Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecný úvod Řecká architektura VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecný úvod Řecká architektura VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 Obecný úvod Řecká architektura VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 Pro řeckou civilizaci byla typická touha po hodnověrném zobrazení skutečnosti a monumentálním zachycení. Toto umění je ohraničeno 8. stoletím př. Kr. – 2. století př. Kr. Umění se vyznačuje třemi základními principy:  individualismus – v této době bylo každé dílo osobité a neslo pečeť autora  racionalismus – dílo bylo rozumem pochopitelné a jasné  estetično – každé dílo vznikalo z přirozené touhy po kráse a ušlechtilosti Poprvé je ideálem člověk, ne bůh ani panovník. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 Porovnej tyto dvě stavby (Parthenon na Akropoli v Athénách; pyramida Cheopsova). VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 Podívej se na tyto díla (Afrodita; Vrhač disku), co je na nich krásné ? Považuješ je sám za líbivé a přitažlivé? Najdi na internetu díla, která by vytvořila kontrast k těmto sochám. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 Bernardo Strozzi – Vanitas F. Goya - Saturn požírající své dítě VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 Archaické období (8 století př. Kr. – druhá čtvrtina 5. století př. Kr.)  Po vpádu Dórú roku 1200 př. Kr. iónské obyvatelstvo znovu získalo rovnováhu; všeobecný pokrok umožnil zrod sochařství, malířství, stavitelství v pravém slova smyslu.  Architektura a sochařství byly úzce spjaty.  Malířská díla neexistují. Klasické období (5. – 4. století př. Kr.)  Po vítězství nad Peršany se Athény stávají nejvýznamnější m řeckým státem. Rozkvětu dosahují za vlády Perikla VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 Helenistické období (3.-1. stoleté př. Kr.)  Vláda Alexandra Makedonského  Příkladem odrážejícím tuto skutečnost je sousoší Láokoóni.  Kdo je autorem toho sousoší a kdo byl Láokoón? Najdi tuto odpověď na internetu nebo v knihách o umění. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Ve společnosti vládne krize Nový pohled na individualismus Snaha zobrazení emocí a duševních hnutí člověka

8 Sousoší Láokoón vytvořila trojice rhodských sochařů Hagésandros, Polydóros a Athénodóros kolem roku 25 př. n. l. Bylo nalezeno v roce 1506 v ruinách Neronova Zlatého domu v Římě. Dnes je toto sousoší ve Vatikánském muzeu jako jeden z jeho nejvzácnějších exponátů. Láokoón - http://cs.wikipedia.org/wiki/L% C3%A1oko%C3%B3n http://cs.wikipedia.org/wiki/L% C3%A1oko%C3%B3n VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 Chrámy se tyčily na podnoží, stylabu, na němž byly postaveny sloupy nesoucí kládí (to tvořilo horní část chrámu a skládalo se z: VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 architráv vlys trojúhelníkový fronton – sochařská reliéfní tvorba

10 fronton vlys kládí architráv sloupy podnoží, stylabus VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Vlys se dále skládá z metop (v nichž jsou umístěny reliéfy) a triglifů. Najdi tyto části na předcházejícím obrázku. Řecký chrám se vyvinul z obytného domu středomořského typu, zvaného cella. Vývoj pak pokračoval přes megaron, prostylos, amfiprostylos, peripteros, dipteros. Vysvětli tyto pojmy a doplň je obrázkem. Použij k tomu nejrůznější zdroje.

12 Megaron – sloupoví při okraji terasy Prostylos – sloupoví vně při krátké straně Amfiprostylos – sloupoví při obou kratších stranách VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 Peripteros – sloupoví kolem celé obdélníkové dispozice Dipteros – dvojitá řada sloupů kolem celého obvodu stavby VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 HAJOR. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Egypt.Dashur.RedPyramid.01.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Egypt.Dashur.RedPyramid.01.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acropole1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acropole1.jpg CODEX. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:135-Aphrodite_MNA.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:135-Aphrodite_MNA.jpg?uselang=cs MERLIN - UK. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SFEC_BritMus_Roman_021.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SFEC_BritMus_Roman_021.JPG JASTROW. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bust_Pericles_Chiaramonti.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bust_Pericles_Chiaramonti.jpg DE:BENUTZER:FB78. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laokoon-Gruppe-02.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laokoon-Gruppe-02.jpg CARR, Adam. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hephaistos.temple.AC.02.jpg?uselan g=cs VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 RONALDO. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megaron_mit_Saulen_Antentempel. png BERGMANN, Roland. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prostylos.png CLI. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amfiprostylos.svg AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peripteros_Pseudoperipteros.png BERGMANN, Roland. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipteros.png VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 KECOVÁ, Magdalena. Dějiny umění. Ostrava: ateliér Milata, 1995, bez ISBN. MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. Praha: IDEA SERVIS, 1986, ISBN 80- 85970-01-5. AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernardo_Strozzi_- _Vanitas_%28Old_Coquette%29_-_Google_Art_Project.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_de_Goya,_Saturno_devora ndo_a_su_hijo_%281819-1823%29.jpg?uselang http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_de_Goya,_Saturno_devora ndo_a_su_hijo_%281819-1823%29.jpg?uselang VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "Obecný úvod Řecká architektura VY_32_INOVACE_5.2.VV1.06/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google