Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.6 Označování komponent.. 1)Označování komponent (předmětů) v elektrotechnice se řídí ČSN IEC 750 2) Označování musí být shodné v celém souboru dokumentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.6 Označování komponent.. 1)Označování komponent (předmětů) v elektrotechnice se řídí ČSN IEC 750 2) Označování musí být shodné v celém souboru dokumentace."— Transkript prezentace:

1 5.6 Označování komponent.

2 1)Označování komponent (předmětů) v elektrotechnice se řídí ČSN IEC 750 2) Označování musí být shodné v celém souboru dokumentace i na vlastním výrobku. 3) Pro označení přípojných míst platí pravidlo, že každé z těchto míst (svorka, svorkovnice, konektor, měřicí špička) musí být řádně označeno. 4) Označení komponentů se umisťuje: uvnitř značky, nad značkou nebo těsně vedle značky

3 4) Označení se provádí normalizovaným technickým písmem a normalizovanými grafickými symboly 5) Jmenovité hodnoty se zapisují normalizovaným způsobem podle ČSN IEC 27 nebo ČSN ISO 31. Na př: 6,3k , 1,6 pF. 6) Pokud je veličina zcela zřejmá (podle grafického symbolu značky), lze jmenovitou hodnotu zapsat zkratkou podle ČSN IEC 62 Např.: 6K3 ………….u rezistorů 1p6 …………..u kondensátorů 7) Podle situace (složitost a rozsah díla) lze užít : úplného označení komponent nebo zjednodušeného označení komponent 7) Úplné označení je založeno na: písmenočíslicovém označování předmětů v elektrotechnice

4 Písmenočíslicové označování předmětů v elektrotechnice Princip: jde o označení: - komponent - umístění komponent - přípojných míst komponent Účel označování: - jednoznačnost schématu - zajištění vazby mezi schématy - zajištění vazby mezi schématy a skutečností Označení obsahuje: indentifikační znak: = celek (funkční celek,přístroj, budova) - komponent, funkční jednotka : přípojné místo + poloha, umístění písmena velké abecedy (mimo I,O) arabské číslice doplňkové označemí:. Tečka ( ) údaje v závorkách

5 Skladba označení: Úplné označení: 4 BLOKY každý uvozen svým indentif.znakem Částečné označení : minimálně 1 BLOK s označením komponenty BLOK 1BLOK 2BLOK 3BLOK 4 = +- : V praxi je blok reprezentován písmeny………………označení komponenty čísly……………………určují pořadí, číselný kód komponenty Schema úplného označení:

6 Písmenný kód Druh komponent - příklady užití AFunkční bloky, sestavy, podsestavy (zesilovače, modulátory, lasery, elektrické sestavy na desce s plošnými spoji) BPřevodníky neelektrických veličin na elektrické a naopak (mikrofony, reproduktory, snímače polohy, piezoelektrické měniče, termočlánky, fotobuňky atd. ) CKondenzátory DDigitální prvky a zařízení, zpožďovací zařízení, paměťové prvky (logické, číslicové, binární obvody, zpožďovací linky ) Roztřídění komponent pro účely označování: Příklady:

7 FJistící a ochranná zařízení (pojistky, jističe, bleskojistky ) GZdroje energie a signálu, napájecí zdroje (generátory rotační, baterie, oscilátory) HSignalizační zařízení (zvonky, houkačky, světelné indikátory) KElektricky ovládané spínače (relé, stykače) LIndukčnosti, reaktory a tlumivky (indukční cívky, tlumivky) MMotory, servomotory NAnalogové prvky a jednotky ( analogové obvody) PMěřící přístroje, zkušební zařízení (hodiny, integrační přístroje) QSpínače v energetických silových obvodech (vypínače, odpojovače) RRezistory (potenciometry, reostaty, termistory) SSpínače ve sdělovacích a pomocných obvodech (voliče, tlačítka, řadiče, mezní, koncové vypínače) TTransformátory (napěťové a proudové) UPřevodníky elektrických veličin na jiné elektrické veličiny (modulační prvky, modulátory, měniče kmitočtu) atd.

8 Skladba označení: Úplné označení: 4 BLOKY každý uvozen svým indentif.znakem Částečné označení : minimálně 1 BLOK s označením komponenty BLOK 1BLOK 2BLOK 3BLOK 4 = +- : V praxi je blok reprezentován písmeny………………označení komponenty čísly……………………určují pořadí, číselný kód komponenty Obsah bloků

9 Poznámka: O skladbě označení rozhoduje složitost díla popsaná schématem a určení schématu BLOKIndentif.znakOZNAČUJEPŘÍKLAD 1=funkční celek, přístroj, zařízení, systém, budova, průmyslový objekt (Příklad: =T2) 2+umístění, polohopopisné označení, fyzické umístění komponentu v sestavě (Příklad: +D126) 3-komponent (předmět, součástka, funkční jednotka, která je znázorněna vlastní značkou na schématu nebo výkresu sestavy) (Příklad: - R5) 4:přípojné místo (svorka, konektor, pájecí místo apod.) (Příklad: :15) Obsah bloků:

10 Příklady: AJE5+AWB6–P2:X2 Čti: Svorka X2, druhého měřicího přístroje, který je umístěn v šestém poli rozvaděče ABW, páté odbočky rozvodnyAJE

11 Příklady: =A3+PD52-D68:11 Jedenáctý vývod Integrovaného obvodu D68 umístěný v poloze 52 (pátý sloupec,druhá řada) na desce plošnými spoji jednotky PD sestavy dálnopisu s pořadovým číslem 3

12 = 201 Funkční celek 201 -VT3:B Vývod báze třetího tranzistoru Příklad částečného označení (jeden blok s označením komponentu):


Stáhnout ppt "5.6 Označování komponent.. 1)Označování komponent (předmětů) v elektrotechnice se řídí ČSN IEC 750 2) Označování musí být shodné v celém souboru dokumentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google