Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační centrum pro mládež v turnovské knihovně Mgr. Hanuš Karpíšek Seminář „Mladí v hledí knihovny II “ 26-27. 11. 2013 – Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační centrum pro mládež v turnovské knihovně Mgr. Hanuš Karpíšek Seminář „Mladí v hledí knihovny II “ 26-27. 11. 2013 – Praha."— Transkript prezentace:

1 Informační centrum pro mládež v turnovské knihovně Mgr. Hanuš Karpíšek Seminář „Mladí v hledí knihovny II “ 26-27. 11. 2013 – Praha

2 Turnov středověké město na řece Jizeře zpracování drahých kamenů (český granát), šperkařství, dnes průmyslové město „Srdce Českého ráje“; krásná příroda; v okolí pískovcová skalní města, hrady, zámky; turistické centrum město Turnov má cca 14.500 obyvatel (cca 1000 do 15 let) spádová oblast pro cca 30.000 obyvatel (cca 2000 „cílovka“)

3 Městská knihovna Antonína Marka Turnov založena roku 1820 národním obrozencem A. Markem dnes knihovna se všeobecným fondem (60.000 svazků včetně multimediálních nosičů a zvukových knih) zaměstnanci (7 úvazků +2VPP) 3 oddělení na hlavní budově a 5 poboček po Turnově 2.000 registrovaných čtenářů rozpočet v posledních 5 letech cca 3.000.000,- Kč

4 Záměr založení ICM (IBM) od r. 2007 usilujeme o zřízení ICM respektive IBM v knihovně v souvislosti se vznikem nového oddělení multimédií a internetu (vzorem knihovna Nový Bydžov) v MKAMT nenabízíme krom běžných knihovních fondů a lekcí výchovy ke čtenářství nic mládeži starší cca 12 let nejsme ani schopni poskytovat ucelenější informace pro tuto věkovou kategorii, čehož bývají nebo by měly být městské knihovny naší velikosti už schopny 1. konzultační návštěva NICM v Praze (Senovážné nám.) nové odd. během r. 2007 vzniklo, únor 2008 dovybaveno zřizovatelem odmítnuto navýšení pracovních úvazků záměr ICM respektive IBM odložen

5

6

7

8 Čajovna od r. 2007 v suterénu otevřena čajovna, alternativní kulturní prostor polokomerčního charakteru, přirozené místo setkávání turnovských středoškoláků, mladí provozovatelé, nadšenci, otevřeno 18:00-22:00 (často ale přes půlnoc) hudba, čaje, vodní dýmky, promítání, soukromé párty bez problému, dobrá spolupráce, čajovna ale nevydělává 2010 mění se provozovatelé 2011 znovu se mění provozovatelé, Nová naděje, o.s. (při Jednotě bratské) změna čajovny i pojetí, návštěvnost klesá 2012 záměr zřídit ICM při čajovně ze strany Nové naděje úmrtí jedné z vedoucích osobností Nové naděje, ukončení provozu čajovny v září 2012

9

10

11 Projekt ICM záměr Nové naděje zřídit ICM při Jednotě bratrské podzim 2012 - vznik „dětského parlamentu“ v Turnově (projekt Zdravá Města), jeho požadavek na vznik ICM město Turnov ochotno podpořit vznik ICM v knihovně, zejména jeho personální zajištění navýšením pracovních úvazků, a to v době kdy propouštěni úředníci (politická vůle) okamžitě oprašujeme starý záměr a transformujeme jej do rozšířeného projektu ICM propojeného s oddělením multimédií a volnočasovým klubem v suterénu knihovny prosinec 2012–leden 2013 - změna rozpočtu, knihovna garantuje levné úpravy prostor svépomocí, minimální navýšení provozních nákladů (spotřeba energií), zřizovatel žádá informace o budoucím vícezdrojovém financování ICM

12

13

14 Realizace projektu ICM listopad–prosinec 2012 - návštěvy NICM, ICM Lomnice n. P. konzultace na MŠMT o podmínkách pro plnohodnotné fungování a akreditaci ICM provozovaného knihovnou, příspěvkovou organizací, změna zřizovací listiny, dotace atd. studium klíčových dokumentů, koncepce ISM, podmínky akreditace, provozní řád, kompetence pracovníků, služby… leden–únor 2013 - kompletní stěhování a optimalizace skladů knih (kapacita dostatečná), malování, podlahy, stěhování nábytku, nový nábytek, instalace PC, telefonů březen 2013 - výběru nového pracovníka ICM duben 2013 - základní zaučení pracovníka, návštěvy okolních ICM, vstup do AICM, účast na VH, komunita…

15

16 Otevření ICM 2. května 2013 - konečně otevíráme web ICM – redakční systém sběr informací, potenciálně spolupracující organizace, instituce, sledování aktivit pro mládež v Turnově a okolí, časopis REMIX, první dvě akce ICM pro veřejnost… 1. projekt ICM, mediální výchovy do Grantového fondu Libereckého kraje, žádost úspěšná, realizace nikoliv… na konci zkušební doby pracovnice ICM odchází prázdniny 2013 - zavřeno, ztráta 2 měsíců na přípravy, nový výběr pracovníka ICM září 2013 - znovuotevření ICM listopad 2013 - „povinné“ školení pracovníků ICM od NIDM

17

18 Propagace ICM listopad 2012–leden 2013 - propagace ICM u zřizovatele duben 2012 - propagace ICM ve školách po linii ředitelé- učitelé, u dalších organizací ve městě, na tiskovce města květen 2013 - propagace ICM v místních médiích, mezi uživateli knihovny (letáky, záložky v knihách, na PC s veřejným internetem, weby) říjen 2013 - masivní přímá propagace ICM na základních i středních školách, v domově mládeže, stánek AICM, tužky, letáky, obdržel prakticky každý 6-18 letý (1.500 ks) šuškanda - zabírají stolní společenské hry účast na veletrhu EDUCA 2013 v Liberci volnočasový klub zajímá ZŠ (odlehčení školního klubu)

19

20

21

22 Stávající služby ICM pro knihovnu běžné: počítače s veřejným internetem, Wi-Fi free spot, kopírování, tisk půjčování audiovizuálních médií na MC, CD, DVD a ve formátech MP, taktéž služby zvukové knihovny informační služby pro mládež dle kategorizace, tištěné i on- line (stále ve zpracování) šipky, hudební klávesy, deskové a společenské hry volnočasový klub – prostor pro pobyt dětí a mládeže jen tak nevtíravý „pedagogický dozor“ – informuje, hraje si, vzdělává „na vyžádání“

23 Očekávané služby ICM spolupráce s EURODESK, zprostředkovávání dobrovolnictví občasné programy, workshopy a akcičky pro mládež (dobrá praxe Měk Třinec, Litvínov a další…) vzdělávací aktivity pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – podpůrná informační a mediální výchova dobrá praxe Měk Sedlčany, Polička a další…) otázkou – vydávání karet ISIC či jiných slevových pro mladé zapojování se do projektů sítě ICM, cílená spolupráce s organizacemi a institucemi pro mladé lidi Drobná vlastní projektová aktivita možná občerstvovací funkce v bývalé čajovně (museli by vést dobrovolníci)

24 Efektivní využití prostor i pracovníka v jednom prostoru výpůjční služby bývalého oddělení multimédií a internetu včetně základního zpracování dokumentů a katalogizace (základní knihovnické vzdělání) cca 20% činnosti všechny povinné služby ICM cca 30% činosti volnočasový klub, informační a mediální vzdělávání zbylých 50% činnosti v sálku dopoledne a večer probíhají další akce, např. pravidelně Virtuální univerzita třetího věku pro lidi „50+“ v čajovně pravidelné setkávání nevidomých a zrakově postižených v rámci Poradenského centra (Tyflocentrum Liberec, o.p.s. a SONS Jablonec nad Nisou), možná Rodáci

25 Proč akreditované ICM garantovaný rozsah otevírací doby (po-čt 13:00-18:00; pá 11:00-16:00) garantovaná kvalifikace a kompetence pracovníků ICM garantovaný rozsah a kvalita informačních služeb garantovaná dostupnost, otevřenost prostředí i jednání s „klienty“ (Evropská charta informací pro mládež) je to na poměry fungování knihoven byrokratičtější (zákl. dokumenty: Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice; Metodický listk založení a činnosti ICM; Metodika certifikace ICM - základní pojmy; Metodika certifikace ICM; Kometenční profily pracovníků ICM…) Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republiceMetodický listk založení a činnosti ICM Metodika certifikace ICM - základní pojmyMetodika certifikace ICMKometenční profily pracovníků ICM Jistá prestiž, možnost vícezdrojového financování

26 ICM v knihovně dává smysl? ICM prostředek, stimul k dosažení požadovaného rozšíření služeb knihovny, nabídka věkové kategorii 12-26 let (turnovské praxi zřemě půjde zejména o 12-18 leté) možnost vícezdrojového financování ICM stimul pro zřizovatele, zaštítení ISM ze strany MŠMT, a to dlouhodobě akreditace, jistá garance, kontrola kvality stimul pro nás do knihovny dovnitř, jak zkvalitnit a řešit info-služby pro mladé vzájemné obohacení se a prolnutí tradičního prostředí knihovny a komunitou lidí kolem ICM (SVČ, DDM zéž „domečky“, nízkoprahy, kluby mládeže, NNO…) odpovídá novému komunitnímu pojetí knihovny Bude takto pojaté ICM efektivní? Je to hlavně o lidech…

27 Děkuji za pozornost Hanuš Karpíšek reditel@knihovna.turnov.cz Tel. 481 313 092


Stáhnout ppt "Informační centrum pro mládež v turnovské knihovně Mgr. Hanuš Karpíšek Seminář „Mladí v hledí knihovny II “ 26-27. 11. 2013 – Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google