Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Účinky jedů na orgánové úrovni I Látky hematotoxické Látky hepatotoxické Látky nefrotoxické Látky pulmotoxické Látky dermatotoxické Základy toxikologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Účinky jedů na orgánové úrovni I Látky hematotoxické Látky hepatotoxické Látky nefrotoxické Látky pulmotoxické Látky dermatotoxické Základy toxikologie."— Transkript prezentace:

1 1 Účinky jedů na orgánové úrovni I Látky hematotoxické Látky hepatotoxické Látky nefrotoxické Látky pulmotoxické Látky dermatotoxické Základy toxikologie (C 306)

2 2 Interakce TL s biologicky aktivní molekulou (receptorem) Imunitní reakce Změna funkce BA molekuly Změna funkce buněčné organely Buněčná smrt Poškození cílového orgánu Smrt organismu Chyba v replikaci DNA Porucha buněčné regenerace Nekontrolované bujení Nádor BA molekula identifikována jako tělu cizí

3 3 Účinky jedů na orgánové úrovni Látky hematotoxické - Target Organ je krev Látky hepatotoxické - TO jsou játra Látky nefrotoxické - TO jsou ledviny Látky neurotoxické - TO je CNS a/nebo PNS Látky dermatotoxické - TO je kůže Látky pulmotoxické - TO jsou plíce http://www.maxdorf.cz/maxdorf/ls.html

4 4 Látky hematotoxické Složení krve: krevní plazma 55 %, krevní buňky 45 % Krevní plazma voda elektrolyty - Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -, CO 3 2-,............... plazmatické proteiny (PP) - albumin, globulin, fibrinogen,..... transportované látky - živiny, odpadní látky, plyny, hormony,...... Krevní buňky erytrocyty - červené krvinky leukocyty - bílé krvinky krevní destičky

5 5  -1 - GP Globulin Slabé kyseliny Neutrální látky 4g/100 ml Slabé báze 40 - 100 mg/100 ml Albumin

6 6 bezjaderné buňky vyvíjí se z myeloidních kmenových buněk v kostní dřeni 2 podjednotky  a 2 podjednotky  Látky hematotoxické Červené krvinky životní cyklus 120 dní, zanikají ve slezině 90 % hmoty tvoří hemoglobin Hemoglobin v každé podjednotce Fe 2+ schopné vázat O 2

7 7 Látky hematotoxické Struktura hemoglobinu

8 8 Hb + 4O 2 Hb(O 2 ) 4 pH neutr., nízká T vis.konc.O 2, nizká CO 2 pH kyselé, vysoká T nízká konc.O 2, vys. CO 2 Hemoglobin Oxyhemoglobin Látky hematotoxické Hemoglobin – transport kyslíku

9 9 granulocyty - neutrofily, eozinofily, bazofily agranulocyty - lymfocyty, monocyty účastní se imunitní odpovědi organismu trombocyty srážlivost krve Látky hematotoxické Bílé krvinky Krevní destičky

10 10 Látky hematotoxické Toxická látka způsobí změnu v počtu a/nebo funkci krevních buněk Anemie nedostatek červených krvinek aplastická - souvisí s poruchami činnosti kostní dřeně hemolytická - rozklad červených krvinek z výživy - nedostatek Fe, vitamínu B 12 a kyseliny listové soli Pb, Cr 6+, Cu, Pt, Au, As, Cd....... benzen, alkylační činidla, hydrazin živočišné a rostlinné toxiny Leukemie zhoubné bujení krevních buněk benzen, PAU

11 11 tvorba methemoglobinu je žádoucí při otravě CN - - antidotum amyl nitrit (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 2 ONO Fe 3+ není schopen vázat O 2 - blokáda transportu kyslíku vzniká účinkem NO 3 -, NO 2 -, nitro- a nitroso- sloučenin, O 3,....... antidotum - methylénová modř - redukce metHb na Hb Látky hematotoxické Methemoglobinémie Fe 2+ v hemoglobinu je oxidováno na Fe 3+ (vzniká methemoglobin) Karboxyhemoglobin vzniká reakcí CO s Hb (CO má 230  afinitu k Hb než O 2 ) blokáda transportu kyslíku antidotum O 2

12 12 Látky hematotoxické Methemoglobin Hemoglobin

13 13 Látky hepatotoxické Funkce jater A) Tvorba žluči absorpce tuků v tenkém střevě, metabolismus tuků stimulace peristaltiky střev transport produktů jaterního metabolismu B) Biotransformace toxických látek zvyšování molekulové hmotnosti a polarity tox. látek produkty - hydrofilní, snadněji vylučovány ve žluči a moči C) Metabolismus živin syntéza, ukládání a rozklad glykogenu metabolismus tuků -  -oxidace lipidů (ATP), syntéza fosfolipidů, tvorba cholesterolu a lipoproteinů metabolismus proteinů - syntéza krevních bílkovin a koagulačních faktorů odbourávání hormonů, bilirubinu amoniaku......

14 14 Látky hepatotoxické Enterohepatická cirkulace

15 15 Látky hepatotoxické Funkce jater C) Skladovací funkce vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E a K) i ve vodě (B 12 ) minerální látky Fe, Cu, Cd, Ni, Cr, Co, Mn, Mo, Se, Zn,.... až 600 ml krve D) Imunita Kupferovy buňky - fagocytóza erytrocytů, bakteriií a koagulátů Syntéza imunoglobulinů

16 16 Látky hepatotoxické B) Hepatická nekróza odumírání jaterních buněk zejména následek jednorázové akutní expozice halothan (CF 3 -CHBrCl), methoxyfluoran (CHCl 2 -CF 2 -O-CH 3 ), chloroform P, CCl 4, anilin, muchomůrka zelená A) Steatóza jater akumulace tuků v hepatocytech v důsledku poruch buněčného metabolismu zejména následek akutní expozice ethanol, methanol, hydrazin, DDT, hexachlorcyklohexan, As, Cr, chloroform, halothan C) Toxická hepatitida zánět jater akutní i chronická forma onemocnění Et-OH, halogenované uhlovodíky, aromatické aminy, aromatické nitrosloučeniny, fenoly, Pb

17 17 Látky hepatotoxické Manifestace toxického účinku E) Fibróza, cirhóza jater tvorba vazivové tkáně v játrech, uzlíky obvykle při chronické expozici, ale i následek akutního poškození methanol, ethanol, aldehydy, ketony, vinylchlorid, As D) Cholestáza poruchy metabolismu žluči, organokovové sloučeniny Sn a As F) Zhoubné nádory jater máslová žluť, nitrosaminy, As, vinylchlorid, PAU, halogenované aromáty aflatoxiny, safrol

18 18 Látky nefrotoxické Funkce ledvin A) Řízení objemu, tlaku a pH krve vylučování hormonů a enzymů - zejména kůra nadledvin B) Vylučování odpadních látek s močí z těla odchází zejména polární metabolity toxických látek o vysoké molekulové hmotnosti (glukuronidy, sulfáty apod.) Nefron hlavní části: glomerulus, distální a proximální tubulus, Henleova klička hlavní procesy: glomerulární filtrace, tubulární sekrece a reabsorpce

19 19

20 20 Glomerulární filtrace Tubulární reabsorpce Tubulární sekrece Exkrece Distální tubulus Henleova klička Proximální tubulus Glomerulus K močovému měchýři a vnějšímu prostředí Aferentní arteriola Eferentní arteriola Peritubulární kapilára Bowmanův váček Sběrný kanálek K renální žíle

21 21 Látky nefrotoxické Manifestace toxického účinku A) Poškození glomerulu snížení / zvýšení glomerulární filtrace změny osmotického tlaku pokles selektivity filtrace Nefrotický syndrom: silná proteinurie, také při zasažení karcinogeny (benzidin) Nefritický syndrom: silná hematurie zejména při akutní formě B) Poškození proximálního tubulu změny v množství reabsorbovaného a z těla vyloučeného podílu Akutní tubulární nekróza: v důsledku poškození proximálního tubulu může dojít až k akutnímu selhání ledvin

22 22 Látky nefrotoxické Těžké kovy Pb, Cd a Hg při akutní otravě nejčastěji poškodí proximální tubulus a vyvolají akutní selhání ledvin (polyurie, glukosurie, proteinurie  anurie) Pb, Cd a Hg se při chronické otravě ukládají v ledvinách a způsobují různé formy chronických nefritid Cd snižuje reabsorpci Ca a P - osteoporóza (Itai - Itai) další nefrotoxické kovy: As, Cr, Pt, U, Au, Sb, Th, Fe Halogenované alifatické uhlovodíky zejména s krátkým řetězcem CCl 4, CHCl 3 - akutní selhání ledvin Ethylenglykol metabolizuje se kyselinu šťavelovou, jejíž soli tvoří krystalky

23 23 Horní cesty dýchací dutina nosní, nosohltan Látky pulmotoxické Respirace ventilace - výměna plynů mezi vnějším prostředím a plícemi externí respirace - výměna plynů mezi plícemi a krví interní respirace - výměna plynů mezi krví a tkáněmi tkáňové dýchání - využití O 2 při tvorbě ATP, vznik CO 2 filtrace větších částic, ohřívání a zvlhčování vdechovaného vzduchu receptory čichu rezonanční komora pro hlas

24 24

25 25 Dolní cesty dýchací hrtan, průdušnice, průdušky, průdušinky Látky pulmotoxické Plicní sklípky plocha pro výměnu plynů mezi plícemi a krví až 70 m 2 buňky I a II typu, makrofágy, mastocyty surfaktant - lipoproteinová vrstva snižující povrchové napětí rychlost přestupu z alveolů do krve závisí na průtoku krve (N 2 O - rychlé ustavení rovnováhy, plyn nereaguje s krví) a na rychlosti difůze (CO - pomalé ustavení rovnováhy), plyn reaguje s krví) rychlost difůze - Fickův zákon

26 26

27 27

28 28

29 29 Pneumonitida, pneumonie akutní a/nebo chronická imunitní odpověď na poškození (nekrózu) epitelárních buněk (tkání), zvýšená teplota Látky pulmotoxické Edém přestup kapaliny z cévního komparmentu do mezibuněčného prostoru či do nitra alveol Bronchiální astma zvýšená reaktivita tracheo-bronchiálního stromu spojená s křečovitou kontrakcí bronchiálních stěn Fibróza (pneumokonióza) ireversibilní zmohutnění alveolární stěny (vazivová tkáň místo buněk I typu) - snížení kapacity plic Emfyzém rozedma plic - v důsledku poškození septálních buněk v prostorech mezi alveolami v plicích nadměrné množství vzduchu

30 30 poškození plicního surfaktantu - vdechnutí kapalných org. rozpouštědel poškození makrofágů - vliv na imunitu (O 3 - 0,1 ppm) Onemocnění pneumonitida (zánět plic), pneumonie (zápal plic) horečka slévačů - aerosoly a páry kovů a jejich oxidů Látky pulmotoxické Akutní účinky na dýchací cesty a plíce Mechanismus poškození (nekróza)alveolárních buněk I a II typu, poškození sliznic –závislost na rozpustnosti ve vodě (rychlost vzniku kyselin, zásad) - dobře rozpustné dráždí horní cesty dýchací (SO 2, NH 3, formaldehyd), hůře rozpustné dolní cesty a plíce (Cl 2, NO x, COCl 2 ) –závislost na velikosti částic

31 31 Toxické látky ve formě částic nad 10  m - sedimentace, záchyt v dýchacích cestách okolo 5  m - záchyt v alveolách kolem 25 % okolo 1  m - záchyt v alveolách kolem 50 % okolo 0,25  m - snížená retence následkem pomalejší sedimentace pod 0,1  m - vliv Brownova pohybu

32 32 Látky pulmotoxické Chronické účinky na dýchací cesty a plíce obstrukční choroby - spojené s poruchou ventilace (Cd v cigaretovém kouři způsobuje emfyzém, SO 2 bronchiální astma) restrikční choroby - spojené s poruchou externí respirace - fibrózy (silikóza, azbestóza, hornické plíce) Vznik zhoubných nádorů PAU (kouření), radionuklidy, azbest

33 33

34 34 Funkce kůže ochrana před infekcí a toxickými účinky látek vylučování vody, NaCl, močoviny,.........., škodlivin orgán termoregulace orgán hmatu, vnímání tepla, chladu a bolesti tvorba vitamínu D Látky dermatotoxické Anatomie kůže pokožka (epidermis) - keratinocyty (keratin - fibrózní protein odpuzující vodu a odolný proti natrávení enzymy), melanocyty (tvorba pigmentu) škára (dermis) - kolagenní vlákna, hladká svalovina podkožní vazivo - součástí podkožní tuk kožní orgány - potní a mazové žlázky, chlupy, nehty apod.

35 35

36 36 Iritační kontaktní dermatitidy akutní –silné kyseliny - tvorba krusty v místě kontaktu, zpomalení dalšího průniku –silné louhy - zmýdelnatění (reakce louhu s fosfolipidy), hluboký průnik –organokovové sloučeniny Sn, P, CaO Látky dermatotoxické chronické –mýdla, detergenty, minerální oleje –organická rozpouštědla - rozrušení ochranné tukové vrstvy na povrchu pokožky, druhotná infekce Alergické kontaktní dermatitidy neadekvátní imunitní reakce při opakovaném kontaktu s alergenem Cr VI, dále soli Ni, Pd, Co, elementární Ni pryžové antioxidanty, umělé pryskyřice (epoxidy, polyestery, akryláty)

37 37 Fototoxické látky působením UV záření (280 - 400 nm) vznikají z prekurzorů reaktivní toxické látky - často volné radikály (vliv O 2 ) PAU, 8-methoxypsolaren (citrony, hřebíček, fíky, celer,....) Látky dermatotoxické Chlorakné následek akutní otravy PCB, dioxiny, špatně se hojící vředy na kůži, po delší době hyperpigmentace, zahnědlé nehty, zánět spojivek Vypadávání vlasů, depilace soli thália Zhoubné nádory následek fotoxicity PAU, dále pak As (i při orální aplikaci)


Stáhnout ppt "1 Účinky jedů na orgánové úrovni I Látky hematotoxické Látky hepatotoxické Látky nefrotoxické Látky pulmotoxické Látky dermatotoxické Základy toxikologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google