Čára oddělující zaměstnance  z podsestavy do hlavní sestavy funkční jen v náhledu tělo/Udržovat pohromadě: ne

216 AccessSnímek 2162OP483 Manažerská informatika 3 6.6 Sestava bez duplikátů Office, Možnosti aplikace Access, Návrhář objektů, Formuláře či sestav, Šablona, Normální tabulka Personal Vytvořit, Sestava, Průvodce sestavou Personal: Jméno, Příjmení, E_mail, Místnost, Telefon, Oddělení: Oddělení_v prohlížení dat: Oddělení/Oddělení_v bez seskupení řazení dle Příjmení, Jména rozložení Blokové, na výšku styl Žádný název Telefonní seznam, zobrazení v náhledu

217 AccessSnímek 2172OP483 Manažerská informatika 3 Úpravy zobrazení rozložení Telefon, E_mail: odstranění inteligentní značky úprava šířky sloupců zarovnání pole Místnost a Telefon na střed Oddělení_v  Oddělení pro všechny ovládací prvky  Styl okraje: průhledný Oddělení: tučně důsledky použití průvodce Oddělení_v  formátová vlastnost Skrýt duplikáty: ano seskupení dle Oddělení, řazení dle Příjmení a jména

218 AccessSnímek 2182OP483 Manažerská informatika 3 Obrázek Návrh, Ovládací prvky, Logo dohledání obrázku Telefon.gif Režim velikost: zachovat proporce Barva pozadí: #FFFF (automaticky) Styl okraje: průhledný posunutí pozice Finalizace aktuální datum do Záhlaví sestavy  vpravo  ="Stav ke dni: " & Now() číslo stránky na celou šířku 14,2 cm a zarovnání na střed minimalizace výšky Zápatí stránky šířka stránky 14,2 cm okraje 34 mm (21 – 14,2 cm = 6,8 cm; 6,8/2 = 3,4 cm = 34 mm)

219 AccessSnímek 2192OP483 Manažerská informatika 3 6.7 Sestava nad více dotazy Dotaz P67 Tržby tabulka Personal Vytvořit, Jiné, Průvodce dotazem Průvodce jednoduchým dotazem Personal: E_mail, Programy: Cena Souhrnný dotaz, Možnosti: Cena/Součet název P67 Tržby, Změnit návrh dotazu Sum of Cena  Tržby výsledkem 9 vět

220 AccessSnímek 2202OP483 Manažerská informatika 3 Sestava P67 Fakturace tabulka Personal Vytvořit, Sestavy, Průvodce sestavou první okno  Personal: Jméno, Příjmení  Oddělení: Oddělení_v  Personal: Úvazek, Oprávnění  P67 Tržby: Tržby druhé okno: seskupení Příjmení, podle prvního písmene třetí okno: řazení dle Příjmení a Jména čtvrté okno: rozložení Odsazované, orientace na výšku páté okno: styl Žádný šesté okno: název P67 Fakturace, náhled

221 AccessSnímek 2212OP483 Manažerská informatika 3 Změny v návrhu popisek prvního písmene pomlčka úprava šířky sloupců Oddělení_v  Oddělení Oprávnění fakturovat  Oprávnění Úvazek na střed zobrazování všech vět úpravou spojení v podkladovém dotazu Tržby_o: =Trim(IIf(Tržby Is Null;"L")) Název písma: Wingdings Oprávnění_o: =IIf([Oprávnění];"ţ") (Alt 0254) Styl okraje: průhledný Název písma: Wingdings na střed název sestavy: Fakturace Zápatí stránky: pouze číslo stránky na střed 12 cm šířka sestavy: 12 cm levý kraj: 21 – 12 = 9 cm, 9/2 = 4,5 cm = 45 mm

222 AccessSnímek 2222OP483 Manažerská informatika 3 6.8 Sestava a podíly

223 AccessSnímek 2232OP483 Manažerská informatika 3 Dotaz P68 Tržby tabulka NACE Vytvořit, Jiné, Průvodce dotazem Průvodce jednoduchým dotazem Sekce: Sekce, Sekce_v NACE: NACE, NACE_v Programy: Cena odebrání Sekce, Sekce_v Souhrnný dotaz, Cena: Součet P68 Tržby, Změnit návrh dotazu

224 AccessSnímek 2242OP483 Manažerská informatika 3 Dotaz P68 Tržby – cílový stav

225 AccessSnímek 2252OP483 Manažerská informatika 3 Dotaz P68 Tržby – úpravy do konstrukce dotazu přidání: dotaz NACE_Oddíly tabulka Oddíly_Sekce, Sekce odstranění propojení tabulek NACE, NACE_Oddíly Sekce_s: [Sekce].[Sekce] & " " & [Sekce_v] NACE_k: NACE Tržby: Cena výsledkem 50 vět za 69 odběratelů

226 AccessSnímek 2262OP483 Manažerská informatika 3 Sestava P68 Podíly dotaz P68 Tržby Vytvořit, Sestavy, Průvodce sestavou P68 Tržby: Sekce_s, NACE_k, NACE_v, Tržby seskupení z pole Sekce_s řazení dle NACE_k rozložení Obrys, orientace na výšku styl Žádný název P68 Podíly, náhled sestavy

227 AccessSnímek 2272OP483 Manažerská informatika 3 Změny návrhu sestavy P68 Záhlaví sestavy název Tržby za sekce do levého horního rohu minimalizace Záhlaví sestavy Záhlaví Sekce_s odebrání a odstranění popisku Sekce_s rozšíření nadpisu sekce na 19 cm posun popisků sloupců doleva, minimalizace výšky NACE_k  NACE NACE_v  Název základní činnosti Tělo v těle výplň ovládacího prvku žádná a na levý kraj textová pole doleva a nahoru, minimalizace těla NACE_v/Možnost zvětšení: ano Tržby: šířka 2 cm Zápatí stránky aktuální datum k levému kraji číslo stránky doprava minimalizace šířky

228 AccessSnímek 2282OP483 Manažerská informatika 3 Seskupování a řazení Návrh, Skupiny, Seskupit a seřadit Další bez součtů Celkem: Tržby Typ: součet Zobrazit celkový součet, Zobrazit v zápatí skupiny přejmenování součtů Tržby_sekce Tržby_vše minimalizace výšky Zápatí Sekce_s, Zápatí sestavy doplnění popisků k součtu Součet za sekci Součet za vše mřížka potlačení čar nad součty (Styl mřížky nahoře: průhledný) označení všech polí těla Návrh, Mřížka, Obojí Sekce_s udržovat celou skupinu dohromady na jedné stránce

229 AccessSnímek 2292OP483 Manažerská informatika 3 Podíly v sestavě sloupec s podílem na tržbách za všechny sekce označení popisku Tržby, textového pole a součtu kopie popisek: Podíl na všem Zdroj ovládacího prvku: =Tržby/Tržby_vše Formát: procenta Zdroj ovládacího prvku: =Sum(Tržby)/Tržby_vše přesun do rozložení sloupec s podílem za sekci označení popisku Tržby, textového pole a součtu kopie popisek: Podíl na sekci Zdroj ovládacího prvku: =Tržby/Tržby_sekce Formát: procenta Zdroj ovládacího prvku: =Sum(Tržby)/Tržby_sekce Průběžný součet přes skupinu přes všechno

230 AccessSnímek 2302OP483 Manažerská informatika 3 6.9 Štítky tabulka Podniky Vytvořit, Sestavy, Štítky

231 AccessSnímek 2312OP483 Manažerská informatika 3 Průvodce štítky – první okno Volné listy Přizpůsobit Nový

232 AccessSnímek 2322OP483 Manažerská informatika 3 Úprava štítku název horní: 0,9 cm výška: 3,6 cm levý okraj: 0,8 cm mezi štítky: 1,6 cm šířka štítku: 5,4 cm pravý okraj: 0,79 cm počet vedle sebe: 3 velikost písma: 10

233 AccessSnímek 2332OP483 Manažerská informatika 3 Průvodce štítky – třetí okno obsah polí řazení dle IČ název P69 Štítky náhled

234 AccessSnímek 2342OP483 Manažerská informatika 3 Hromadná korespondence databáze v nevýhradním přístupu (Office, Možnosti aplikace Access, Upřesnit, Výchozí režim otevření) tabulka Podniky Externí data, Export, Další, Sloučit s dokumentem Microsoft Office Word výběr propojení s novým dokumentem typy dokumentu dopis obálka štítky

235 AccessSnímek 2352OP483 Manažerská informatika 3Snímek 235 7 Makra 7.1 Druhy a struktura maker Makro automaticky vykonává předem definovanou operaci či celou řadu operací. Jednotlivá operace – akce. Akce dle zabezpečení základní: 45 typů, nevyžadují kontrolu důvěryhodnosti rozšířené: 25 typů, nutné vhodné nastavení maker Skupiny maker: v jednom objektu jedno či více maker Podmínky akce možnost podmíněného provádění akce snadná opakovatelnost pro více akcí Argumenty jednotlivé typy akcí mají různé argumenty argumenty lze často vybírat z rozevíracích seznamů Spouštění maker makra spouštěná přímo z navigačního podokna makra spouštěná z jiných objektů při zadané události bez krokování, s krokováním Ukládání maker jako objekty v navigačním podokně jako vnořené makro v jiném objektu

236 AccessSnímek 2362OP483 Manažerská informatika 3 Akce 1 1. Hledat záznam 2. Krok 3. Maximalizovat 4. Minimalizovat 5. NajítDalší 6. NajítZáznam 7. NastavitDočasnou proměnnou 8. NastavitPoložkuNabídky 9. NastavitVlastnost 10. NastavitZobrazenéKategorie 11. Obnovit 12. OdebratDočasnéProměnné 13. OdbebratVšechnyDočasnéProm ěnné 14. OdeslatObjekt 15. OknoSeZprávou 16. OtevřítDotaz 17. OtevřítFormulář 18. OtevřítSestavu 19. OtevřítTabulku 20. PoužítFiltr 21. Přejít 22. PřejítNaOvládacíPrvek 23. PřejítNaStránku 24. PřejítNaZáznam

237 AccessSnímek 2372OP483 Manažerská informatika 3 Akce 2 25. PřekreslitObjekt 26. PřesunVelikost 27. Přesýpacíhodiny 28. PřidatNabídku 29. PřiChybě 30. SmazatChybuMakra 31. SpustitKód 32. SpusitMakro 33. SpustitPříkaz 34. VybratObjekt 35. Výstup 36. ZamknoutNavigačníPodok no 37. ZastavitMakro 38. ZastavitVšechnaMakra 39. Zavřít 40. ZavřítDatabázi 41. ZavřítDatabázi 42. ZnovuSpustitDotaz 43. ZobrazitVšechnyZáznamy 44. ZrušitUdálost 45. Zvukový signál

238 AccessSnímek 2382OP483 Manažerská informatika 3 7.2 Makro spustitelné samostatně Příprava makra Úkol: zobrazit ve formuláři licence fakturované odděleními vybranými v tabulce Oddělení_F tabulka Oddělení_F s jedinou větou DIS dotaz P72 Dotaz tabulky: Oddělení_F, Personal, Faktury, Licence Personal: Jméno, Příjmení Faktury: Faktura, Datum, IČ Licence: Program, Sériové_číslo formulář P72 Licence dotaz P72 Dotaz Vytvořit, Formuláře, Více položek optimalizace šířky sloupců Office, Možnosti aplikace Access, Centrum zabezpečení, Nastavení Centra zabezpečení, Nastavení maker

239 AccessSnímek 2392OP483 Manažerská informatika 3 Makro P72 Makro Vytvořit, Jiné, Makro sloupce Akce: výběr z 45/70 akcí  výběr ze seznamu akcí  zapsáním jednoznačného začátku  tažením z navigačního podokna Argumenty: rekapitulace dat z podokna Argumenty akce  Název formuláře: P72 Licence  Zobrazit: Formulář  Režim okna: Normální Komentář: dokumentační komentář uložení pod názvem P72 Makro

240 AccessSnímek 2402OP483 Manažerská informatika 3 Další typy akcí Najít záznam Najít: Eva PřejítNaOvládacíPrvek Název ovládacího prvku: Program (Najít: FIN) NajítDalší ZvukovýSignál Podmínka akce (k první akci) DCount("[Program]";"P72 Dotaz")>0 … (k dalším 3 akcím) Druhá větev (první v pořadí) DCount("[Program]";"P72 Dotaz")=0 OknoSeZprávou  Zpráva: Vybraná oddělení nevystavila žádnou fakturu.  Zvukový signál: ano  Typ: Informační zpráva  Titulek: Upozornění

241 AccessSnímek 2412OP483 Manažerská informatika 3 Dočasná proměnná Formulář P72 Oddělení tabulka Oddělení_F Vytvořit, Formulář, Více položek až 256 dočasných proměnných po uzavření upozornění otevření formuláře pro editaci tabulky Oddělení_F

242 AccessSnímek 2422OP483 Manažerská informatika 3 Přepínání mezi formuláři P72 Oddělení šířka 10 cm Návrh, Ovládací prvky, Tlačítko do Záhlaví formuláře vedle Oddělení_F Titulek: Formulář licencí Při klepnutí: makro P72 Makro P72 Licence popisek v záhlaví formuláře: Licence Titulek: Výběr oddělení Při klepnutí: Tvůrce maker  OtevřítFormulář  Název formuláře: P72 Oddělení  Zavřít  Typ objektu: formulář  Název objektu: P72 Licence  Uložit: výzva testování pro oddělení ANA a DIS

243 AccessSnímek 2432OP483 Manažerská informatika 3 Sestava s přehledem licencí P72 Sestava dotaz P72 Dotaz Vytvořit, Sestavy, Sestava zúžení šířky sloupců popisek v záhlaví sestavy: Licence popisek posledního sloupce: Sériové číslo událostní vlastnost sestavy Při nepřítomnosti dat OknoSeZprávou  Zpráva: V sestavě licencí nejsou žádná data.  Typ: kritický stav  Titulek: Upozornění Zrušit událost P72 Oddělení druhé tlačítko Sestava licencí OtevřítSestavu  Název sestavy: P72 Sestava  Zobrazit: sestava

244 AccessSnímek 2442OP483 Manažerská informatika 3 Krokování před spuštěním makra makro v návrhu Návrh, Nástroje, Krok, Spustit v průběhu makra akce Krok např. vnořené makro ve formuláři P72 Licence Ctrl Pause

245 AccessSnímek 2452OP483 Manažerská informatika 3 7.3 Makro filtrující sestavu zobrazení vybraného zaměstnance P73a Makro s podmínkou Where Otevřít sestavu  Název sestavy: P65 Hlavní sestava  Zobrazit: sestava  Název filtru: prázdný  Podmínka Where: E_mail="Novak.Petr" P73b Makro s podmínkou Where formulář P58e Karta – Personal  P73b Karta – Personal makro P73a  P73b  Podmínka Where: [E_mail]=[Formuláře]![P73b Karta - Personal]![E_mail] spuštění  poklepáním do těla formuláře (Při poklepnutí)  klepnutím do tlačítka Sestava

246 AccessSnímek 2462OP483 Manažerská informatika 3 7.4 Makro ve formuláři P74a Makro ve formuláři formulář P53 Podniky – Identifikace  P74a Podniky – Identifikace makro P74a Makro ve formuláři

247 AccessSnímek 2472OP483 Manažerská informatika 3 Vlastnosti Povoleno: Zpřístupnit (0 = ne, -1 = ano) Viditelné: Zobrazit (0, - 1) Uzamčeno: Uzamknout Vlevo: Vlevo (vzdálenost ovládacího prvku od levého kraje) Nahoře: Nahoře (vzdálenost ovládacího prvku od horního kraje) Šířka: Šířka (šířka ovládacího prvku) Výška: Výška (výška ovládacího prvku) Barva popředí: Barva popředí (barva v desítkové soustavě) Barva pozadí: Barva pozadí (barva v desítkové soustavě) Titulek: Titule (libovolný text, pouze pro popisky)

248 AccessSnímek 2482OP483 Manažerská informatika 3 Spuštění makra ve formuláři Při události Current otevírání formuláře přechod na novou větu Při ztrátě fokusu pro pole NACE2, NACE3, …, NACE6

249 AccessSnímek 2492OP483 Manažerská informatika 3 P74b Makro ve formuláři formulář P52a Personal – Identifikace  P74b Personal – Identifikace Úvazek  nový popisek Rozsah Název: Rozsah_úvazku Při události Current: vnořené makro

250 AccessSnímek 2502OP483 Manažerská informatika 3 7.5 Makro v sestavě P75a Makro v těle sestavy sestava P66 Telefonní seznam  P75a Makro v těle sestavy příjmení mužů modře, žen červeně doplnění pole Pohlaví do sestavy pro popisek i pole Zobrazit: ne šířka 1 cm pravý okraj sestavy: 10 mm Při formátování: vnořené makro Výchozí zobrazení: Náhled tisku

251 AccessSnímek 2512OP483 Manažerská informatika 3 P75b Makro v záhlaví skupiny sestava P68 Podíly  P75b Makro v záhlaví skupiny červeně názvy sekcí NACE, když odběratelé ze sekce tvoří více než 10 % celkových tržeb v zápatí sekce Sekce_s/Podíl na všem jiná vlastnost Název na hodnotu Součet_sekce Při formátování záhlaví Sekce_s: vnořené makro Výchozí zobrazení: Náhled tisku

252 AccessSnímek 2522OP483 Manažerská informatika 3 7.6 Skupina maker Makro P76 Menu Vytvořit, Formuláře, Prázdný formulář Při klepnutí: název_skupiny.název_dílčího_makra makro Autoexec

253 AccessSnímek 2532OP483 Manažerská informatika 3Snímek 253 8 Moduly 8.1 Druhy modulů VBA strukturovaný programovací jazyk Visual Basic for Applications Moduly lokální: součástí formuláře či sestavy globální: využitelné ve více objektech Procedury funkce (Function): navrací výstupní hodnoty podprogramy (Sub): provádí opakované činnosti Deklarace deklarací proměnné (Option Explicit) prvním použitím proměnné (bez Option Explicit) Využití VBA uživatelské funkce (8.2 – 8.5)  výpis celého jména z titulů, křestního jména a příjmení výpis celého jména z titulů, křestního jména a příjmení  konverze textu s diakritikou na text bez háčků a čárek konverze textu s diakritikou na text bez háčků a čárek  kontrola správnosti rodného čísla kontrola správnosti rodného čísla  kontrola správnosti čísla účtu kontrola správnosti čísla účtu ošetření chybových stavů programování složitějších postupů (8.6) programování složitějších postupů práce s jednotlivými větami (8.7) práce s jednotlivými větami uživatelsky přívětivé aplikace (8.8) uživatelsky přívětivé aplikace

254 AccessSnímek 2542OP483 Manažerská informatika 3Snímek 254 8.2 Modul S71 Vlastní funkce

255 AccessSnímek 2552OP483 Manažerská informatika 3Snímek 255 Funkce CeléJméno Option Compare Database 'Pro řetězce se použije porovnávání nastavené v databázi 'Výpis celého jména Public Function Pokus CeléJméno(Titul_před, Jméno, Příjmení, Titul_za) Pokus CeléJméno = Trim(Trim(Titul_před & " " & Jméno) & " " & Příjmení) & Titul_za End Function

256 AccessSnímek 2562OP483 Manažerská informatika 3Snímek 256 8.3 Funkce konverze textu Funkce BezDiakritiky 'Konverze do textu bez háčků a čárek Public Function BezDiakritiky(Vstup) Cesky = " áčďěéíĺľňóřšťúůýžäëöü " ASCII = " acdeeillnorstuuyzaeou " Vystup = Vstup For K = 1 To Len(Vystup) For J = 1 To Len(Cesky) If Mid(Vystup, K, 1) = Mid(Cesky, J, 1) Then P = Mid(ASCII, J, 1) If K = 1 Then P = UCase(P) Vystup = Left(Vystup, K - 1) & P & Right(Vystup, Len(Vystup) - K) End If Next BezDiakritiky = Vystup End Function pravý Alt 1~ q\ f[ g] :> x# c& v@ b{ n} << >> ?* s háčkem lľ 123456 Dvořák Dvorak Škoda Skoda

257 AccessSnímek 2572OP483 Manažerská informatika 3 Příkazy běhu programu For čítač = začátek To konec [Step krok] [příkazy] [Exit For] [příkazy] Next [čítač] jednořádková verze: If podmínka Then [příkaz] [Else příkaz] víceřádková verze: If podmínka Then [příkazy] [ElseIf podmínka Then [elseifpříkazy]]… [Else [elsepříkazy]] End If

258 AccessSnímek 2582OP483 Manažerská informatika 3 8.4 Funkce kontroly rodného čísla Databáze DUV, tabulka Děti nové pole Rc (Číslo, Dvojitá přesnost) Erika: 0358030156 Lukáš: 9804180144 Option Compare Database 'Kontrola rodného čísla na dělitelnost 11Public Function KontrolaRc(Rc) KontrolaRc = IIf(Rc = Int(Rc / 11) * 11, "ano", "ne") End Function

259 AccessSnímek 2592OP483 Manažerská informatika 3 8.5 Funkce kontroly účtu Funkce v databázi Encian Příklad kontroly modulo 11: 27-4603660217/0100 první část: 2*2+7*1=11, 11*1=11 druhá část: 4*6+6*3+0*7+3*9+6*10+6*5+0*8+2*4+1*2+7*1= 24+18+27+60+30+8+2+7=176, 11*16 = 176 Public Function KontrolaUctu(Ucet) 'Výpočet váženého součtu číslic účtu a dělitelnosti jedenácti Soucet = 0 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 1, 1)) * 6 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 2, 1)) * 3 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 3, 1)) * 7 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 4, 1)) * 9 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 5, 1)) * 10 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 6, 1)) * 5 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 7, 1)) * 8 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 8, 1)) * 4 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 9, 1)) * 2 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 10, 1)) * 1 KontrolaUctu = IIf(Soucet = Int(Soucet / 11) * 11, "ano", "ne") End Function

260 AccessSnímek 2602OP483 Manažerská informatika 3 Funkce v databázi Banka Public Function KontrolaPole(Pole) 'Kontrola, zda se jedná o číslo účtu (zda je vyplněno a zda obsahuje pomlčku) KontrolaPole = "je účet" If InStr(Pole, "-") & "x" = "x" Or InStr(Pole, "-") = 0 Then KontrolaPole = "není účet" End If End Function Public Function KontrolaPredcisli(Pole) 'Kontrola předčísla čísla účtu, tj. části před pomlčkou If KontrolaPole(Pole) = "je účet" Then Predcisli = Left(Pole, InStr(Pole, "-") - 1) KontrolaPredcisli = KontrolaUctu(Predcisli) End If End Function Public Function KontrolaHlavnihoCisla(Pole) 'Kontrola hlavního čísla účtu, tj. části po pomlčce If KontrolaPole(Pole) = "je účet" Then HlavniCislo = Mid(Pole, InStr(Pole, "-") + 1, Len(Pole) - InStr(Pole, "-") - 5) KontrolaHlavnihoCisla = KontrolaUctu(HlavniCislo) End If End Function Public Function KontrolaUctu(Ucet) 'Výpočet váženého součtu číslic účtu a dělitelnosti jedenácti Soucet = 0 If Len(Ucet) >= 10 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 9, 1)) * 6 If Len(Ucet) >= 9 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 8, 1)) * 3 If Len(Ucet) >= 8 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 7, 1)) * 7 If Len(Ucet) >= 7 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 6, 1)) * 9 If Len(Ucet) >= 6 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 5, 1)) * 10 If Len(Ucet) >= 5 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 4, 1)) * 5 If Len(Ucet) >= 4 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 3, 1)) * 8 If Len(Ucet) >= 3 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 2, 1)) * 4 If Len(Ucet) >= 2 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 1, 1)) * 2 If Len(Ucet) >= 1 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet), 1)) * 1 KontrolaUctu = IIf(Soucet = Int(Soucet / 11) * 11, "ano", "ne") End Function

261 AccessSnímek 2612OP483 Manažerská informatika 3 8.6 Lokální modul výpočtu ve větě Aktualizační dotaz P86 Aktualizace E_mail Formulář P52a Personal – Identifikace  P86 Personal – Identifikace Tlačítko  Obrázek: Tvůrce  Název a Titulek: Tvorba  Při klepnutí  Tvůrce kódu Jméno  Při výstupu Příjmení  Při výstupu

262 AccessSnímek 2622OP483 Manažerská informatika 3Snímek 262 Podprogramy využívající funkce Option Compare Database Private Sub Jméno_Exit(Cancel As Integer) E_mail = BezDiakritiky(Příjmení) & "." & BezDiakritiky(Jméno) End Sub Private Sub Příjmení_Exit(Cancel As Integer) E_mail = BezDiakritiky(Příjmení) & "." & BezDiakritiky(Jméno) End Sub Private Sub Tvorba_Click() E_mail = BezDiakritiky(Příjmení) & "." & BezDiakritiky(Jméno) End Sub

263 AccessSnímek 2632OP483 Manažerská informatika 3Snímek 263 Podprogramy využívající podprogram Option Compare Database Private Sub Jméno_Exit(Cancel As Integer) TvorbaEMail End Sub Private Sub Příjmení_Exit(Cancel As Integer) TvorbaEMail End Sub Private Sub Tvorba_Click() TvorbaEMail End Sub Public Sub TvorbaEMail() E_mail = BezDiakritiky(Příjmení) & "." & BezDiakritiky(Jméno) End Sub

264 AccessSnímek 2642OP483 Manažerská informatika 3 Nástroj pro ladění průběhu procedur rozdělení procedur (v levém dolním rohu) Procedure View Full Module View kukátko proměnná E Debug, Add Watch  Break When Value Changes proměnná E_mial  Watch Expression pokračování běhu F5 okamžité ukončení Run, Reset

265 AccessSnímek 2652OP483 Manažerská informatika 3 8.7 Lokální modul výpočtu mezi větami Tvorba pomocné tabulky Kontrola_cest vytvářecím dotazem P87 Kontrola cest

266 AccessSnímek 2662OP483 Manažerská informatika 3 Formulář P87 Kontrola cest spuštění dotazu P87 Kontrola cest tabulka Kontrola_cest Vytvořit, Formuláře, Více položek snížení výšky řádků, zúžení dle obsahu uložení jako P87 Kontrola cest Zápatí formuláře Postupně pět tlačítek  Kontrola 1: nejjednodušší Kontrola 1  Kontrola 2: překreslení Kontrola 2  Kontrola 3: nevyplnění odstupu u první věty a prvních vět zaměstnanců Kontrola 3  Kontrola 4: počítání počtu vět, dialogové okno pořadí věty; první věta řešena jako obecná věta Kontrola 4  Kontrola 5: dvojí možnost spuštění procedury (ano/ne pro podrobnosti) Kontrola 5

267 AccessSnímek 2672OP483 Manažerská informatika 3Snímek 267 Kontrola1 Option Compare Database Private Sub Kontrola1_Click() Set Kontrola = CurrentDb.OpenRecordset("Kontrola_cest") Konec_predchozi = 0 Do Until Kontrola.EOF Kontrola.Edit Kontrola!Odstup = Kontrola!Zahájení - Konec_predchozi Konec_predchozi = Kontrola!Dokončení Kontrola.Update Kontrola.MoveNext Loop MsgBox "Hotovo!" End Sub Návrhové zobrazení Jiná vlastnost formuláře Obsahuje modul: ano Zobrazení rozložení Událostní vlastnost tlačítka Při klepnutí Objektová funkce (výsledkem je objekt) Objektová proměnná Vlastnosti Metody

268 AccessSnímek 2682OP483 Manažerská informatika 3 Cyklus Do – Loop verze s podmínkou na začátku: Do [{While|Until}podmínka] [příkazy] [Exit Do] [příkazy] Loop verze s podmínkou na konci: Do [příkazy] [Exit Do] [příkazy] Loop [{While|Until}podmínka]

269 AccessSnímek 2692OP483 Manažerská informatika 3Snímek 269 Kontrola2 Private Sub Kontrola2_Click() Set Kontrola = CurrentDb.OpenRecordset("Kontrola_cest") With Kontrola Konec_predchozi = 0 Do Until.EOF.Edit !Odstup = !Zahájení - Konec_predchozi Konec_predchozi = !Dokončení.Update.MoveNext Loop End With Repaint MsgBox "Hotovo!" End Sub shody kurzívou Nové: Aplikace příkazu With – End With With odkaz na objekt [příkazy procedury] End With Repaint

270 AccessSnímek 2702OP483 Manažerská informatika 3Snímek 270 Kontrola3 Private Sub Kontrola3_Click() Set Kontrola = CurrentDb.OpenRecordset("Kontrola_cest") With Kontrola E_mail_predchozi = "žádný" Do Until.EOF.Edit If !E_mail = E_mail_predchozi Then !Odstup = !Zahájení - Konec_predchozi Else !Odstup = Null E_mail_predchozi = !E_mail End If Konec_predchozi = !Dokončení.Update.MoveNext Loop End With Repaint MsgBox "Hotovo!" End Sub Nové: nevyplnění odstupu u první věty nevyplnění odstupu u prvních vět dalších zaměstnanců

271 AccessSnímek 2712OP483 Manažerská informatika 3Snímek 271 Kontrola4 Private Sub Kontrola4_Click() Set Kontrola = CurrentDb. OpenRecordset("Kontrola_cest") With Kontrola K = 1 E_mail_predchozi = "žádný" Konec_predchozi = "žádný" Do Until.EOF.Edit T = K & ". věta" & Chr(13) T = T & "E-mail předchozí: " & E_mail_predchozi & Chr(13) T = T & "Konec předchozí: " & Konec_predchozi & Chr(13) T = T & "E-mail aktuální: " & !E_mail & Chr(13) T = T & "Začátek aktuální: " & !Zahájení & Chr(13) If !E_mail = E_mail_predchozi Then !Odstup = !Zahájení - Konec_predchozi Else !Odstup = Null E_mail_predchozi = !E_mail End If Konec_predchozi = !Dokončení T = T & "Odstup začátku od konce: " & !Odstup MsgBox (T).Update.MoveNext K = K + 1 Loop End With Repaint MsgBox "Hotovo!" End Sub Nové: počítání počtu vět dialogové okno pro každou větu

272 AccessSnímek 2722OP483 Manažerská informatika 3Snímek 272 Kontrola5 (pouze výňatek) Private Sub Kontrola5(Prepinac) ….Edit T = "E-mail předchozí: " & E_mail_predchozi & Chr(13) T = T & "Konec předchozí: " & Konec_predchozi & Chr(13) … Konec_predchozi = ! Do končení T = T & "Odstup začátku od konce: " & !Odstup & Chr(13) & Chr(13) T = T & "Chcete pokračovat ve vypisování mezivýsledků?" If Prepinac = "ano" Then V = MsgBox(T, vbYesNo, K & ". věta") If V = vbNo Then Prepinac = "ne" End If.Update … End Sub Private Sub Kontrola5a_Click() Kontrola5 ("ano") End Sub Private Sub Kontrola5b_Click() Kontrola5 ("ne") End Sub Nové: proceduru je možné spustit s dialogovými okny Kontrola("ano") bez dialogových oken Kontrola("ne") v průběhu procedury je možné ukončit zobrazování dialogových oken

273 AccessSnímek 2732OP483 Manažerská informatika 3 8.8 Globální modul formátování čísla účtu Formulář P53 Podniky – Identifikace  P88 Formulář Vytvořit, Jiné, Makro, Modul Properties, Name: P88 Modul Option Compare Database Public Sub Barvy(Objekt) Select Case KontrolaUctu(Objekt("Bankovní_účet")) Case "ano": Objekt("Bankovní_účet").ForeColor = 32768 'zelená Case "ne": Objekt("Bankovní_účet").ForeColor = vbRed End Select End Sub

274 AccessSnímek 2742OP483 Manažerská informatika 3 Odkazování na objekt Příkaz Select Způsoby odkazování na objekt (formulář nebo sestava) Forms![P88 Formulář]("Bankovní_účet") Forms![P88 Formulář](14), kde 14 je převzato z jiné vlastnosti Pořadové číslo prvku Objekt("Bankovní_účet"), kde Objekt je předán jiným podprogramem. Příkaz Select Select testovaný příkaz [Case seznam hodnot-n [příkazy-n]]… [Case Else příkazy]] End Select

275 AccessSnímek 2752OP483 Manažerská informatika 3 Spouštění z formuláře a sestavy Sestava tabulka Podniky P88 Sestava (pouze IČ, Název_podniku, Bankovní_účet, Bankovní_kód) Spouštění globálního podprogramu Barvy(Me) z formuláře P88 Formulář  Při události Current  pro Bankovní_účet: Při ztrátě fokusu ze sestavy P88 Sestava  pro tělo: Při formátování formátová vlastnost sestavy Výchozí zobrazení: Náhled tisku

276 AccessSnímek 2762OP483 Manažerská informatika 3 9 Externí data 9.1 Přehled kap.typ aplikaceaplikace program  AccessAccess  program 9.2textový procesorWordtxtaccdb, txt textové souborytxt, csvtxt 9.3tabulkový programExcelxslx, xls 9.4prezentační programPowerPointmodul 9.5databázový programAccessaccdb 9.6diagramyVisioaccdb 9.7projektyProjectmdb kontaktyOutlookpstmdb shromažďování datOutlookhtml poznámkyOneNoteschránka publikacePublisheraccdb 9.8hypertextové odkazy 9.9webhtml, xml SharePointseznam

277 AccessSnímek 2772OP483 Manažerská informatika 3 9.2 Word Word – Access: Příprava formuláře tlačítko Office Možnosti aplikace Word Oblíbené  Nejpoužívanější možnosti  Zobrazit kartu Vývojář Upřesnit  Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost  Ukládat data formulářů jako textový soubor s oddělovači před editací formuláře karta Vývojář skupina Ovládací prvky Nástroje starší verze Starší formuláře před uložením dat karta Vývojář skupina Zámek Zamknout dokument Omezit formátování a výstupy Omezení úprav – Vyplňovací formuláře

278 AccessSnímek 2782OP483 Manažerská informatika 3Snímek 278 Vyplnění formuláře "Adamec.Milos";"Bc.";"Miloš";"Adamec";"";"M";"12";"DIS"; "vzpěrač";"1,00";"#c:/www/adamec/index.htm";1  Enc-09-02.doc Enc-09-02a.txt, Enc-09-02b.txt Rozložení stránky, Vzhled stránky, Okraje, Úzký

279 AccessSnímek 2792OP483 Manažerská informatika 3Snímek 279 Možnosti (vlastnosti) polí ZáložkaTypPoložkyDélkaFormát textu E_mailObyčejný text20Všechna první velká Titul1Obyčejný text10 JménoObyčejný text10První velké PříjmeníObyčejný text15První velké Titul2Obyčejný text7 PohlavíRozevír. poleM,Z Místnost Číslo2 Oddělení Rozevír. poleANA, DIS, KON, PRG, RED, REK Charakteristika Obyčejný text ÚvazekČíslo0,00 W eb Obyčejný text OprávněníZaškrt. pole

280 AccessSnímek 2802OP483 Manažerská informatika 3Snímek 280 Nápověda k poli E_mail Stavový řádek E-mail zapisujeme zkrácený, tj. např. Novak.Petr Klávesa (F1) Zaměstnanec má přiděleno jméno, kterým je dán jeho e-mailový účet. Do pole E_mail zapisujeme zkrácený e- mail, např. Novak.Petr

281 AccessSnímek 2812OP483 Manažerská informatika 3 Ochrana formuláře Vývojář, Zámek Zamknout dokument Omezit formátování a úpravy Použít zámek

282 AccessSnímek 2822OP483 Manažerská informatika 3Snímek 282 Průvodce importem textu – třetí dialogové okno Externí data, Import, Textový soubor

283 AccessSnímek 2832OP483 Manažerská informatika 3Snímek 283 Specifikace importu

284 AccessSnímek 2842OP483 Manažerská informatika 3Snímek 284 Vložit tabulku jako Tabulky P92a Adamec P92b Beneš P92 Personal Specifikace importu parametry struktury věty Uložené importy parametry importu pro rychlé opakování importu

285 AccessSnímek 2852OP483 Manažerská informatika 3Snímek 285 Access – Word Access  Word (Objekty Accessu) prostřednictvím RTF Externí data, Export, Word  Export datové sady (Oddělení)  Export části datové sady (Personal)  exportovat pouze vybrané záznamy  pole (sloupce)  Export sestavy (P62 Personal – Identifikace) Access  Word (Hromadná korespondence) Export datové sady jako zdroje dat hromadné korespondence Externí data, Export, Další, Sloučit s dokumentem Microsoft Office Word Vytvořit nový dokument a propojit s ním data Ve 4. kroku průvodce ve Wordu Další položky Náhled výsledků, Náhled výsledků Word  Access Datová sada jako zdroj hromadné korespondence Wordu Korespondence, Spustit, hromadnou korespondenci, Vybrat příjemce, Použít existující seznam, najít databázi, tabulka Personal Zapsat a vložit pole, Vložit slučovací pole Náhled výsledků, Náhled výsledků

286 AccessSnímek 2862OP483 Manažerská informatika 3 Access – Textový soubor Access  Textový soubor Oddělení Externí data, Export, Textový soubor bez rozložení  S oddělovači (Oddělení1.txt) Středník, Zahrnout názvy sloupců  S pevnou délkou (Oddělení2.txt) čáry oddělující hranice polí Textový soubor  Access Externí data, Import, Textový soubor  Importovat (po importu délka textových polí 255)  Oddělení1: První řádek obsahuje názvy polí  Oddělení2: Oddělení, Oddělení_v, Vedoucí  Odkaz na zdroj  Oddělení3 z Oddělení1

287 AccessSnímek 2872OP483 Manažerská informatika 3 9.3 Access – Excel Excel  Access viz kap. 2kap. 2 Access  Excel Externí data, Export, Excel s rozložením, prohlédnout např. tabulka Oddělení a dotaz NACE_Oddíly do jednoho sešitu možné exportovat více datových sad, potom jsou v samostatných listech

288 AccessSnímek 2882OP483 Manažerská informatika 3 9.4 Access – PowerPoint Formulář P94 Export PowerPoint Modul P94 Public Function Ident(Příjmení, Jméno) Ident = BezDiakritiky(Left(Příjmení, 8)) If Příjmení = "Škoda" Then Ident = Ident & BezDiakritiky(Left(Jméno, 1)) End Function Modul P94 ExportPowerPoint podprogram Export_PP Tools, References, Microsoft PowerPoint 12.0 Object Library

289 AccessSnímek 2892OP483 Manažerská informatika 3Snímek 289 Procedura Export z modulu P94 Export PowerPointu – 1. část Sub Export_PP() '------------------------------------------------------ 'přiřazení hodnot Set Zam = CurrentDb.OpenRecordset("Personal") 'data čerpáme z tabulky Personal Dim PP As New PowerPoint.Application 'PP je nově otevřená aplikace PowerPointu Dim System_souboru 'Objekt systému souborů Set Prezentace = PP.Presentations.Add 'Prezentace je nově přidaná prezentace Set System_souboru = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") '------------------------------------------------------ 'příprava PowerPointu před samotným cyklem zpracování jednotlivých vět With PP.Visible = True 'zviditelnění PowerPointu.Activate 'zaktivnění PowerPointu End With K = 1 'výchozí nastavení počítadla zaměstnanců '------------------------------------------------------ 'cyklus zpracování jednotlivých vět z tabulky Do Until Zam.EOF 'popř. Do Until Zam.EOF Or K = 5 'cyklus se provádí až do poslední věty, popř. pro ladění do čtvrté věty Set Snímek = Prezentace.Slides.Add(K, 11) 'přidání nového snímku s rozvržením číslo 11 (prázdný snímek pouze s objektem titulku)

290 AccessSnímek 2902OP483 Manažerská informatika 3Snímek 290 P94 Export PowerPointu – 2. část '---------- 'TITULEK SNÍMKU PREZENTACE (= NEVIDITELNÝ KOMENTÁŘ) With Snímek.Shapes.Placeholders(1) 'začátek operací s titulkem, tj. prvním a zatím jediným objektem snímku.Visible = False 'zneviditelnění (titulek není zobrazován, pouze definován kvůli navigaci mezi snímky) With.TextFrame.TextRange.Text = Zam!Příjmení & " " & Zam!Jméno 'text titulku je převzat z polí Příjmení a Jméno End With '---------- 'CELÉ JMÉNO (NAHOŘE) With Snímek.Shapes.AddShape(5, 220, 50, 280, 40) 'začátek operací s nově přidaným automatickým tvarem formátu č. 5 's definovanými protilehlými rohy.Fill.Visible = False 'objekt nemá pozadí (je průhledný, aby převzal případné pozadí prezentace z předlohy).Line.Visible = False 'objekt nemá okraj With.TextFrame.TextRange.Text = CeléJméno(Zam!Titul1, Zam!Jméno, Zam!Příjmení, Zam!Titul2) 'nad budoucí fotografii jsou z tabulky převzata pole Příjmení a Jméno.Font.Size = 36 'velikost písma nadpisu End With

291 AccessSnímek 2912OP483 Manažerská informatika 3Snímek 2912OP483 Manažerská informatika 3 P94 Export PowerPointu – 3. část '---------- 'KOMENTÁŘ (DOLE): v dolní části snímku zobrazíme Zaměření zaměstnance With Snímek.Shapes.AddShape(5, 20, 450, 680, 40).Fill.Visible = False.Line.Visible = False With.TextFrame.TextRange.Text = Zam!Charakteristika.Font.Size = 36 End With '---------- 'FOTOGRAFIE (UPROSTŘED) Soubor = Application.CurrentProject.Path & "/web/" & Ident(Zam!Příjmení, Zam!Jméno) & "/" & _ Ident(Zam!Příjmení, Zam!Jméno) & ".gif" If System_souboru.FileExists(Soubor) Then Snímek.Shapes.AddPicture Soubor, False, True, 275, 200 'přidání obrázku - fotografie z příslušného adresáře z příslušného souboru s příponou gif 'fotografie je vložena (nikoliv propojena – parametr False) a uložena do souboru (True) 'poslední parametry: levý horní roh - x a y, popř. šířka, výška K = K + 1 'zvýšení počítadla zaměstnanců pro příkaz přidávání zaměstnanců Zam.MoveNext 'přechod na další větu tabulky Loop 'ukončení cyklu opakování End Sub aktuální adresář

292 AccessSnímek 2922OP483 Manažerská informatika 3Snímek 292 9.5 Access – Access Externí data, Import, Access výběr databáze, importovat výběr objektů možnost načtení ze starších verzi Accessu Další soubor dBase soubor Paradox

293 AccessSnímek 2932OP483 Manažerská informatika 3 9.6 Access – Visio Data, Propojit data s obrazci databáze Access Procházet databáze Encian dotaz Visio – Stadia vybereme všechny sloupce (pole) a řádky (věty) identifikátor věty: Stadium Dokončit  Enc-09-06.vsd

294 AccessSnímek 2942OP483 Manažerská informatika 3 Připojení dat k obrazcům okno Externí data může obsahovat více externích zdrojů šířku sloupců lze upravovat klepnutím do záhlaví Stupeň řazení dle Stupně tažením řádků připojit k jednotlivým obrazcům připojit data pro elipsu existence

295 AccessSnímek 2952OP483 Manažerská informatika 3 Automaticky propojit identifikátorem věty Stadium Data, Automaticky propojit Vybrané obrazce Všechny obrazce na této stránce upřesnění kritéria propojení Stadium je rovno Text obrazce. Dokončit načtení hodnot, ikony propojení vět data načtena do výkresu, nezávislá na databázi

296 AccessSnímek 2962OP483 Manažerská informatika 3 Aktualizovat data

297 AccessSnímek 2972OP483 Manažerská informatika 3 Zobrazit data obrazců textová a vizuální prezentace dat obrazců obdobná práce jako s motivy místní nabídka Použít pro vybrané tvary Upravit datový symbol Přejmenovat Duplikovat Odstranit Vybrat tvary používající tento obrázek Zobrazovat velké náhledy Postup Nový datový symbol tlačítka a parametry Nová položka Výchozí pozice Možnost skrýt text obrazců Nová položka druhy položek Text Datová čára Sada ikon Vybarvit podle hodnoty

298 AccessSnímek 2982OP483 Manažerská informatika 3 Datový symbol Stadia Dynamika_stadia Sada ikon (smajlík) Počet podniků Datová čára (teploměr) Aplikace datového symbolu Data – Visio – Stadia Vybrat tvary používající…

299 AccessSnímek 2992OP483 Manažerská informatika 3 Organizační diagram Nový výkres ve Visiu Soubor, Nový, Začínáme Obchodní/Organizační diagram Data, Vložit datová řešení, Organizační diagram Informace již uložené v souboru nebo databázi Zdroj dat kompatibilní se standardem ODBC MS Access Database, Encian.accdb Personal Jméno: Příjmení, Nadřízený: Nadřízený, První jméno: nevyplnit Zobrazovaná pole: Příjmení, Oddělení, Charakteristika import všech polí s výjimkou Web, Foto, Přílohy Propojení záznamů databáze s obrazci  parametrizace po tlačítku Nastavení zobrazení diagramu od nejvyššího uzlu, Dokončit

300 AccessSnímek 3002OP483 Manažerská informatika 3 Úprava organizačního diagramu z místní nabídky Sladké Změnit typ pozice: Asistent Organizační diagram, Znovu rozložit oddělení v pořadí KON, REK, DIS, ANA, PRG (tlačítka Přesunout doleva, Přesunout doprava v panelu nástrojů Organizační diagram) uzel Kolínská v panelu nástrojů Organizační diagram tlačítko Vedle sebe, Jeden nahoře; Znovu rozložit Zobrazit, Mřížka Zobrazit, Spojovací body Zobrazit, Okno dat obrazce

301 AccessSnímek 3012OP483 Manažerská informatika 3 Další spolupráce Access – Visio pro organizační diagram také Visio – Access formátování s využitím datových symbolů Oprávnění, Pohlaví (ikony) Oddělení (barva výplně) zobrazení dalších polí Telefon Fotografie kontingenční diagram tržby za prodané programy dle stadií a odběratelů tržby a počty prodaných programů dle programů a měsíců tržby a počty prodaných programů dle oddělení a zaměstnanců tržby a počty prodaných programů dle stadií a programů celková délka služebních cest dle místa cest

302 AccessSnímek 3022OP483 Manažerská informatika 3 9.7 Access – Project Sestava, Vizuální sestavy, Uložit data, Uložit databázi (soubor ve formátu mdb) příklady tabulek MSP_EpmTask: Úkoly MSP_EpmResource: Zdroje MSP_EpmAssignment: Přiřazení  Enc-09-07a.mpp

303 AccessSnímek 3032OP483 Manažerská informatika 3 Outlook – Access Outlook  Access (z Accessu) Externí data, Import, Další, Složka aplikace Outlook výběr složky upřesnění polí (nesmí obsahovat tečky) Neurčovat primární klíč Kontakty

304 AccessSnímek 3042OP483 Manažerská informatika 3 Access – Outlook Access  Outlook (z Outlooku) import do Outlooku Soubor, Import a Export Import z jiného programu nebo souboru Microsoft Access 97 – 2003 Povolit vytvoření duplicitních hodnot Výběr cílové složky upřesnění složek

305 AccessSnímek 3052OP483 Manažerská informatika 3 Shromáždění dat např. odběratelé do tabulky Podniky Shromáždit data/Vytvořit e-mail Formulář ve formátu HTML Pouze sběr nových informací všechna pole formuláře parametry zpracování odpovědí  složka Outlooku, do níž se budou ukládat odpovědi  Automaticky zpracovat odpovědi do: Podniky  vlastnosti řízení automatického zpracování odpovědí adresy zadávané v Outlooku či přebírané z Accessu (jen při aktualizaci dat) předmět a text e-mailu Shromáždit data/Správa odpovědí přehled odeslaných emailů

306 AccessSnímek 3062OP483 Manažerská informatika 3 Access – OneNote Access  OneNote (z Accessu) prostřednictvím schránky textově tabulka nebo její část (vybrané záznamy či pole) vznikne tabulka prostřednictvím schránky jako obrázek formuláře sestavy výřez obrazovky vznikne obrázek

307 AccessSnímek 3072OP483 Manažerská informatika 3 Access – Publisher Access  Publisher (z Publisheru) Nástroje, Hromadné korespondence a katalogy, Hromadná korespondence Krok 1: Použít existující seznam Krok 2: vyhledat databázi, dotaz P97 Publisher všechny záznamy Krok: 3 Tisk/Náhled/Sloučení  Enc-09-07b.pub

308 AccessSnímek 3082OP483 Manažerská informatika 3Snímek 308 9.8 Hypertextové odkazy Hypertextové odkazy dle směrování na lokální soubory na soubory umístěné na webu dle typu odkazujících ovládacích prvků nesvázaný ovládací prvek (konstantní adresa) svázaný ovládací prvek (pole typu hypertextový odkaz) Nesvázané hypertextové odkazy Access Word Excel PowerPoint

309 AccessSnímek 3092OP483 Manažerská informatika 3 Nesvázané hypertextové odkazy Formulář P98d Odkazy Vytvořit, Formuláře, Prázdný formulář Návrh, Ovládací prvky, Vytvořit hypertextový odkaz nebo Ctrl K, Objekt v této databázi Tabulka, Personal označit první odkaz, Ctrl K Dotaz, P43a Křestní jména Formulář, P52a Personal – Identifikace Sestava, P66 Telefonní seznam dokument Word, Enc-09-08a.docx – záložka FIN sešit Excelu, Enc-09-08b.xlsx – název List1!FIN sešit Excelu, Enc-09-08b.xlsx – buňka Graf!A1 prezentace PowerPointu, Enc-09-08c.pptx – snímek 2 tlačítko Makro P72 Makro

310 AccessSnímek 3102OP483 Manažerská informatika 3Snímek 310 Dialogové okno Hypertexový odkaz

311 AccessSnímek 3112OP483 Manažerská informatika 3Snímek 311 Odkazy ve formuláři P98d Odkazy TitulekAdresa odkazuPodadresa odkazu tabulkaTabulka PersonalTable Personal dotazDotaz P42a Křestní jménaQuery P43a Křestní jména formulářFormulář P52a Personal – Identifikace Form P52a Personal – Identifikace sestavaSestava P66 Telefonní seznamReport P66 Telefonní seznam dokument Wordu Word – záložka FIN Enc-09-08a.doc x FIN sešit Excelu Excel – název FINEnc-09-08 b.xls x FIN Excel – graf Enc-09-08 b.xls x Graf!A1 prezentace PowerPointu PowerPoint – snímek 2 Enc-09-08 c.ppt x 2 tlačítkoMakro P72 MakroMacro P72 Makro

312 AccessSnímek 3122OP483 Manažerská informatika 3Snímek 312 Nesvázané hypertextové odkazy

313 AccessSnímek 3132OP483 Manažerská informatika 3 Word 2007 Zobrazení, Zobrazí či skrýt, Pravítko Zarážky levá: 1,5 cm pravá: 6 cm zapsat tabulku všechny programy ke značkám programů vložit záložky Vložení, Odkazy, Záložka  Enc-09-08a.docx

314 AccessSnímek 3142OP483 Manažerská informatika 3 Excel 2007 označit vše ve Wordu Ctrl A vložit do Excelu Domů, Vložit, Schránka přizpůsobit šířky sloupců názvy buněk označit první dva sloupce Vzorce, Definovat názvy, Vytvořit z výběru, Levý sloupec, Nahradit existující definici příprava grafu označit rozsah B1:C6 Vložení, Grafy, Sloupcový, Skupinový sloupcový Rozložení, Popisky, Legenda, Žádná Rozložení, Popisky, Název grafu, Nad grafem, Ceník programů Návrh, Umístění, Přesunout graf, Objekt v, List2 přejmenovat list List2  Graf  Enc-09-08b.xlsx

315 AccessSnímek 3152OP483 Manažerská informatika 3 PowerPoint 2007 uložit dokument Wordu jako Enc- 09-08c Domů, Úpravy, Nahradit, Více Najít, Zvláštní, Znak tabulátoru Nahradit čím, Zvláštní, Znak konce odstavce Nahradit vše Domů, Styly BON: Nadpis 1 Bonita: Nadpis 2 3800: Nadpis 3 Přiřazení kombinace kláves pravým tlačítkem do tlačítka stylu z místní nabídky Změnit, Formát, Klávesová zkratka Změny uložit do: Enc-09-08c Alt A Přiřadit Lépe přiřazení tlačítko Office Možnosti aplikace Word Přizpůsobit Klávesové zkratky: Vlastní Kategorie: Styly Změnu uložit do: Enc-09-08c Nadpis 2: Alt B, Nadpis 3: Alt C Makro Zobrazení, Makra, Makra Záznam makra Makro_Styly Uložit v Enc-09-08c Klávesnici: Alt D Alt A, šipka dolů Alt B, šipka dolů Alt C, šipka dolů Makra, Zastavit záznam  Enc-09-08c.docx

316 AccessSnímek 3162OP483 Manažerská informatika 3 Import do PowerPointu Domů, Snímky, Nový snímek, Snímky z osnovy, Enc-09-08c odstranit první snímek  Enc-09-08c.pptx

317 AccessSnímek 3172OP483 Manažerská informatika 3Snímek 317 Svázané hypertextové odkazy Dotazy P98e a P98f Modul P94 Ident Public Function Ident(Příjmení, Jméno) Ident = BezDiakritiky(Left(Příjmení, 8)) If Příjmení = "Škoda" Then Ident = Ident & BezDiakritiky(Left(Jméno, 1)) End Function Dotaz P98e Webové adresy Dotaz P98f Lokální adresy

318 AccessSnímek 3182OP483 Manažerská informatika 3 Formulář P98g Web stránka a foto Vytvořit, Formuláře, Návrh formuláře Formulář, Dělení osy x, y mřížky: 5 Tělo, Barva pozadí, Formulář pozadí Formulář, Zdroj záznamů, Personal Textová pole E_mail: E_mail Web_text: =HyperlinkPart([Web];1) Web_odkaz: =HyperlinkPart([Web];2) Foto_odkaz: ="web/" & Ident([Příjmení];[Jméno]) & "/" & Ident([Příjmení];[Jméno]) & ".gif" Web_p, Foto_p (šířka 7,6 cm, výška 6 cm)  Ovládací prvky Active_x, Microsoft Web Browser Lokální procedura při události Current (formuláře)

319 AccessSnímek 3192OP483 Manažerská informatika 3Snímek 319 Návrhové a formulářové zobrazení

320 AccessSnímek 3202OP483 Manažerská informatika 3 Procedura při události Current Private Sub Form_Current() Dim System_souboru 'Webová stránka Web_a = Form("Web_odkaz") If Left(Web_odkaz, 4) = "web/" Then Web_a = "file://" & Application.CurrentProject.Path & "/" & Web_a End If Web_p.Navigate Web_a 'Fotografie Foto_a = Application.CurrentProject.Path & "/" & Form("Foto_odkaz") Foto_p.Navigate "file://" & Foto_a Set System_souboru = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If System_souboru.FileExists(Foto_a) Then Foto_p.Visible = True Else Foto_p.Visible = False End If End Sub test existence souboru

321 AccessSnímek 3212OP483 Manažerská informatika 3 Upravené vlastnosti formuláře formátová Volič záznamů: ne datové Povolit přidávání: ne Povolit odstranění: ne Povolit úpravy: ne

322 AccessSnímek 3222OP483 Manažerská informatika 3Snímek 322 9.9 Web / Statické stránky Export databázových objektů Tabulka Oddělení Externí data, Export, Další, Dokument HTML Exportovat data s formátování a rozložením Po dokončení operace exportu otevřít cílový soubor

323 AccessSnímek 3232OP483 Manažerská informatika 3 Import a připojování tabulek čerpání dat z webových stránek import z Oddělení.html Externí data, Import, Další, Dokument HTML, Oddělení.html Importovat zdrojová data do nové tabulky První řádek obsahuje hlavičky sloupců Neurčovat primární klíč Importovat do tabulky Oddělení1 Upřesnit, Desetinný symbol,. připojení z Oddělení.html Externí data, Import, Další, Dokument HTML, Oddělení.html Vytvořit odkaz na zdroj vytvořením propojené tabulky První řádek obsahuje hlavičky sloupců Název propojené tabulky Oddělení2 do tabulky Oddělení přidáme novou větu ZAH, zahraničí, Novak.Petr export do Odděleni.html rozdíl mezi Oddělení1 a Oddělení2 odstranění věty ZAH v tabulce Oddělení odstranění tabulek Oddělení 1 a Oddělení2

324 AccessSnímek 3242OP483 Manažerská informatika 3 Dynamické stránky Microsoft Office SharePoint integrovaná platforma pro: intranet (využívá stejné technologie jako internet, určena pro skupinu uživatelů, např. pro zaměstnance firmy) extranet (připojení vnějších uživatelů k intranetu, např. pobočky firmy) internet – web (celosvětová počítačová síť) webové rozhraní definice přístupových práv týmová práce v pracovních prostorech zadávání platnosti dokumentů centrální ukládání dokumentů snadná správa webového obsahu modifikace webových stránek SharePoint Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Microsoft Office Visual Studio snadná práce s daty integrace se systémem Microsoft Office 2007

325 AccessSnímek 3252OP483 Manažerská informatika 3 Verze Windows SharePoint Services verze 3 dříve nazýváno ShaerPoint Team Services služba integrována ve Windows Serveru 2003 SharePoint Server 2007 rozšiřuje možnosti Windows SharePoint Services (nástroje pro správu a uspořádání webů, publikace informací) Ukládání dat vlastní databáze Microsoft SQL server 2005

326 AccessSnímek 3262OP483 Manažerská informatika 3 Uložení databáze na serveru SP vhodný web Encián http://fmv.vse.cz/weby/test http://fmv.vse.cz/weby/test v knihovně dokumentů Objekty_Accessu v Accessu v tabulce Personal webové odkazy (dotaz P98e Webové adresy) Externí data, Seznamy serveru SharePoint, Přesunout na server SharePoint adresa webu http://fmv.vse.cz/weby/test zaškrtnout Umožňuje uložit kopii databáze… Procházet, výběr knihovny Objekty_Accessu problémy Dokončit

327 AccessSnímek 3272OP483 Manažerská informatika 3 Pro přesunu na webu vytvořeny seznamy s daty tabulek Access vytvořil záložní kopii Encian_Záloha kopie databáze do knihovny Objekty_Accessu problémy SP nepodporuje referenční integritu SP nepodporuje kaskádové aktualizace souvisejících polí nelze vynutit jedinečný index jinde než v ID nelze uplatnit pravidla ověřování platnosti dat SP nepodporuje typ dat Desetinné číslo (jen Číslo nebo Dvojitá přesnost) SP nepodporuje typ dat OLE Object do Accessu je propojen Seznam informací o uživatelích

328 AccessSnímek 3282OP483 Manažerská informatika 3 Aktualizace dat v prostředí Accessu, kde jsou tabulky propojeny ve webovém prostředí SP

329 AccessSnímek 3292OP483 Manažerská informatika 3 Synchronizace dat Accessu a SP Externí data, Seznamy serveru SharePoint, Pracovat offline změny Access  název REK  propagace  vedoucí PRG  Klimova.Jana SharePoint  název KON  poradenství  vedoucí PRG  Sladkova.Alice po návratu Zahodit změny  Zahodit všechny změny  Zrušit všechny změnit a aktualizovat Synchronizovat  řešení případných konfliktů

330 AccessSnímek 3302OP483 Manažerská informatika 3 Úvodní obrazovka nového webu http://fmv.vse.cz/weby/test/default.aspx ikona horní panel odkazů snadné spuštění přihlášený uživatel vyhledávání nastavení webu

331 AccessSnímek 3312OP483 Manažerská informatika 3 Akce webu Vytvořit knihovna  dokumentů  formulářů  stránek wikiwebu  obrázků seznam  oznámení  kontakty  diskusní vývěska  odkazy  kalendář  úkoly  průzkum  vlastní seznam webová stránka  základní stránka  stránka webové části  weby a pracovní prostory Upravit stránku přidání, úprava webové části v režimu úprav Nastavení webu uživatelé a oprávnění  osoby a skupiny vzhled a chování  nadpis, popis a ikona  stromové zobrazení  motiv webu  horní panel odkazů  snadné spuštění správa webu  RSS  odstranit tento web správa kolekce webů  hierarchie webu

332 AccessSnímek 3322OP483 Manažerská informatika 3 Nastavení webu Akce webu, Nastavení webu, Osoby a skupiny Vlastníci webu Upřesnění názvu Upravit položku Akce webu, Nastavení webu, Nadpis, popis a ikona Nadpis: Encián Popis: Intranet firmy Encián Ikona: http://min.vse.cz/encian/logo/encian_logo.gif

333 AccessSnímek 3332OP483 Manažerská informatika 3 Seznamy Seznamy, Vytvořit, Komunikace, Oznámení Nastavení, Seznam nastavení Nadpis (název souboru), popis a navigace Název: Oznámení

334 AccessSnímek 3342OP483 Manažerská informatika 3 Vytvoření sloupců Oznámení, Nastavení, Sloupce, Vytvořit sloupec 1. NadpisJeden řádek textu 2. Obsah6 řádků textu (Text s rozšířeným formátováním) 3. Detailní informace6 řádků textu (Text s rozšířeným formátováním) 4. Plný textHypertextový odkaz 5. Umístění6 řádků textu (Text s formátováním) 6. Firemní kalendářAno/Ne (Výchozí hodnota Ne) 7. Firemní oznámeníAno/Ne (Výchozí hodnota Ne) 8. Firemní termínAno/Ne (Výchozí hodnota Ne) 9. KategorieVolba (Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Rozevírací nab.) 10. ZahájeníDatum a čas (Pouze datum) 11. DokončeníDatum a čas (Pouze datum) 12. Začátek platnostiDatum a čas (Pouze datum) 13. Konec platnostiDatum a čas (Pouze datum) 14. AktualizaceDatum a čas (Pouze datum) 15. Zdroj2 řádky textu (Text s rozšířeným formátováním) 16. VytvořilOsoba nebo skupina 17. ZměnilOsoba nebo skupina

335 AccessSnímek 3352OP483 Manažerská informatika 3 Událost ve firemním kalendáři Nadpis: Uvedení software na trh Obsah: Slavností otevření počítačové školící místnosti a uvedení nových verzí software na trh Detailní informace: Otevření počítačové školící místnosti Představení nových verzí software Plný text: Web firmy Umístění Budova firmy Encián Firemní kalendář: Ano Firemní oznámení: Ne Firemní termín: Ne Kategorie: Etapa 3 Zahájení: 17. 6. 2008 Dokončení: - Začátek platnosti: 1. 4. 2008 Konec platnosti: 18. 6. 2008 Aktualizace: 22. 4. 2008 Zdroj: Marie Sladká

336 AccessSnímek 3362OP483 Manažerská informatika 3 Firemní termín Nadpis: Přihlašování na uvedení Firemní termín: Ano Kategorie: Etapa 3 Dokončení: 12. 6. 2008 Začátek platnosti: 1. 4. 2008 Konec platnosti: 13. 6. 2008 Aktualizace: 22. 4. 2008 Zdroj: Marie Sladká

337 AccessSnímek 3372OP483 Manažerská informatika 3 Firemní oznámení Nadpis: Změna místnosti některých jednání Obsah: Jednání plánovaná původně do zasedací místnosti jsou přesunuta z důvodu rekonstrukce místnosti 18 do zasedací místnosti 17. Kategorie: Etapa 2 Začátek platnosti: 1. 4. 2008 Konec platnosti: 30. 4. 2008 Aktualizace: 31. 3. 2008 Zdroj: Marie Sladká

338 AccessSnímek 3382OP483 Manažerská informatika 3 Zobrazení seznamu Oznámení Nastavení, Vytvořit zobrazení Standardní zobrazení Název zobrazení: Firemní kalendář Sloupce: Zahájení, Nadpis Řadit: Zahájení Filtr Firemní kalendář: Ano A Začátek platnosti je menší nebo roven [Dnes] Konec platnosti je větší nebo roven [Dnes] Obdobně zobrazení Firemní termíny a Firemní oznámení

339 AccessSnímek 3392OP483 Manažerská informatika 3 Úprava domovské stránky Akce webu, Upravit stránku Vlevo Přidat webovou část Oznámení Upravit, Upravit sdílenou část Vybrané zobrazení: Firemní kalendář Vzhled, Název: Firemní kalendář OK Ukončit režim úprav Obdobně Firemní termíny, Firemní oznámení

340 AccessSnímek 3402OP483 Manažerská informatika 3 RSS Oznámení, Nastavení, Seznam nastavení Nastavení technologie RSS Oznámení, Nastavení, Zobrazení ikona RSS zkopírovat adresu do schránky Domovská stránka Akce webu, Upravit stránku Vpravo, Přidat webovou část Webová část editor obsahu Upravit, Upravit sdílenou část Vzhled, Název: Aktuality Editor formátu RTF mezera RSS a odkaz na adresu ze schránky, Uložit OK

341 AccessSnímek 3412OP483 Manažerská informatika 3Snímek 341 10 Databázové nástroje 10.1 Přehled makro Visual Basic Spustit makro místní nabídka z makra  místní nabídka formuláře či sestavy  globální místní nabídka databáze  karty Doplňky do formuláře či sestavy zobrazit či skrýt vztahy (mj. sestava relací) seznam vlastností objektů závislosti objektů panel zpráv analyzovat analýza tabulek analýza výkonu objektu dokumentace objektu přesunout dat převod na databázi SQL rozdělování databáze databázové nástroje správce propojených tabulek správce přepínacích panelů zašifrování databáze ACCDE, ACCDR Možnosti aplikace Access Oblíbené Aktuální databáze (mj. parametry otevření databáze) Datový list Návrháři objektů Kontrola pravopisu a mluvnice Upřesnit mj. výchozí režim zobrazení výchozí uzamčení záznamů Ostatní Soubor mj. uložení ve formátu starší verze

342 AccessSnímek 3422OP483 Manažerská informatika 3 10.2 Skupina Makro skupina Makro Visual Basic (Alt F11) Spustit makro Vytvořit místní nabídku z makra Převést makra formuláře do jazyka Visual Basic Místní nabídka formuláře či sestavy vlastnost Řádek místní nabídky výběr z maker (odkaz na makro s názvy maker) Globální místní nabídka databáze tlačítko Office, Možnost aplikace Office, Aktuální databáze, Možnosti pásu a panelu nástrojů, Řádek místní nabídky výběr z maker (odkaz na makro s názvy maker) Karta Doplňky do formuláře či sestavy vlastnost Řádek nabídek – odkaz na makro s příkazem Přidat nabídku (v něm odkaz na makro s názvy maker)

343 AccessSnímek 3432OP483 Manažerská informatika 3 Místní nabídka formuláře Makro P76 Menu Databázové nástroje, Makro, Vytvořit místní nabídku z makra Formulář P52a Personal – Identifikace  PA2a Personal – Identifikace Jiná vlastnost formuláře Řádek místní nabídky: P76 Menu změní se místní nabídka ve formuláři potlačení místní nabídky možné jinou vlastností Místní nabídka: ne naprogramovat lze i vlastní pás karet

344 AccessSnímek 3442OP483 Manažerská informatika 3 Globální místní nabídka v databázi tlačítko Office Možnosti aplikace Access Aktuální databáze Možnosti pásu a panelu nástrojů Řádek místní nabídky projeví se po opětovném otevření aktuální databáze

345 AccessSnímek 3452OP483 Manažerská informatika 3 Karta Doplňky do formuláře příprava nového makra PA2b Užitečné akce Vytvořit, Makro, Makro Název makra: Užitečné Akce: Přidat nabídku Název nabídky: Užitečné akce Název makra nabídky: P76 Menu Text na stavovém řádku: Nabídka užitečných akcí Ve formuláři PA2a Personal – Identifikace upravit jinou vlastnost Řádek nabídek: PA2b Užitečné akce Ve formulářovém zobrazení a Zobrazení rozložení se doplnila karta Doplňky se skupinou Příkazy nabídky, zde je seznam Užitečné akce obsahující dílčí makra

346 AccessSnímek 3462OP483 Manažerská informatika 3 10.3 Skupina Zobrazit či skrýt Vztahy mj. sestava relací Seznam vlastností vlastnosti označeného objektu  popis – nelze u zástupců objektů  skrytý Závislosti objektů (např. pro tabulku Oddělení) závislost označeného objektu formou podokna  závislé na mně  objekty, na kterých závisím Panel zpráv v panelu zpráv Upozornění zabezpečení Office, Možnosti aplikace, Centrum zabezpečení Nastavení Centra zabezpečení  Nastavení maker  Zakázat všechna makra s oznámením  Panel zpráv  Zobrazit panel zpráv ve všech aplikacích

347 AccessSnímek 3472OP483 Manažerská informatika 3 10.4 Skupina Analyzovat Analýza tabulky Analýza výkonu Dokumentace databáze

348 AccessSnímek 3482OP483 Manažerská informatika 3Snímek 348 Analýza tabulky Vytvářecí dotaz PA4 Tvorba Personal_duplicity (bez pole Přílohy)

349 AccessSnímek 3492OP483 Manažerská informatika 3Snímek 349 Průvodce analýzou tabulky Databázové nástroje, Analyzovat, Analýza tabulky první dvě okna informační výběr tabulky Personal_duplicity Ano, nechám rozhodnutí na průvodci redukce počtu tabulek Nadřízený za Telefon Úvazek za Charakteristika Vyhledávání Tabulka2 za Telefon Tabulka1  Personal2 Tabulka2  Oddělení2 doplnění klíče E_mail Ano, vytvořit dotaz

350 AccessSnímek 3502OP483 Manažerská informatika 3Snímek 350 Vyhledávání v poli Oddělení v tabulce Personal2 Šířky sloupců: 0cm;0,002cm;1,685cm;2,426cm bude vloženo bude zobrazeno nabídkový seznam

351 AccessSnímek 3512OP483 Manažerská informatika 3Snímek 351 Analýza výkonu potlačíme relaci Podniky – Stadia Analýza výkonu formuláře : P53 Podniky – Identifikace řádek Tabulka Stadia Optimalizace doplnit v diagramu relací referenční integritu (vč. kaskády)

352 AccessSnímek 3522OP483 Manažerská informatika 3Snímek 352 Dokumentace Dokumentace objektu Relace

353 AccessSnímek 3532OP483 Manažerská informatika 3Snímek 353 10.5 Skupina Přesunout data SQL server

354 AccessSnímek 3542OP483 Manažerská informatika 3Snímek 354 Databáze aplikace Access Rozdělování databáze nová databáze Encian_pre dni import objektů z databáze Encian tabulky Personal, Oddělení, Místnosti formulář P52a Personal – Identifikace Databázové nástroje, Přesunout data, Databáze aplikace Access Rozdělit databázi Encian_zad ni ( be = back end) Obsah databází Encian_zad ni : tabulky Encian_pre dni : ostatní objekty s výjimkou tabulek, tabulky propojeny

355 AccessSnímek 3552OP483 Manažerská informatika 3Snímek 355 10.6 Databázové nástroje Správce propojených tabulek Simulace na změně umístění databáze Encian_zadni.accdb Databázové nástroje, Databázové nástroje, Správce propojených tabulek

356 AccessSnímek 3562OP483 Manažerská informatika 3 Databázové nástroje, Databázové nástroje, Správce přepínacích panelů ukládání do tabulky Switchboard Items Formulář Přepínací panel Snímek 356 Správce přepínacích panelů

357 AccessSnímek 3572OP483 Manažerská informatika 3Snímek 357 Zašifrovat pomocí hesla D atabáze musí být otevřena ve výhradním režimu tlačítko Office, Zavřít databázi tlačítko Office, Otevřít, Otevřít – Výhradní přístup Databázové nástroje, Databázové nástroje, Zašifrovat (Dešifrovat) databázi pomocí hesla

358 AccessSnímek 3582OP483 Manažerská informatika 3Snímek 358 Šíření databáze Soubor ACCDE (pro uživatele Accessu) Databázové nástroje, Databázové nástroje, Vytvořit databázi ACCDE Otevírání typu souboru ACCDE Pro objekty typu Formuláře, Sestavy a Moduly nelze upravovat návrh a tvořit nové objekty Nelze obejít importováním objektů Soubor ACCDR (pro uživatele bez Accessu) Runtime Access 2007 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=d9ae78 d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed&displaylang=en http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=d9ae78 d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed&displaylang=en  přípona accdb  accdr  v rámci Access spuštění zástupcem databázového souboru /runtime  není k dispozici  navigační podokno  pás karet  návrhové zobrazení a zobrazení rozložení  nápověda

359 AccessSnímek 3592OP483 Manažerská informatika 3Snímek 359 10.7 Možnosti aplikace Access Oblíbené (nastavení Accessu) tlačítko Office, Možnosti aplikace Access karta Oblíbené S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky Barevné schéma  Modré  Stříbrné  Černé Výchozí formát souborů Výchozí složka pro databáze Uživatelské jméno Iniciály

360 AccessSnímek 3602OP483 Manažerská informatika 3Snímek 360 Aktuální databáze Možnosti aplikace Navigace Možnost navigace Možnosti pásu a panelu nástrojů Řádek místní nabídky Možnosti automatické opravy názvů

361 AccessSnímek 3612OP483 Manažerská informatika 3 Datový list Výchozí barvy písma pozadí alternativní barva pozadí (ob řádek) mřížky Mřížka a efekt buněk mřížka v tabulkovém zobrazení pro nově otevírané tabulky efekt buňky Výchozí písmo písmo velikost tloušťka

362 AccessSnímek 3622OP483 Manažerská informatika 3 Návrháři objektů Návrh tabulky výchozí typ pole výchozí velikost textového, číselného pole automatické indexování Návrh dotazu zobrazení názvů tabulek povolené automatického spojení Formuláře či sestavy chování při označování (částečně uzavřít) šablona formuláře šablona sestavy Kontrola chyb barva indikátoru chyby

363 AccessSnímek 3632OP483 Manažerská informatika 3 Kontrola pravopisu a mluvnice Možnosti automatických oprav Velká písmena na začátku vět Nahrazovat text při psaní Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Office přeskakovat slova velkými písmeny vlastní slovníky jazyk slovníku

364 AccessSnímek 3642OP483 Manažerská informatika 3 Upřesnit Úpravy po stisknutí klávesy Enter výběr při zadávání chování kurzorových kláves kurzor se zastavuje na prvním či posledním poli potvrzení akčních dotazů Zobrazit počet naposledy použitých dokumentů animace inteligentní značky  na datových listech  ve formulářích a sestavách zobrazení v návrhu makra  sloupec názvů  sloupec podmínek Tisk okraje Obecné čtyřmístný formát roku Upřesnit otevřít naposledy použitou databázi výchozí režim zobrazení  sdílený  výhradní výchozí uzamčení záznamů  bez uzamčení  všechny záznamy  upravovaný záznam

365 AccessSnímek 3652OP483 Manažerská informatika 3 Ostatní Přizpůsobit přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup  pro všechny databáze  pro otevřenou databázi zobrazení pod pásem karet Doplňky Acrobat PDF Maker např. Send to Bluetooth Centrum zabezpečení Nastavení centra zabezpečení  Nastavení maker  Zakázat všechna makra s oznámením  Povolit všechna makra  Panel zpráv  Zobrazit panelu zpráv  Nikdy nezobrazovat informace o blokovaném obsahu Zdroje informací odkazy

366 AccessSnímek 3662OP483 Manažerská informatika 3 10.8 Volba Soubor (tlačítko Office) Nová Otevřít Uložit Uložit jako možnost uložení v jiné verzi (2003, 2000) Tisk např. tabulky mj. náhled s aplikační kartou Náhled Spravovat zkomprimovat a opravit databázi zálohovat databázi vlastnosti databáze  mj. Základ hyp. odkazu E-mail odeslání objektu e-mailem ve vybraném formátu (rtf, html, xlsx, xls, txt) Publikovat server správy dokumentů (server SharePoint) zabalit a podepsat Zavřít


Stáhnout ppt "2OP483 Manažerská informatika 3AccessSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 doc. Ing."