Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formování globálního systému Nadnárodní společnosti Daňové ráje Informační technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formování globálního systému Nadnárodní společnosti Daňové ráje Informační technologie."— Transkript prezentace:

1 Formování globálního systému Nadnárodní společnosti Daňové ráje Informační technologie

2 „intenzifikace společenských vztahů na celosvětové úrovni, která vede k propojování velmi vzdálených lokalit takovým způsobem, že místní události jsou formovány událostmi dějícími se na míle daleko a naopak“ (GIDDENS, 1990)

3 1.je spojena s rozšířením světových náboženství a vznikem prvních transkontinentálních civilizací 2.nastala v průběhu evropských koloniálních výbojů a zeměpisných objevů, velmoci - Španělsko, Nizozemí, Portugalsko, Francie a Velká Británie 3.mocenské soupeření mezi Francií a Velkou Británií (válka sedmiletá 1756-63) o světovou nadvládu, války napoleonské (1803-1815) 4.vrcholem evropského imperialismu, opiové války, pád Mughalské říše, vlny migrantů směřující do Severní a Jižní Ameriky a Oceánie, začal se formovat světový kapitálový trh, byla ukončena první světovou válkou 5.vycházela z druhé světové války, rozvoj technologií, především v dopravě, zbrojním průmyslu a komunikaci, ukončena rozpadem SSSR a Varšavské smlouvy. 6.probíhá v současné době

4 Mezinárodní měnový fond:  zajišťuje stabilitu globální ekonomiky a předchází světovým krizím  zajišťuje peněžní zdroje ve formě půjček Světová banka:  poskytuje pomoc jednotlivým zemím při financování dlouhodobých rozvojových projektů Světová obchodní organizace:  globální mezinárodní organizace, zabývající se pravidly obchodu mezi jejími členskými státy a řešením jejich obchodních sporů

5 makrogeografické:  vytváření nové hierarchie světových měst, propojených aktivitami nadnárodních společností v oblasti výrobních služeb  intenzifikace ekonomické provázanosti vyspělých zemí  nová prostorová dělba práce mezi vyspělými zeměmi světového jádra a nově industrializovanými zeměmi světové semiperiferie  prohlubující se izolace zemí světové periferie  glokalizace společenské:  prohlubující se sociální a ekonomická nerovnoměrnost  zrychlení a zvýšení pohybu, komunikace a sociálních kontaktů v prostoru  vývoj IT technologií a jejich používání  dochází k přerozdělení hospodářské moci  změny na trhu práce  vliv na sub/urbanizaci, infrastrukturu i denní potřeby obyvatel  destrukce místních kultur

6  svět se dělí do tří oblastí: jádro, periferie a semi-periferie  jádro má vysokou úroveň technického rozvoje a vyrábí komplexní produkty  rolí periferie je dodávat jádru suroviny, zemědělské produkty a levnou pracovní sílu  hospodářská výměna mezi centrem a periferií se koná za nerovných podmínek: periferie je nucena prodávat své výrobky za nízké ceny, ale musí kupovat produkty jádra za poměrně vysoké ceny  mezi nimi existuje ještě zóna zvaná 'semi- periferie', která působí jako periferie pro jádro, ale zároveň i jako jádro pro jinou periferii (koncem 20. století by do této zóny patřily např. východní Evropa, Čína, Brazílie nebo Mexiko) portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=40144

7  mateřský podnik a jeho zahraniční dceřinné společnosti  historie: ◦ kolonialismus ◦ industrializace ◦ liberalizace ◦ teorie volného trhu  postavení nadnárodních společností dnes

8 charakteristika:  nízké nebo žádné daně  přísné bankovní tajemství  usnadněné podmínky pro vytvoření či přemístění společností  omezená mezinárodní spolupráce v oblasti soudnictví  kritéria pro společnosti k využívání daňových rájů  výhody daňových rájů rizika a geografické aspekty:  socioekonomické: ◦ původ peněz ◦ nelegální praktiky ◦ zvýšené riziko finanční krize ◦ státy jsou ochuzeny o příjmy  fyzickogeografické: ◦ ochrana životního prostředí ◦ ropné katastrofy apod.

9 http://www.statesidefinance.com/offshore-company-formation/jurisdictions

10  časoprostorová komprese  zvyšující se mobilita  intenzita používání IT  „zmenšování“ světa  geografické rozpínání sociálních kontaktů  oslabení sociálních vztahů  nerovnoměrnost využívání IT  rozdíly v dostupnosti město x venkov, mladší x starší generace…  sociální nerovnost  vliv na světovou ekonomiku ◦ obchod se zbožím ◦ řízení nadnárodních společností ◦ zprostředkování služeb  world wide web  kasínová ekonomika  just-in-time  socioekonomické důsledky  Facebook, Twitter, ICQ…


Stáhnout ppt "Formování globálního systému Nadnárodní společnosti Daňové ráje Informační technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google