Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

List (folium; leaf; Blatt).  klíčový pro tvar listu je původ *pravděpodobně opakovaný vznik (1+4 linie) Listy  boční výrůstky stonku  vznik exogenní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "List (folium; leaf; Blatt).  klíčový pro tvar listu je původ *pravděpodobně opakovaný vznik (1+4 linie) Listy  boční výrůstky stonku  vznik exogenní."— Transkript prezentace:

1 List (folium; leaf; Blatt)

2  klíčový pro tvar listu je původ *pravděpodobně opakovaný vznik (1+4 linie) Listy  boční výrůstky stonku  vznik exogenní  pravidelné postavení *růst zpravidla omezený

3  megafyly (telomová teorie) Evoluce listů *velmi pravděpodobně nezávislý vznik – Equisetophyta, Polypodiophyta, „Progymnospermae“, Spermatophyta *svrchní devon/spodní karbon – jednoduché formy *ve všech liniích paralelně probíhající rychlá radiace modifikace marginálních meristémů *bohatství forem a další diverzifikace ve středním karbonu (výrazné omezení – constraint) *již v permu diverzita forem zahrnuje většinu současných typů *v mezozoiku změna distribuce forem mezi jednotlivé skupiny  mikrofyly (enační teorie, redukce) *pouze Lycopodiophyta

4 Funkce  primární:  sekundární: fotosyntéza, transpirace, výměna plynů zásobní, ochranná atd. Velikost  kapradiny (Gleichenia, Lygodium) až 12 (20) m velké popínavé listy  palmy z rodu Raphia 5-10 m – spolu s řapíkem 25 m, šířka 12 m  Victoria regia – průměr čepele přes 2 m a obvod 6 m, 8 cm vysoký okraj, list unese až 50 kg Trvání  až 500 i více let (Welwitschia)

5 Části listu  báze – pochva, palisty  řapík  čepel

6  poševnaté řapíkaté, poševnaté bezřapíkaté, přisedlé, prorostlé, srostlé, sbíhavé atd. Listy podle báze

7 Pochva  může tvořit *zdánlivý kmen *„vnější kůru“  srostlá, otevřená, přitisklá, nadmutá atd.  ligulární útvary

8 Palisty  vyvíjejí se z listové báze  mohou být *prchavé, opadavé, vytrvalé *šupinovité, blanité, vejčité, zelené *volné, srostlé (např. rourkovitě) *postranní, úžlabní, vmezeřené *botka

9 Řapík  oblý, hranatý, žlábkovitý atd.  nadmutý (aerenchym)

10 Čepel  obvykle dorziventrální útvar (hypostomatická)  listy podle čepele *bifaciální *ekvifaciální (monofaciální) *unifaciální - izolaterální (jezdivý)  podle vzhledu *plochá, vlnitá, kadeřavá, svraskalá, řasnatá  podle konzistence *blanitá, bylinná, kožovitá, suchomázdřitá, dužnatá

11 Podle celkového tvaru čepele list:  jednoduchý *celistvý čárkovitý, eliptický, hrálovitý, jehlicovitý, kopinatý, štítnatý atd. *členěný peřeno-, dlanito- chobotnatý, laločnatý (1/3), klaný (1/2), dílný (2/3), sečný (k bázi) lyrovitý, kracovitý  složený (lístek, vřeteno, jařmo) *zpeřený lístky střídavé, vstřícné; licho-, sudozpeřený; přetrhovaně zpeřený; zpeřený do vyšších řádů dlanitě složený – dvou až mnohočetný; vícekrát složený

12 Čepel  podle báze *zúžená (rychle, znenáhla atd.), srdčitá, zaokrouhlená atd. heterofylie × anizofylie  podle vrcholu čepele *špičatá, zašpičatělá, náboditá, vykrojená, kápovitá atd.  podle okraje *celokrajná, pilovitá, zubatá, vroubkovaná, vyhlodávaná atd.

13 Listová žilnatina hlavní žebro, postranní žilky, anastomózy  Podle přítomnosti a nápadnosti žilek *bezžilné, jednožilné, vícežilné listy  Základní podle větvení žilek *vidličnatá, zpeřená, dlanitá, znožená, rovnoběžná, souběžná *síťnatá *uzavřená, otevřená

14 Typy žilnatiny Podle průběhu hlavních žilek  zpeřená – kraspedodromní, brochidodromní  dlanitá – aktinodromní  souběžná akrodromní, kampylodromní  striátní (obloukovitě, zpeřeně)

15 Mezižeberná žilnatina  velmi různorodá

16 Evoluce listů a listové žilnatiny krytosemenných rostlin  Primitivní jsou s největší pravděpodobností *poměrně velké jednoduché a celokrajné listy s brochidodromní základní žilnatinou a mezižeberní žilnatinou málo diferencovanou a nepravidelnou *malé jednoduché listy s pochvovitými bázemi a akrodromickou žilnatinou oba typy jsou doloženy ze spodní křídy  Složené listy se objevují později (avšak již také ve spodní křídě)

17  složení jednoho listu v pupenu *plochá (plana), složená (conduplicata), řasnatá (plicata), zmuchlaná (perplexa), nadvinutá (involuta), podvinutá (revoluta), svinutá (convoluta), spirální (circinátní, circinata) Estivace (aestivatio)  postavení a krytí listů v pupenu *otevřená (aperta), chlopňovitá (valvata), stočená (contorta), skřidlicovitá (imbricata ) Vernace (vernatio)

18 Listové proměny  dělohy (typ klíčení)  šupiny (možná periodicita)  asimilační listy  listeny (toulec, obaly a obalíčky, plevky)  listénce (mošnička – perigynium)

19  cibule (plná, sukničitá, šupinovitá, složená)  listové trny (celé listy, úkrojky, okraj, vřeteno, palisty)  listové úponky  rhizofyl  fylodium  xeromorfní listy, listy epifytů a masožravých rostlin Přeměny listu stonek listy


Stáhnout ppt "List (folium; leaf; Blatt).  klíčový pro tvar listu je původ *pravděpodobně opakovaný vznik (1+4 linie) Listy  boční výrůstky stonku  vznik exogenní."

Podobné prezentace


Reklamy Google