Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 cv. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 cv. 2."— Transkript prezentace:

1 CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 cv. 2.

2 T- MaR MĚŘENÍ – praktická Elektrotechnické výkresy a jejich symboly © VR - ZS 2009/2010 PROČ ??? ……. toto téma ??? neobejdeme!!! Inu, protože u složitějších a rozsáhlejších zapo- jení měřici techniky se bez dobrého, přehledné- ho, nezaměnitelného a snadno čitelného (a taky dobře a bezchybně opakovatelného) schematic- kého znázornění zúčastněnách prvků a částí i jejich vzájemného propojení neobejdeme!!!

3 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Pro snadnou tvorbu výkresů – elektrotechnických schemat symbolicky zachycujících zapojení elek- trických strojů, přístrojů a nejrůznějších zařízení, včetně měřicích – se používají standardizované schematické značky. Grafický vzhled, rozměry a hlavně symbolický význam je pevně zakotven v normách. T- MaR MĚŘENÍ – praktická

4 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Jejich důsledné používání usnadňuje komunikaci a to i v mezinárodním měřítku, protože u základního souboru znaků není podstatných rozdílů. Vzhledem k obrovskému množství značek a sym- bolů (a hlavně jejich variant označujících specifické vlastnosti) jsou na následujících slidech vybrány a zachyceny skutečně ty nejzákladnější (a to mnohdy jen jako základní představitelé určité skupiny sym- bolů, bez nichž se nelze vyznat v žádném elektro- technickém ani měřicím schematu. T- MaR MĚŘENÍ – praktická

5 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 SCHEMATICKÉ ZNAČKY T- MaR MĚŘENÍ – praktická Pro kreslení schemat - značky jako dohodnuté a jed- noznačně definované kresbičky (= značky, ikony, …). Jsou rozděleny do skupin podle vyjadřované symboliky – charakter obecnější NEBO specializovaný. Pro některé symboly existují i zjednodušené verze (co do složitosti vnitřní kresby i „obsahu“) značek. Vytváření schemat kladením značek podle jejich pro- pojení a funkcí má přesná pravidla a zásady – ulehčení je ve využití výpočetní techniky a ELCAD systémů. Nerespektování a nedodržování vytváří zmatek Nerespektování a nedodržování vytváří zmatek.

6 © VR - ZS 2009/2010 PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR Schematické značky Pro snazší i jednoznačnou identifikaci jednotlivých prvků (případně dílů – částí) a pro určení jejich příslušnosti do komplexu, včetně za- členění do správné části komplexu - pro identifikaci sounáležitosti prvku v reálu k prvku ve schematu - pro identifikaci v návodech na provoz, seřizování, servis, opravy, atd. Schematické značky jsou v zásadě grafické prvky. Jsou doplněny popisem – obvykle kombinací písmene a číslice, případně dalšími doplňkovými kombimacemi písmen a číslic.

7 © VR - ZS 2009/2010 Písmena Písmena jsou přiřazena jednotlivým druhům prvků či zaří- zením, které pak značka reprezentuje – viz předpisy a nor- my – obvykle „národní“ verze. Číslice Číslice (první v pořadí) vyjadřuje absolutní pořadí v celém daném schematu – nebo v systému schemat znázorňujících nějaký celek. Druhá a další číslice pak určují pořadí přímo v dané součástce (prvku, dílu). PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR Schematické značky Používá se kombinace písmen a číslic - písmena určují druh prvku a jeho další vlastnosti či účel v kom- plexu (obvykle velká, malá jako podružná identifikace) - číslice jsou pro určení nezáměnnosti

8 © VR - ZS 2009/2010 PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR Schematické značky Vyhrazená písmena (výběr) Avětší celek, blok, funkční blok, jednotka, deska plošného spoje, zásuvný modul, vana Bsnímač, čidlo, (zdroj signálu s informacemi pro měření) Ckondenzátor Ddigitální zařízení, člen, prvek - hradlo, integrovaný obvod Erůzné funkční jednotky jinde nezařazené Fjističe, pojistky G generátory (ss i st), zdroje (elektrické) energie Hnávěstidla, signální prvky (optické HL i akustické HA) Kelektricky ovládané spínače, relé (všeobecně)

9 © VR - ZS 2009/2010 PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR Schematické značky Vyhrazená písmena – pokr. L indukčnosti, cívky, transduktory, tlumivky, reaktor Mmotory (všeho druhu a provedení), servomotory N analogové členy (v elektronice), analogové integrované obvody Pměřicí přístroje (obecně) Q silové spínače (v energetice) - spínače, vypínače, odpojovače R odpor, bočník, potenciometr Sspínače (všeho druhu, zejména slaboproud, nn, mn) T (Tr)transformátory, autotrasformátory

10 © VR - ZS 2009/2010 PÍSMENO-ČÍSLICOVÉ OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ T- MaR Schematické značky Vyhrazená písmena – pokr. U převodníky elektrických veličin na jiné elektrické veličiny V vakuové a polovodičové součástky v elektronice, diody VD, tranzistory VT Wvedení, přípojnice, antény Xspojovací díly - svorky, konektory, kabelové koncovky, svorkovnice, zdířky, kontrolní a zkušební body, měřicí svorky XJ, propojky (fixní), kolíky a zdířky svorkovnic či konektorů Y elektricky ovládaná mechanická zařízení a prvky, elektrobrzdy a spojky, elektromagnetické ventily Z obecná zátěž, filtry, útlumové články, signálové výhybky

11 Schematické značky Vodiče © VR - ZS 2009/2010 T- MaR Odbočení a křížení (bez vodivého spoje) Křížení a odbočení (vodivý spoj) V elikost bodu (tečky) neza - měnitelná s vadou papíru či flekem, apod. Odbočení více vodičů (vodivý spoj) L1 L2 L3 N PE Uzemnění Kostra Stíněný vodič

12 Odpor (resistor) Schematické značky R R R R © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

13 Schematické značky Kondensátor C C C ladicí (mechanicky) kond. © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

14 Schematické značky C + elektrolytický kond. C kapacitní dioda C + C průchodkový (odrušovací) kond. Kondenzátor © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

15 Schematické značky Prvky - cívka L L L L Cívka se železovým jádrem L L L Cívka s odbočkami L © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

16 Schematické značky Prvky - transformátor Tr L1 L21 L22 L23 sekundár primár Tr © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

17 Schematické značky Optické prvky (vč. signalizace) svítící dioda LED H H © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

18 Schematické značky Akustické prvky (vč. signalizace) H H © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

19 Schematické značky Motory M M M M M 3f © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

20 Schematické značky Motory M M UVWNPE © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

21 Schematické značky Ovládací prvky - kontakty S3 © VR - ZS 2009/2010 T- MaR S1 Kreslí se v „klidové poloze“.

22 Schematické značky Ovládací prvky - spínače S2 s nulovou polohou S5 © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

23 Schematické značky Ovládací prvky – relé a stykače K1 K 20 © VR - ZS 2009/2010 T- MaR

24 Schematické značky Jistící prvky (většina typů a principů či provedení) © VR - ZS 2009/2010 T- MaR F

25 Schematické značky Měřicí přístroje V U © VR - ZS 2009/2010 T- MaR P P

26 © VR - ZS 2009/2010 Měřicí přístroj: (zde voltmetr – určeno písmenem uvnitř kroužku) V T- MaR Schematické značky P

27 © VR - ZS 2010/2011 … a to by bylo k tomuto počátečnímu cvičení vše T- MaR cv-2

28 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 T- MaR


Stáhnout ppt "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 cv. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google