Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice USB Implementers Forum – definice průmyslového standardu specifikace se zabývá mechanickou, elektrickou,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice USB Implementers Forum – definice průmyslového standardu specifikace se zabývá mechanickou, elektrickou,"— Transkript prezentace:

1 1 USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice USB Implementers Forum – definice průmyslového standardu specifikace se zabývá mechanickou, elektrickou, spojovou a transportní vrstvou a komunikačním protokolem tři verze: 1.0, 1.1, 2.0 zdarma dostupné, nepatří mezi IEEE www.usb.org smrz.chrudim.cz/usb/usbspec.zip

2 2 Vlastnosti USB sériová poloduplexní sběrnice 1,5 Mbaud (low speed), 12Mbaud (full speed), 480Mbaud (high-speed USB 2.0) diferenciální vedení, galvanické spojení s napájením (Vbus) a zemí (GND) zařízení mohou být napájena přes Vbus a GND, I<500mA, nutný sleep mode linková vrstva používá NRZI kanálové kódování a bit stuffing pakety chráněny cyklickou redundantní kontrolou CRC16 nebo CRC5 spojení hostitele (host, hub) a zařízení (device) de facto se nejedná o sběrnici, ale o propojení PTP (point-to-point) síťová topologie stromového typu, v každém uzlu přepínač (switch, zván hub) z pohledu transportní vrstvy se vše jeví jako roury mezi odesílatelem a příjemcem zařízení max. 16 rour (pipe) enumerace – počáteční vyjednávání, Plug and Play max. 127 zařízení připojitelných ke kořenovému přepínači

3 3 Elektrická vrstva nositelem informace je rozdíl napětí mezi vodiči D+ a D- volba low-speed a full-speed se děje pull-up rezistorem pull up D+pull up D- low-speed-1,5k full-speed1,5k- D+D-počáteční stav D+ low-speed0V3,3V0 full-speed3,3V0V1

4 4 Elektrická vrstva Impedanční přizpůsobení Galvanické spojení D+, D-, Vbus, GND

5 5 Kanálové kódování NRZI – Non-Return to Zero Invert lidsky: odesíláš-li nulu, invertuj linku sousední úrovně se liší: logická 0 sousední úrovně jsou stejné: logická 1

6 6 Bit stuffing – bitová výplň po šesti jedničkách dat musí přijít nula zabraňuje klidu na lince (1 se v NRZI kóduje jako neaktivita)

7 7 SYNC – synchronizace na začátku paketu před začátkem paketu je linka v klidovém stavu (log. 1) start paketu začíná odesláním bytu 0x80 (LSb first) 0x80 (LSb first 0000 0001) po provedení NRZI je 1010 1011 tím se synchronizují hodiny vysílače a přijímače

8 8 End of Packet – konec paketu vysílač musí dát přijímači jasně najevo, že končí přenos signalizace musí být jednoznačná nesmí se předpokládat porozumění datům (tím by se porušila vrstvená hierarchie) EOP = na obou linkách je elektricky zem (GND)

9 9 Řazení proudových filtrů na každou operaci s daty máme bitový proudový filtr serializerbit stuffingNRZIzesilovač invertor EOP D+ D- CRC16 Vysílač deserializerbit unstuffingdeNRZI Zesilovač komparátor EOP CRC16 D+ D- čistá data CRC OK Přijímač

10 10 Souhrn a porovnání zatím se USB jeví jako sériová linka používá dva kroucené vodiče D+ a D- přidává kanálové kódování NRZI a bit stuffing dovede přenést neomezený počet bitů start bit je nahrazen sekvencí 0x80 stop bit je nahrazen EOP signálem (SE0 – single ended 0) nemáme vyřešen směr komunikace a přepínání zatím nemáme prostředek, jak oddělit data od příkazů musíme ještě definovat protokol (příkazy)

11 11 Obecný formát paketu pakety dělíme na 16 druhů, nejdůležitější jsou: DATA – přenos dat IN, OUT – řízení směru komunikace SETUP – podobné jako OUT, následující data jsou příkaz ACK, NAK – handshake pakety pro vzájemné potvrzování Typ paketu je určen číslem PID (Packet IDentifier). Komunikace je řízená hostitelem. Zařízení odesílá data pouze po výslovné žádosti hostitele (IN paket).

12 12 Datový paket SYNC 0x80 PID 0x4B DATACRC16 2 byty EOP (SE0) SYNC 0x80 PIDADRESA 7 bitů CRC5 5 bitů EOP (SE0) IN, OUT, SETUP ENDPOINT 4 bity SYNC 0x80 PID 0xD2 EOP (SE0) ACK, NAK

13 13 CRC 16 Cyklická redundantní kontrola generuje se z čistých dat pomocí posuvného registru vznikne-li v datech kumulovaná chyba (16 bit), je odhalena má-li vzniknout neodhalitelná chyba, musí být poruchy v určitém vztahu, což je u náhodných jevů nepravděpodobné

14 14 CRC 16 posuvný registr má délku 16 bitů a počáteční hodnotu 0 generující polynom je binární číslo o stejné délce jako registr jednička se nasouvá zleva do registru pokud je datový bit a vysunutý bit shodný, provede se XOR generujícího polynomu a registru CRC spočítaný z dat a správného CRC je konstantní! var crc:word;{pocatecni hodnota je 0} procedure crcpipe(bit:byte); var lsb:byte; begin lsb:=crc and 1; crc:=(crc shr 1) or $8000; if lsb=bit then crc:=crc xor $A001; end;

15 15 Konečná délka přenosu stále řešíme stejný problém – MTU (maximum transfer unit) připravíme si čistá data do bufferu a chceme je přenést na druhý konec linky opatříme data začátkem, koncem a eventuelně potvrzením správého přenosu (handshake) nutnost rozdělit data na menší části, protože médium není ochotno velké kusy přenést po rozdělení na menší části musíme každou z nich též opatřit začátkem, koncem a potvrzením

16 16 Konečná délka přenosu koncové signály musejí být jednoznačné (jako je EOP) malé části – pakety, obsahují začátek (SYNC), konec (SE0) a potvrzení (ACK packet od příjemce) pakety mají MTU 8, 16, 32, 64 až 4096 bytů velké části – transakce – po jejich ukončení jsou data od odesílatele úspěšně přenesena k příjemci v původní podobě transakce iniciují prvním OUT nebo IN paketem nebo též SETUP paketem transakce se ukončují DATA paketem bez dat

17 17 Přenos paketu a jeho potvrzení

18 18 Transakce setup stage – žádost o data (SETUP vs. SYNC 0x80) data stage – přenos dat (konec při data { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3166738/slides/slide_18.jpg", "name": "18 Transakce setup stage – žádost o data (SETUP vs.", "description": "SYNC 0x80) data stage – přenos dat (konec při data

19 19 Příkazy Get Descriptor – vyčtení informací o zařízení Set Address – nastavení adresy zařízení Set Configuration – volba jedné z více konfigurací Set Interface – výběr rozhraní (složené z rour endpointů) třídně specifické požadavky (HID, Mass Storage, …)

20 20 Deskriptory Device Descriptor – základní údaje o zařízení, verzi protokolu Configuration Descriptor – kolik má zařízení možných konfigurací (napájené z Vbus, externě) Interface Descriptor – různá rozhraní Endpoint Descriptor – více rour k cílové aplikaci 2 endpointy – levé a pravé sluchátko 2 interface – sluchátka nebo reproduktory 2 konfigurace – provoz z baterie nebo ze sítě

21 21 Hierarchie deskriptorů při žádosti o Configuration descriptor se vrátí celý podstrom prohledaný do hloubky

22 22 Enumerace inicializace po připojení zařízení k počítači vyčte se prvních 8 bytů Device Descriptoru provede se reset (SE0 po dobu 10ms) nastaví se adresa zařízení (Set Address) provede se vyčtení celého Device Descriptoru následuje čtení Configuration Descriptoru (prvních 8 bytů) hostitel přečte celý Configuration Descriptor

23 23 HostitelZařízení SETUP packet sync 2d 00 10 eop DATA0 packet - Get Device Descriptor request sync c3 80 06 00 01 00 00 40 00 dd 94 eop ACK sync d2 eop IN packet sync 69 00 10 eop DATA1 packet - Device Descriptor sync 4b 12 01 00 01 00 00 00 08 13 e7 eop ACK sync d2 eop OUT packet sync e1 00 10 eop DATA1 packet - Transaction Complete sync 4b 00 00 eop ACK sync d2 eop

24 24 Shrnutí USB poskytuje dostatečný rozptyl rychlostí (1,5Mbaud až 480MBaud) data jsou chráněna proti rušení (diferenciální vedení, CRC) nativně PnP, power management, variabilita interface největší přínos je PnP a 5V napájení téměř žádná z vymožeností se nepoužívá nesnadná implementace, drahé převodníky overhead, přílišný počet Deskriptorů inženýrská ignorance, USB se degraduje na sériovou linku


Stáhnout ppt "1 USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice USB Implementers Forum – definice průmyslového standardu specifikace se zabývá mechanickou, elektrickou,"

Podobné prezentace


Reklamy Google