Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpretace výsledků modelových výpočtů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpretace výsledků modelových výpočtů"— Transkript prezentace:

1 Interpretace výsledků modelových výpočtů
Jan Macoun, Josef Keder, Český hydrometeorologický ústav -

2 Obsah co je model meteorologické podmínky
vliv terénních překážek – obtékání budov příklady závěr

3 Co je model? nástroj neúplná a nepřesná vstupní data – nedokonalý popis stavu atmosféry řada zjednodušujících předpokladů – nedokonalý popis dějů přiblížení k realitě – od modelu nelze očekávat přesný popis reality

4 Meteorologické podmínky
stabilita mezní vrstvy ovzduší distribuce směrů větru a rychlosti

5 Meteorologické podmínky stabilita mezní vrstvy atmosféry
Třída stability Vertikální teplotní gradient [°C/100m] Popis I. superstabilní  < -1.6 silné inverze, velmi špatné rozptylové podmínky II. stabilní -1.6 ≤  < -0.7 běžné inverze, špatné rozptylové podmínky III. izotermní -0.7 ≤  < 0.6 slabé inverze, izotermie nebo malý kladný gradient, často mírně zhoršené rozptylové podmínky IV. normální 0.6 ≤  ≤ 0.8 indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek V. konventivní 0.8 <  labilní teplotní zvrstvení, dobré rozptylové podmínky

6 Meteorologické podmínky stabilita atmosféry
I. třída stability rozptyl znečišťujících látek velmi malý ZL se šíří na velké vzdálenosti (kužel 8 – 12° horizontálně, 2 – 6° vertikálně) při zemi nízké koncentrace ve vlečce vysoké ve vyvýšených polohách – absolutní maxima koncentrací V. třída stability nejlepší rozptylové podmínky vlečka rozměrná s nižšími koncentracemi (kužel 26 – 36° horizontálně, 30 – 40° vertikálně) intenzivní vertikální pohyby  možnost výskytu nárazových vysokých koncentrací v blízkosti zdroje

7 Rozptyl znečišťujících látek I. třída stability - superstabilní
v bodě A – nulové koncentrace, v bodě B velmi vysoké

8 Rozptyl znečišťujících látek V. třída stability - konvektivní
v bodě A – nenulové koncentrace, v bodě B nižší

9 Rozptyl znečišťujících látek přízemní inverze

10 Rozptyl znečišťujících látek výšková inverze

11 Rozptyl znečišťujících látek výšková inverze

12 Meteorologické podmínky odborný odhad větrné růžice
k čemu má VR sloužit? lokální podmínky region v zájmové lokalitě většinou nejsou měření obtížné zohlednění lokální cirkulace

13 Obtékání terénní překážky (1/2)

14 Obtékání terénní překážky (2/2)

15 Obtékání budov (1/3)

16 Obtékání budov (2/3)

17 Obtékání budov (3/3) rozsah úplavu
lB = min (H, max (W, L)) vertikální rozsah úplavu: polovina lB horizontální rozsah úplavu: lU lU = 2,3.lB pro H > 1,25.W lU = 2,5.(W.H) pro 1,25.W > H > 0,33.W lU = 4,4.lB pro 0,33.W > H výduch nesmí ležet v úplavu

18 Příklady hodnocení pole koncentrací

19 Příklady hodnocení PM10 emise PM10:
primární: emitované přímo ze zdrojů sekundární: vzniklé v ovzduší chemickými reakcemi resuspenze: zvířené působením větru z povrchu + otěry brzd, pneumatik a vozovky výsledky získané pouze při zohlednění primárních emisí silně podhodnocují imisní zátěž

20 Příklady závěry „vypočtená koncentrace NO2 je 199,5 µg.m-3 – imisní limit je splněn“ – indikace oblastí s možnými problémy „zdroj působí koncentrace 35 µg.m-3 – v oblasti nejsou žádné problémy“ – není zohledněno imisní pozadí „modelové koncentrace PM10 od zdrojů jsou µg.m-3 – imisní limit splněn“ – nejsou zohledněny sekundární částice a resuspenze „denní imisní limit bude překročen v 0,2 % případů v průběhu roku“ – denní imisní limit bude překročen 1x za pět let

21 Závěr šíření znečišťujících ovlivňuje řada faktorů lokálního i regionálního měřítka vstupní data nejsou přesná ani úplná ke komplexnímu popisu podmínek v ovzduší modelové výpočty slouží jako přiblížení k realitě výsledky nelze používat jako přesná čísla interpretace výsledků vyžaduje zkušenosti a znalost lokality


Stáhnout ppt "Interpretace výsledků modelových výpočtů"

Podobné prezentace


Reklamy Google