Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb"— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
CW01 - Teorie měření a regulace cv. 2. ZS – 2010/2011 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 Elektrotechnické výkresy a jejich symboly
MĚŘENÍ – praktická T- MaR Elektrotechnické výkresy a jejich symboly PROČ ??? ……. toto téma ??? Inu, protože u složitějších a rozsáhlejších zapo-jení měřici techniky se bez dobrého, přehledné-ho, nezaměnitelného a snadno čitelného (a taky dobře a bezchybně opakovatelného) schematic-kého znázornění zúčastněnách prvků a částí i jejich vzájemného propojení neobejdeme!!! © VR - ZS 2009/2010

3 MĚŘENÍ – praktická T- MaR T- MaR Pro snadnou tvorbu výkresů – elektrotechnických schemat symbolicky zachycujících zapojení elek-trických strojů, přístrojů a nejrůznějších zařízení, včetně měřicích – se používají standardizované schematické značky. Grafický vzhled, rozměry a hlavně symbolický význam je pevně zakotven v normách. © VR - ZS 2009/2010

4 MĚŘENÍ – praktická T- MaR T- MaR Jejich důsledné používání usnadňuje komunikaci a to i v mezinárodním měřítku, protože u základního souboru znaků není podstatných rozdílů. Vzhledem k obrovskému množství značek a sym-bolů (a hlavně jejich variant označujících specifické vlastnosti) jsou na následujících slidech vybrány a zachyceny skutečně ty nejzákladnější (a to mnohdy jen jako základní představitelé určité skupiny sym-bolů, bez nichž se nelze vyznat v žádném elektro-technickém ani měřicím schematu. © VR - ZS 2009/2010

5 SCHEMATICKÉ ZNAČKY MĚŘENÍ – praktická T- MaR T- MaR
Pro kreslení schemat - značky jako dohodnuté a jed-noznačně definované kresbičky (= značky, ikony, …). Jsou rozděleny do skupin podle vyjadřované symboliky – charakter obecnější NEBO specializovaný. Pro některé symboly existují i zjednodušené verze (co do složitosti vnitřní kresby i „obsahu“) značek. Vytváření schemat kladením značek podle jejich pro-pojení a funkcí má přesná pravidla a zásady – ulehčení je ve využití výpočetní techniky a ELCAD systémů. Nerespektování a nedodržování vytváří zmatek. © VR - ZS 2009/2010

6 Schematické značky PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR
Pro snazší i jednoznačnou identifikaci jednotlivých prvků (případně dílů – částí) a pro určení jejich příslušnosti do komplexu, včetně za-členění do správné části komplexu - pro identifikaci sounáležitosti prvku v reálu k prvku ve schematu - pro identifikaci v návodech na provoz, seřizování, servis, opravy, atd. Schematické značky jsou v zásadě grafické prvky. Jsou doplněny popisem – obvykle kombinací písmene a číslice, případně dalšími doplňkovými kombimacemi písmen a číslic. © VR - ZS 2009/2010

7 Schematické značky PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR
Používá se kombinace písmen a číslic písmena určují druh prvku a jeho další vlastnosti či účel v kom-plexu (obvykle velká, malá jako podružná identifikace) číslice jsou pro určení nezáměnnosti Písmena jsou přiřazena jednotlivým druhům prvků či zaří-zením, které pak značka reprezentuje – viz předpisy a nor-my – obvykle „národní“ verze. Číslice (první v pořadí) vyjadřuje absolutní pořadí v celém daném schematu – nebo v systému schemat znázorňujících nějaký celek. Druhá a další číslice pak určují pořadí přímo v dané součástce (prvku, dílu). © VR - ZS 2009/2010

8 Schematické značky PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR
Vyhrazená písmena (výběr) A větší celek, blok, funkční blok, jednotka, deska plošného spoje, zásuvný modul, vana B snímač, čidlo, (zdroj signálu s informacemi pro měření) C kondenzátor D digitální zařízení, člen, prvek - hradlo, integrovaný obvod E různé funkční jednotky jinde nezařazené F jističe, pojistky G generátory (ss i st), zdroje (elektrické) energie H návěstidla, signální prvky (optické HL i akustické HA) K elektricky ovládané spínače, relé (všeobecně) © VR - ZS 2009/2010

9 Schematické značky PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR
Vyhrazená písmena – pokr. L indukčnosti, cívky, transduktory, tlumivky, reaktor M motory (všeho druhu a provedení), servomotory N analogové členy (v elektronice), analogové integrované obvody P měřicí přístroje (obecně) Q silové spínače (v energetice) - spínače, vypínače, odpojovače R odpor, bočník, potenciometr S spínače (všeho druhu, zejména slaboproud, nn, mn) T (Tr) transformátory, autotrasformátory © VR - ZS 2009/2010

10 Schematické značky PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR
Vyhrazená písmena – pokr. U převodníky elektrických veličin na jiné elektrické veličiny V vakuové a polovodičové součástky v elektronice, diody VD, tranzistory VT W vedení, přípojnice, antény X spojovací díly - svorky, konektory, kabelové koncovky, svorkovnice, zdířky, kontrolní a zkušební body, měřicí svorky XJ, propojky (fixní), kolíky a zdířky svorkovnic či konektorů Y elektricky ovládaná mechanická zařízení a prvky, elektrobrzdy a spojky, elektromagnetické ventily Z obecná zátěž, filtry, útlumové články, signálové výhybky © VR - ZS 2009/2010

11 Schematické značky Vodiče T- MaR Odbočení více vodičů (vodivý spoj) L1
PE Uzemnění Kostra Stíněný vodič Odbočení a křížení (bez vodivého spoje) Křížení a odbočení (vodivý spoj) Velikost bodu (tečky) neza-měnitelná s vadou papíru či flekem, apod. © VR - ZS 2009/2010

12 Schematické značky T- MaR Odpor (resistor) R © VR - ZS 2009/2010

13 Schematické značky Kondensátor T- MaR C ladicí (mechanicky) kond.
© VR - ZS 2009/2010

14 Schematické značky Kondenzátor + T- MaR C kapacitní dioda
elektrolytický kond. kapacitní dioda průchodkový (odrušovací) kond. © VR - ZS 2009/2010

15 Schematické značky Prvky - cívka T- MaR L Cívka s odbočkami
Cívka se železovým jádrem Cívka s odbočkami © VR - ZS 2009/2010

16 Schematické značky Prvky - transformátor T- MaR Tr L1 L21 L22 L23
sekundár primár © VR - ZS 2009/2010

17 Schematické značky Optické prvky (vč. signalizace) H T- MaR
svítící dioda LED H © VR - ZS 2009/2010

18 Schematické značky Akustické prvky (vč. signalizace) H T- MaR
© VR - ZS 2009/2010

19 Schematické značky T- MaR Motory M 3f © VR - ZS 2009/2010

20 Schematické značky T- MaR Motory M U V W N PE © VR - ZS 2009/2010

21 Schematické značky S3 S1 Ovládací prvky - kontakty T- MaR
Kreslí se v „klidové poloze“. © VR - ZS 2009/2010

22 Schematické značky S5 S2 Ovládací prvky - spínače T- MaR
s nulovou polohou S5 © VR - ZS 2009/2010

23 Schematické značky K 20 K1 Ovládací prvky – relé a stykače T- MaR
© VR - ZS 2009/2010

24 Schematické značky T- MaR Jistící prvky (většina typů a principů či provedení) F © VR - ZS 2009/2010

25 Schematické značky T- MaR Měřicí přístroje V U P P © VR - ZS 2009/2010

26 Schematické značky V P Měřicí přístroj:
T- MaR V P Měřicí přístroj: (zde voltmetr – určeno písmenem uvnitř kroužku) © VR - ZS 2009/2010

27 vše … a to by bylo k tomuto počátečnímu cvičení T- MaR cv-2
© VR - ZS 2010/2011

28 T- MaR T- MaR © VR - ZS 2009/2010


Stáhnout ppt "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb"

Podobné prezentace


Reklamy Google