Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Pozdně romantické ideály 2. Hrdí a nesmlouvaví Ať svět se směje básníkovi, ať štve ho, špiní jeho čest - on na otázky neodpoví. Nehodlám s tupci spory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Pozdně romantické ideály 2. Hrdí a nesmlouvaví Ať svět se směje básníkovi, ať štve ho, špiní jeho čest - on na otázky neodpoví. Nehodlám s tupci spory."— Transkript prezentace:

1 3. Pozdně romantické ideály 2. Hrdí a nesmlouvaví Ať svět se směje básníkovi, ať štve ho, špiní jeho čest - on na otázky neodpoví. Nehodlám s tupci spory vést. M. J. Lermontov

2 Vznik ruského romantismu Napoleon prchá po bitvě u Moskvy Přestože Napoleon v Rusku neuspěl, jeho tažení přineslo do zaostalé země duch svobody a nový vývoj sliboval nadějné uvolnění poměrů.

3 Vznik ruského romantismu Po nástupu Alexandra I. na trůn se v počátku 19. století zdálo, že by vláda nového a vojensky úspěšného panovníka mohla přinést uvolnění poměrů. Car Alexandr I. Maršál Kutuzov u Borodina

4 Vznik ruského romantismu Nového ducha doby využili umělci spjatí s generací kolem příslušníků proticarského šlechtického hnutí, nazývaných podle neúspěšného prosincového povstání roku 1825 děkabristy (děkábr=prosinec). Jejich bojem se rozhořel vzdor proti tyranii nového cara, tolik blízký romantickým ideálům. Potlačení prosincového povstání

5 Vznik ruského romantismu Obdivovatele děkabristů se nepodařilo umlčet ani popravami (na obrázku) ani vězením a dlouholetým vyhnanstvím, jímž car své odpůrce nelítostně trestal.

6 Vznik ruského romantismu Památník exekuce děkabristů Pavel Alexandorovič Katenin (1792 - 1853) Vilgelm Karlovič Kjuchelbeker (1797 - 1846) Kondratij Fjodorovič Rylejev (1795 - 1826), jeden z vůdců hnutí

7 Vznik ruského romantismu Alexandr Sergejeviče Gribojedov (1795 - 1829) a jeho krásná žena Nina Chavchavadze

8 Vznik ruského romantismu Rozklad děkabristického hnutí, který se vzhledem k podmínkám v Rusku nedal zastavit, zachytila Gribojedovova satirická komedie Hoře z rozumu (1824). Ilustrace ke knižnímu vydání komedie Autorův rukopis hry

9 Vznik ruského romantismu Vasilij Andrejevič Žukovskij (1783 - 1852) se proslavil epickými poémami a romanticky přepracovanými pověstmi a baladami. Na motivy Bürgerovy Lenory napsal baladickou píseň Světlana (1812). Ilustrace k Bürgerově Lenoře Německý sentimentální básník Gottfried August Bürger (1747 - 1794)

10 Alexandr Sergejevič Puškin (1799 - 1837) Puškinův dům v Moskvě na Arbatu Puškin po otci pocházel z významného šlechtického rodu, matce kolovala v žilách habešská krev (byla vnučkou mouřenína, který žil na dvoře Petra Velikého).

11 Alexandr Sergejevič Puškin Alexandr Sergejevič Puškin ve vyhnanství Pro své opoziční názory a protivládní básně byl vypovězen z hlavního města a poslán do vyhnanství na jih Ruska.

12 Alexandr Sergejevič Puškin Puškin recituje na carském dvoře poemu Děržavin Ani ve vyhnanství neustal v buřičské tvorbě, nepokrytě navazoval kontakty s děkabristy, a proto byl dále perzekuován. Po roce 1827 dostal milost a žil střídavě v Moskvě a Petrohradě za dozoru carských úřadů a osobního dohledu cara Mikuláše I.

13 Alexandr Sergejevič Puškin Své sympatie děkabristům dával najevo radikálními, průhledně jinotajnými politickými básněmi Volnost, Čaadajevovi, V hlubokých dolech Sibiře apod. Děkabristický vzbouřenec Petr Jakovlevič Čaadajev (1794 – 1856), filozof, odpůrce samoděržaví a kritik zaostalosti Ruska.

14 Alexandr Sergejevič Puškin Slýchali jste, když zatmíval se háj, hlas pěvce lásky, pěvce žalu svého? Za jitra čistého a zamlklého smutnou a prostinkou hru na šalmaj – slýchali jste? Vídali jste, tam cestou po lesích, tvář pěvce lásky, pěvce žalu svého? Jasného cosi, cosi tesklivého, zármutek na rtech, v očích lehký smích – vídali jste? Povzdechli jste, když zazněl nesmělý hlas pěvce lásky, pěvce žalu svého? Když lesem šel a potkávali jste ho a jeho oči steskem temněly – povzdechli jste? V roce 1835 založil Puškin literární časopis Sovremennik (Současník), v němž publikoval svou lyrickou i epickou tvorbu :

15 Alexandr Sergejevič Puškin Ve zinscenovaném souboji s mladým francouzským dobrodruhem byl Puškin zabit. Účastníci tragédie: Puškinův vrah: francouzský diplomat ď Anthes Puškinova žena N. N. Gončarovová Puškinova socha na Arbatu (s N. N. Gončarovovou

16 Alexandr Sergejevič Puškin Už v prvních veršovaných epických skladbách se projevil Puškinův hrdý romantický vzdor. Ale opravdový pocit rozervanosti a následná titánská vzpoura jsou příznačné zejména pro tzv. jižní lyrickoepické poemy. Pohádkový příběh Ruslan a Ludmila (1820) Kavkazský zajatec (1821)

17 Alexandr Sergejevič Puškin V poemě Bachčisarajská fontána (1823) se uprostřed exotické přírody rozvíjí příběh, v němž hrají hlavní roli vášnivé city společenských vyděděnců, jejich touha po volnosti a opovržení nudou a prázdnotou. Bachčisarajská fontána dnes Chánův palác v Bachčisaraji

18 Alexandr Sergejevič Puškin Reálnější chápání dějinných souvislostí ho zavedlo do doby vlády Petra Velikého v poemách Poltava (1828) a Měděný jezdec (1833). Měděná jezdecká socha Petra Velikého v Petrohradě Památník poltavské bitvy

19 Alexandr Sergejevič Puškin Puškinův autoportrét s Oněginem v rukopisu románu První vydání díla Ojedinělým výtvorem Puškinovy básnické tvorby se stal veršovaný román Evžen Oněgin (vyd. 1833).

20 Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin inspiroval P. I. Čajkovského, který podle něj napsal stejnojmennou operu. Slavný pěvec Fjodor Šaljapin jako Evžen Oněgin P. I. Čajkovskij

21 Alexandr Sergejevič Puškin V románu Kapitánská dcerka (1835) se Puškin vrátil k dramatickým událostem selského povstání statečného kozáckého atamana Pugačeva za vlády Kateřiny II. Jemeljan Pugačev

22 Alexandr Sergejevič Puškin Trvalý Puškinův zájem o folklor dokazuje bohatá sběratelská a vydavatelská činnost. Z lidové slovesnosti vycházejí jeho básnické pohádky, např. Pohádka o rybáři a rybce (ilustrace vpravo) či Pohádka o caru Saltánovi (ilustrace nahoře).

23 Alexandr Sergejevič Puškin Z pohnutých ruských dějin konce 17. století čerpala tragédie Boris Godunov (1825), kterou do operní podoby převedl skladatel Modest Petrovič Musorgskij (viz obrázek nahoře). Šaljapin jako Boris Godunov

24 Alexandr Sergejevič Puškin Z hudebníků inspirovalo Puškinovo dílo kromě P. I. Čajkovského také I. Glinku (pohádky), D. Šostakoviče, S. Rachmaninova a Rimského- Korsakova (Ruslan a Ludmila). Michail Ivanovič Glinka Nikolaj Andrejevič Rimskij- Korsakov Sergej Rachmaninov

25 Michail Jurijevič Lermontov Neméně romantickým životním osudem jako Puškin doprovodil svou tvorbu také básník a dramatik Michail Jurjevič Lermontov. Taman – Lermontovovo museum Michail Jurjevič Lermontov (1814 - 1841)

26 Michail Jurijevič Lermontov Rozhodný nesouhlas s těmi, kdož proměňují krásu za nicotnost a zlem vyhánějí dobro a šlechetnost, vyslovil Lermontov poemou Démon (1841). Michail Vrubel: Ilustrace k Démonovi Tamara a démon

27 Michail Jurijevič Lermontov Odezvou na Puškinovu tragédii byla slavná báseň Na smrt básníka, za niž sklidil carskou nevoli a poprvé okusil „slasti“ kavkazského vyhnanství. Jeden z portrétů A. S. Puškina Kavkaz, jak ho poznal Lermontov

28 Michail Jurijevič Lermontov Vedle zašifrovaných výzev k boji za humanistické ideály vyznívaly v Lermontovových verších jen těžko skrývané smutky osamělého individualisty. Nalézáme v nich střety pravdy a snu, pohrdání a vroucnosti, veliké lásky, hlubokého zklamání i smrti. Protichůdnost těchto stavů dodává veršům ráz opravdovosti, vzdálené jakéhokoliv napodobování pocitů světobolu či aristokratické rozervanosti: Ne, nečekám nic od života, nelituji toho, co mi vzal. Odhodit jen toužím všechna pouta, a v klidu spát a zapomenout žal. Neprahnu však po záhrobním míru. Hledám věčný spánek, ve kterém dýchal bych a ve svém srdci víru v život cítil s každým úderem, aby o lásce sny zpívaly mi ve dne v noci píseň nádhernou a dub listy věčně zelenými hladil mě a šuměl nade mnou.


Stáhnout ppt "3. Pozdně romantické ideály 2. Hrdí a nesmlouvaví Ať svět se směje básníkovi, ať štve ho, špiní jeho čest - on na otázky neodpoví. Nehodlám s tupci spory."

Podobné prezentace


Reklamy Google