Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP483 Manažerská informatika 32OP483 Manažerská informatika 3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP483 Manažerská informatika 32OP483 Manažerská informatika 3"— Transkript prezentace:

1 2OP483 Manažerská informatika 32OP483 Manažerská informatika 3
Access AccessAccess Access Snímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. 1

2 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 2 Obsah Databáze Relace Tabulky Dotazy Formuláře Sestavy Makra Moduly Externí data Databázové nástroje

3 Kde najít e-learningovou oporu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 3 Kde najít e-learningovou oporu ISIS ( Portál studenta E-osnovy předmětů Manažerská informatika 3 Access

4 1 Databáze Výchozí pojmy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 4 1 Databáze Výchozí pojmy Databáze souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu množina dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou prostřednictvím databázového systému Databázový systém systém řízení báze dat (SŘBD) – Database management System (DBMS) programové vybavení pro vytvoření a využití databází (bází dat) Access je systém řízení relační databáze (RDBMS), který ukládá a načítá informace na základě definovaných vztahů

5 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Databázové modely hierarchická databáze stromová struktura pointer obsahuje odkaz na související záznam síťová databáze záznam spojený s libovolným počtem dalších záznamů relační databáze založena na tabulkách, které obsahují záznamy (věty), sloupce se nazývají atributy (položky) mezi tabulkami relace objektové databáze založena na objektech mezi objekty se využívá dědičnost objektově-relační databáze založena na tabulkách rysy objektového přístupu se promítají do tabulek

6 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Access systém řízení relační databáze (RDBMS) verze 2007 lokalizace do češtiny distribuován samostatně nebo v rámci kancelářského balíku Professional Professional Plus Enterprise Ultimate pro studenty dostupný v MSDN AA

7 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Objekty Accessu tabulka (kap. 3) relace (kap. 2) dotaz (kap. 4) formulář (kap. 5) sestava (kap. 6) makro (kap. 7) modul (kap. 8) ukládány do jednoho souboru accdb řešení šiřitelné i bez Accessu (viz kap. 10)

8 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Relace ve firmě Encián

9 Organizace firmy Encián
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Organizace firmy Encián

10 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Stadia

11 2OP483 Manažerská informatika 3
Access NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans lesCommunautés Européennes dříve OKEČ

12 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Výjezdy

13 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Místnosti a inventář

14 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Začínáme šablony podnikání studium demo

15 2OP483 Manažerská informatika 3
Access První tabulky Personal Oddělení Oddělení: RED PRG Oddělení_v ředitelství programování

16 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Součásti okna Access rozhraní Microsoft Office Fluent

17 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Možnosti navigace

18 Úpravy struktury tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Úpravy struktury tabulky Personal odstranění pole ID pole E_mail povýšíme na klíč max. délka pole E_mail 20 znaků max. délka pole Příjmení 15 znaků pole Místnost textové na max. 3 znaky pole Oddělení na 3 znaky Oddělení pole Oddělení povýšíme na klíč o délce 3 znaky max. délka pole Oddělení_v 15 znaků

19 2 Relace 2.1 Typy a význam vztahů
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 2 Relace 2.1 Typy a význam vztahů Kroky návrhu databáze Určíme účel databáze. Vyhledáme a uspořádáme požadované informace. Rozdělíme informace do tabulek. Data vždy na jednom místě. Data vkládáme správná a úplná. Zadáme primární klíče. Ověříme splnění normalizačních podmínek. Vytvoříme relace mezi tabulkami.

20 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Normální formy Minimalizace redundantních dat První normální forma (1NF) V poli nesmí být data, která lze rozdělit do více polí. Podniky: PSČ a název města Personal: Výjezd s více hodnotami Druhá normální forma (2NF) Sloupce jsou závislé na celém klíči. Cena v tabulce Licence  tabulka Programy Třetí normální forma (3NF) Nesmí existovat závislost mezi neklíčovými poli tabulky. Pole Oddělení_v v tabulce Personal by bylo závislé na poli Oddělení. Čtvrtá normální forma (4NF) Nesmí existovat multizávislost. Tabulka Faktury:Program, Sériové_číslo (klíčem Faktura a Program)

21 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Typy relací a spojení Typy relací 1:1 1:N M:N Typy spojení pouze kombinace se shodou spojujících polí i kombinace z jedné tabulky, která nemají spojení v druhé tabulce i kombinace z druhé tabulky, která nemají spojení v první tabulce Referenční integrita Nemůžeme vložit zaměstnance s neexistujícím oddělením. Nemůžeme změnit oddělení u stávajícího zaměstnance, pokud upravené oddělení neexistuje. Nemůžeme změnit zkratku oddělení, pokud je do oddělení zařazen alespoň jeden zaměstnanec. Nemůžeme odstranit oddělení, pokud je do oddělení zařazen alespoň jeden zaměstnanec. Modifikace referenční integrity aktualizace souvisejících polí v kaskádě odstranění souvisejících polí v kaskádě

22 2.2 Základní relace v databázi ENC
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 2.2 Základní relace v databázi ENC Svetly.Ondrej, Světlý, , PRG Smetana.Milan, Smetana, 16, PRO PRO, reklama rozbalovací tlačítko v tabulce Oddělení PRO  REK pokus o odstranění věty REK

23 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Tabulka Místnosti duplikace obsahu pole z předchozí věty "" pokus o relaci a referenční integritu doplnění primárního klíče Místnost sjednocení typu polí na text o délce 3 znaky doplnění dalších kanceláří dotaz P22a Zaměstnanci s původními telefony (Příjmení, Místnost, Původní_telefon) modifikace typu spojení (Světlý)

24 2.3 Import dat z Excelu do ENC
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 2.3 Import dat z Excelu do ENC Seznam Excelu skupina řádků s daty stejného typu v řádku věta (záznam), ve sloupci pole (položka) Omezení Excelu zpracování rozsáhlých tabulek zpracování dat ve více dílčích tabulkách, mezi nimiž je souvislost

25 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Import dat z Excelu Office, Nová vhodné umístění, název Enc prázdná databáze Externí data, Import, Excel, Enc xlsx Personal První řádek obsahuje hlavičky sloupců neměníme typy polí primární klíč E_mail neanalyzujeme tabulku neuložíme kroky importu další tabulky Redukovaná_oddělení (bez PRG),…

26 Data v Excelu (15 tabulek)
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 26 Data v Excelu (15 tabulek) Lidské zdroje (2) Personal/E_mail (20) Redukovaná_oddělení/ Oddělení (5) Odběratelé (5) Podniky/IČ (69) Stadia/Stadium (8) NACE/NACE (1135) Oddíly_sekce/Oddíl (88) Sekce/Sekce (21) Prodeje (3) Faktury/Faktura (102) Licence/Program a Sériové_číslo (178) Programy/Program (6) Služební cesty (2) Cesty/Rok a cesta (15) Výjezdy/E_mail, Rok a cesta (30) Majetek (3) Místnosti/Místnost (40) Majetek_typy/ Typ_majetku (57) Majetek_umístění/ Inventární číslo (625)

27 Další změny ve struktuře tabulek
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Další změny ve struktuře tabulek Personal E_mail: 20 Místnost: 3 Oddělení: 3 Nadřízený: 20 Oddělení Podniky IČ: 8 Stadium: 16 NACEx: 5 Stadia NACE NACE: 5 Oddíly_sekce Oddíl: 2 Sekce: 1 Sekce Faktury Faktura: celé číslo Licence Program: 3 Sériové_číslo: celé číslo Faktura: celé číslo Programy Cesty Rok: celé číslo Cesta: celé číslo Výjezdy E_mail: 20 Místnosti Místnost: 3 Oddělení: 3 Majetek_typy Typ_majetku: 30 Majetek_umístění: Inventární_číslo: dlouhé celé číslo

28 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Skupiny tabulek I. Lidské zdroje Personal Oddělení II. Odběratelé Podniky Stadia NACE Oddíly_sekce Sekce III. Prodeje Faktury Licence Programy IV. Služební cesty Cesty Výjezdy V. Inventář Místnosti Majetek_typy Majetek_umístění

29 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 29 Objekty v budově budova a místnosti kancelářský nábytek skříň šatní skříň policová skříň střední skříň malá stůl psací stůl ředitelský kontejner stůl jednací vysoký stůl jednací nízký stůl konferenční stůl na kolečkách stůl počítačový stůl rozšiřující stůl učitelský stůl krajní stůl střední židle kancelářská židle jednací židle s psací deskou židle studentská křeslo dvoučlenné křeslo tříčlenné odpadkový koš kuchyňské vybavení chladič vody kávovar chladnička dřez vařič myčka mikrovlnka stůl jídelní židle jídelní sanitární a speciální vybavení přístroje PC LCD tiskárna skener notebook dataprojektor zpětný projektor promítací plátno tiskárna lístků displej vyvolávací telefon multifunkční zařízení kopírka malá skartovač dislokace osoba

30 2.4 Další relace v databázi ENC
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 2.4 Další relace v databázi ENC

31 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Tvorba relací 1 Personal – Oddělení Dotaz 23 Hledání nekonzistencí

32 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Tvorba relací 2 doplnění oddělení PRG, programování, Kolinska.Eva Kolínská: PRG, Smetana: REK Personal – Místnosti Světlý dočasně do místnosti 18 jednoduché relace složitější relace Výjezdy – Cesty Personal – Personal Podniky – NACE_Oddíly – Oddíly_sekce

33 2.5 Další možnosti zobrazení vztahů
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 2.5 Další možnosti zobrazení vztahů 5x tabulka NACE relace vč. referenční integrity potlačení zobrazení NACE Přímé relace Všechny relace možnost vymazání rozložení vytvoření nové relace sestava relací

34 2.6 Databáze školení (MIN) 1
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 2.6 Databáze školení (MIN) 1 Určíme účel databáze. Vyhledáme a uspořádáme požadované informace.

35 Databáze školení (MIN) 2
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Databáze školení (MIN) 2 Zadáme primární klíče. Rozvrh: Ident, Kurz, Doba Rozdělíme informace do tabulek. Personal Předměty

36 Databáze školení (MIN) 3
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Databáze školení (MIN) 3 Ověříme splnění normalizačních pravidel. První normální forma Doba  Dny a Časy Druhá normální forma Rozvrh: Kapacita závisí na polích Ident a Kurz  Kurzy Třetí normální forma Popis místnosti je závislý na poli Místnost  Místnosti Čtvrtá normální forma Multizávislost, dvě skupiny polí: Ident, Kurz, Den, Čas, Místnost E_mail, Hodin Vyčleníme tabulku Vyučující.

37 Databáze školení (MIN) 4
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Databáze školení (MIN) 4 Doplníme další tabulky (Semestry, Personal). Vytvoříme relace mezi tabulkami.

38 Databáze školení (MIN) 5
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Databáze školení (MIN) 5 Propojení tabulek tabulky s výjimkou tabulek Personal a Místnosti importujeme ze sešitu MIN tabulky Personal a Místnosti převezmeme z databáze Enc nelze zajistit referenční integritu Databázové nástroje, Správce propojených tabulek

39 2.7 Databáze Bankovní účet (BAN) 1
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 2.7 Databáze Bankovní účet (BAN) 1 Tabulka Pohyby

40 Databáze Bankovní účet (BAN) 2
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Databáze Bankovní účet (BAN) 2

41 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 41 3 Tabulky 3.1 Způsoby tvorby a zobrazení 3.2 Tvorba tabulky 3.3 Návrhové zobrazení 3.4 Zobrazení datového listu 3.5 Kontingenční tabulka 3.6 Kontingenční graf 3.7 Další úpravy databáze Encián

42 3.1 Způsoby tvorby a zobrazení
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 42 3.1 Způsoby tvorby a zobrazení Tvorba ze šablony tabulky vyplněním prázdné tabulky úpravou návrhu tabulky z Excelu či jiného zdroje seznam SharePoint (nový nebo dříve vytvořený) Zobrazení návrhové zobrazení zobrazení datového listu zobrazení kontingenční tabulky zobrazení kontingenčního grafu

43 3.2 Tvorba tabulky Databáze DUV – tabulka Kontakty
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 3.2 Tvorba tabulky Databáze DUV – tabulka Kontakty Tabulky Kontakty – ze šablony E_mail: Novak.Petr Společnost: Encián Příjmení: Novák Jméno: Petr ová adresa: Funkce: ředitel Telefon do zaměstnání: Telefon domů: Mobilní telefon: Číslo faxu: nevyplněno Adresa: Cihlářská 18 Město: Praha 9 Kraj: Hl. m. Praha PSČ: Země: Česká republika Webová stránka: Poznámky: Absolvoval VŠE v Praze. Je testerem ECDL.

44 Databáze DUV – Dovolené a Děti
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Databáze DUV – Dovolené a Děti Dovolené – z prázdné tabulky E_mail: Novak.Petr (Text na 20 znaků) Zahájení: (Datum a čas) Dokončení: (Datum a čas) Děti – v návrhovém zobrazení E_mail / Text na 20 znaků, Zkrácený (uživatelské jméno): Novak.Petr, Novak.Petr Jméno_dítěte / Text 10, Křestní jméno dítěte: Lukáš, Erika

45 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Databáze DUV Úkoly – ze SharePointu Nadpis: koncepce vybavení místnosti Priorita: (2) Normální Stav: Dokončeno Datum zahájení: Termín splnění: Propojení na existující seznam Export seznamu z Accessu do SP

46 3.3 Návrhové zobrazení Sloupce struktury
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 3.3 Návrhové zobrazení Sloupce struktury název pole (až 64 znaků) datový typ text (max. 255 znaků) memo číslo měno automatické číslo datum a čas ano/ne objekt OLE hypertextový odkaz zobrazený text adresa podadresa nápovědný text příloha průvodce vyhledáváním popis

47 Struktura tabulky Personal
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Struktura tabulky Personal F6

48 Vlastnosti dle typu polí
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Vlastnosti dle typu polí

49 Velikost textového pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Velikost textového pole E_mail: 20 Titul1: 10 Jméno: 10 Příjmení: 15 Titul2: 7 Pohlaví: 1 Místnost: 3 Oddělení: 3 Nadřízený: 20 Délka:Len(Pole)

50 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Další vlastnosti velikost číselného pole Úvazek: desetinné místo nové hodnoty (pro automatické číslo) přírůstek náhodný formát Úvazek: procenta Oprávnění: ;"oprávněn"[zelená];"neoprávněn"[červená] přesnost (pro desetinná čísla) Úvazek: 4 měřítko (pro desetinná čísla) Úvazek: 3 počet desetinných míst Úvazek: 0

51 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vstupní maska Personal E_mail: ACCCCCCCCCCCCCCCCCCC (20) Jméno: >L<L???????? (10) ;0;“.“ Příjmení: >L<L????????????? (15) Podniky PSČ: 000\ 00 Telefon: \ \ 000\ 000 Cesty (rozpor) Zahájení Formát: datum(střední) Vstupní maska: ;0;_

52 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Další vlastnosti 2 Titulek Personal E_mail: Titul1: Titul před jménem Titul2: Titul za jménem Oprávnění: Oprávnění fakturovat Výchozí hodnota Pohlaví: M Úvazek: 1 Faktury Datum: =Date() Ověřovací pravidlo Pohlaví: M or Z Úvazek: >=0 And <=1 Datum: <=Date() Ověřovací text Pohlaví: Do pole Pohlaví lze zadat pouze M(muž) nebo Z(žena)! Úvazek: Do pole Úvazek lze zadat pouze hodnoty z intervalu <0;1>! Faktury Datum: Datum faktury nesmí být pozdější než dnešní! Je nutno zadat Personal Jméno: ano Příjmení: ano Nulová délka Příjmení: ne Indexovat Telefon: index (bez duplicity) Cesty Cesta: Zahájení, Dokončení a Místo Podniky Bankovní_kód: ne Účet: Bankovní_účet a Bankovní_kód Název_podniku:Název_podniku Komprese kódu Unicode

53 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Inteligentní značky Personal E_mail Jméno osoby Odeslat poštu Naplánovat schůzku Otevřít kontakt Přidat do kontaktů Telefon Telefonní číslo Zavolat Cesty Zahájení Datum Zobrazit kalendář 33a Inteligentní značky

54 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Další vlastnosti 3 Zarovnání textu Personal Pohlaví: Střed Oprávnění: Vlevo Zobrazit výběr data (potlačení kalendáře) Formát textu Charakteristika: RTF dochvilná, přemýšlivý, systematická, vynalézavý, pracovitý: tučně panovačný, nedochvilný, unavená, rozčílená: kurzívou Pouze přidat Charakteristika: ano (veselá: tučně, smutný: kurzívou)

55 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vyhledávání 1 Zobrazit ovládací prvek Textové pole Seznam Pole se seznamem Typ zdroje řádků Tabulka či dotaz Seznam hodnot Seznam polí Personal Pohlaví Typ zdroje řádků: Seznam hodnot Zdroj řádků: M;Z Vázaný sloupec Počet sloupců M;muž;Z;žena Hlavičky sloupců pohlaví;M;Z Šířka seznamu (pro pole se seznamem) Personal/Nadřízený Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem Typ zdroje řádků: tabulka či dotaz Zdroj řádků: Personal Počet sloupců: 4 Šířka seznamu: 10 Šířky sloupců Šířky sloupců: 3,5; 1,5; 2 3,5; 0; 2 0; 0; 2 0,01; 0; 2 Šířka seznamu: 5 Počet řádků seznamu Personal/Nadřízený: 20

56 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vyhledávání 2 Omezit na seznam Personal/Úvazek Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem Typ zdroje řádků: Seznam hodnot Zdroj řádků: 100 %, 50 %, 0 % Povolit úpravy seznamu hodnot (pouze pro zdroj řádků seznam hodnot, v seznamu jediný sloupec) Úpravy tabulky pro seznam Personal/Místnost Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem Typ zdroje řádků: tabulka či dotaz Typ zdroje řádků: Místnosti jednoduchý formulář 33b Místnosti Formulář pro úpravu položek seznamu: 33b Místnosti Personal/Oddělení (33c Oddělení)

57 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vyhledávání 3 Enc-03-02 Povolit více hodnot Podniky/NACE v ENC již vyplněné všemi hodnotami Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem Zdroj řádků: NACE Počet sloupců: 2 Šířky sloupců: 1,2 cm Počet řádků seznamu: 30 Šířka seznamu: 13 cm Povolit více hodnot: ano Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku Zdroj řádků: 33d NACE4000 (4*) Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku: ano Průvodce vyhledáváním

58 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vlastnosti tabulky Popis Personal: Zaměstnanci firmy Výchozí zobrazení Personal: datový list Ověřovací pravidlo Personal: [Příjmení] Not Like "*á" Or [Pohlaví]="Z„ Cesty: [Zahájení] <= [Dokončení] Ověřovací text Personal: Zaměstnanec, jehož příjmení končí písmenem „á“, musí být ženského pohlaví! Cesty: Zahájení musí předcházet Dokončení nebo si musí být rovny! Filtr Personal: Pohlaví=“M” Filtrovat při zavedení Řadit podle Personal: Místnost, Příjmení Seřadit podle hodnoty při zavedení Orientace

59 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vnořený datový list Název vnořeného datového listu automatický Oddělení (Personal) Oddíly_Sekce (NACE) Podniky (Faktury, Licence) Sekce (Oddíly, NACE) Stadium (Podniky, Faktury, Licence) Faktury (Licence) Programy (Licence) Cesty (Personal) Majetek_typy (Majetek_umístění) upřesněný Personal (Faktury a Výjezdy) Místnosti (Personal a Majetek_umístění) Dceřinné propojovací pole Řídící propojovací pole Vnořený datový list rozevřen Výška vnořeného datového listu

60 3.4 Zobrazení datového listu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 3.4 Zobrazení datového listu E_mail: Zimova.Pavla Titul1: Ing. Jméno: pavla Příjmení: Titul2: Pohlaví: P  M Místnost: 22 Telefon: 223 Oddělení: ANA Nadřízený: z předchozí věty Charakteristika: (Shift F2) Pavla je adaptabilní. V případě potřeby může pracovat také v oddělení programování nebo konzultací. Web: Internet – Pavla Zímová# stránka Foto Oprávnění Příloha Chybová hlášení V poli Personal.Příjmení musí být zadána hodnota.  Zímová Zaměstnanec, jehož příjmení končí písmenem „á“, musí být ženského pohlaví!  Z Oprávnění: Zaškrtávací políčko

61 Editace nové věty. Formát
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Editace nové věty. Formát Editace výchozí hodnoty v nové větě funkce klávesy Esc Shift Enter kopírování a přidání věty Formát zobrazení datového listu Písmo Zarovnat text Tučné, Kurzíva, Podtržení Barva písma Barva výplně či pozadí (Alternativní barva) Mřížka spouštěč dialogových oken formátování memo polí v RTF

62 Operace se záznamy. Souhrny. Kontrola pravopisu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Operace se záznamy. Souhrny. Kontrola pravopisu Operace se záznamy Synchronizovat (propojení s SharePointem) Nový Uložit (Shift Enter) Odstranit Souhrny Pohlaví, Místnost, Oprávnění: Počet Úvazek: Součet Kontrola pravopisu rozčlená

63 Další operace se záznamy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Další operace se záznamy Kontakty do a z Outlooku Výška řádku Vnořený datový list Vnořený datový list: výběr tabulky Odebrat Rozbalit vše Sbalit vše Skrytí sloupce (Titul1, Titul2) Zobrazit skryté sloupce Zmrazení sloupce (E_mail) Uvolnit Šířka sloupce

64 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Řazení a filtrování Řazení dle místnosti a pohlaví Výběr pouze z oddělení ANA, KON, PRG vlastnosti: Filtr: ([Personal].[Oddělení] In ("ANA","KON","PRG")) Řadit podle: [Personal].[Místnost], [Personal].[Pohlaví] DESC

65 Tlačítka skupiny Seřadit a filtrovat
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Tlačítka skupiny Seřadit a filtrovat Vzestupně, Sestupně Vymazat některá řazení Filtr Výběr Upřesnit Vymazat všechny filtry Filtrovat podle formuláře muži KON, ženy PRG možnost uložit samostatný dotaz 34 Filtr podle formuláře

66 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Hledání a nahrazování Porovnat Jakákoliv část pole Celé pole Začátek pole

67 Změny návrh tabulky v datovém listu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Změny návrh tabulky v datovém listu skupina Pole a sloupec Nové pole např. Webová stránka ze šablony Kontakty Přidat existují pole např. IČ z tabulky Podniky Vyhledávací sloupec např. Oči (před Pohlaví): modré, hnědé, černé, zelené Vložit Přejmenovat Odstranit

68 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Modifikace Modifikace fungování kláves Office, Možnosti aplikace Access, karta Upřesnit, Úpravy Po stisknutí klávesy Enter Při zadávání Chování kurzorových kláves Modifikace hledání Office, Možnosti aplikace Access, karta Upřesnit, Úpravy, Výchozí způsob hledání či nahrazování Rychlé hledání Obecné hledání Hledání od začátku pole Automatické opravy názvů polí Office, Možnosti aplikace Access, karta Aktuální databáze, skupina Možnosti automatické opravy

69 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 3.5 Kontingenční tabulka analýza vztahu dvou polí řádkové pole: Oddělení sloupcové pole: Pohlaví pole filtrů: Oprávnění pole součtu (podrobných dat): E_mail

70 Úprava kontingenční tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Úprava kontingenční tabulky Automatický přepočet skupina Nástroje, tlačítko Automatický přepočet doplnění počtů Skrýt podrobností Ctrl A skupina Zobrazit či skrýt, tlačítko Skrýt podrobnosti Titulky skupina Nástroje, tlačítko Seznam vlastností karta Titulky: Pracovníků poklepáním na nadpisy M a Z zúžíme sloupce dle šířky nadpisu Pracovníků sekce (tlačítko Skupina ve skupině Výběry) Ředitelství Projektování: Analýza a Programování Služby: Distribuce, Konzultace, Reklama Úpravy zobrazení tlačítka – a + výběr dle hodnot Oprávnění, Sekce či Pohlaví (Sekce též dle Oddělení)

71 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 3.6 Kontingenční graf vychází z kontingenční tabulky pro tabulku Personal Seznam vlastností Formát Titulek osy x: Sekce/Oddělení Titulek osy y: Počet pracovníků možnost zobrazování vybraných dat

72 3.7 Další úpravy databáze Encián
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 3.7 Další úpravy databáze Encián přechod na Encian.accdb zobrazení objektů dle typu objektu zobrazit Všechny objekty aplikace Access vlastnosti databáze tabulky 16 základních 5 pomocných Kontrola_cest Oddělení_F Personal_foto Prodeje DIS Switchboard Items

73 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 73 4 Dotazy 4.1 Druhy dotazů 4.2 Výběrové dotazy z jedné tabulky 4.3 Výběrové dotazy z více tabulek 4.4 Výpočty 4.5 Parametrické dotazy 4.6 Křížové dotazy 4.7 Akční dotazy 4.8 Jazyk SQL 4.9 Kontingenční tabulka a graf z výsledků dotazu

74 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 4.1 Druhy dotazů Druhy výběrové omezení počtu sloupců omezení počtu vět zvětšení rozsahu výstupu tvorba nových sloupců výpočet souhrnů za tabulky křížové tabulky řazení dle zadaných polí akční vytvářecí aktualizační odstraňovací přidávací Formulace návrhové zobrazení podokno diagramu podokno mřížky dotazovací jazyk SQL Zobrazení výsledků tabulka v zobrazení datového listu v kontingenční tabulce v kontingenčním grafu

75 42a Výběr neseřazeného pole s duplicitami
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 75 42a Výběr neseřazeného pole s duplicitami Vypište křestní jména zaměstnanců. Výsledky: dynamická sada snímek QBE (Query by Example – dotazování podle příkladu) 20 vět

76 42b Výběr seřazeného pole s duplicitami
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 76 42b Výběr seřazeného pole s duplicitami Vypište vzestupně seřazená křestní jména zaměstnanců. dynamická sada 20 vět Typy sady záznamů: dynamická sada snímek

77 42c Výběr seřazeného pole bez duplicit
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 77 42c Výběr seřazeného pole bez duplicit Vypište vzestupně seřazená jedinečná křestní jména zaměstnanců (bez duplicit). 17 vět snímek

78 42d Výběr neseřazených polí s duplicitami
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 78 42d Výběr neseřazených polí s duplicitami Vypište pohlaví a oddělení zaměstnanců. 20 vět

79 42e Výběr seřazených polí bez duplicit
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 79 42e Výběr seřazených polí bez duplicit Vypište pohlaví a oddělení zaměstnanců bez duplicit ve vzestupném seřazení dle pohlaví a oddělení. 11 vět

80 42f Výběr polí seřazených dle nestandardní hierarchie řazení
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 80 42f Výběr polí seřazených dle nestandardní hierarchie řazení Vypište pohlaví a oddělení zaměstnanců bez duplicit ve vzestupném seřazení dle oddělení a pohlaví. 11 vět

81 42g Výběr vět s daným obsahem jednoho pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 81 42g Výběr vět s daným obsahem jednoho pole Vypište příjmení a jména zaměstnanců z oddělení PRG v seřazení dle příjmení a jména. 6 vět

82 42h Výběr vět s alternativním obsahem jednoho pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 82 42h Výběr vět s alternativním obsahem jednoho pole Vypište příjmení zaměstnanců z oddělení PRG a ANA v seřazení dle příjmení a jména. 9 vět

83 42i Výběr vět s několika variantami obsahu jednoho pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 83 42i Výběr vět s několika variantami obsahu jednoho pole Vypište oddělení, příjmení a jména zaměstnanců z oddělení PRG, ANA a REK v seřazení dle oddělení, příjmení a jména. varianta řešení: In("Prg"; "Ana";"Rek") 12 vět

84 42j Výběr vět s daným obsahem více polí
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 84 42j Výběr vět s daným obsahem více polí Vypište příjmení a jména všech žen z oddělení PRG. 4 věty

85 42k Alternativní výběr vět z s daným obsahem více polí
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 85 42k Alternativní výběr vět z s daným obsahem více polí Vypište příjmení a jména všech žen z PRG a všech zaměstnanců z REK. 7 vět

86 42l Výběr s variantními omezeními v různých polích
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 86 42l Výběr s variantními omezeními v různých polích Vypište příjmení a jména všech žen z PRG a mužů z REK. 6 vět

87 42m Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu číselného pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 87 42m Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu číselného pole Vypište příjmení, jméno a úvazek zaměstnanců PRG, kteří pracují ve firmě na úvazek 50 % nebo vyšší. (V poli Úvazek musí být číslo větší nebo rovno 0,5). 5 vět

88 42n Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu textového pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 88 42n Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu textového pole Vypište abecedně seřazená příjmení zaměstnanců, kteří jsou v abecedě mezi písmeny H a S v seřazení dle příjmení. varianta řešení: "[H-Ř]*" 8 vět

89 42o Výběr vět s požadovaným začátkem obsahu textového pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 89 42o Výběr vět s požadovaným začátkem obsahu textového pole Vypište abecedně seřazená příjmení zaměstnanců, která začínají písmeny Ko. 2 věty

90 42p Výběr vět s požadovaným začátkem i koncem textového pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 90 42p Výběr vět s požadovaným začátkem i koncem textového pole Vypište příjmení zaměstnanců, která začínají písmenem K a končí písmenem á. 3 věty

91 42q Zástupný znak pro jeden textový znak
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 91 42q Zástupný znak pro jeden textový znak Vypište příjmení zaměstnanců, kterým začíná písmenem K, třetím písmenem je písmeno l a příjmení končí písmenem á. 2 věty

92 42r Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 92 42r Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu pole Vypište abecedně seřazená příjmení zaměstnanců mužského pohlaví s výjimkou zaměstnanců z oddělení RED a DIS. 9 vět

93 42s Výběr vět s prázdným obsahem pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 93 42s Výběr vět s prázdným obsahem pole Vypište abecedně seřazená příjmení a jména zaměstnanců bez titulu před příjmením. 9 vět

94 42t Výběr vět s intervalovou podmínkou obsahu pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 94 42t Výběr vět s intervalovou podmínkou obsahu pole Vypište příjmení a jména zaměstnanců z místností 21 – 33 v řazení dle místností. 10 vět

95 42u Výběr vět dle pole typu Ano/Ne
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 95 42u Výběr vět dle pole typu Ano/Ne Vypište abecedně seřazená příjmení a jména zaměstnanců, kteří jsou oprávnění fakturovat. 14 vět

96 42v Výběr vět s daným měsícem v časovém poli
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 96 42v Výběr vět s daným měsícem v časovém poli Vypište datum zahájení, název dne, název měsíce, týden a čtvrtletí březnových služebních cest v řazení dle data zahájení cest. dddd mmmm ww q 4 věty

97 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Funkce data a času Day(Datum): den v měsíci WeekDay(Datum;2): pořadí dne v týdnu, argument 2 parametrizuje, že prvním dnem je pondělí WeekDayName(WeekDay(Datum;2)): název dne v týdnu MonthName(Month(Datum)): název měsíce Year(Datum): rok data Hour(Datum): hodina času, pokud v datu je obsažen také čas, např , 8:25 Minute(Datum): minuta času, pokud v datu je obsažen také čas Second(Datum): sekunda času, pokud v datu je obsažen také čas

98 Funkce Format(Datum;"parametr")
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Funkce Format(Datum;"parametr") d: den v číselném vyjádření (např. 5, 13) dd: den jako dvojciferný text (např. 05, 13) ddd: krátká zkratka názvu dne (např. čt, út) dddd: název dne (např. čtvrtek, úterý) m: měsíc v číselném vyjádření (např. 3 nebo 12) mm: měsíc jako dvojciferný text (např. 03 nebo 12) mmm: měsíc formou římského čísla (např. III nebo XII) mmmm: měsíc slovním vyjádřením (např. březen nebo prosinec)

99 42w Řazení vět dle dne v měsíci
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 99 42w Řazení vět dle dne v měsíci Vypište data zahájení, dokončení, délku a termín pro vyúčtování služebních cest v řazení dle dnů a měsíců zahájení. Vyúčtování je nutné provést do 7 dnů od dokončení služební cesty. DateDiff("d";Zahájení;Dokončení) Dokončení–Zahájení DataAdd("d";Zahájení) Dokončení + 7 DatePart("d";Zahájení) Format(Zahájení;"d") 15 vět

100 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 100 42x Část webové adresy Vypište jména, příjmení, délku jejich příjmení, iniciály a webovou adresu jednotlivých zaměstnanců v řazení dle jejich příjmení a jmen. 20 vět

101 42y Výběr pole s více hodnotami
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 101 42y Výběr pole s více hodnotami Vypište názvy podniků, které se zabývají činnosti s klasifikací NACE 4724 (Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami). Vypište též všechny jejich NACE jako jedno pole a pole prvních čtyř činností. možné použít operátor And, např And 1813 3 věty

102 42z Větvený výraz a výběr všech polí věty
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 102 42z Větvený výraz a výběr všech polí věty Vypište pro zaměstnance slovně, zda mají titul před jménem nevyplněn či vyplněn řetězcem nulové délky. Ke každé větě zrekapitulujte hodnoty všech polí. 20 vět

103 43a Výběr souvisejících vět ze dvou tabulek
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 103 43a Výběr souvisejících vět ze dvou tabulek Vypište k příjmením zaměstnanců místnost a původní telefonní linku v řazení dle místnosti. změna hodnoty Původní_telefon změna hodnoty Místnost Místnost z tabulky Personal Místnost z tabulky Místnosti Personal, Místnosti – 20 vět

104 43b Výběr s propojením dvou tabulek a podmínkou
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 104 43b Výběr s propojením dvou tabulek a podmínkou Vypište čísla a data faktur připravených oddělením DIS (distribuce). Faktury, Personal – 60 vět

105 43c Výběr s propojením dvou tabulek a dvojí podmínkou
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 105 43c Výběr s propojením dvou tabulek a dvojí podmínkou Vypište čísla a data faktur připravených zaměstnanci z oddělení DIS, kteří nemají titul Bc. Faktury, Personal – 35 vět

106 43d Výběr vět pomocí obsahu pomocné tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 106 43d Výběr vět pomocí obsahu pomocné tabulky Vypište čísla i data faktur vystavených vybraným oddělením (vypište jakým) v řazení dle data. Faktury, Personal, Oddělení_F – 60 vět

107 43e Výběr s propojením čtyř tabulek
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 107 43e Výběr s propojením čtyř tabulek Vypište vzestupně seřazená sériová čísla licencí programu Finanční analýza prodaných podnikům ve stadiu s pozitivní charakteristikou vývoje, vypište též název podniku a stadium. Licence, Faktury, Podniky, Stadia – 26 vět

108 43f Výběr s propojením šesti tabulek
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 108 43f Výběr s propojením šesti tabulek Vypište vzestupně seřazená označení programů a sériová čísla licencí programů prodaných podnikům, jejichž hlavní činnost patří do skupiny v sekci Stavebnictví, vypište též název podniku. Licence, Faktury, Podniky, NACE_Oddíly, Oddíly_Sekce, Sekce – 21 vět

109 43g Výběr s propojením tabulky do sebe
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 109 43g Výběr s propojením tabulky do sebe Vypište y zaměstnanců, kteří byli na služební cestě číslo 4 i 10. Výjezdy, Výjezdy_1 – 2 věty

110 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Počet vět ve výsledku Zaměstnanec Výjezdů Kombinací Adamec Kos 2 4 Beneš Novák 6 36 Benešová 3 9 Pospíšilová Drobná Škoda L. Dvořák 1 Škola P. Hanák Sladká Janda Sládková Kalousková Smetana Klímová Světlý Kolínská Zeman Celkem 86

111 43h Výběr vět s neexistujícím propojením do jiné tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 111 43h Výběr vět s neexistujícím propojením do jiné tabulky Vypište příjmení, místnost a telefon zaměstnanců, kteří seděli v místnosti bez telefonu. Personal, Místnosti – 2 věty

112 43i Výběr hodnoty pole pro přesně definovanou větu či věty
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 112 43i Výběr hodnoty pole pro přesně definovanou větu či věty Vypište datum zahájení (poslední) služební cesty do Sokolova. Cesty – 1 věta

113 43j Dotaz na základě výsledku jiného dotazu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 113 43j Dotaz na základě výsledku jiného dotazu Vypište všechna data o faktuře dostupná z tabulky Faktury pro faktury vydané v den zahájení (poslední) služební cesty do Sokolova a dříve. Faktury, P43i Cesta do Sokolova – 52 vět

114 44a Výpočet z hodnot polí v rámci věty
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 114 44a Výpočet z hodnot polí v rámci věty Vypište všechny údaje o služebních cestách a jejich délky. popř. Délka: Dokončení – Zahájení + 1 Cesty – 15 vět

115 44b Souhrn polí za skupinu vět
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 115 44b Souhrn polí za skupinu vět Vypište datum dokončení poslední služební cesty do každého navštíveného místa. Sum Avg Var StDev Count Min Max First Last Cesty – 11 vět

116 44c Součet výrazu z několika polí za skupinu vět
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 116 44c Součet výrazu z několika polí za skupinu vět Vypočtěte, kolik dní dohromady trvaly služební cesty do jednotlivých míst. Cesty – 11 vět

117 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 117 44d Výraz ze souhrnu vět Vypište pořizovací cenu vybavení místností v řazení dle oddělení a místností. Závěrem vypište celkovou pořizovací cenu vybavení ve firmě Encián. v zobrazení datového listu v kartě Domů Záznamy/Souhrny: Součet Místnosti, Majetek_umístění, Majetek_typy – 28 vět

118 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 118 44e Kritérium v souhrnu Vypočtěte celkovou tržbu dosaženou dohromady za programy BON a FIN v jednotlivých měsících. Faktury, Licence, Programy – 6 vět

119 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 119 44f Souhrn dle části pole Vypište celkové tržby od podniků ve stadiu růst dosažené v jednotlivých týdnech. správné řazení týdnů: Val(Format(Datum);"ww") DatePart("ww";Datum) Podniky, Faktury, Licence, Programy – 17 vět

120 44g Kritérium ve výsledku souhrnu
2OP483 Manažerská informatika 3 2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 120 44g Kritérium ve výsledku souhrnu Vypište podniky, od nichž jsme utržili alespoň Kč, v seřazení tržeb od nejvyšší po nejnižší. Podniky, Faktury, Licence, Programy – 9 vět

121 44h Omezení počtu vět ve výsledcích
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 121 44h Omezení počtu vět ve výsledcích Vypište pět zaměstnanců, kteří první fakturu vystavili nejdříve, v řazení dle data vystavení. Faktury – 5 vět

122 44i Výběr několika vět s nejvyšší hodnotou pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 122 44i Výběr několika vět s nejvyšší hodnotou pole Vypište služební cesty, na nichž bylo 25 % zaměstnanců, kteří dosáhli nejvyšší tržby. Faktury, Licence, Programy – 3 věty

123 44j Upřesnění údajů o vybraných větách
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 123 44j Upřesnění údajů o vybraných větách P44i První čtvrtina lidí, Výjezdy – 5 vět

124 45a Parametrický dotaz s přesnými kritérii
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 124 45a Parametrický dotaz s přesnými kritérii Vypište měsíční tržby za vybraný program v rámci vybrané sekce podniků. Podniky, Faktury, Licence, Programy, NACE_Oddíly, Oddíly_sekce, Sekce: 0 – 6 vět; pro BON, A: 2 věty

125 45b Parametrický dotaz s přibližným kritériem
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 125 45b Parametrický dotaz s přibližným kritériem Vypište měsíční tržby za vybraný program prodaný podnikům se zadaným NACE o libovolném počtu znaků. Podniky, Faktury, Licence, Programy: 0 – 6 vět; pro BON, 47*: 3 věty

126 45c Omezení datového typu parametru parametrického dotazu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 126 45c Omezení datového typu parametru parametrického dotazu Vypište služební cesty se zahájením v zadaném datu či později. Vypisujte dle zadání dotazu cesty zaměstnanců oprávněných či neoprávněných fakturovat (např. pro a oprávnění ano). nevhodný text pořadí parametrů ano: True, Zapnuto, -1 ne: False, Vypnuto, 0 Personal, Výjezdy (typ spojení 1) – 24 vět

127 46a Souhrn tabulky dle dvou polí
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 127 46a Souhrn tabulky dle dvou polí Zjistěte, kolik je mužů a kolik žen je v jednotlivých odděleních. Personal – 11 vět

128 46b Křížový dotaz s běžným pořadím sloupců
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 128 46b Křížový dotaz s běžným pořadím sloupců Sestavte křížovou tabulku počtu zaměstnanců, v níž v řádcích budou pohlaví a ve sloupcích oddělení zaměstnanců. Seskupit Avg Min Max Count StDev Var First Last Výraz Kde dle výskytu dle abecedy Personal – 2 věty

129 46c Křížová tabulka se zadaným pořadím sloupců
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 129 46c Křížová tabulka se zadaným pořadím sloupců Sestavte křížovou tabulku počtu zaměstnanců, v níž v řádcích budou pohlaví a ve sloupcích oddělení zaměstnanců, sloupce jsou uvedeny v pořadí RED, ANA, PRG, REK, DIS, KON. Personal – 2 věty

130 46d Křížová tabulka s výrazem v hlavičce
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 130 46d Křížová tabulka s výrazem v hlavičce Sestavte křížovou tabulku počtu prodejů programů, v níž v řádcích budou programy a ve sloupcích měsíce prodeje. v případě nevyplnění <> Faktury, Licence – 6 vět

131 46e Křížová tabulka vycházející z více tabulek
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 131 46e Křížová tabulka vycházející z více tabulek Sestavte křížovou tabulku tržeb z prodejů programů, v níž v řádcích budou programy včetně jejich názvů a ve sloupcích měsíce prodeje. Doplňte součtový řádek. V zobrazení datového listu Domů/Souhrny Faktury, Licence, Programy – 6 vět

132 46f Formát výsledku dotazu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 132 46f Formát výsledku dotazu Vypočtěte průměrnou délku služební cesty dle pohlaví a dle oprávnění fakturovat. Hlavičky sloupců "ano";"ne" Formát: pevný ,000 Round(Avg(…);3) Personal, Výjezdy, Cesty – 2 věty

133 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 133 47a Vytvářecí dotaz Vytvořte tabulku Prodeje DIS, v níž bude přehled prodejů fakturovaných oddělením DIS (distribuce). Pro každý prodej uveďte všechna pole z tabulky Faktury, značku programu, sériové číslo licence, cenu a název programu. Personal, Faktury, Licence, Programy – 106 vět

134 Případy tvorby tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Případy tvorby tabulky záložní kopie tabulky tabulka historie se starými záznamy stav tabulky k přesnému okamžiku podkladová tabulka pro formulář/formuláře či sestavu/sestavy

135 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 135 47b Aktualizační dotaz V tabulce Prodeje DIS změňte název programu Bonita na název Bonita 2009. Prodeje DIS – 32 vět

136 47c Aktualizační dotaz s využitím dat z jiné tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 136 47c Aktualizační dotaz s využitím dat z jiné tabulky V tabulce Prodeje DIS změňte názvy programů dle názvů v tabulce Programy. Prodeje DIS, Programy – 106 vět

137 47d Odstraňovací dotaz dle pole z redukované tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 137 47d Odstraňovací dotaz dle pole z redukované tabulky Z tabulky Prodeje DIS odstraňte věty o prodejích realizovaných před Prodeje DIS – 48 vět

138 47e Odstraňovací dotaz dle pole z redukované tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 138 47e Odstraňovací dotaz dle pole z redukované tabulky Z tabulky Prodeje DIS odstraňte prodeje fakturovaným podnikům ve stadiu růst. Prodeje DIS, Podniky – 23 vět

139 47f Přidávací dotaz dle pole z rozšiřované tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 139 47f Přidávací dotaz dle pole z rozšiřované tabulky Do tabulky Prodeje DIS přidejte prodeje fakturované před a realizované oddělením DIS. Personal, Faktury, Licence, Programy – 48 vět kopie z dotazu 47a, nutno nahradit Faktura.*

140 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Bilance počtu vět po dotazu kritéria úbytek/ přírůstek počet vět P47c výchozí stav 106 P47d (DIS,) < -48 58 P47e (DIS, >= ,) růst -23 35 P47f DIS, < +48 83 P47g DIS, >= , růst +23

141 47g Přidávací dotaz dle pole z jiné než rozšiřované tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 141 47g Přidávací dotaz dle pole z jiné než rozšiřované tabulky Do tabulky Prodeje DIS přidejte prodeje fakturované podnikům ve stadiu růst. Personal, Faktury, Licence, Programy, Podniky – 23 vět kopie dotazu P47f

142 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 142 48a Sjednocovací dotaz SQL (Structured Query Language) sjednocovací předávací definiční Vypište kódy a vysvětlivky oddělení i programů. 12 vět

143 48b Sjednocovací dotaz se seřazeným výsledkem
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 143 48b Sjednocovací dotaz se seřazeným výsledkem Vypište kódy a vysvětlivky oddělení i programů. Sloupce správně nadepište Kód a Kód_v. Seznam vypište v seřazení dle vysvětlivek. 12 vět

144 49a Kontingenční graf z výsledků dotazu – tabulka
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 144 49a Kontingenční graf z výsledků dotazu – tabulka Zobrazte graficky tržby za jednotlivé programy v jednotlivých měsících. Automatický přepočet, Součet Ctrl A Skrýt podrobnosti Vlastnosti, Titulky, Titulek, Tržby Zobrazení kontingenčního grafu Odstranění popisků os a zobrazení legendy Podniky, Faktury, Licence, Programy – 6 vět

145 Kontingenční graf z výsledků dotazu – graf
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 145 Kontingenční graf z výsledků dotazu – graf Prostor grafu Osy kategorií Zobrazovaná oblast Jednotlivé proměnné Mřížka os Řádkové, sloupcové, součtové pole a pole filtrů Více grafů

146 49b Kontingenční tabulka v procentech
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 146 49b Kontingenční tabulka v procentech Vypočtěte podíly tržeb za jednotlivé programy v jednotlivých měsících na celkovém prodeji v měsíci. Pro jednotlivou buňku: Nástroje Zobrazit jako Procento celkové hodnoty za sloupec 6 vět

147 49c Seskupení řádků a sloupců kontingenční tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 147 49c Seskupení řádků a sloupců kontingenční tabulky Vypočtěte podíly tržeb za jednotlivé programy v jednotlivých měsících na celkovém prodeji jednotlivého programu ve čtvrtletí. Programy rozdělte do dvou balíků Analýzy a Jiné. Označit programy Finanční a Kauzální analýza Výběry, Skupina Nástroje, Vlastnosti, Titulky, Analýzy obdobně čtvrtletí Nástroje, Zobrazit jako procento položky nadřazeného sloupce 6 vět

148 49d Řazení a filtrování v kontingenční tabulce
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 148 49d Řazení a filtrování v kontingenční tabulce Zobrazte tržby za jednotlivé programy v jednotlivých měsících za dva programy s nejvyššími celkovými tržbami. V sloupci Celkový součet za pololetí z místní nabídky Seřadit sestupně Filtrovat a seřadit, Zobrazit horní nebo dolní Řádkové pole Měsíc, Nástroje, Souhrn 6 vět

149 49e Automatický přepočet
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 149 49e Automatický přepočet V kontingenční tabulce zobrazte za březen a duben (sloupce) pro jednotlivá stadia podniků (řádky) tržby za programy prodané jednotlivému typu podniků v daném měsíci a maximální cenu programu prodaného jednotlivému typu podniků v jednotlivém měsíci. Do řádků pole Stadium Ctrl A, Zobrazit či skrýt, Zobrazit podrobnosti Nástroje, Automatický přepočet také pro Maximum Ctrl A, Zobrzait či skrýt, Skrýt podrobnosti Titulek Maximum Zobrazení měsíců 3 a 4 Data, Exportovat data do aplikace Excel (2 listy)

150 49f Vypočtené celkové hodnoty a pole
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 150 49f Vypočtené celkové hodnoty a pole V kontingenční tabulce zobrazte zahájení a dokončení cest do jednotlivých míst v jednotlivých čtvrtletích. Vypočtěte délku jednotlivých cest, celkovou délku cest vyjádřenou ve dnech i hodinách. Dotaz na tabulkou Cesty Do sloupců Zahájení po měsících Do tabulky Vzorec, Vytvořit vypočtené pole podrobných dat Délka, Nástroje, Automatický přepočet, Součet Cesty – 6 vět

151 Vypočtená hodnota celkem
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Vypočtená hodnota celkem Nástroje, Vzorce, Vytvořit vypočtenou hodnotu celkem Vložit odkaz Délka (Součet) Nový součet  Hodin Délka  Dnů pořadí Dnů, Hodin + Součty za čtvrtletí Roky, Souhrn podrobnosti

152 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 152 5 Formuláře 5.1 Druhy formulářů 5.2 Samostatný formulář 5.3 Další samostatný formulář 5.4 Nekonečný formulář 5.5 Formulář se souhrny 5.6 Podformulář 5.7 Graf 5.8 Formulář s kartami

153 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 153 5.1 Druhy formulářů Funkce formuláře zadávání, úpravy, zobrazování dat z tabulky či dotazu Druhy formulářů samostatný: zobrazuje data z jediné věty rozdělený: kromě formuláře zobrazen datový list nekonečný: věty formou tabulky Zobrazení formulářové zobrazení zobrazení rozložení návrhové zobrazení datový list kontingenční tabulka kontingenční graf

154 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Struktura formuláře Sekce Záhlaví formuláře Záhlaví stránky Tělo Zápatí stránky Zápatí formuláře Ovládací prvky vázané: slouží k zobrazování hodnot textové pole seznam zaškrtávací políčko, přepínač, přepínací tlačítko rámeček příloha podformulář graf vypočítaný ovládací prvek nevázaný ovládací prvek popisek: většinou přidružen k vázanému ovládacímu prvku hypertextový odkaz obrázek rámeček nevázaného objektu čára obdélník konec stránky speciální nevázané prvky logo: v záhlaví formuláře název: v záhlaví formuláře vedle loga číslo stránky: v záhlaví či zápatí stránky datum a čas: v pravém horním rohu záhlaví formuláře karta

155 Tlačítka pro tvorbu formuláře
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Tlačítka pro tvorbu formuláře Formulář vychází se z objektu v navigačním podokně ovládací prvky ve skládaném rozložení Rozdělit formulář rozdělený formulář se zobrazením datového listu pod formulářem Více položek vytvořen nekonečný formulář Kontingenční graf Prázdný formulář Více formulářů Průvodce formulářem Datový list Modální dialogové okno: formulář bez zdroje dat s tlačítky OK a Storno Kontingenční tabulka Návrh formuláře prázdný formulář bez definice datového zdroje v návrhovém zobrazení

156 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 5.2 Samostatný formulář Vytvořit, Formuláře, Návrh formuláře rozměry, pravítka, rastr mřížky vlastnosti (Seznam vlastností, Alt Enter, F4) formátová vlastnost Dělení osy x a y: 5 pole ve formuláři (Přidat existující pole, Alt F8) Pole dostupná pro toto zobrazení Pole dostupná v souvisejících tabulkách Pole dostupná v jiných tabulkách (Pole v aktuálním zdroji záznamu) Uspořádat, Skládané

157 Formulář P52 Personal - Identifikace
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Formulář P52 Personal - Identifikace

158 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Úpravy formuláře řazení dle pole E_mail zobrazení rozložení Pohlaví: změna výšky Foto: Styl okraj: plná čára  průhledný Oddělení_v Uzamknout: ano Styl okraje: Průhledný Oddělení_v  Název oddělení návrhové zobrazení Titul1 (Titul2) Změnit na: Pole se seznamem Zdroj řádků: Personal: Titul1 (Titul2)

159 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Další úpravy vypnutí rozložení označení všech prvků odebrání odstranění popisku Název_oddělení umístění pole E_mail na pozici 0,2;0,2 další pole ve vzdálenosti 0,2 změna velikosti popisků Uspořádat, Velikost, Automatická velikost podle mřížky Oddělení_v a popisek Oddělení Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Skupina

160 Označování více objektů
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Označování více objektů klepnutím do dalších prvků s klávesou Shift klepnutím do svislého (vodorovného) pravítka, popř. současně s klávesou Shift tažením myší po svislém (vodorovném) pravítku roztáhnutím obrysu

161 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Výraz ve formuláři původní telefon dříve:  & Původní_telefon Původní_telefon_n formát z názvu oddělení Návrh, Ovládací prvky, Výchozí nastavení prvku zobrazení i zaměstnanců bez telefonu Délka Charakteristiky (Charakteristika_d) ="Délka: " & Len([Charakteristika]) Kontrolní dotaz E_mail, Charakteristika, CStr(Charakteristika), Len(Charakteristika)

162 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Modifikace seznamů Pohlaví datová Zdroj řádků: M;muž;Z;žena Zdědit seznam hodnot: ne formátová Počet sloupců: 2 Šířky sloupců: 0,5 Šířka: 2 Oddělení formátová Počet sloupců: 2 Šířky sloupců: 1 Šířka seznamu: 3,5

163 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Pořadí prvků Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Pořadí oušek změna pořadí Původní_telefon, Charakteristika_d, Foto jiná vlastnost Přístup klávesou tabelátor jiná vlastnost Vysvětlivka (Původní telefon)

164 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Barvy Zadávání barvy #BA1419 červená: #BA = 186 zelená: #14 = 20 modrá: #19 = 25 výběrem z předdefinované barvy z barevného schématu z barevného nastavení Windows použitím tvůrce barev E_mail barva popředí: #BA1419 barva okraje: #BA1419 barva pozadí: #EDEDED tučné písmo

165 Barvy motivu aplikace Access
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Barvy motivu aplikace Access modré stříbrné černé název 1 Text nadpisu 2 Světlý text popisku 3 Tmavý text popisku 4 Text popisu 5 Pozadí 6 Světlé pozadí záhlaví 7 Tmavé pozadí záhlaví 8 Alternativní řádek 9 Ohraničení a mřížka 10 Zvýraznění

166 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Změna barev motivů Access tlačítko Office Možnosti aplikace Access Oblíbené, Barevné schéma Modré, Stříbrné, Černé Windows Vista Start, Nastavení, Ovládací panely Vzhled a přizpůsobení Individuální nastavení, Změnit barevné schéma Upřesnit posuvník, plocha,… , panel nabídek (31 možností)

167 Barvy v orientačním systému RB
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Barvy v orientačním systému RB desítkově šestnáctkově R G B Access děkanát 84 219 194 54 DB C2 #54DBC2 KLOG 237 46 56 ED 2E 38 #ED2E38 KM 245 232 20 F5 E8 14 #F5E814 KMG 28 117 1C 75 #1C1475 KMIE 166 222 00 A6 DE #00A6DE KP 140 66 173 8C 42 AD #8C42AD KPE 64 40 #005440 KPSŘ 148 112 94 70 #C29470 CESP 250 201 48 FA C9 30 #FAC930 IB 87 181 224 57 B5 E0 #57B5E0 IFTG 41 29 36 #752936 ISC 33 77 21 4D #00214D OZS 120 78 #007854

168 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Automatický formulář zobrazení rozložení Formát, Automatický formát 25 formátů Civilní Průvodce písmo barva okraj přizpůsobit

169 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Velikost formuláře Výška vlastnost těla formuláře Šířka vlastnost formuláře

170 5.3 Další samostatný formulář
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 170 5.3 Další samostatný formulář

171 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Tvorba formuláře V navigačním podokně tabulka Podniky Vytvořit, Formuláře, Formulář odstranění podformuláře (sjednocení dvou sloupců rozložení) snížení šířky polí v rozložení na polovinu potlačení rozložení přidání polí: Stadia: Stupeň (zúžení šířky, styl okraje průhledný) NACE_v pro NACE1, NACE2, NACE3, NACE4, NACE5 (úprava dotazu 53) dvojice polí NACE1, NACE_v Uspořádat, Zarovnání, Zarovnat nahoru Stupeň: Uzamknout odstranění podtržítek z popisek Výchozí zobrazení: Rozdělit formulář Uspořádat, Zobrazit či skrýt, Záhlaví a zápatí formuláře posun ovládacích prvků formuláře doleva nahoru na pozici 0,2;0,2 případně minimalizace pásu karet

172 P53 Podniky – Identifikace Zdroj záznamů
2OP483 Manažerská informatika 3 Access P53 Podniky – Identifikace Zdroj záznamů

173 Parametry rozdělení (vlastnosti formuláře)
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Parametry rozdělení (vlastnosti formuláře) Orientace rozděleného formuláře nad formulářem pod formulářem vlevo od formuláře vpravo od formuláře Datový list rozděleného formuláře Povolit úpravy Rozdělovač rozděleného formuláře možnost měnit polohu příčky Uložit pozici rozdělovače Velikost rozděleného formuláře nastavení výšky Tisk rozděleného formuláře

174 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 174 5.4 Nekonečný formulář

175 Tvorba nekonečného formuláře
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Tvorba nekonečného formuláře tabulka Cesty Vytvořit, Formulář, Více položek (tabulkové rozložení) zmenšení výšky řádků optimalizace šířky sloupců Délka cest textové pole před místo popisek Délka Název: Délka Zdroj ovládacího prvku: =[Dokončení]-[Zahájení] zarovnání vpravo (včetně popisku) Úprava zdroje =IIf([Zahájení] Is Null;"";[Dokončení]-[Zahájení])

176 Podmíněné formátování
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Podmíněné formátování

177 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 177 5.5 Formulář se souhrny

178 Tvorba formuláře se souhrny
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Tvorba formuláře se souhrny tabulka Licence Vytvořit, Formuláře, Více položek zmenšení výšky řádků, optimalizace šířky sloupců změna pořadí sloupce Faktura změna názvu sloupce Sériové_číslo na konec nová pole Program_v (Název), Cena, úprava vlastností: Uzamknout Přístup klávesou tabelátor Barva pozadí: Formulář pozadí

179 Úpravy formuláře se souhrny
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Úpravy formuláře se souhrny řazení dle čísla faktury a programu (úprava zdroje záznamů) Cena do Zápatí formuláře popisek: Celkové tržby (zarovnat dle popisku Programu, obdobně textové pole) zdroj: =sum(Cena) Styl okraje: průhledný Barva pozadí: Formulář pozadí

180 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 180 5.6 Podfomulář Řešení vkládání faktur 56a Licence pole Faktura textové pole  pole se seznamem datová vlastnost Zdroj řádků: Faktury formátová vlastnost Počet sloupců: 3 formátová vlastnost Šířky sloupců: 1;0;2 cm formátová vlastnost Šířka seznamu: 3cm datová vlastnost Omezit na seznam: ano 56b Faktury tabulka Faktury Vytvořit, Formuláře, Více položek optimalizace výšky a šířky popisek E_mail  (pole se seznamem Personal) IČ: textové pole  pole se seznamem Zdroj řádků: Podniky Počet sloupců: 2 Šířky sloupců: 2cm Šířka seznamu: 4cm

181 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Komplex formulářů

182 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 56c Faktury 56b Faktury  56c Faktury 56a Licence  56d Licence 56c Faktury zvýšení výšky na 6,5 cm umístění 56d Licence odstranění popisku zvýšení podformuláře Řídící propojovací pole Dceřiné propojovací pole odstranění pole Faktura z podformuláře posun popisu a textového pole Celkové tržby

183 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 56f Podniky 56c Faktury  56e Faktury 56f Prodeje tabulka Podniky Vytvořit, Formuláře, Více formulářů, Průvodce formulářem

184 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Průvodce formulářem Okna průvodce rozložení Tabulka styl Access 2007 56f Podniky, Otevřít formulář pro zobrazení informací Úpravy formuláře název v záhlaví: Podniky Název_podniku  Název podniku optimalizace šířek pro všechny ovládací prvky Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Výplň ovládacího prvku, Žádná IČ, Název_podniku, Obec Uzamknout: ano Barva pozdí: Formulář pozadí Výchozí zobrazení: Samostatný formulář výška těla 8 cm podformulář 56e odstranění popisku formátová vlastnost Výchozí zobrazení: Rozdělit formulář Orientace rozděleného formuláře: Datový list napravo

185 2OP483 Manažerská informatika 3
Access P45f Podniky

186 Poznámky k podformulářům
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Poznámky k podformulářům Návrh, Ovládací prvky, Podformulář či podsestava upřesnění vlastností Zdrojový objekt, Dceřiné a Řídící propojovací pole někdy automatická tvorba podformuláře ve formě tabulky výběr vhodného podformuláře propojení může být prostřednictvím skupiny polí

187 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 187 5.7 Graf P57 Podklady grafů Vytvářené grafy graf celkových tržeb firmy graf tržeb vybraného zaměstnance dle měsíců graf tržeb fakturovaných vybranému odběrateli Společný podkladový dotaz

188 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 188 P57a Graf – Celkové tržby Vytvořit, Formuláře, Prázdný formulář Návrhové zobrazení Návrh, Ovládací prvky, Vložit graf Průvodce grafem P57 Podklady grafů Program, Měsíc, Cena sloupcový typ graf Součet-Měsíc: zrušit Data: Cena (Součet-Cena) Série: Měsíc Náhled grafu nadpis grafu: Celkové tržby (s legendou) Úpravy grafu typ: sloupcový skládaný Styl okraje grafu: průhledný

189 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 189 P57b Graf – Personal tabulka Personal Vytvořit, Formuláře, Více formulářů, Průvodce formulářem pole rozložení Sloupce styl Access 2007 57b Graf – Personal Uspořádat, Zobrazit či skrýt, Záhlaví a zápatí formuláře jediné pole do levého horního rohu zúžení popisku vlastnosti ovládacího prvku E_mail formátová vlastnost Styl okraje: průhledný datová vlastnost Uzamknout: ano formulář 10 x 10 cm

190 Vložení grafu zaměstnanců
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Vložení grafu zaměstnanců Návrh, Ovládací prvky, Vložit graf Průvodce grafem dotaz 57 Podklady grafů pole Program, Měsíc, Cena sloupcový typ grafu pole v grafu x: Program Data: Cena Série: Měsíc propojení: E_mail nadpis grafu: Tržby zaměstnance (s legendou) Sloupcový skládaný graf Styl okraje grafu: průhledný Vstupní maska E_mail: odstranit obsah Výchozí zobrazení: Rozdělit formulář Orientace rozděleného formuláře: Datový list napravo do formuláře doplnit pole Oprávnění fakturovat

191 Graf s větami zaměstnanců
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Graf s větami zaměstnanců

192 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 192 P57c Graf – Podniky vychází z tabulky Podniky

193 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 5.8 Formulář s kartami Příprava kopií P52a Personal Identifikace  P58a Personal – Identifikace odstranění pole E_mail, posun, zmenšení výšky P56c Faktury  P58b Faktury odstranění pole E_mail P57b Graf – Personal  P58c Graf – Personal odstranění polí E_mail, Oprávnění výchozí zobrazení: Samostatný formulář P54 Cesty  P58d Cesty modifikace zdroje záznamů: Cesty (*) a Výjezdy (E_mail) Hlavní formulář P57b Graf – Personal  P58e Karta – Personal odstranění polí Oprávnění a graf

194 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Karta Návrh, Ovládací prvky, Karta roh na pozici 15;12 názvy karet Identifikace Faktury Návrh, Ovládací prvky, Nová stránka Graf prodejů Cesty

195 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 195 P58e Karta – Personal

196 2OP483 Manažerská informatika 3
Access P58i Karta – Podniky Příprava kopií P53 Podniky – Identifikace  P58f Podniky – Identifikace odstranění pole IČ a Název_podniku P56c Faktury  P58g Faktury P57c Graf – Podniky  P58h Graf – Podniky Hlavní formulář P57c Graf – Podniky  P58i Karta – Podniky tři karty Identifikace, Prodeje, Graf prodejů

197 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Zobrazení dat podniku

198 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 198 6 Sestavy 6.1 Druhy sestav 6.2 Sestava s výrazy 6.3 Sestava dle upravené šablony 6.4 Sestava o více sloupcích 6.5 Hlavní sestava a podsestavy 6.6 Sestava bez duplikátů 6.7 Sestava nad více dotazy 6.8 Sestava s podíly 6.9 Štítky

199 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 199 6.1 Druhy sestav Význam sestav Slouží k prezentaci data, zejména k tisku dat na tiskárně. Druhy sestav obdoba nekonečného formuláře Zobrazení Zobrazení sestavy: filtr, označení vět Náhled: kontextová karta Zobrazení rozložení: některé změny Návrhové zobrazení: veškeré změny Struktura sestavy Záhlaví sestavy Záhlaví stránky (za záhlavím sestavy) Záhlaví skupiny Tělo (Podrobnosti) Zápatí skupiny Zápatí stránky Zápatí sestavy (před zápatím stránky) Ovládací prvky vázané vypočítané nevázané Číslo stránky Datum a čas Tlačítka tvorby sestavy Sestava Štítky Prázdná sestava Průvodce sestavou Návrh formuláře Evidenční list zaměstnance základní informace o zaměstnanci (kap. 6.2) informace o absolvovaných služebních cestách (kap. 6.3) informace o licencích (kap. 6.4)

200 6.2 Sestava s výrazy P52 Personal – Identifikace
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 6.2 Sestava s výrazy P52 Personal – Identifikace tabulka Personal Vytvořit, Sestavy, Návrh sestavy Uspořádat, Zobrazit či skrýt, Záhlaví a zápatí stránky Návrh, Nástroje, Přidat existující pole Personal, E_mail (0,2;0,2) Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Skládané Návrh, Ovládací prvky, Textové pole popisek: Celé jméno zdroj: =Trim([Titul1] & " " & [Jméno] & " " & [Příjmení] & [Titul2]) přidání Titul1, Jméno, Příjmení, Titul2 do seznamu polí název: Celé_jméno před E_mail další pole: Pohlaví, …, Oprávnění změna na textové pole Pohlaví, Místnost, Nadřízený, Úvazek

201 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Přidání dalších polí přidání Oddělení_v z Oddělení místo Oddělení s popiskem Oddělení zrušení inteligentních značek Telefon E_mail Pohlaví Název: Pohlaví_v Zdroj ovládacího prvku: =IIf([Pohlaví]="M";"muž";"žena") Web Název: Web_2 Zdroj ovládacího prvku: =HyperlinkPart(Web;2) Hypertextový odkaz: ne

202 Oprávnění fakturovat Nadřízený
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Oprávnění fakturovat Nadřízený Oprávnění fakturovat Návrh, Ovládací prvky, Textové pole pod skládaným rozdělením do skládaného rozdělení popisek: Oprávnění Název: Oprávnění_v datová vlastnost: =IIf(Oprávnění;"Má oprávnění fakturovat.") odebrání z rozložení odstranění popisku rozšíření Celé_jméno odebrání z rozložení, posun polí velikost 14 tučné písmo Nadřízený doplnění do podkladového dotazu (…_nad) řazení dle Příjmení úprava dle výrazu v celém jménu zaměstnance Název: Nadřízený_celé_jméno

203 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Velikost těla sestavy označení rozložení Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Výplň ovládacího prvku, Žádná změna velikost všech s výjimkou celého jména na 9 zmenšení výšky polí v rozložení (tažením za okraj Web) přisunutí Oprávnění zúžení popisků dle Charakteristiky zmenšení šířky textových polí na 8 cm zmenšení šířky sestavy na 8 cm Nadřízený pod Úvazek odebrání všech prvků z rozložení Foto pod Oprávnění odstranění popisku Foto Foto vedle polí nad Nadřízený a roztáhnout Styl okraje: Průhledný Návrh, Ovládací prvky, Čára pod Oprávnění označení E_mail – Oprávnění Uspořádat, Pozice, Stejné svislé mezery zmenšení výšky sestavy na minimum Možnost zmenšení Oprávnění tělo sestavy

204 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Náhled Rozložení stránky Velikost Na výšku/Na šířku Okraje (Vzhled stránky) (Zobrazit kraje) Tisknout jenom data Sloupce Vzhled stránky Lupa Dvě stránky Další stránky Jedna stránka Data Aktualizovat vše Excel (pro tabulku) Seznam SharePoint (pro tabulku) Word: rtf Textový soubor Další databáze Access soubor XML: podkladová data prohlížeč snímků SnapShot Viewer Dokument HTML: více stránek Tisk Zavřít náhled

205 6.3 Sestava dle upravené šablony
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 6.3 Sestava dle upravené šablony východiskem P62 E_mail Návrh, Ovládací prvky, Výchozí nastavení prvku Office, Možnosti aplikace Access, Návrhář objektů, Formuláře či sestavy, Šablona sestavy tabulka Cesty Vytvořit, Sestavy, Sestava

206 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Struktura sestavy Záhlaví sestavy ikona sestavy a název Cesty Date(), Time() Záhlaví stránky popisky velikosti 11 čára (vlastnosti popisků) Styl mřížky dole: plná čára Šířka mřížky dole: 1 bod Tělo tabulkové rozložení Zápatí stránky ="Stránka " & [Page] & " z " & [Stránky] Zápatí sestavy =Count(*) čára (vlastnosti popisku) Styl mřížky nahoře: plná čára Šířka mřížky nahoře: 2 body

207 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Úpravy sestavy P63 Cesty odstranění loga, data a času název pouze velikostí 9 popisky velikostí 9 Ctrl A Uspořádat, Umístění, Přizpůsobit obsahu zvětšení šířky sloupců odstranění inteligentní značky u Zahájení s výjimkou Místa zarovnání vpravo pro všechna pole Styl okraje: plná čára pro pole tabulky Uspořádat, Rozložení ovládacího prvku, Výplň ovládacího prvku, Žádná přesunutí popisků a polí nahoru minimalizace záhlaví stránky a těla zápatí stránky odstranění číslování stránek minimalizace

208 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Další úpravy sestavy odebrání prvků z rozložení nezobrazují se čáry všechny popisky přesunout ze záhlaví stránky do záhlaví sestavy pro popisky a potom pro pole Uspořádat, Pozice, Zmenšit vodorovné mezery název Cesty kurzívou Zápatí sestavy ="Počet cest: " & Count(*) potlačení Záhlaví a Zápatí stránky minimalizace zápatí sestavy šířka sestavy 8 cm doplnění pole E_mail z tabulky Výjezdy

209 6.4 Sestava o více sloupcích
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 6.4 Sestava o více sloupcích tabulka Licence Vytvořit, Sestavy, Sestava Faktura na začátek nová pole Faktury/Datum Podniky/Název_podniku Programy/Cena (Faktury/E_mail) názvy sloupců velikost 11  9 Faktura  Fa (zarovnání zprava) Název_podniku  Odběratel Program  Prg Sériové_číslo  Čís. (zarovnání zprava)

210 Úpravy sestavy P64 Licence
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Úpravy sestavy P64 Licence odstranění loga, data, času název velikostí 9, kurzívou, přizpůsobit obsah, do rohu minimalizace záhlaví sestavy odstranění číslování stránky, minimalizace zápatí sestavy pro všechna textová pole omezení výplně na žádnou Styl okraje: plná čára odebrání tabulkového rozložení zmenšení mezery mezi textovými poli ovládací prvky záhlaví stránky a v těle přesunout do rohu, minimalizace pro Název_podniku Možnost zvětšení: ne Možnost zmenšení: ne popisky ze Záhlaví stránky do Záhlaví sestavy pod název Licence potlačení zobrazení sekcí Záhlaví stránky a Zápatí stránky Zápatí sestavy ="Počet licencí: " & Count(*) minimalizace

211 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vzhled stránky Řazení Návrh, Skupiny, Seskupit a seřadit Přidat řazení: Faktura Přidat řazení: Sériové_číslo Tisk vět ve sloupcích Vzhled stránky, Rozložení stránky, Sloupce Parametry Počet sloupců šířka sestavy * počet sloupců + vzdálenost sloupců + levý okraj + pravý okraj <= šířka papíru Vzdálenost řádků Vzdálenost řádků Vzdálenost sloupců: 2 cm Velikost sloupce: Stejná jako pro tělo Vzhled sloupce: Příčně, pak dolů zrušit zaškrtnutí Stejná jako pro stělo

212 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Sestava ve sloupcích

213 6.5 Hlavní sestava a podsestavy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 6.5 Hlavní sestava a podsestavy

214 2OP483 Manažerská informatika 3
Access P65 Hlavní sestava tabulka Personal Vytvořit, Sestavy, Sestava odstranění všech ovládacích prvků z těla minimalizace Záhlaví stránky a Zápatí sestavy odstranění loga a aktuálního času název stránky do levého horního rohu Záhlaví sestavy šířka sestavy 17 cm zarovnání na střed Informace o zaměstnancích firmy Encián aktuální datum úplně vlevo, šířka 17 cm, zarovnání na střed ="Stav ke dni: " & Date() zápatí stránky šířka 17 cm ="Stránka " & [Page] & " z " & [Stránky] šířka stránky 17 cm

215 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Podsestava P62 Personal – Identifikace šířka 8 cm, odstranění popisku Možnost zmenšení: ano Styl okraje: průhledný Návrh, Ovládací prvky, Výchozí nastavení prvku P63 Cesty šířka 8 cm P64 Licence šířka 16 cm Hlavní sestava Čára oddělující zaměstnance z podsestavy do hlavní sestavy funkční jen v náhledu tělo/Udržovat pohromadě: ne

216 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 6.6 Sestava bez duplikátů Office, Možnosti aplikace Access, Návrhář objektů, Formuláře či sestav, Šablona, Normální tabulka Personal Vytvořit, Sestava, Průvodce sestavou Personal: Jméno, Příjmení, E_mail, Místnost, Telefon, Oddělení: Oddělení_v prohlížení dat: Oddělení/Oddělení_v bez seskupení řazení dle Příjmení, Jména rozložení Blokové, na výšku styl Žádný název Telefonní seznam, zobrazení v náhledu

217 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Úpravy zobrazení rozložení Telefon, E_mail: odstranění inteligentní značky úprava šířky sloupců zarovnání pole Místnost a Telefon na střed Oddělení_v  Oddělení pro všechny ovládací prvky Styl okraje: průhledný Oddělení: tučně důsledky použití průvodce Oddělení_v formátová vlastnost Skrýt duplikáty: ano seskupení dle Oddělení, řazení dle Příjmení a jména

218 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Obrázek Obrázek Návrh, Ovládací prvky, Logo dohledání obrázku Telefon.gif Režim velikost: zachovat proporce Barva pozadí: #FFFF (automaticky) Styl okraje: průhledný posunutí pozice Finalizace aktuální datum do Záhlaví sestavy vpravo ="Stav ke dni: " & Now() číslo stránky na celou šířku 14,2 cm a zarovnání na střed minimalizace výšky Zápatí stránky šířka stránky 14,2 cm okraje 34 mm (21 – 14,2 cm = 6,8 cm; 6,8/2 = 3,4 cm = 34 mm)

219 6.7 Sestava nad více dotazy Dotaz P67 Tržby
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 6.7 Sestava nad více dotazy Dotaz P67 Tržby tabulka Personal Vytvořit, Jiné, Průvodce dotazem Průvodce jednoduchým dotazem Personal: E_mail, Programy: Cena Souhrnný dotaz, Možnosti: Cena/Součet název P67 Tržby, Změnit návrh dotazu Sum of Cena  Tržby výsledkem 9 vět

220 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Sestava P67 Fakturace tabulka Personal Vytvořit, Sestavy, Průvodce sestavou první okno Personal: Jméno, Příjmení Oddělení: Oddělení_v Personal: Úvazek, Oprávnění P67 Tržby: Tržby druhé okno: seskupení Příjmení, podle prvního písmene třetí okno: řazení dle Příjmení a Jména čtvrté okno: rozložení Odsazované, orientace na výšku páté okno: styl Žádný šesté okno: název P67 Fakturace, náhled

221 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Změny v návrhu popisek prvního písmene pomlčka úprava šířky sloupců Oddělení_v  Oddělení Oprávnění fakturovat  Oprávnění Úvazek na střed zobrazování všech vět úpravou spojení v podkladovém dotazu Tržby_o: =Trim(IIf(Tržby Is Null;"L")) Název písma: Wingdings Oprávnění_o: =IIf([Oprávnění];"ţ") (Alt 0254) Styl okraje: průhledný na střed název sestavy: Fakturace Zápatí stránky: pouze číslo stránky na střed 12 cm šířka sestavy: 12 cm levý kraj: 21 – 12 = 9 cm, 9/2 = 4,5 cm = 45 mm

222 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 6.8 Sestava a podíly

223 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Dotaz P68 Tržby tabulka NACE Vytvořit, Jiné, Průvodce dotazem Průvodce jednoduchým dotazem Sekce: Sekce, Sekce_v NACE: NACE, NACE_v Programy: Cena odebrání Sekce, Sekce_v Souhrnný dotaz, Cena: Součet P68 Tržby, Změnit návrh dotazu

224 Dotaz P68 Tržby – cílový stav
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Dotaz P68 Tržby – cílový stav

225 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Dotaz P68 Tržby – úpravy do konstrukce dotazu přidání: dotaz NACE_Oddíly tabulka Oddíly_Sekce, Sekce odstranění propojení tabulek NACE, NACE_Oddíly Sekce_s: [Sekce].[Sekce] & " " & [Sekce_v] NACE_k: NACE Tržby: Cena výsledkem 50 vět za 69 odběratelů

226 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Sestava P68 Podíly dotaz P68 Tržby Vytvořit, Sestavy, Průvodce sestavou P68 Tržby: Sekce_s, NACE_k, NACE_v, Tržby seskupení z pole Sekce_s řazení dle NACE_k rozložení Obrys, orientace na výšku styl Žádný název P68 Podíly, náhled sestavy

227 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Změny návrhu sestavy P68 Záhlaví sestavy název Tržby za sekce do levého horního rohu minimalizace Záhlaví sestavy Záhlaví Sekce_s odebrání a odstranění popisku Sekce_s rozšíření nadpisu sekce na 19 cm posun popisků sloupců doleva, minimalizace výšky NACE_k  NACE NACE_v  Název základní činnosti Tělo v těle výplň ovládacího prvku žádná a na levý kraj textová pole doleva a nahoru, minimalizace těla NACE_v/Možnost zvětšení: ano Tržby: šířka 2 cm Zápatí stránky aktuální datum k levému kraji číslo stránky doprava minimalizace šířky

228 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Seskupování a řazení Návrh, Skupiny, Seskupit a seřadit Další bez součtů Celkem: Tržby Typ: součet Zobrazit celkový součet, Zobrazit v zápatí skupiny přejmenování součtů Tržby_sekce Tržby_vše minimalizace výšky Zápatí Sekce_s, Zápatí sestavy doplnění popisků k součtu Součet za sekci Součet za vše mřížka potlačení čar nad součty (Styl mřížky nahoře: průhledný) označení všech polí těla Návrh, Mřížka, Obojí Sekce_s udržovat celou skupinu dohromady na jedné stránce

229 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Podíly v sestavě sloupec s podílem na tržbách za všechny sekce označení popisku Tržby, textového pole a součtu kopie popisek: Podíl na všem Zdroj ovládacího prvku: =Tržby/Tržby_vše Formát: procenta Zdroj ovládacího prvku: =Sum(Tržby)/Tržby_vše přesun do rozložení sloupec s podílem za sekci popisek: Podíl na sekci Zdroj ovládacího prvku: =Tržby/Tržby_sekce Zdroj ovládacího prvku: =Sum(Tržby)/Tržby_sekce Průběžný součet přes skupinu přes všechno

230 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 6.9 Štítky tabulka Podniky Vytvořit, Sestavy, Štítky

231 Průvodce štítky – první okno
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Průvodce štítky – první okno Volné listy Přizpůsobit Nový

232 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Úprava štítku název horní: 0,9 cm výška: 3,6 cm levý okraj: 0,8 cm mezi štítky: 1,6 cm šířka štítku: 5,4 cm pravý okraj: 0,79 cm počet vedle sebe: 3 velikost písma: 10

233 Průvodce štítky – třetí okno
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Průvodce štítky – třetí okno obsah polí řazení dle IČ název P69 Štítky náhled

234 Hromadná korespondence
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Hromadná korespondence databáze v nevýhradním přístupu (Office, Možnosti aplikace Access, Upřesnit, Výchozí režim otevření) tabulka Podniky Externí data, Export, Další, Sloučit s dokumentem Microsoft Office Word výběr propojení s novým dokumentem typy dokumentu dopis obálka štítky

235 7 Makra 7.1 Druhy a struktura maker
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 235 7 Makra 7.1 Druhy a struktura maker Makro automaticky vykonává předem definovanou operaci či celou řadu operací. Jednotlivá operace – akce. Akce dle zabezpečení základní: 45 typů, nevyžadují kontrolu důvěryhodnosti rozšířené: 25 typů, nutné vhodné nastavení maker Skupiny maker: v jednom objektu jedno či více maker Podmínky akce možnost podmíněného provádění akce snadná opakovatelnost pro více akcí Argumenty jednotlivé typy akcí mají různé argumenty argumenty lze často vybírat z rozevíracích seznamů Spouštění maker makra spouštěná přímo z navigačního podokna makra spouštěná z jiných objektů při zadané události bez krokování, s krokováním Ukládání maker jako objekty v navigačním podokně jako vnořené makro v jiném objektu

236 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Akce 1 Hledat záznam Krok Maximalizovat Minimalizovat NajítDalší NajítZáznam NastavitDočasnou proměnnou NastavitPoložkuNabídky NastavitVlastnost NastavitZobrazenéKategorie Obnovit OdebratDočasnéProměnné OdbebratVšechnyDočasnéProměnné OdeslatObjekt OknoSeZprávou OtevřítDotaz OtevřítFormulář OtevřítSestavu OtevřítTabulku PoužítFiltr Přejít PřejítNaOvládacíPrvek PřejítNaStránku PřejítNaZáznam

237 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Akce 2 PřekreslitObjekt PřesunVelikost Přesýpacíhodiny PřidatNabídku PřiChybě SmazatChybuMakra SpustitKód SpusitMakro SpustitPříkaz VybratObjekt Výstup ZamknoutNavigačníPodokno ZastavitMakro ZastavitVšechnaMakra Zavřít ZavřítDatabázi ZnovuSpustitDotaz ZobrazitVšechnyZáznamy ZrušitUdálost Zvukový signál

238 7.2 Makro spustitelné samostatně Příprava makra
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 7.2 Makro spustitelné samostatně Příprava makra Úkol: zobrazit ve formuláři licence fakturované odděleními vybranými v tabulce Oddělení_F tabulka Oddělení_F s jedinou větou DIS dotaz P72 Dotaz tabulky: Oddělení_F, Personal, Faktury, Licence Personal: Jméno, Příjmení Faktury: Faktura, Datum, IČ Licence: Program, Sériové_číslo formulář P72 Licence Vytvořit, Formuláře, Více položek optimalizace šířky sloupců Office, Možnosti aplikace Access, Centrum zabezpečení, Nastavení Centra zabezpečení, Nastavení maker

239 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Makro P72 Makro Vytvořit, Jiné, Makro sloupce Akce: výběr z 45/70 akcí výběr ze seznamu akcí zapsáním jednoznačného začátku tažením z navigačního podokna Argumenty: rekapitulace dat z podokna Argumenty akce Název formuláře: P72 Licence Zobrazit: Formulář Režim okna: Normální Komentář: dokumentační komentář uložení pod názvem P72 Makro

240 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Další typy akcí Najít záznam Najít: Eva PřejítNaOvládacíPrvek Název ovládacího prvku: Program (Najít: FIN) NajítDalší ZvukovýSignál Podmínka akce (k první akci) DCount("[Program]";"P72 Dotaz")>0 … (k dalším 3 akcím) Druhá větev (první v pořadí) DCount("[Program]";"P72 Dotaz")=0 OknoSeZprávou Zpráva: Vybraná oddělení nevystavila žádnou fakturu. Zvukový signál: ano Typ: Informační zpráva Titulek: Upozornění

241 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Dočasná proměnná Formulář P72 Oddělení tabulka Oddělení_F Vytvořit, Formulář, Více položek až 256 dočasných proměnných po uzavření upozornění otevření formuláře pro editaci tabulky Oddělení_F

242 Přepínání mezi formuláři
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Přepínání mezi formuláři P72 Oddělení šířka 10 cm Návrh, Ovládací prvky, Tlačítko do Záhlaví formuláře vedle Oddělení_F Titulek: Formulář licencí Při klepnutí: makro P72 Makro P72 Licence popisek v záhlaví formuláře: Licence Titulek: Výběr oddělení Při klepnutí: Tvůrce maker OtevřítFormulář Název formuláře: P72 Oddělení Zavřít Typ objektu: formulář Název objektu: P72 Licence Uložit: výzva testování pro oddělení ANA a DIS

243 Sestava s přehledem licencí P72 Sestava
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Sestava s přehledem licencí P72 Sestava dotaz P72 Dotaz Vytvořit, Sestavy, Sestava zúžení šířky sloupců popisek v záhlaví sestavy: Licence popisek posledního sloupce: Sériové číslo událostní vlastnost sestavy Při nepřítomnosti dat OknoSeZprávou Zpráva: V sestavě licencí nejsou žádná data. Typ: kritický stav Titulek: Upozornění Zrušit událost P72 Oddělení druhé tlačítko Sestava licencí OtevřítSestavu Název sestavy: P72 Sestava Zobrazit: sestava

244 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Krokování před spuštěním makra makro v návrhu Návrh, Nástroje, Krok, Spustit v průběhu makra akce Krok např. vnořené makro ve formuláři P72 Licence Ctrl Pause

245 7.3 Makro filtrující sestavu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 7.3 Makro filtrující sestavu zobrazení vybraného zaměstnance P73a Makro s podmínkou Where Otevřít sestavu Název sestavy: P65 Hlavní sestava Zobrazit: sestava Název filtru: prázdný Podmínka Where: E_mail="Novak.Petr" P73b Makro s podmínkou Where formulář P58e Karta – Personal  P73b Karta – Personal makro P73a  P73b Podmínka Where: [E_mail]=[Formuláře]![P73b Karta - Personal]![E_mail] spuštění poklepáním do těla formuláře (Při poklepnutí) klepnutím do tlačítka Sestava

246 7.4 Makro ve formuláři P74a Makro ve formuláři
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 7.4 Makro ve formuláři P74a Makro ve formuláři formulář P53 Podniky – Identifikace  P74a Podniky – Identifikace makro P74a Makro ve formuláři

247 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vlastnosti Povoleno: Zpřístupnit (0 = ne, -1 = ano) Viditelné: Zobrazit (0, - 1) Uzamčeno: Uzamknout Vlevo: Vlevo (vzdálenost ovládacího prvku od levého kraje) Nahoře: Nahoře (vzdálenost ovládacího prvku od horního kraje) Šířka: Šířka (šířka ovládacího prvku) Výška: Výška (výška ovládacího prvku) Barva popředí: Barva popředí (barva v desítkové soustavě) Barva pozadí: Barva pozadí (barva v desítkové soustavě) Titulek: Titule (libovolný text, pouze pro popisky)

248 Spuštění makra ve formuláři
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Spuštění makra ve formuláři Při události Current otevírání formuláře přechod na novou větu Při ztrátě fokusu pro pole NACE2, NACE3, …, NACE6

249 2OP483 Manažerská informatika 3
Access P74b Makro ve formuláři formulář P52a Personal – Identifikace  P74b Personal – Identifikace Úvazek  nový popisek Rozsah Název: Rozsah_úvazku Při události Current: vnořené makro

250 7.5 Makro v sestavě P75a Makro v těle sestavy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 7.5 Makro v sestavě P75a Makro v těle sestavy sestava P66 Telefonní seznam  P75a Makro v těle sestavy příjmení mužů modře, žen červeně doplnění pole Pohlaví do sestavy pro popisek i pole Zobrazit: ne šířka 1 cm pravý okraj sestavy: 10 mm Při formátování: vnořené makro Výchozí zobrazení: Náhled tisku

251 P75b Makro v záhlaví skupiny
2OP483 Manažerská informatika 3 Access P75b Makro v záhlaví skupiny sestava P68 Podíly  P75b Makro v záhlaví skupiny červeně názvy sekcí NACE, když odběratelé ze sekce tvoří více než 10 % celkových tržeb v zápatí sekce Sekce_s/Podíl na všem jiná vlastnost Název na hodnotu Součet_sekce Při formátování záhlaví Sekce_s: vnořené makro Výchozí zobrazení: Náhled tisku

252 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 7.6 Skupina maker Makro P76 Menu Vytvořit, Formuláře, Prázdný formulář Při klepnutí: název_skupiny.název_dílčího_makra makro Autoexec

253 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 253 8 Moduly 8.1 Druhy modulů VBA strukturovaný programovací jazyk Visual Basic for Applications Moduly lokální: součástí formuláře či sestavy globální: využitelné ve více objektech Procedury funkce (Function): navrací výstupní hodnoty podprogramy (Sub): provádí opakované činnosti Deklarace deklarací proměnné (Option Explicit) prvním použitím proměnné (bez Option Explicit) Využití VBA uživatelské funkce (8.2 – 8.5) výpis celého jména z titulů, křestního jména a příjmení konverze textu s diakritikou na text bez háčků a čárek kontrola správnosti rodného čísla kontrola správnosti čísla účtu ošetření chybových stavů programování složitějších postupů (8.6) práce s jednotlivými větami (8.7) uživatelsky přívětivé aplikace (8.8)

254 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 254 8.2 Modul S71 Vlastní funkce

255 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 255 Funkce CeléJméno Option Compare Database 'Pro řetězce se použije porovnávání nastavené v databázi 'Výpis celého jména Public Function PokusCeléJméno(Titul_před, Jméno, Příjmení, Titul_za) PokusCeléJméno = Trim(Trim(Titul_před & " " & Jméno) & " " & Příjmení) & Titul_za End Function

256 8.3 Funkce konverze textu Funkce BezDiakritiky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 256 8.3 Funkce konverze textu Funkce BezDiakritiky 'Konverze do textu bez háčků a čárek Public Function BezDiakritiky(Vstup) Cesky = "áčďěéíĺľňóřšťúůýžäëöü" ASCII = "acdeeillnorstuuyzaeou" Vystup = Vstup For K = 1 To Len(Vystup) For J = 1 To Len(Cesky) If Mid(Vystup, K, 1) = Mid(Cesky, J, 1) Then P = Mid(ASCII, J, 1) If K = 1 Then P = UCase(P) Vystup = Left(Vystup, K - 1) & P & Right(Vystup, Len(Vystup) - K) End If Next BezDiakritiky = Vystup End Function 1 2 3 4 5 6 D v o ř á k r a Š d S pravý Alt 1 ~ q \ f [ g ] : > x # c & v @ b { n } < ? * s háčkem l ľ

257 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Příkazy běhu programu For čítač = začátek To konec [Step krok] [příkazy] [Exit For] Next [čítač] jednořádková verze: If podmínka Then [příkaz] [Else příkaz] víceřádková verze: If podmínka Then [ElseIf podmínka Then [elseifpříkazy]]… [Else [elsepříkazy]] End If

258 8.4 Funkce kontroly rodného čísla
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 8.4 Funkce kontroly rodného čísla Databáze DUV, tabulka Děti nové pole Rc (Číslo, Dvojitá přesnost) Erika: Lukáš: Option Compare Database 'Kontrola rodného čísla na dělitelnost 11Public Function KontrolaRc(Rc) KontrolaRc = IIf(Rc = Int(Rc / 11) * 11, "ano", "ne") End Function

259 8.5 Funkce kontroly účtu Funkce v databázi Encian
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 8.5 Funkce kontroly účtu Funkce v databázi Encian Příklad kontroly modulo 11: /0100 první část: 2*2+7*1=11, 11*1=11 druhá část: 4*6+6*3+0*7+3*9+6*10+6*5+0*8+2*4+1*2+7*1= =176, 11*16 = 176 Public Function KontrolaUctu(Ucet) 'Výpočet váženého součtu číslic účtu a dělitelnosti jedenácti Soucet = 0 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 1, 1)) * 6 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 2, 1)) * 3 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 3, 1)) * 7 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 4, 1)) * 9 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 5, 1)) * 10 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 6, 1)) * 5 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 7, 1)) * 8 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 8, 1)) * 4 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 9, 1)) * 2 Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, 10, 1)) * 1 KontrolaUctu = IIf(Soucet = Int(Soucet / 11) * 11, "ano", "ne") End Function

260 Funkce v databázi Banka
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Funkce v databázi Banka Public Function KontrolaPole(Pole) 'Kontrola, zda se jedná o číslo účtu (zda je vyplněno a zda obsahuje pomlčku) KontrolaPole = "je účet" If InStr(Pole, "-") & "x" = "x" Or InStr(Pole, "-") = 0 Then KontrolaPole = "není účet" End If End Function Public Function KontrolaPredcisli(Pole) 'Kontrola předčísla čísla účtu, tj. části před pomlčkou If KontrolaPole(Pole) = "je účet" Then Predcisli = Left(Pole, InStr(Pole, "-") - 1) KontrolaPredcisli = KontrolaUctu(Predcisli) Public Function KontrolaHlavnihoCisla(Pole) 'Kontrola hlavního čísla účtu, tj. části po pomlčce HlavniCislo = Mid(Pole, InStr(Pole, "-") + 1, Len(Pole) - InStr(Pole, "-") - 5) KontrolaHlavnihoCisla = KontrolaUctu(HlavniCislo) Public Function KontrolaUctu(Ucet) 'Výpočet váženého součtu číslic účtu a dělitelnosti jedenácti Soucet = 0 If Len(Ucet) >= 10 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 9, 1)) * 6 If Len(Ucet) >= 9 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 8, 1)) * 3 If Len(Ucet) >= 8 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 7, 1)) * 7 If Len(Ucet) >= 7 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 6, 1)) * 9 If Len(Ucet) >= 6 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 5, 1)) * 10 If Len(Ucet) >= 5 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 4, 1)) * 5 If Len(Ucet) >= 4 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 3, 1)) * 8 If Len(Ucet) >= 3 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 2, 1)) * 4 If Len(Ucet) >= 2 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet) - 1, 1)) * 2 If Len(Ucet) >= 1 Then Soucet = Soucet + Val(Mid(Ucet, Len(Ucet), 1)) * 1 KontrolaUctu = IIf(Soucet = Int(Soucet / 11) * 11, "ano", "ne")

261 8.6 Lokální modul výpočtu ve větě
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 8.6 Lokální modul výpočtu ve větě Aktualizační dotaz P86 Aktualizace E_mail Formulář P52a Personal – Identifikace  P86 Personal – Identifikace Tlačítko Obrázek: Tvůrce Název a Titulek: Tvorba Při klepnutí Tvůrce kódu Jméno Při výstupu Příjmení

262 Podprogramy využívající funkce
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 262 Podprogramy využívající funkce Option Compare Database Private Sub Jméno_Exit(Cancel As Integer) E_mail = BezDiakritiky(Příjmení) & "." & BezDiakritiky(Jméno) End Sub Private Sub Příjmení_Exit(Cancel As Integer) Private Sub Tvorba_Click()

263 Podprogramy využívající podprogram
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 263 Podprogramy využívající podprogram Option Compare Database Private Sub Jméno_Exit(Cancel As Integer) Tvorba End Sub Private Sub Příjmení_Exit(Cancel As Integer) Private Sub Tvorba_Click() Public Sub Tvorba () E_mail = BezDiakritiky(Příjmení) & "." & BezDiakritiky(Jméno)

264 Nástroj pro ladění průběhu procedur
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Nástroj pro ladění průběhu procedur rozdělení procedur (v levém dolním rohu) Procedure View Full Module View kukátko proměnná E Debug, Add Watch Break When Value Changes proměnná E_mial Watch Expression pokračování běhu F5 okamžité ukončení Run, Reset

265 8.7 Lokální modul výpočtu mezi větami
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 8.7 Lokální modul výpočtu mezi větami Tvorba pomocné tabulky Kontrola_cest vytvářecím dotazem P87 Kontrola cest

266 Formulář P87 Kontrola cest
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Formulář P87 Kontrola cest spuštění dotazu P87 Kontrola cest tabulka Kontrola_cest Vytvořit, Formuláře, Více položek snížení výšky řádků, zúžení dle obsahu uložení jako P87 Kontrola cest Zápatí formuláře Postupně pět tlačítek Kontrola 1: nejjednodušší Kontrola 2: překreslení Kontrola 3: nevyplnění odstupu u první věty a prvních vět zaměstnanců Kontrola 4: počítání počtu vět, dialogové okno pořadí věty; první věta řešena jako obecná věta Kontrola 5: dvojí možnost spuštění procedury (ano/ne pro podrobnosti)

267 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 267 Kontrola1 Vlastnosti Metody Option Compare Database Private Sub Kontrola1_Click() Set Kontrola = CurrentDb.OpenRecordset("Kontrola_cest") Konec_predchozi = 0 Do Until Kontrola.EOF Kontrola.Edit Kontrola!Odstup = Kontrola!Zahájení - Konec_predchozi Konec_predchozi = Kontrola!Dokončení Kontrola.Update Kontrola.MoveNext Loop MsgBox "Hotovo!" End Sub Objektová funkce (výsledkem je objekt) Objektová proměnná Návrhové zobrazení Jiná vlastnost formuláře Obsahuje modul: ano Zobrazení rozložení Událostní vlastnost tlačítka Při klepnutí

268 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Cyklus Do – Loop verze s podmínkou na začátku: Do [{While|Until}podmínka] [příkazy] [Exit Do] Loop verze s podmínkou na konci: Do Loop [{While|Until}podmínka]

269 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 269 Kontrola2 Private Sub Kontrola2_Click() Set Kontrola = CurrentDb.OpenRecordset("Kontrola_cest") With Kontrola Konec_predchozi = 0 Do Until .EOF .Edit !Odstup = !Zahájení - Konec_predchozi Konec_predchozi = !Dokončení .Update .MoveNext Loop End With Repaint MsgBox "Hotovo!" End Sub shody kurzívou Nové: Aplikace příkazu With – End With With odkaz na objekt [příkazy procedury] End With Repaint

270 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 270 Kontrola3 Private Sub Kontrola3_Click() Set Kontrola = CurrentDb.OpenRecordset("Kontrola_cest") With Kontrola E_mail_predchozi = "žádný" Do Until .EOF .Edit If !E_mail = E_mail_predchozi Then !Odstup = !Zahájení - Konec_predchozi Else !Odstup = Null E_mail_predchozi = !E_mail End If Konec_predchozi = !Dokončení .Update .MoveNext Loop End With Repaint MsgBox "Hotovo!" End Sub Nové: nevyplnění odstupu u první věty nevyplnění odstupu u prvních vět dalších zaměstnanců

271 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 271 Kontrola4 Private Sub Kontrola4_Click() Set Kontrola = CurrentDb. OpenRecordset("Kontrola_cest") With Kontrola K = 1 E_mail_predchozi = "žádný" Konec_predchozi = "žádný" Do Until .EOF .Edit T = K & ". věta" & Chr(13) T = T & " předchozí: " & E_mail_predchozi & Chr(13) T = T & "Konec předchozí: " & Konec_predchozi & Chr(13) T = T & " aktuální: " & !E_mail & Chr(13) T = T & "Začátek aktuální: " & !Zahájení & Chr(13) If !E_mail = E_mail_predchozi Then !Odstup = !Zahájení - Konec_predchozi Else !Odstup = Null E_mail_predchozi = !E_mail End If Konec_predchozi = !Dokončení T = T & "Odstup začátku od konce: " & !Odstup MsgBox (T) .Update .MoveNext K = K + 1 Loop End With Repaint MsgBox "Hotovo!" End Sub Nové: počítání počtu vět dialogové okno pro každou větu

272 Kontrola5 (pouze výňatek)
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 272 Kontrola5 (pouze výňatek) Private Sub Kontrola5(Prepinac) .Edit T = " předchozí: " & E_mail_predchozi & Chr(13) T = T & "Konec předchozí: " & Konec_predchozi & Chr(13) Konec_predchozi = !Dokončení T = T & "Odstup začátku od konce: " & !Odstup & Chr(13) & Chr(13) T = T & "Chcete pokračovat ve vypisování mezivýsledků?" If Prepinac = "ano" Then V = MsgBox(T, vbYesNo, K & ". věta") If V = vbNo Then Prepinac = "ne" End If .Update End Sub Private Sub Kontrola5a_Click() Kontrola5 ("ano") End Sub Private Sub Kontrola5b_Click() Kontrola5 ("ne") Nové: proceduru je možné spustit s dialogovými okny Kontrola("ano") bez dialogových oken Kontrola("ne") v průběhu procedury je možné ukončit zobrazování dialogových oken

273 8.8 Globální modul formátování čísla účtu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 8.8 Globální modul formátování čísla účtu Formulář P53 Podniky – Identifikace  P88 Formulář Vytvořit, Jiné, Makro, Modul Properties, Name: P88 Modul Option Compare Database Public Sub Barvy(Objekt) Select Case KontrolaUctu(Objekt("Bankovní_účet")) Case "ano": Objekt("Bankovní_účet").ForeColor = 'zelená Case "ne": Objekt("Bankovní_účet").ForeColor = vbRed End Select End Sub

274 Odkazování na objekt Příkaz Select
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Odkazování na objekt Příkaz Select Způsoby odkazování na objekt (formulář nebo sestava) Forms![P88 Formulář]("Bankovní_účet") Forms![P88 Formulář](14), kde 14 je převzato z jiné vlastnosti Pořadové číslo prvku Objekt("Bankovní_účet"), kde Objekt je předán jiným podprogramem. Příkaz Select Select testovaný příkaz [Case seznam hodnot-n [příkazy-n]]… [Case Else příkazy]] End Select

275 Spouštění z formuláře a sestavy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Spouštění z formuláře a sestavy Sestava tabulka Podniky P88 Sestava (pouze IČ, Název_podniku, Bankovní_účet, Bankovní_kód) Spouštění globálního podprogramu Barvy(Me) z formuláře P88 Formulář Při události Current pro Bankovní_účet: Při ztrátě fokusu ze sestavy P88 Sestava pro tělo: Při formátování formátová vlastnost sestavy Výchozí zobrazení: Náhled tisku

276 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 9 Externí data 9.1 Přehled kap. typ aplikace aplikace program  Access Access  program 9.2 textový procesor Word txt accdb, txt textové soubory txt, csv 9.3 tabulkový program Excel xslx, xls 9.4 prezentační program PowerPoint modul 9.5 databázový program Access accdb 9.6 diagramy Visio 9.7 projekty Project mdb kontakty Outlook pst shromažďování dat html poznámky OneNote schránka publikace Publisher 9.8 hypertextové odkazy 9.9 web html, xml SharePoint seznam

277 9.2 Word Word – Access: Příprava formuláře
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 9.2 Word Word – Access: Příprava formuláře tlačítko Office Možnosti aplikace Word Oblíbené Nejpoužívanější možnosti Zobrazit kartu Vývojář Upřesnit Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost Ukládat data formulářů jako textový soubor s oddělovači před editací formuláře karta Vývojář skupina Ovládací prvky Nástroje starší verze Starší formuláře před uložením dat karta Vývojář skupina Zámek Zamknout dokument Omezit formátování a výstupy Omezení úprav – Vyplňovací formuláře

278 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 278 Vyplnění formuláře Enc doc Enc-09-02a.txt, Enc-09-02b.txt Rozložení stránky, Vzhled stránky, Okraje, Úzký "Adamec.Milos";"Bc.";"Miloš";"Adamec";"";"M";"12";"DIS"; "vzpěrač";"1,00";"#c:/www/adamec/index.htm";1

279 Možnosti (vlastnosti) polí
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 279 Možnosti (vlastnosti) polí Záložka Typ Položky Délka Formát textu E_mail Obyčejný text 20 Všechna první velká Titul1 10 Jméno První velké Příjmení 15 Titul2 7 Pohlaví Rozevír. pole M,Z Místnost Číslo 2 Oddělení ANA, DIS, KON, PRG, RED, REK Charakteristika Úvazek 0,00 Web Oprávnění Zaškrt. pole

280 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 280 Nápověda k poli E_mail Stavový řádek zapisujeme zkrácený, tj. např. Novak.Petr Klávesa (F1) Zaměstnanec má přiděleno jméno, kterým je dán jeho ový účet. Do pole E_mail zapisujeme zkrácený , např. Novak.Petr

281 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Ochrana formuláře Vývojář, Zámek Zamknout dokument Omezit formátování a úpravy Použít zámek

282 Průvodce importem textu – třetí dialogové okno
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 282 Průvodce importem textu – třetí dialogové okno Externí data, Import, Textový soubor

283 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 283 Specifikace importu

284 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 284 Vložit tabulku jako Tabulky P92a Adamec P92b Beneš P92 Personal Specifikace importu parametry struktury věty Uložené importy parametry importu pro rychlé opakování importu

285 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 285 Access – Word Access  Word (Objekty Accessu) prostřednictvím RTF Externí data, Export, Word Export datové sady (Oddělení) Export části datové sady (Personal) exportovat pouze vybrané záznamy pole (sloupce) Export sestavy (P62 Personal – Identifikace) Access  Word (Hromadná korespondence) Export datové sady jako zdroje dat hromadné korespondence Externí data, Export, Další, Sloučit s dokumentem Microsoft Office Word Vytvořit nový dokument a propojit s ním data Ve 4. kroku průvodce ve Wordu Další položky Náhled výsledků, Náhled výsledků Word  Access Datová sada jako zdroj hromadné korespondence Wordu Korespondence, Spustit, hromadnou korespondenci, Vybrat příjemce, Použít existující seznam, najít databázi, tabulka Personal Zapsat a vložit pole, Vložit slučovací pole

286 Access – Textový soubor
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Access – Textový soubor Access  Textový soubor Oddělení Externí data, Export, Textový soubor bez rozložení S oddělovači (Oddělení1.txt) Středník, Zahrnout názvy sloupců S pevnou délkou (Oddělení2.txt) čáry oddělující hranice polí Textový soubor  Access Externí data, Import, Textový soubor Importovat (po importu délka textových polí 255) Oddělení1: První řádek obsahuje názvy polí Oddělení2: Oddělení, Oddělení_v, Vedoucí Odkaz na zdroj Oddělení3 z Oddělení1

287 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 9.3 Access – Excel Excel  Access viz kap. 2 Access  Excel Externí data, Export, Excel s rozložením, prohlédnout např. tabulka Oddělení a dotaz NACE_Oddíly do jednoho sešitu možné exportovat více datových sad, potom jsou v samostatných listech

288 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 9.4 Access – PowerPoint Formulář P94 Export PowerPoint Modul P94 Public Function Ident(Příjmení, Jméno) Ident = BezDiakritiky(Left(Příjmení, 8)) If Příjmení = "Škoda" Then Ident = Ident & BezDiakritiky(Left(Jméno, 1)) End Function Modul P94 ExportPowerPoint podprogram Export_PP Tools, References, Microsoft PowerPoint 12.0 Object Library

289 Procedura Export z modulu P94 Export PowerPointu – 1. část
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 289 Procedura Export z modulu P94 Export PowerPointu – 1. část Sub Export_PP() ' 'přiřazení hodnot Set Zam = CurrentDb.OpenRecordset("Personal") 'data čerpáme z tabulky Personal Dim PP As New PowerPoint.Application 'PP je nově otevřená aplikace PowerPointu Dim System_souboru 'Objekt systému souborů Set Prezentace = PP.Presentations.Add 'Prezentace je nově přidaná prezentace Set System_souboru = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'příprava PowerPointu před samotným cyklem zpracování jednotlivých vět With PP .Visible = True 'zviditelnění PowerPointu .Activate 'zaktivnění PowerPointu End With K = 1 'výchozí nastavení počítadla zaměstnanců 'cyklus zpracování jednotlivých vět z tabulky Do Until Zam.EOF 'popř. Do Until Zam.EOF Or K = 5 'cyklus se provádí až do poslední věty, popř. pro ladění do čtvrté věty Set Snímek = Prezentace.Slides.Add(K, 11) 'přidání nového snímku s rozvržením číslo 11 (prázdný snímek pouze s objektem titulku)

290 P94 Export PowerPointu – 2. část
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 290 P94 Export PowerPointu – 2. část ' 'TITULEK SNÍMKU PREZENTACE (= NEVIDITELNÝ KOMENTÁŘ) With Snímek.Shapes.Placeholders(1) 'začátek operací s titulkem, tj. prvním a zatím jediným objektem snímku .Visible = False 'zneviditelnění (titulek není zobrazován, pouze definován kvůli navigaci mezi snímky) With .TextFrame.TextRange .Text = Zam!Příjmení & " " & Zam!Jméno 'text titulku je převzat z polí Příjmení a Jméno End With 'CELÉ JMÉNO (NAHOŘE) With Snímek.Shapes.AddShape(5, 220, 50, 280, 40) 'začátek operací s nově přidaným automatickým tvarem formátu č. 5 's definovanými protilehlými rohy .Fill.Visible = False 'objekt nemá pozadí (je průhledný, aby převzal případné pozadí prezentace z předlohy) .Line.Visible = False 'objekt nemá okraj .Text = CeléJméno(Zam!Titul1, Zam!Jméno, Zam!Příjmení, Zam!Titul2) 'nad budoucí fotografii jsou z tabulky převzata pole Příjmení a Jméno .Font.Size = 36 'velikost písma nadpisu

291 P94 Export PowerPointu – 3. část
2OP483 Manažerská informatika 3 2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 291 P94 Export PowerPointu – 3. část ' 'KOMENTÁŘ (DOLE): v dolní části snímku zobrazíme Zaměření zaměstnance With Snímek.Shapes.AddShape(5, 20, 450, 680, 40) .Fill.Visible = False .Line.Visible = False With .TextFrame.TextRange .Text = Zam!Charakteristika .Font.Size = 36 End With 'FOTOGRAFIE (UPROSTŘED) Soubor = Application.CurrentProject.Path & "/web/" & Ident(Zam!Příjmení, Zam!Jméno) & "/" & _ Ident(Zam!Příjmení, Zam!Jméno) & ".gif" If System_souboru.FileExists(Soubor) Then Snímek.Shapes.AddPicture Soubor, False, True, 275, 200 'přidání obrázku - fotografie z příslušného adresáře z příslušného souboru s příponou gif 'fotografie je vložena (nikoliv propojena – parametr False) a uložena do souboru (True) 'poslední parametry: levý horní roh - x a y, popř. šířka, výška K = K + 1 'zvýšení počítadla zaměstnanců pro příkaz přidávání zaměstnanců Zam.MoveNext 'přechod na další větu tabulky Loop 'ukončení cyklu opakování End Sub aktuální adresář

292 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 292 9.5 Access – Access Externí data, Import, Access výběr databáze, importovat výběr objektů možnost načtení ze starších verzi Accessu Další soubor dBase soubor Paradox

293 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 9.6 Access – Visio Enc vsd Data, Propojit data s obrazci databáze Access Procházet databáze Encian dotaz Visio – Stadia vybereme všechny sloupce (pole) a řádky (věty) identifikátor věty: Stadium Dokončit

294 Připojení dat k obrazcům
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Připojení dat k obrazcům okno Externí data může obsahovat více externích zdrojů šířku sloupců lze upravovat klepnutím do záhlaví Stupeň řazení dle Stupně tažením řádků připojit k jednotlivým obrazcům připojit data pro elipsu existence

295 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Automaticky propojit identifikátorem věty Stadium Data, Automaticky propojit Vybrané obrazce Všechny obrazce na této stránce upřesnění kritéria propojení Stadium je rovno Text obrazce. Dokončit načtení hodnot, ikony propojení vět data načtena do výkresu, nezávislá na databázi

296 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Aktualizovat data

297 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Zobrazit data obrazců textová a vizuální prezentace dat obrazců obdobná práce jako s motivy místní nabídka Použít pro vybrané tvary Upravit datový symbol Přejmenovat Duplikovat Odstranit Vybrat tvary používající tento obrázek Zobrazovat velké náhledy Postup Nový datový symbol tlačítka a parametry Nová položka Výchozí pozice Možnost skrýt text obrazců druhy položek Text Datová čára Sada ikon Vybarvit podle hodnoty

298 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Datový symbol Stadia Dynamika_stadia Sada ikon (smajlík) Počet podniků Datová čára (teploměr) Aplikace datového symbolu Data – Visio – Stadia Vybrat tvary používající…

299 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Organizační diagram Nový výkres ve Visiu Soubor, Nový, Začínáme Obchodní/Organizační diagram Data, Vložit datová řešení, Organizační diagram Informace již uložené v souboru nebo databázi Zdroj dat kompatibilní se standardem ODBC MS Access Database, Encian.accdb Personal Jméno: Příjmení, Nadřízený: Nadřízený, První jméno: nevyplnit Zobrazovaná pole: Příjmení, Oddělení, Charakteristika import všech polí s výjimkou Web, Foto, Přílohy Propojení záznamů databáze s obrazci parametrizace po tlačítku Nastavení zobrazení diagramu od nejvyššího uzlu, Dokončit

300 Úprava organizačního diagramu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Úprava organizačního diagramu z místní nabídky Sladké Změnit typ pozice: Asistent Organizační diagram, Znovu rozložit oddělení v pořadí KON, REK, DIS, ANA, PRG (tlačítka Přesunout doleva, Přesunout doprava v panelu nástrojů Organizační diagram) uzel Kolínská v panelu nástrojů Organizační diagram tlačítko Vedle sebe, Jeden nahoře; Znovu rozložit Zobrazit, Mřížka Zobrazit, Spojovací body Zobrazit, Okno dat obrazce

301 Další spolupráce Access – Visio
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Další spolupráce Access – Visio pro organizační diagram také Visio – Access formátování s využitím datových symbolů Oprávnění, Pohlaví (ikony) Oddělení (barva výplně) zobrazení dalších polí Telefon Fotografie kontingenční diagram tržby za prodané programy dle stadií a odběratelů tržby a počty prodaných programů dle programů a měsíců tržby a počty prodaných programů dle oddělení a zaměstnanců tržby a počty prodaných programů dle stadií a programů celková délka služebních cest dle místa cest

302 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 9.7 Access – Project Enc-09-07a.mpp Sestava, Vizuální sestavy, Uložit data, Uložit databázi (soubor ve formátu mdb) příklady tabulek MSP_EpmTask: Úkoly MSP_EpmResource: Zdroje MSP_EpmAssignment: Přiřazení

303 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Outlook – Access Outlook  Access (z Accessu) Externí data, Import, Další, Složka aplikace Outlook výběr složky upřesnění polí (nesmí obsahovat tečky) Neurčovat primární klíč Kontakty

304 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Access – Outlook Access  Outlook (z Outlooku) import do Outlooku Soubor, Import a Export Import z jiného programu nebo souboru Microsoft Access 97 – 2003 Povolit vytvoření duplicitních hodnot Výběr cílové složky upřesnění složek

305 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Shromáždění dat např. odběratelé do tabulky Podniky Shromáždit data/Vytvořit Formulář ve formátu HTML Pouze sběr nových informací všechna pole formuláře parametry zpracování odpovědí složka Outlooku, do níž se budou ukládat odpovědi Automaticky zpracovat odpovědi do: Podniky vlastnosti řízení automatického zpracování odpovědí adresy zadávané v Outlooku či přebírané z Accessu (jen při aktualizaci dat) předmět a text u Shromáždit data/Správa odpovědí přehled odeslaných ů

306 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Access – OneNote Access  OneNote (z Accessu) prostřednictvím schránky textově tabulka nebo její část (vybrané záznamy či pole) vznikne tabulka prostřednictvím schránky jako obrázek formuláře sestavy výřez obrazovky vznikne obrázek

307 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Access – Publisher Enc-09-07b.pub Access  Publisher (z Publisheru) Nástroje, Hromadné korespondence a katalogy, Hromadná korespondence Krok 1: Použít existující seznam Krok 2: vyhledat databázi, dotaz P97 Publisher všechny záznamy Krok: 3 Tisk/Náhled/Sloučení

308 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 308 9.8 Hypertextové odkazy Hypertextové odkazy dle směrování na lokální soubory na soubory umístěné na webu dle typu odkazujících ovládacích prvků nesvázaný ovládací prvek (konstantní adresa) svázaný ovládací prvek (pole typu hypertextový odkaz) Nesvázané hypertextové odkazy Access Word Excel PowerPoint

309 Nesvázané hypertextové odkazy Formulář P98d Odkazy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Nesvázané hypertextové odkazy Formulář P98d Odkazy Vytvořit, Formuláře, Prázdný formulář Návrh, Ovládací prvky, Vytvořit hypertextový odkaz nebo Ctrl K, Objekt v této databázi Tabulka, Personal označit první odkaz, Ctrl K Dotaz, P43a Křestní jména Formulář, P52a Personal – Identifikace Sestava, P66 Telefonní seznam dokument Word, Enc-09-08a.docx – záložka FIN sešit Excelu, Enc-09-08b.xlsx – název List1!FIN sešit Excelu, Enc-09-08b.xlsx – buňka Graf!A1 prezentace PowerPointu, Enc-09-08c.pptx – snímek 2 tlačítko Makro P72 Makro

310 Dialogové okno Hypertexový odkaz
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 310 Dialogové okno Hypertexový odkaz

311 Odkazy ve formuláři P98d Odkazy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 311 Odkazy ve formuláři P98d Odkazy Titulek Adresa odkazu Podadresa odkazu tabulka Tabulka Personal Table Personal dotaz Dotaz P42a Křestní jména Query P43a Křestní jména formulář Formulář P52a Personal – Identifikace Form P52a Personal – Identifikace sestava Sestava P66 Telefonní seznam Report P66 Telefonní seznam dokument Wordu Word – záložka FIN Enc-09-08a.docx FIN sešit Excelu Excel – název FIN Enc-09-08b.xlsx Excel – graf Graf!A1 prezentace PowerPointu PowerPoint – snímek 2 Enc-09-08c.pptx 2 tlačítko Makro P72 Makro Macro P72 Makro

312 Nesvázané hypertextové odkazy
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 312 Nesvázané hypertextové odkazy

313 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Word 2007 Enc-09-08a.docx Zobrazení, Zobrazí či skrýt, Pravítko Zarážky levá: 1,5 cm pravá: 6 cm zapsat tabulku všechny programy ke značkám programů vložit záložky Vložení, Odkazy, Záložka

314 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Excel 2007 Enc-09-08b.xlsx označit vše ve Wordu Ctrl A vložit do Excelu Domů, Vložit, Schránka přizpůsobit šířky sloupců názvy buněk označit první dva sloupce Vzorce, Definovat názvy, Vytvořit z výběru, Levý sloupec, Nahradit existující definici příprava grafu označit rozsah B1:C6 Vložení, Grafy, Sloupcový, Skupinový sloupcový Rozložení, Popisky, Legenda, Žádná Rozložení, Popisky, Název grafu, Nad grafem, Ceník programů Návrh, Umístění, Přesunout graf, Objekt v, List2 přejmenovat list List2  Graf

315 2OP483 Manažerská informatika 3
Access PowerPoint 2007 Enc-09-08c.docx uložit dokument Wordu jako Enc-09-08c Domů, Úpravy, Nahradit, Více Najít, Zvláštní, Znak tabulátoru Nahradit čím, Zvláštní, Znak konce odstavce Nahradit vše Domů, Styly BON: Nadpis 1 Bonita: Nadpis 2 3800: Nadpis 3 Přiřazení kombinace kláves pravým tlačítkem do tlačítka stylu z místní nabídky Změnit, Formát, Klávesová zkratka Změny uložit do: Enc-09-08c Alt A Přiřadit Lépe přiřazení tlačítko Office Možnosti aplikace Word Přizpůsobit Klávesové zkratky: Vlastní Kategorie: Styly Změnu uložit do: Enc-09-08c Nadpis 2: Alt B, Nadpis 3: Alt C Makro Zobrazení, Makra, Makra Záznam makra Makro_Styly Uložit v Enc-09-08c Klávesnici: Alt D Alt A, šipka dolů Alt B, šipka dolů Alt C, šipka dolů Makra, Zastavit záznam

316 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Import do PowerPointu Enc-09-08c.pptx Domů, Snímky, Nový snímek, Snímky z osnovy, Enc-09-08c odstranit první snímek

317 Svázané hypertextové odkazy Dotazy P98e a P98f
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 317 Svázané hypertextové odkazy Dotazy P98e a P98f Modul P94 Ident Public Function Ident(Příjmení, Jméno) Ident = BezDiakritiky(Left(Příjmení, 8)) If Příjmení = "Škoda" Then Ident = Ident & BezDiakritiky(Left(Jméno, 1)) End Function Dotaz P98e Webové adresy Dotaz P98f Lokální adresy

318 Formulář P98g Web stránka a foto
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Formulář P98g Web stránka a foto Vytvořit, Formuláře, Návrh formuláře Formulář, Dělení osy x, y mřížky: 5 Tělo, Barva pozadí, Formulář pozadí Formulář, Zdroj záznamů, Personal Textová pole E_mail: E_mail Web_text: =HyperlinkPart([Web];1) Web_odkaz: =HyperlinkPart([Web];2) Foto_odkaz: ="web/" & Ident([Příjmení];[Jméno]) & "/" & Ident([Příjmení];[Jméno]) & ".gif" Web_p, Foto_p (šířka 7,6 cm, výška 6 cm) Ovládací prvky Active_x, Microsoft Web Browser Lokální procedura při události Current (formuláře)

319 Návrhové a formulářové zobrazení
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 319 Návrhové a formulářové zobrazení

320 Procedura při události Current
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Procedura při události Current Private Sub Form_Current() Dim System_souboru 'Webová stránka Web_a = Form("Web_odkaz") If Left(Web_odkaz, 4) = "web/" Then Web_a = "file://" & Application.CurrentProject.Path & "/" & Web_a End If Web_p.Navigate Web_a 'Fotografie Foto_a = Application.CurrentProject.Path & "/" & Form("Foto_odkaz") Foto_p.Navigate "file://" & Foto_a Set System_souboru = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If System_souboru.FileExists(Foto_a) Then Foto_p.Visible = True Else Foto_p.Visible = False End Sub test existence souboru

321 Upravené vlastnosti formuláře
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Upravené vlastnosti formuláře formátová Volič záznamů: ne datové Povolit přidávání: ne Povolit odstranění: ne Povolit úpravy: ne

322 9.9 Web / Statické stránky Export databázových objektů
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 322 9.9 Web / Statické stránky Export databázových objektů Tabulka Oddělení Externí data, Export, Další, Dokument HTML Exportovat data s formátování a rozložením Po dokončení operace exportu otevřít cílový soubor

323 Import a připojování tabulek
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Import a připojování tabulek čerpání dat z webových stránek import z Oddělení.html Externí data, Import, Další, Dokument HTML, Oddělení.html Importovat zdrojová data do nové tabulky První řádek obsahuje hlavičky sloupců Neurčovat primární klíč Importovat do tabulky Oddělení1 Upřesnit, Desetinný symbol, . připojení z Oddělení.html Vytvořit odkaz na zdroj vytvořením propojené tabulky Název propojené tabulky Oddělení2 do tabulky Oddělení přidáme novou větu ZAH, zahraničí, Novak.Petr export do Odděleni.html rozdíl mezi Oddělení1 a Oddělení2 odstranění věty ZAH v tabulce Oddělení odstranění tabulek Oddělení 1 a Oddělení2

324 Dynamické stránky Microsoft Office SharePoint
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Dynamické stránky Microsoft Office SharePoint integrovaná platforma pro: intranet (využívá stejné technologie jako internet, určena pro skupinu uživatelů, např. pro zaměstnance firmy) extranet (připojení vnějších uživatelů k intranetu, např. pobočky firmy) internet – web (celosvětová počítačová síť) webové rozhraní definice přístupových práv týmová práce v pracovních prostorech zadávání platnosti dokumentů centrální ukládání dokumentů snadná správa webového obsahu modifikace webových stránek SharePoint Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Microsoft Office Visual Studio snadná práce s daty integrace se systémem Microsoft Office 2007

325 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Verze Windows SharePoint Services verze 3 dříve nazýváno ShaerPoint Team Services služba integrována ve Windows Serveru 2003 SharePoint Server 2007 rozšiřuje možnosti Windows SharePoint Services (nástroje pro správu a uspořádání webů, publikace informací) Ukládání dat vlastní databáze Microsoft SQL server 2005

326 Uložení databáze na serveru SP
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Uložení databáze na serveru SP vhodný web Encián v knihovně dokumentů Objekty_Accessu v Accessu v tabulce Personal webové odkazy (dotaz P98e Webové adresy) Externí data, Seznamy serveru SharePoint, Přesunout na server SharePoint adresa webu zaškrtnout Umožňuje uložit kopii databáze… Procházet, výběr knihovny Objekty_Accessu problémy Dokončit

327 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Pro přesunu na webu vytvořeny seznamy s daty tabulek Access vytvořil záložní kopii Encian_Záloha kopie databáze do knihovny Objekty_Accessu problémy SP nepodporuje referenční integritu SP nepodporuje kaskádové aktualizace souvisejících polí nelze vynutit jedinečný index jinde než v ID nelze uplatnit pravidla ověřování platnosti dat SP nepodporuje typ dat Desetinné číslo (jen Číslo nebo Dvojitá přesnost) SP nepodporuje typ dat OLE Object do Accessu je propojen Seznam informací o uživatelích

328 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Aktualizace dat v prostředí Accessu, kde jsou tabulky propojeny ve webovém prostředí SP

329 Synchronizace dat Accessu a SP
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Synchronizace dat Accessu a SP Externí data, Seznamy serveru SharePoint, Pracovat offline změny Access název REK  propagace vedoucí PRG  Klimova.Jana SharePoint název KON  poradenství vedoucí PRG  Sladkova.Alice po návratu Zahodit změny Zahodit všechny změny Zrušit všechny změnit a aktualizovat Synchronizovat řešení případných konfliktů

330 Úvodní obrazovka nového webu
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Úvodní obrazovka nového webu přihlášený uživatel ikona horní panel odkazů vyhledávání nastavení webu snadné spuštění

331 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Akce webu Vytvořit knihovna dokumentů formulářů stránek wikiwebu obrázků seznam oznámení kontakty diskusní vývěska odkazy kalendář úkoly průzkum vlastní seznam webová stránka základní stránka stránka webové části weby a pracovní prostory Upravit stránku přidání, úprava webové části v režimu úprav Nastavení webu uživatelé a oprávnění osoby a skupiny vzhled a chování nadpis, popis a ikona stromové zobrazení motiv webu horní panel odkazů snadné spuštění správa webu RSS odstranit tento web správa kolekce webů hierarchie webu

332 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Nastavení webu Akce webu, Nastavení webu, Osoby a skupiny Vlastníci webu Upřesnění názvu Upravit položku Akce webu, Nastavení webu, Nadpis, popis a ikona Nadpis: Encián Popis: Intranet firmy Encián Ikona:

333 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Seznamy Seznamy, Vytvořit, Komunikace, Oznámení Nastavení, Seznam nastavení Nadpis (název souboru), popis a navigace Název: Oznámení

334 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Vytvoření sloupců Oznámení, Nastavení, Sloupce, Vytvořit sloupec Nadpis Jeden řádek textu Obsah 6 řádků textu (Text s rozšířeným formátováním) Detailní informace 6 řádků textu (Text s rozšířeným formátováním) Plný text Hypertextový odkaz Umístění 6 řádků textu (Text s formátováním) Firemní kalendář Ano/Ne (Výchozí hodnota Ne) Firemní oznámení Ano/Ne (Výchozí hodnota Ne) Firemní termín Ano/Ne (Výchozí hodnota Ne) Kategorie Volba (Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Rozevírací nab.) Zahájení Datum a čas (Pouze datum) Dokončení Datum a čas (Pouze datum) Začátek platnosti Datum a čas (Pouze datum) Konec platnosti Datum a čas (Pouze datum) Aktualizace Datum a čas (Pouze datum) Zdroj 2 řádky textu (Text s rozšířeným formátováním) Vytvořil Osoba nebo skupina Změnil Osoba nebo skupina

335 Událost ve firemním kalendáři
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Událost ve firemním kalendáři Nadpis: Uvedení software na trh Obsah: Slavností otevření počítačové školící místnosti a uvedení nových verzí software na trh Detailní informace: Otevření počítačové školící místnosti Představení nových verzí software Plný text: Web firmy Umístění Budova firmy Encián Firemní kalendář: Ano Firemní oznámení: Ne Firemní termín: Ne Kategorie: Etapa 3 Zahájení: Dokončení: - Začátek platnosti: Konec platnosti: Aktualizace: Zdroj: Marie Sladká

336 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Firemní termín Nadpis: Přihlašování na uvedení Firemní termín: Ano Kategorie: Etapa 3 Dokončení: Začátek platnosti: Konec platnosti: Aktualizace: Zdroj: Marie Sladká

337 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Firemní oznámení Nadpis: Změna místnosti některých jednání Obsah: Jednání plánovaná původně do zasedací místnosti jsou přesunuta z důvodu rekonstrukce místnosti 18 do zasedací místnosti 17. Kategorie: Etapa 2 Začátek platnosti: Konec platnosti: Aktualizace: Zdroj: Marie Sladká

338 Zobrazení seznamu Oznámení
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Zobrazení seznamu Oznámení Nastavení, Vytvořit zobrazení Standardní zobrazení Název zobrazení: Firemní kalendář Sloupce: Zahájení, Nadpis Řadit: Zahájení Filtr Firemní kalendář: Ano A Začátek platnosti je menší nebo roven [Dnes] Konec platnosti je větší nebo roven [Dnes] Obdobně zobrazení Firemní termíny a Firemní oznámení

339 Úprava domovské stránky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Úprava domovské stránky Akce webu, Upravit stránku Vlevo Přidat webovou část Oznámení Upravit, Upravit sdílenou část Vybrané zobrazení: Firemní kalendář Vzhled, Název: Firemní kalendář OK Ukončit režim úprav Obdobně Firemní termíny, Firemní oznámení

340 2OP483 Manažerská informatika 3
Access RSS Oznámení, Nastavení, Seznam nastavení Nastavení technologie RSS Oznámení, Nastavení, Zobrazení ikona RSS zkopírovat adresu do schránky Domovská stránka Akce webu, Upravit stránku Vpravo, Přidat webovou část Webová část editor obsahu Upravit, Upravit sdílenou část Vzhled, Název: Aktuality Editor formátu RTF mezera RSS a odkaz na adresu ze schránky, Uložit OK

341 10 Databázové nástroje 10.1 Přehled
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 341 10 Databázové nástroje 10.1 Přehled makro Visual Basic Spustit makro místní nabídka z makra místní nabídka formuláře či sestavy globální místní nabídka databáze karty Doplňky do formuláře či sestavy zobrazit či skrýt vztahy (mj. sestava relací) seznam vlastností objektů závislosti objektů panel zpráv analyzovat analýza tabulek analýza výkonu objektu dokumentace objektu přesunout dat převod na databázi SQL rozdělování databáze databázové nástroje správce propojených tabulek správce přepínacích panelů zašifrování databáze ACCDE, ACCDR Možnosti aplikace Access Oblíbené Aktuální databáze (mj. parametry otevření databáze) Datový list Návrháři objektů Kontrola pravopisu a mluvnice Upřesnit mj. výchozí režim zobrazení výchozí uzamčení záznamů Ostatní Soubor mj. uložení ve formátu starší verze

342 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 10.2 Skupina Makro skupina Makro Visual Basic (Alt F11) Spustit makro Vytvořit místní nabídku z makra Převést makra formuláře do jazyka Visual Basic Místní nabídka formuláře či sestavy vlastnost Řádek místní nabídky výběr z maker (odkaz na makro s názvy maker) Globální místní nabídka databáze tlačítko Office, Možnost aplikace Office, Aktuální databáze, Možnosti pásu a panelu nástrojů, Řádek místní nabídky Karta Doplňky do formuláře či sestavy vlastnost Řádek nabídek – odkaz na makro s příkazem Přidat nabídku (v něm odkaz na makro s názvy maker)

343 Místní nabídka formuláře
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Místní nabídka formuláře Makro P76 Menu Databázové nástroje, Makro, Vytvořit místní nabídku z makra Formulář P52a Personal – Identifikace  PA2a Personal – Identifikace Jiná vlastnost formuláře Řádek místní nabídky: P76 Menu změní se místní nabídka ve formuláři potlačení místní nabídky možné jinou vlastností Místní nabídka: ne naprogramovat lze i vlastní pás karet

344 Globální místní nabídka v databázi
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Globální místní nabídka v databázi tlačítko Office Možnosti aplikace Access Aktuální databáze Možnosti pásu a panelu nástrojů Řádek místní nabídky projeví se po opětovném otevření aktuální databáze

345 Karta Doplňky do formuláře
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Karta Doplňky do formuláře příprava nového makra PA2b Užitečné akce Vytvořit, Makro, Makro Název makra: Užitečné Akce: Přidat nabídku Název nabídky: Užitečné akce Název makra nabídky: P76 Menu Text na stavovém řádku: Nabídka užitečných akcí Ve formuláři PA2a Personal – Identifikace upravit jinou vlastnost Řádek nabídek: PA2b Užitečné akce Ve formulářovém zobrazení a Zobrazení rozložení se doplnila karta Doplňky se skupinou Příkazy nabídky, zde je seznam Užitečné akce obsahující dílčí makra

346 10.3 Skupina Zobrazit či skrýt
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 10.3 Skupina Zobrazit či skrýt Vztahy mj. sestava relací Seznam vlastností vlastnosti označeného objektu popis – nelze u zástupců objektů skrytý Závislosti objektů (např. pro tabulku Oddělení) závislost označeného objektu formou podokna závislé na mně objekty, na kterých závisím Panel zpráv v panelu zpráv Upozornění zabezpečení Office, Možnosti aplikace, Centrum zabezpečení Nastavení Centra zabezpečení Nastavení maker Zakázat všechna makra s oznámením Zobrazit panel zpráv ve všech aplikacích

347 2OP483 Manažerská informatika 3
Access 10.4 Skupina Analyzovat Analýza tabulky Analýza výkonu Dokumentace databáze

348 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 348 Analýza tabulky Vytvářecí dotaz PA4 Tvorba Personal_duplicity (bez pole Přílohy)

349 Průvodce analýzou tabulky
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 349 Průvodce analýzou tabulky Databázové nástroje, Analyzovat, Analýza tabulky první dvě okna informační výběr tabulky Personal_duplicity Ano, nechám rozhodnutí na průvodci redukce počtu tabulek Nadřízený za Telefon Úvazek za Charakteristika Vyhledávání Tabulka2 za Telefon Tabulka1  Personal2 Tabulka2  Oddělení2 doplnění klíče E_mail Ano, vytvořit dotaz

350 Vyhledávání v poli Oddělení v tabulce Personal2
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 350 Vyhledávání v poli Oddělení v tabulce Personal2 Šířky sloupců: 0cm;0,002cm;1,685cm;2,426cm bude zobrazeno bude vloženo nabídkový seznam

351 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 351 Analýza výkonu potlačíme relaci Podniky – Stadia Analýza výkonu formuláře: P53 Podniky – Identifikace řádek Tabulka Stadia Optimalizace doplnit v diagramu relací referenční integritu (vč. kaskády)

352 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 352 Dokumentace Dokumentace objektu Relace

353 10.5 Skupina Přesunout data SQL server
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 353 10.5 Skupina Přesunout data SQL server

354 Databáze aplikace Access Rozdělování databáze
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 354 Databáze aplikace Access Rozdělování databáze nová databáze Encian_predni import objektů z databáze Encian tabulky Personal, Oddělení, Místnosti formulář P52a Personal – Identifikace Databázové nástroje, Přesunout data, Databáze aplikace Access Rozdělit databázi Encian_zadni (be = back end) Obsah databází Encian_zadni: tabulky Encian_predni: ostatní objekty s výjimkou tabulek, tabulky propojeny

355 10.6 Databázové nástroje Správce propojených tabulek
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 355 10.6 Databázové nástroje Správce propojených tabulek Simulace na změně umístění databáze Encian_zadni.accdb Databázové nástroje, Databázové nástroje, Správce propojených tabulek

356 Správce přepínacích panelů
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 356 Správce přepínacích panelů Databázové nástroje, Databázové nástroje, Správce přepínacích panelů ukládání do tabulky Switchboard Items Formulář Přepínací panel

357 Zašifrovat pomocí hesla
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 357 Zašifrovat pomocí hesla Databáze musí být otevřena ve výhradním režimu tlačítko Office, Zavřít databázi tlačítko Office, Otevřít, Otevřít – Výhradní přístup Databázové nástroje, Databázové nástroje, Zašifrovat (Dešifrovat) databázi pomocí hesla

358 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 358 Šíření databáze Soubor ACCDE (pro uživatele Accessu) Databázové nástroje, Databázové nástroje, Vytvořit databázi ACCDE Otevírání typu souboru ACCDE Pro objekty typu Formuláře, Sestavy a Moduly nelze upravovat návrh a tvořit nové objekty Nelze obejít importováním objektů Soubor ACCDR (pro uživatele bez Accessu) Runtime Access přípona accdb  accdr v rámci Access spuštění zástupcem databázového souboru /runtime není k dispozici navigační podokno pás karet návrhové zobrazení a zobrazení rozložení nápověda

359 10.7 Možnosti aplikace Access Oblíbené (nastavení Accessu)
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Snímek 359 10.7 Možnosti aplikace Access Oblíbené (nastavení Accessu) tlačítko Office, Možnosti aplikace Access karta Oblíbené S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky Barevné schéma Modré Stříbrné Černé Výchozí formát souborů Výchozí složka pro databáze Uživatelské jméno Iniciály

360 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Snímek 360 Aktuální databáze Možnosti aplikace Navigace Možnost navigace Možnosti pásu a panelu nástrojů Řádek místní nabídky Možnosti automatické opravy názvů

361 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Datový list Výchozí barvy písma pozadí alternativní barva pozadí (ob řádek) mřížky Mřížka a efekt buněk mřížka v tabulkovém zobrazení pro nově otevírané tabulky efekt buňky Výchozí písmo písmo velikost tloušťka

362 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Návrháři objektů Návrh tabulky výchozí typ pole výchozí velikost textového, číselného pole automatické indexování Návrh dotazu zobrazení názvů tabulek povolené automatického spojení Formuláře či sestavy chování při označování (částečně uzavřít) šablona formuláře šablona sestavy Kontrola chyb barva indikátoru chyby

363 Kontrola pravopisu a mluvnice
2OP483 Manažerská informatika 3 Access Kontrola pravopisu a mluvnice Možnosti automatických oprav Velká písmena na začátku vět Nahrazovat text při psaní Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Office přeskakovat slova velkými písmeny vlastní slovníky jazyk slovníku

364 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Upřesnit Úpravy po stisknutí klávesy Enter výběr při zadávání chování kurzorových kláves kurzor se zastavuje na prvním či posledním poli potvrzení akčních dotazů Zobrazit počet naposledy použitých dokumentů animace inteligentní značky na datových listech ve formulářích a sestavách zobrazení v návrhu makra sloupec názvů sloupec podmínek Tisk okraje Obecné čtyřmístný formát roku Upřesnit otevřít naposledy použitou databázi výchozí režim zobrazení sdílený výhradní výchozí uzamčení záznamů bez uzamčení všechny záznamy upravovaný záznam

365 2OP483 Manažerská informatika 3
Access Ostatní Přizpůsobit přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup pro všechny databáze pro otevřenou databázi zobrazení pod pásem karet Doplňky Acrobat PDF Maker např. Send to Bluetooth Centrum zabezpečení Nastavení centra zabezpečení Nastavení maker Zakázat všechna makra s oznámením Povolit všechna makra Panel zpráv Zobrazit panelu zpráv Nikdy nezobrazovat informace o blokovaném obsahu Zdroje informací odkazy

366 10.8 Volba Soubor (tlačítko Office)
2OP483 Manažerská informatika 3 Access 10.8 Volba Soubor (tlačítko Office) Nová Otevřít Uložit Uložit jako možnost uložení v jiné verzi (2003, 2000) Tisk např. tabulky mj. náhled s aplikační kartou Náhled Spravovat zkomprimovat a opravit databázi zálohovat databázi vlastnosti databáze mj. Základ hyp. odkazu odeslání objektu em ve vybraném formátu (rtf, html, xlsx, xls, txt) Publikovat server správy dokumentů (server SharePoint) zabalit a podepsat Zavřít


Stáhnout ppt "2OP483 Manažerská informatika 32OP483 Manažerská informatika 3"

Podobné prezentace


Reklamy Google