Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ Vývoj IS a jejich architektury dříve centralizovaný výpočetní model –centrální počítač = monolitický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ Vývoj IS a jejich architektury dříve centralizovaný výpočetní model –centrální počítač = monolitický."— Transkript prezentace:

1 hesova@pefczu.cz1 Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ Vývoj IS a jejich architektury dříve centralizovaný výpočetní model –centrální počítač = monolitický IS –na něm uložena data (soubory, později databáze) Výpočetní model lze definovat jako ucelenou představu o postavení uživatele, dat a aplikací v rámci IS Řeší se následující problémy: –kde jsou umístěny aplikace a kde skutečně běží –jsou-li aplikace děleny, jak části spolupracují –kde se uchovávají a zpracovávají data –kde se nachází uživatel, kdy a jak komunikuje s aplikacemi

2 hesova@pefczu.cz2 Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ Historie a vývoj výpočetních modelů 1. dávkové zpracování (batch processing) –vstupní dávka dat výstupní sestava časově oddělené –není interaktivní, uživatel nemůže reagovat na průběh výpočtu

3 hesova@pefczu.cz3 Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ 2. model host - terminál –host = počítač, který je „hostitelem“ systémových zdrojů /procesoru, paměti, I/O zařízení, programů, dat/ zpracování probíhá na host. počítači –vznikla terminálová pracoviště později terminálové sítě /není to skutečná síť, pouze terminálový rozvod/ obslouží více uživatelů současně terminály jsou místní nebo vzdálené

4 hesova@pefczu.cz4 Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ host - terminál - pokrač. mezi host. poč. a terminálem se přenáší pouze výstupy na obrazovku počítače vstupy z uživatelovy klávesnice velké objemy dat se nepřenášejí uživatel má iluzi, že má host. poč. pro sebe znakový režim nízký uživ. komfort

5 hesova@pefczu.cz5 Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ 3. izolované osobní počítače (PC) –přístupnější a lacinější výp. technika –host/terminál (přísná centralizace) a izolované PC = 2 extrémy –PC - nezávislost na ostatních –ale: problémy se řeší ne 1x, ale n-krát na n místech jak řešit práci se sdílenými daty? každý nemůže ještě vlastnit drahé periferie –smysl má kompromis, něco sdílet, něco vlastnit

6 hesova@pefczu.cz6 Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ –co sdílet? drahé periferie, společná data (firemní databáze, sdílené dokumenty), aplikace (vyžadují správné nakonfigurování a údržbu) –vznik prvních LAN řeší potřebu sdílení zpočátku si uživatel sdílení neuvědomuje také aplikace nejsou zpočátku uzpůsobeny síťovému prostředí

7 hesova@pefczu.cz7 Výpočetní modely 4. model file server / pracovní stanice –data jsou zpracovávána jinde než jsou umístěna musí být přenášena –nevýhody: zbytečné přenosy, zahlcování sítě 5. model client / server –další vývojový stupeň –idea: data se budou zpracovávat tam, kde se nacházejí výstupy pro uživ. se budou generovat u něj

8 hesova@pefczu.cz8 Výpočetní modely 6. Další vývoj výp. modelu –komponentní model –distribuovaný model

9 hesova@pefczu.cz9 Nové architektury Vstup db technologií + rozvoj sítí = požadavek na nové modely dat a nové architektury systémů a) architektura klient-server (C/S)- 2 a více stupňová –znamená dělení aplikací (tj. programů) na části, které spolu komunikují –s tím souvisí: b) komponentní model, komponentová metodologie programování –metodologie založená na softwarové komponentové infrastruktuře v síťovém prostředí

10 hesova@pefczu.cz10 Nové architektury c) OO model –komponenty aplikace jsou též objekty distribuované objekty = systémově nezávislé sw entity, z nichž lze sestavit aplikaci jsou kdekoliv na síti, mají rozhraní (=tabulka metod, operací a jejich parametrů) klienti volají metody z jejich rozhraní, tj. zadávají požadavek na provedení metody vlastní aplikační logika (postup) je předem definována a skryta

11 hesova@pefczu.cz11 Distribuované objekty Aby komponenty různých výrobců mohly spolupracovat, musí dodržovat standardy –2 konkurenční standardy –= obecná architektura pro vytváření aplikací pomocí komponent –CORBA (Common Object Request Broker Architecture), specifikace Object Management Group –COM (Component Object Model) a –DCOM (Distributed …….) od Microsoftu

12 hesova@pefczu.cz12 Distribuované objekty Distribuované objekty pokrač. Přenos zpráv mezi objekty (=požadavek) zprávy zakódovány pro přenos, součástí jsou data podpůrný modul na obou stranách zajišťuje navázání spojení s partnerským procesem, odeslání, příjem, kódování a dekód., předání zpráv objektům –o to se programátor aplikace nestará Distribuovaný program = kombinace aplikačního pgmu a možných vzdálených komponent, které používá –mohou běžet na jednom nebo více počítačích

13 hesova@pefczu.cz13 Architektura klient-server C/S - pokrač. - vývoj –2 stupňová arch. - servery postupně v různých rolích (souborový, tiskový, databázový, aplikační, komunikační), omezený výkon zpočátku nebyly nástroje pro správu takového IS –3 stupňová architektura (poprvé u SAP/R3) databázový server aplikační (i více aplikačních s.) server velký počet klientů (PC) s GUI + komunikační kanály

14 hesova@pefczu.cz14 Architektura klient-server C/S - pokrač. –= „virtuální superpočítač“ kooperace –Vícestupňová architektura C/S - 4 vrstvy –klientská vrstva dále rozdělená na 2 části, jedna je provozována na klientovi v roli webového serveru ten druhou část distribuuje na klient. počítače prostřednictvím Internetu či intranetu –C/S ze strany hw = spolupráce klientů a serv. –C/S znamená z pohledu sw dělení aplikací

15 hesova@pefczu.cz15 Architektura klient-server C/S - pokrač. –aplikace - má 3 části (komponenty) –mohou být různě umístěné ( na serveru, na klientovi), spolupracují –části aplikace: prezentační logika (tzv. uživatelské rozhraní) aplikační logika (též business logika, obchodní služby) logika přístupu k datům (též datové služby, správa dat) –dělení se vede buď na hranici mezi nimi nebo uvnitř jedné ze 3 částí =5 způsobů dělení aplikace)

16 hesova@pefczu.cz16 Architektura klient-server C/S - pokrač. - obr. viz soubor clientserv.doc Způsoby dělení, jak je označujeme: –distribuovaná prezentace (většina zpracování probíhá na straně serveru, přenos výsledku ke klientovi) –vzdálená prezentace ( “ ) –distribuované funkce (vzniknou 2 aplikační programy) –vzdálená správa dat (aplikace celá na klientovi, správa dat na serveru, použití SQL) –distribuovaná správa dat (“)


Stáhnout ppt "Výpočetní modely - /zdroj Peterka/ Vývoj IS a jejich architektury dříve centralizovaný výpočetní model –centrální počítač = monolitický."

Podobné prezentace


Reklamy Google