Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOTANIKA ŘASY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOTANIKA ŘASY."— Transkript prezentace:

1 BOTANIKA ŘASY

2 Řasy - charakteristika
Eukaryotické organismy Jádro eukaryotického typu: jaderná membrána, jadérko, lineární molekuly DNA. Mitóza: rozchod chromosomů zajišťuje mitotické vřeténko. Vyvinuta meióza a pravé pohlavní rozmnožování. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

3 Řasy - charakteristika
Rozmnožování: Vegetativní: oddělované buňky nebo úlomky stélek. Nepohlavní: mitospory (plano- nebo aplanospory), vyvíjejí se přeměnou vegetativních buněk nebo ve sporangiích. Pohlavní: redukční dělení, tvorba gamet, plasmogamie, karyogamie. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

4 Stavba stélky řas Monadoidní (bičíkatá) Rhizopodová (měňavkovitá)
Kokální Trichální (vláknitá) Pletivná (pseudoparenchymatická) Sifonální (trubicovitá) SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

5 Stavba stélky řas Monadoidní (bičíkatá) - jednobuněční, jednojaderní bičíkovci, 1 nebo více bičíků. Rhizopodová (měňavkovitá) - jednobuněčná, jedno- nebo vícejaderná, tvoří panožky. Kokální - jednobuněčná, jednojaderná, s pevnou buněčnou stěnou. Trichální (vláknitá) - mnohobuněčná, s 1-jadernými buňkami (obvykle propojeny plasmodesmy); pokud se větví, jsou všechny větve stejnocenné. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

6 Stavba stélky řas Pletivná (pseudoparenchymatická) - dělení buněk ve dvou nebo třech kolmých rovinách. Sifonální (trubicovitá) - vakovitá nebo vláknitá, mnohojaderná, vegetativní stélka bez přehrádek, přehrádky oddělují pouze reprodukční struktury. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

7 Řasy Jednobuněčná – pohyblivá stélka Jednobuněčná – nepohyblivá stélka
Mnohobuněčná – pletivná stélka SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

8 Systém řas Říše: Chromista Oddělení: Skrytěnky Oddělení: Chromofyty
Třída: Rozsivky Třída: Hnědé řasy (chaluhy) Říše: Protozoa Oddělení: Obrněnky Oddělení: Krásnoočka Říše: Rostliny Oddělení: Ruduchy Oddělení: Zelené řasy Oddělení: Parožnatky SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

9 Oddělení: Skrytěnky Jednobuněčné, dvoubičíkaté organismy
Chlorofyly a, c, karoteny, xantofyly, fykobiliproteiny V chladných vodách – součást fytoplanktonu Rod: Cryptomonas – hnědé chloroplasty Rod: Cryptomonas SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

10 Oddělení: Chromophyty
Mají chlorofyl a a c, většinou i xantofyl fukoxanthin. Chloroplasty mají 4 membrány, dvě z toho jsou membrány endoplazmatického retikula, většinou spojeného s jádrem. Thylakoidy jsou srostlé po trojicích. Zásobní látka je chrysolaminaran, uložený mimo chloroplast, nikdy škrob (další zásobní látky jsou olej, polyfosfátová zrnka – volutin, aj.). Bičíkatá stádia mají dva heterokontní (nestejno-cenné) bičíky, které se liší délkou, funkcí i strukturou. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

11 Třída: Rozsivky Jednobuněčné řasy – kokální stélka.
Povrch jejich těla je kryt pevnou dvoudílnou křemičitou schránkou – frustulou. Frustula má velmi charakteristickou stavbu, podle které se rozsivky určují. Jsou nejvýznamnější součástí mořského planktonu. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

12 Třída: Hnědé řasy Skupina asi 1500 druhů. Dosahují velikosti až 50 m.
Jejich stélka se obvykle skládá z obdoby kořenů – rhizoidu, obdoby stonku – kauloidu a obdoby listu – fyloidu. Můžou žít i několik let. Několik druhů se využívá jako potrava – zejména v japonské kuchyni. Chaluha bublinatá SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

13 Oddělení: Obrněnky Obrněnky jsou v naprosté většině volně žijící bičíkovci. Velké množství obrněnek nemá fotosyntetický aparát a živí se heterotrofně. Některé jsou schopny i aktivního lovu a fagotrofie. Mají-li chlorofyl, pak jsou to chlorofyly a a c. Povrch těla je zpravidla kryt mocnou celulózní schránkou. Mají velmi zvláštní jádro zvané dinokaryon - obrovské, obsahuje asi 10x víc DNA, než by bylo obvyklé. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

14 Oddělení: Obrněnky Obrněnky mají schopnost produkovat značné množství jedovatých látek. Jejich přemnožením v moři nebo brakických vodách vzniká červený, velmi toxický vodní květ, tzv. red tide. Mají zásadní ekologický význam - druhá nejvýznamnější skupina producentů mořského planktonu (po rozsivkách). SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

15 Oddělení: Obrněnky SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

16 Oddělení: Krásnoočka Jednobuněční, většinou volně žijící bičíkovci.
Jejich chloroplasty obsahují chlorofyl a a b (toho jen malé množství). Povrch buňky je kryt tzv. pelikulou, což jsou šroubovitě vinuté bílkovinné proužky (umožňují proměnlivost tvaru buňky). Některé druhy (Trachelomonas, Strombomonas) mají na povrchu hnědě zbarvenou pevnou schránku – loriku. Z lahvicovité nádržky v přední části buňky – ampule – vyrůstají bičíky. Krásnoočko zelené – mixotrofní organismus. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

17 Oddělení: Krásnoočka Euglena viridis – krásnoočko zelené
SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

18 Oddělení: Ruduchy Mnohobuněčné fotoautotrofní organismy.
Stélka pletivná nebo vláknitá. Barviva: Chlorofyl a, d, karotenoidy, fykoboliproteiny, fykocyanin. Rozmnožování: dělení buněk, rozpad stélek. Největší výskyt v teplých mořích. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

19 Oddělení: Ruduchy Agar je sušený sliz, získávaný vyvářením předem usušených a na slunci vybělených stélek uvedených druhů ruduch Červené řasy SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

20 Oddělení: Zelené řasy Velice široká skupina, mají v podstatě všechny druhy stélek a je jich veliké množství druhů. Společným znakem této skupiny je přítomnost chlorofylů a i b , α- i β- karotenu, jako u vyšších rostlin. Z této skupiny řas se pravděpodobně vyvinuly vyšší rostliny. Zásobní látka je především škrob, některé skupiny mají ještě nějaké další specifické zásobní látky. Buněčná stěna je zpravidla celulózní. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

21 Třída: Chlamydophyceae
Jednotlivé bičíkaté buňky jeho coenobia se sekupují do dutého kulovitého útvaru. Volvox globator – váleč koulivý SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

22 Třída: Zelenivky – Chlorophyceae
Jednoduché kokální řasy. Jednoduchá vlákna. Rozvětvená (heterotrichální) stélka. Pletivná stélka. Řetízovka Různobrvka SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

23 Třída: Zelenivky – Chlorophyceae
Žabí vlas Šroubatka SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

24 Třída: Zelenivky – Chlorophyceae
Zrněnka – zelená řasa s kokální stélkou SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

25 Oddělení: Parožnatky 15 – 50 cm dlouhé, přeslenité postranní lodyhy.
Tělo je prostoupeno uhličitanem vápenatým. SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

26 Které pojmy spolu souvisí?
Ruduchy Krásnoočka Rozsivky Váleč koulivý Parožnatky Volvox globator Agar Světločivná skvrna Dvoudílné křemité schránky Přeslenité postranní lodyhy SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

27 Vyhodnocení b c d a e SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

28 Opakování Co je to váleč koulivý? Jaký význam má chaluha bublinatá?
Čím je vyztužena stélka parožnatek? Čím je vyztužena stélka rozsivek? Z jakých řas se vytváří AGAR? SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy

29 Použité zdroje Kincl, L., Kincl, M., Jarklová, J.: Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií, Nakladatelství Fortuna, Praha, 2006 SOŠS a SOU Kadaň Botanika - Řasy


Stáhnout ppt "BOTANIKA ŘASY."

Podobné prezentace


Reklamy Google