Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpretace výsledků modelových výpočtů Jan Macoun, Josef Keder, Český hydrometeorologický ústav -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpretace výsledků modelových výpočtů Jan Macoun, Josef Keder, Český hydrometeorologický ústav -"— Transkript prezentace:

1 Interpretace výsledků modelových výpočtů Jan Macoun, Josef Keder, Český hydrometeorologický ústav - macoun@chmi.cz macoun@chmi.cz

2 2 Obsah co je model meteorologické podmínky vliv terénních překážek – obtékání budov příklady závěr

3 3 Co je model? nástroj –neúplná a nepřesná vstupní data – nedokonalý popis stavu atmosféry –řada zjednodušujících předpokladů – nedokonalý popis dějů přiblížení k realitě – od modelu nelze očekávat přesný popis reality

4 4 Meteorologické podmínky stabilita mezní vrstvy ovzduší distribuce směrů větru a rychlosti

5 5 Meteorologické podmínky stabilita mezní vrstvy atmosféry Třída stabilityVertikální teplotní gradient [°C/100m] Popis I. superstabilní  < -1.6silné inverze, velmi špatné rozptylové podmínky II. stabilní -1.6 ≤  < -0.7běžné inverze, špatné rozptylové podmínky III. izotermní -0.7 ≤  < 0.6slabé inverze, izotermie nebo malý kladný gradient, často mírně zhoršené rozptylové podmínky IV. normální 0.6 ≤  ≤ 0.8indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek V. konventivní 0.8 <  labilní teplotní zvrstvení, dobré rozptylové podmínky

6 6 Meteorologické podmínky stabilita atmosféry I. třída stability rozptyl znečišťujících látek velmi malý ZL se šíří na velké vzdálenosti (kužel 8 – 12° horizontálně, 2 – 6° vertikálně) při zemi nízké koncentrace ve vlečce vysoké ve vyvýšených polohách – absolutní maxima koncentrací V. třída stability nejlepší rozptylové podmínky vlečka rozměrná s nižšími koncentracemi (kužel 26 – 36° horizontálně, 30 – 40° vertikálně) intenzivní vertikální pohyby  možnost výskytu nárazových vysokých koncentrací v blízkosti zdroje

7 7 Rozptyl znečišťujících látek I. třída stability - superstabilní v bodě A – nulové koncentrace, v bodě B velmi vysoké

8 8 Rozptyl znečišťujících látek V. třída stability - konvektivní v bodě A – nenulové koncentrace, v bodě B nižší

9 9 Rozptyl znečišťujících látek přízemní inverze

10 10 Rozptyl znečišťujících látek výšková inverze

11 11 Rozptyl znečišťujících látek výšková inverze

12 12 Meteorologické podmínky odborný odhad větrné růžice k čemu má VR sloužit? –lokální podmínky –region v zájmové lokalitě většinou nejsou měření obtížné zohlednění lokální cirkulace

13 13 Obtékání terénní překážky (1/2)

14 14 Obtékání terénní překážky (2/2)

15 15 Obtékání budov (1/3)

16 16 Obtékání budov (2/3)

17 17 Obtékání budov (3/3) rozsah úplavu l B = min (H, max (W, L)) vertikální rozsah úplavu: polovina l B horizontální rozsah úplavu: l U l U = 2,3.l B pro H > 1,25.W l U = 2,5.(W.H) pro 1,25.W > H > 0,33.W l U = 4,4.l B pro 0,33.W > H výduch nesmí ležet v úplavu

18 18 Příklady hodnocení pole koncentrací

19 19 Příklady hodnocení PM 10 emise PM 10 : –primární: emitované přímo ze zdrojů –sekundární: vzniklé v ovzduší chemickými reakcemi –resuspenze: zvířené působením větru z povrchu + otěry brzd, pneumatik a vozovky výsledky získané pouze při zohlednění primárních emisí silně podhodnocují imisní zátěž

20 20 Příklady závěry „vypočtená koncentrace NO 2 je 199,5 µg.m -3 – imisní limit je splněn“ – indikace oblastí s možnými problémy „zdroj působí koncentrace 35 µg.m -3 – v oblasti nejsou žádné problémy“ – není zohledněno imisní pozadí „modelové koncentrace PM10 od zdrojů jsou 15 µg.m -3 – imisní limit splněn“ – nejsou zohledněny sekundární částice a resuspenze „denní imisní limit bude překročen v 0,2 % případů v průběhu roku“ – denní imisní limit bude překročen 1x za pět let

21 21 Závěr šíření znečišťujících ovlivňuje řada faktorů lokálního i regionálního měřítka vstupní data nejsou přesná ani úplná ke komplexnímu popisu podmínek v ovzduší modelové výpočty slouží jako přiblížení k realitě výsledky nelze používat jako přesná čísla interpretace výsledků vyžaduje zkušenosti a znalost lokality


Stáhnout ppt "Interpretace výsledků modelových výpočtů Jan Macoun, Josef Keder, Český hydrometeorologický ústav -"

Podobné prezentace


Reklamy Google