Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.6 Označování komponent..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.6 Označování komponent.."— Transkript prezentace:

1 5.6 Označování komponent.

2 1)Označování komponent (předmětů) v elektrotechnice se řídí ČSN IEC 750
2) Označování musí být shodné v celém souboru dokumentace i na vlastním výrobku. 3) Pro označení přípojných míst platí pravidlo, že každé z těchto míst (svorka, svorkovnice, konektor, měřicí špička) musí být řádně označeno. 4) Označení komponentů se umisťuje: uvnitř značky, nad značkou nebo těsně vedle značky

3 4) Označení se provádí normalizovaným technickým písmem
a normalizovanými grafickými symboly 5) Jmenovité hodnoty se zapisují normalizovaným způsobem podle ČSN IEC 27 nebo ČSN ISO 31. Na př: 6,3k, ,6 pF. 6) Pokud je veličina zcela zřejmá (podle grafického symbolu značky), lze jmenovitou hodnotu zapsat zkratkou podle ČSN IEC 62 Např.: 6K3 ………….u rezistorů 1p6 …………..u kondensátorů 7) Podle situace (složitost a rozsah díla) lze užít : úplného označení komponent nebo zjednodušeného označení komponent 7) Úplné označení je založeno na: písmenočíslicovém označování předmětů v elektrotechnice

4 Písmenočíslicové označování předmětů v elektrotechnice
Princip: jde o označení: - komponent - umístění komponent - přípojných míst komponent Účel označování: - jednoznačnost schématu - zajištění vazby mezi schématy - zajištění vazby mezi schématy a skutečností Označení obsahuje: indentifikační znak: = celek (funkční celek,přístroj, budova) - komponent, funkční jednotka : přípojné místo + poloha, umístění písmena velké abecedy (mimo I,O) arabské číslice doplňkové označemí: Tečka ( ) údaje v závorkách

5 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 + - : = Skladba označení:
Úplné označení: BLOKY každý uvozen svým indentif.znakem Částečné označení : minimálně 1 BLOK s označením komponenty Schema úplného označení: BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 + - : = V praxi je blok reprezentován písmeny………………označení komponenty čísly……………………určují pořadí, číselný kód komponenty

6 Roztřídění komponent pro účely označování:
Příklady: Písmenný kód Druh komponent - příklady užití A Funkční bloky, sestavy, podsestavy (zesilovače, modulátory, lasery, elektrické sestavy na desce s plošnými spoji) B Převodníky neelektrických veličin na elektrické a naopak (mikrofony, reproduktory, snímače polohy, piezoelektrické měniče, termočlánky, fotobuňky atd. ) C Kondenzátory D Digitální prvky a zařízení, zpožďovací zařízení, paměťové prvky (logické, číslicové, binární obvody, zpožďovací linky )

7 F Jistící a ochranná zařízení (pojistky, jističe, bleskojistky ) G Zdroje energie a signálu, napájecí zdroje (generátory rotační, baterie, oscilátory) H Signalizační zařízení (zvonky, houkačky, světelné indikátory) K Elektricky ovládané spínače (relé, stykače) L Indukčnosti, reaktory a tlumivky (indukční cívky, tlumivky) M Motory, servomotory N Analogové prvky a jednotky ( analogové obvody) P Měřící přístroje, zkušební zařízení (hodiny, integrační přístroje) Q Spínače v energetických silových obvodech (vypínače, odpojovače) R Rezistory (potenciometry, reostaty, termistory) S Spínače ve sdělovacích a pomocných obvodech (voliče, tlačítka, řadiče, mezní, koncové vypínače) T Transformátory (napěťové a proudové) U Převodníky elektrických veličin na jiné elektrické veličiny (modulační prvky, modulátory, měniče kmitočtu) atd.

8 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 + - : = Skladba označení:
Úplné označení: BLOKY každý uvozen svým indentif.znakem Částečné označení : minimálně 1 BLOK s označením komponenty Obsah bloků BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 + - : = V praxi je blok reprezentován písmeny………………označení komponenty čísly……………………určují pořadí, číselný kód komponenty

9 Obsah bloků: BLOK Indentif.znak OZNAČUJE PŘÍKLAD 1 =
funkční celek, přístroj, zařízení, systém, budova, průmyslový objekt (Příklad: =T2) 2 + umístění, polohopopisné označení, fyzické umístění komponentu v sestavě (Příklad: +D126) 3 - komponent (předmět, součástka, funkční jednotka, která je znázorněna vlastní značkou na schématu nebo výkresu sestavy) (Příklad: -R5) 4 : přípojné místo (svorka, konektor, pájecí místo apod.) (Příklad: :15) Poznámka: O skladbě označení rozhoduje složitost díla popsaná schématem a určení schématu

10 AJE5+AWB6–P2:X2 Příklady: Čti: Svorka X2, druhého měřicího přístroje,
který je umístěn v šestém poli rozvaděče ABW, páté odbočky rozvodnyAJE

11 =A3+PD52-D68:11 Příklady: Jedenáctý vývod Integrovaného obvodu D68
umístěný v poloze 52 (pátý sloupec,druhá řada) na desce plošnými spoji jednotky PD sestavy dálnopisu s pořadovým číslem 3

12 = 201 -VT3:B Funkční celek 201 Vývod báze třetího tranzistoru
Příklad částečného označení (jeden blok s označením komponentu):


Stáhnout ppt "5.6 Označování komponent.."

Podobné prezentace


Reklamy Google