Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní otázky Transatlantické vztahy. Studená válka Po 2. sv. válce se USA stávají důležitým činitelem v zajištění bezpečnosti zemí ZE. Po 2. sv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní otázky Transatlantické vztahy. Studená válka Po 2. sv. válce se USA stávají důležitým činitelem v zajištění bezpečnosti zemí ZE. Po 2. sv."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní otázky Transatlantické vztahy

2 Studená válka Po 2. sv. válce se USA stávají důležitým činitelem v zajištění bezpečnosti zemí ZE. Po 2. sv. válce se USA stávají důležitým činitelem v zajištění bezpečnosti zemí ZE. Bezpečnostní otázky se řešily na půdě NATO. Bezpečnostní otázky se řešily na půdě NATO. Jasné bezpečnostní hrozby, které mají vojenský charakter. Jasné bezpečnostní hrozby, které mají vojenský charakter. Jasný nepřítel – SSSR a východní blok. Jasný nepřítel – SSSR a východní blok.

3 Studená válka Americké vojenské jednotky jsou rozmístěné v Evropě (hlavně v Německu), aby čelily případnému útoku vojsk Varšavského paktu. Americké vojenské jednotky jsou rozmístěné v Evropě (hlavně v Německu), aby čelily případnému útoku vojsk Varšavského paktu. Evropské země měly zájem na tom, aby USA zůstaly v Evropě a zajistily jejich obranu Evropské země měly zájem na tom, aby USA zůstaly v Evropě a zajistily jejich obranu Součástí evropské politiky USA byla stabilizace ZE a integrace ZE zemí. Součástí evropské politiky USA byla stabilizace ZE a integrace ZE zemí. Cílem bylo zabránit sovětskému ovládnutí ZE a také zabránit novému vzestupu Německa. Cílem bylo zabránit sovětskému ovládnutí ZE a také zabránit novému vzestupu Německa.

4 Studená válka Důvody založení vojenské aliance: Důvody založení vojenské aliance: zaangažovat USA v obraně zemí západní Evropy (V USA diskuze o stažení amerických vojsk ze ZE)zaangažovat USA v obraně zemí západní Evropy (V USA diskuze o stažení amerických vojsk ze ZE) USA požadovaly, aby samy evropské státy vyvinuly spolupráci na poli obranyUSA požadovaly, aby samy evropské státy vyvinuly spolupráci na poli obrany Výsledek – založení Západní unie (1948 – Bruselský pakt)Výsledek – založení Západní unie (1948 – Bruselský pakt) Impuls – komunistický převrat v ČSR Impuls – komunistický převrat v ČSR Velká Británie, Francie a země Beneluxu podepisují multilaterální dohodu o okamžité vzájemné pomoci, vytváří se i systém pravidelných konzultací, mimo vojenskou oblast spolupráce i v oblasti hospodářské a kulturní Velká Británie, Francie a země Beneluxu podepisují multilaterální dohodu o okamžité vzájemné pomoci, vytváří se i systém pravidelných konzultací, mimo vojenskou oblast spolupráce i v oblasti hospodářské a kulturní Předstupeň vzniku NATO – bylo to, co USA požadovaly – kooperaci mezi evropskými státy Předstupeň vzniku NATO – bylo to, co USA požadovaly – kooperaci mezi evropskými státy

5 Studená válka 4. dubna 1949 je tzv. Washingtonskou dohodou založena Severoatlantická aliance. 4. dubna 1949 je tzv. Washingtonskou dohodou založena Severoatlantická aliance. Členy i země, které se neúčastnily evropského integračního projektu.Členy i země, které se neúčastnily evropského integračního projektu. Členy byly i nedemokratické země, které byly strategicky důležité.Členy byly i nedemokratické země, které byly strategicky důležité. Jednalo se o vojenskou alianci založenou na systému kolektivní bezpečnosti Jednalo se o vojenskou alianci založenou na systému kolektivní bezpečnosti Uplatněn poprvé v souvislosti s 11/9 2001.Uplatněn poprvé v souvislosti s 11/9 2001.

6 Studená válka NATO je postavené na mezivládním principu → členové jsou si rovni a všechna rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu. NATO je postavené na mezivládním principu → členové jsou si rovni a všechna rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu. Akce NATO tudíž musí být schválena všemi členskými státy Aliance. Akce NATO tudíž musí být schválena všemi členskými státy Aliance. Hlavním orgánem je Severoatlantická rada (North Atlantic Council, NAC) Hlavním orgánem je Severoatlantická rada (North Atlantic Council, NAC)

7 Studená válka V průběhu SV se postupně rozvinula vzájemná bezpečnostní závislost mezi USA a ZE. V průběhu SV se postupně rozvinula vzájemná bezpečnostní závislost mezi USA a ZE. Rozložení odpovědnosti a kapacit nebylo rovnoměrné Rozložení odpovědnosti a kapacit nebylo rovnoměrné Hlavní tíhu za bezpečnost euroatlantického prostoru nesly USA.Hlavní tíhu za bezpečnost euroatlantického prostoru nesly USA. Země ZE příliš do rozvíjení vlastních kapacit neinvestovaly (s výjimkou Francie) a zvykly si na ochranu USA.Země ZE příliš do rozvíjení vlastních kapacit neinvestovaly (s výjimkou Francie) a zvykly si na ochranu USA. Evropské bezpečnostní projekty se buď nerealizovaly (Evropské obranné společenství z poč. 50. let), nebo jejich výsledky byly velmi slabé (Západoevropská unie)Evropské bezpečnostní projekty se buď nerealizovaly (Evropské obranné společenství z poč. 50. let), nebo jejich výsledky byly velmi slabé (Západoevropská unie)

8 90. léta-současnost Konec SV měl dopad na existenci hlavních bezpečnostních organizací – NATO a Varšavského paktu Konec SV měl dopad na existenci hlavních bezpečnostních organizací – NATO a Varšavského paktu Varšavský pakt se rozpadlVaršavský pakt se rozpadl NATO ztratilo hlavní smysl své existence, mnozí odborníci proto očekávali, že se NATO stejně jako Varšavský pakt rozpadne.NATO ztratilo hlavní smysl své existence, mnozí odborníci proto očekávali, že se NATO stejně jako Varšavský pakt rozpadne. Očekávalo se, že se sníží angažovanost USA v Evropě.Očekávalo se, že se sníží angažovanost USA v Evropě.

9 90. léta-současnost NATO se muselo: NATO se muselo: přizpůsobit novému bezpečnostnímu prostředípřizpůsobit novému bezpečnostnímu prostředí přehodnotit svoji bezpečnostní strategiipřehodnotit svoji bezpečnostní strategii reformovat organizační strukturu a vojenské kapacityreformovat organizační strukturu a vojenské kapacity Najít si vztah k zemím SVE a dalším sousedním zemím.Najít si vztah k zemím SVE a dalším sousedním zemím. Začaly se objevovat neshody mezi členy NATO: Začaly se objevovat neshody mezi členy NATO: Nejednota ve vnímání hrozeb a jejich řešeníNejednota ve vnímání hrozeb a jejich řešení Rozdíly v náhledu na rozšíření o SVE a rozvoji vojenských kapacitRozdíly v náhledu na rozšíření o SVE a rozvoji vojenských kapacit

10 Reforma NATO Reforma NATO měla dvě dimenze: vnější a vnitřní Reforma NATO měla dvě dimenze: vnější a vnitřní Vnější dimenze Vnější dimenze Hlavní otázkou je rozšíření → teprve v r. 1994 se rozšíření stalo oficiální politikou NATOHlavní otázkou je rozšíření → teprve v r. 1994 se rozšíření stalo oficiální politikou NATO Podmínkou členství se stalo, že se musí jednat o evropskou demokratickou zemi, která je schopná přijmout závazky členství Podmínkou členství se stalo, že se musí jednat o evropskou demokratickou zemi, která je schopná přijmout závazky členství Navázány nové vztahyNavázány nové vztahy NATO-Rusko NATO-Rusko NATO-Ukrajina NATO-Ukrajina Středomořský dialog a další Středomořský dialog a další

11 Reforma NATO Vnitřní dimenze: Vnitřní dimenze: Strategická koncepce bezpečnosti (1999, 2010)Strategická koncepce bezpečnosti (1999, 2010) Úkolem NATO není jen zajistit bezpečnost svých členů, ale zlepšit a rozšířit zónu bezpečnosti kolem Evropy Úkolem NATO není jen zajistit bezpečnost svých členů, ale zlepšit a rozšířit zónu bezpečnosti kolem Evropy Přijetí rozšířeného konceptu bezpečnosti Přijetí rozšířeného konceptu bezpečnosti Vojenské kapacityVojenské kapacity Pražský summit v r. 2002 → Pražské závazky Pražský summit v r. 2002 → Pražské závazky zlepšení vojenských kapacitzlepšení vojenských kapacit vznik sil rychlé reakce (NATO Response Force)vznik sil rychlé reakce (NATO Response Force)

12 Reforma NATO Přijetí nové role – rozšířil se záběr vojenských operací, ale mezi členskými zeměmi se objevily rozpory v jejich realizaci. Přijetí nové role – rozšířil se záběr vojenských operací, ale mezi členskými zeměmi se objevily rozpory v jejich realizaci. Vysoká míra shody a podpory operacím NATO v Bosně a Kosovu.Vysoká míra shody a podpory operacím NATO v Bosně a Kosovu. Nižší pro Afghánistán.Nižší pro Afghánistán. Žádná pro Irák.Žádná pro Irák.

13 Problémy a výzvy NATO I přes reformy se hovoří o krizi identity NATO I přes reformy se hovoří o krizi identity NATO není ani organizací zajišťující jen kolektivní bezpečnost svých členů, ani se nestala efektivní organizací řešící konflikty ve světěnení ani organizací zajišťující jen kolektivní bezpečnost svých členů, ani se nestala efektivní organizací řešící konflikty ve světě Vliv na to má i snížení významu Evropy v bezpečnostní strategii USAVliv na to má i snížení významu Evropy v bezpečnostní strategii USA Nedostatky v řešení aktuálních hrozeb → boj proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení Nedostatky v řešení aktuálních hrozeb → boj proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení Nedostatek personálu a materiálního zajištění pro vedení vojenských operací, rozpočtová krize členů Nedostatek personálu a materiálního zajištění pro vedení vojenských operací, rozpočtová krize členů Neshody ve vnímání hrozeb, podílení se na vojenských operacích Neshody ve vnímání hrozeb, podílení se na vojenských operacích

14 NATO a EBOP 1992 – Maastrichtská smlouva zakládá SZBP. 1992 – Maastrichtská smlouva zakládá SZBP. Spolupráce v oblasti obrany skromná, dochází ale k oživení ZEU. Spolupráce v oblasti obrany skromná, dochází ale k oživení ZEU. Společná evropská obranná politika naráží na odmítání některých členských států, které preferují NATO a vnímají EBOP jako konkurenci k NATO Společná evropská obranná politika naráží na odmítání některých členských států, které preferují NATO a vnímají EBOP jako konkurenci k NATO Dělení členských států na evropeisty a atlanticistyDělení členských států na evropeisty a atlanticisty

15 NATO a EBOP USA na jedné straně podporovaly větší míru autonomie a odpovědnosti EU, ale jen do té míry, dokud by nebyly ohroženy americké strategické cíle a vedení NATO. USA na jedné straně podporovaly větší míru autonomie a odpovědnosti EU, ale jen do té míry, dokud by nebyly ohroženy americké strategické cíle a vedení NATO. V r. 1994 USA neformálně souhlasily s vytvořením ESDI (Evropské bezpečnostní a obranné identity) v rámci NATO V r. 1994 USA neformálně souhlasily s vytvořením ESDI (Evropské bezpečnostní a obranné identity) v rámci NATO EU mohla vést autonomní vojenské operace v rámci NATO.EU mohla vést autonomní vojenské operace v rámci NATO. ZEU měla hrát roli „mostu“ mezi NATO a EU → získala přístup k vojenským kapacitám NATOZEU měla hrát roli „mostu“ mezi NATO a EU → získala přístup k vojenským kapacitám NATO

16 NATO a EBOP SZBP se ale v prvních letech existence ukázala jako naprosto bezzubá (války na Balkáně). SZBP se ale v prvních letech existence ukázala jako naprosto bezzubá (války na Balkáně). Christopher Hill již v r. 1993 hovořil o rozdílu mezi očekávání a reálnými schopnostmi členských zemí EU (tzv. capability-expectation gap) Christopher Hill již v r. 1993 hovořil o rozdílu mezi očekávání a reálnými schopnostmi členských zemí EU (tzv. capability-expectation gap) EU buduje SZBP, ale bez toho, aniž by ji skutečně realizovala.EU buduje SZBP, ale bez toho, aniž by ji skutečně realizovala. Slibuje společnou obranu, aniž by státy poskytly potřebné prostředkySlibuje společnou obranu, aniž by státy poskytly potřebné prostředky Hlavní rozdíly existovaly dle něj ve schopnosti se dohodnout, poskytnout prostředky a v možných nástrojíchHlavní rozdíly existovaly dle něj ve schopnosti se dohodnout, poskytnout prostředky a v možných nástrojích

17 NATO a EBOP V souvislosti s neschopností EU na Balkáně se mění postoj Velké Británie k projektu Evropské bezpečnostní a obranné politiky → od odmítání k podpoře. V souvislosti s neschopností EU na Balkáně se mění postoj Velké Británie k projektu Evropské bezpečnostní a obranné politiky → od odmítání k podpoře. Zájmem VB je především posílit evropské vojenské kapacity + další faktory: Zájmem VB je především posílit evropské vojenské kapacity + další faktory: Po skončení SV Evropa ztratila na významu pro USAPo skončení SV Evropa ztratila na významu pro USA Evropa nemá dostatečné vojenské kapacityEvropa nemá dostatečné vojenské kapacity Snaha o potvrzení důvěryhodnosti VB v evropském integračním projektu.Snaha o potvrzení důvěryhodnosti VB v evropském integračním projektu.

18 NATO a EBOP 12/1998 → setkání Chiraca a Blaira v Saint-Malo → deklarace ze Saint- Malo 12/1998 → setkání Chiraca a Blaira v Saint-Malo → deklarace ze Saint- Malo Výzva k vytvoření společné evropské obrany a vytvoření operačního a vojenského zázemíVýzva k vytvoření společné evropské obrany a vytvoření operačního a vojenského zázemí Shromáždění dostatečných kapacit pro případy, kde se nemůže účastnit NATOShromáždění dostatečných kapacit pro případy, kde se nemůže účastnit NATO 6/1999 → summit ER v Kolíně nad Rýnem ustavuje EBOP 6/1999 → summit ER v Kolíně nad Rýnem ustavuje EBOP

19 NATO a EBOP Americký postoje k EBOP: Madeleine Albright hovoří o tzv. 3D: Americký postoje k EBOP: Madeleine Albright hovoří o tzv. 3D: Decoupling = evropské rozhodování v bezpečnostních a obranných otázkách nesmí se odehrávat mimo širší rámec AlianceDecoupling = evropské rozhodování v bezpečnostních a obranných otázkách nesmí se odehrávat mimo širší rámec Aliance Duplication = obavy, aby Evropané nevybudovali konkurenční vojenský průmysl a technologiiDuplication = obavy, aby Evropané nevybudovali konkurenční vojenský průmysl a technologii Discrimination = aby EBOP nediskriminovala členy mimo EU, ale které jsou členy NATO (Turecko, Norsko)Discrimination = aby EBOP nediskriminovala členy mimo EU, ale které jsou členy NATO (Turecko, Norsko)

20 NATO a EBOP Další výhrady: Další výhrady: Evropané by se měli soustředit na modernizaci svých armád než na budování nových institucí.Evropané by se měli soustředit na modernizaci svých armád než na budování nových institucí. Evropa by měla uznat NATO jako primární platformu, kde se budou řešit bezpečnostní otázky.Evropa by měla uznat NATO jako primární platformu, kde se budou řešit bezpečnostní otázky.

21 NATO a EBOP Bushova administrativa měla značné výhrady k EBOP, jasná preference ESDI. Bushova administrativa měla značné výhrady k EBOP, jasná preference ESDI. EBOP byla akceptovatelná jedině tehdy, pokud nebudou ohroženy americké zájmy, vedení v NATO a pokud dojde ke zlepšení vojenské schopnosti Evropanů, která by byla využitelná i v rámci Aliance. EBOP byla akceptovatelná jedině tehdy, pokud nebudou ohroženy americké zájmy, vedení v NATO a pokud dojde ke zlepšení vojenské schopnosti Evropanů, která by byla využitelná i v rámci Aliance.

22 NATO a EBOP Postoje členských států k EBOP Postoje členských států k EBOP Posuny zejména u tzv. atlanticistů – pragmatické přijetí EBOP Posuny zejména u tzv. atlanticistů – pragmatické přijetí EBOP Velká Británie, Polsko, Nizozemí či Portugalsko: Velká Británie, Polsko, Nizozemí či Portugalsko: EBOP je možností jak rozvíjet evropské vojenské kapacity, jak převzít díl odpovědnosti a de facto ulehčit USA.EBOP je možností jak rozvíjet evropské vojenské kapacity, jak převzít díl odpovědnosti a de facto ulehčit USA. Skrze EBOP je také možné jednodušeji realizovat některé cíle ZP zejména k východním a jižním sousedů.Skrze EBOP je také možné jednodušeji realizovat některé cíle ZP zejména k východním a jižním sousedů. Dělba práce mezi EBOP a NATODělba práce mezi EBOP a NATO Jediné Dánsko odmítá EBOP a má z ní výjimku. Jediné Dánsko odmítá EBOP a má z ní výjimku.

23 NATO a EBOP K EBOP se připojily i „neutrální“ státy jako Finsko, Švédsko, Rakousko a Irsko, které nejsou členy NATO. K EBOP se připojily i „neutrální“ státy jako Finsko, Švédsko, Rakousko a Irsko, které nejsou členy NATO. Německo: preference NATO, ale odmítání intervenční politiky USA (Bush) → posun k EBOP (vliv irácké krize). Německo: preference NATO, ale odmítání intervenční politiky USA (Bush) → posun k EBOP (vliv irácké krize). Podobné u Belgie a Lucemburska Podobné u Belgie a Lucemburska Španělsko: postoj závisí na tom, kdo je ve vládě. Španělsko: postoj závisí na tom, kdo je ve vládě. PP – velká míra zapojení do NATOPP – velká míra zapojení do NATO PSOE – nízká míra zapojení v NATO, podpora EBOPPSOE – nízká míra zapojení v NATO, podpora EBOP NATO má navíc velmi malou podporu mezi veřejností.NATO má navíc velmi malou podporu mezi veřejností.

24 NATO a EBOP Francie: specifický vztah k USA a NATO Francie: specifický vztah k USA a NATO Sice se v r. 1966 stáhla z vojenského velení (návrat 2009), ale poskytovala jednotky na akce NATO.Sice se v r. 1966 stáhla z vojenského velení (návrat 2009), ale poskytovala jednotky na akce NATO. Liší se od USA v názoru na strategie (Kosovo, Afghánistán).Liší se od USA v názoru na strategie (Kosovo, Afghánistán). Podpora ESDI a EBOP, které vnímá jako doplněk k NATO.Podpora ESDI a EBOP, které vnímá jako doplněk k NATO.

25 NATO a EBOP Vztah mezi EBOP a NATO Vztah mezi EBOP a NATO 2002 ustaven mechanismus Berlín Plus → dohoda o principech spolupráce mezi NATO a EU, 4 body:2002 ustaven mechanismus Berlín Plus → dohoda o principech spolupráce mezi NATO a EU, 4 body: zajištění přístupu k operačnímu plánování NATO pro EU zajištění přístupu k operačnímu plánování NATO pro EU poskytnutí schopností a společných prostředků NATO pro EU poskytnutí schopností a společných prostředků NATO pro EU zajištění alternativy evropského velení NATO pro operace vedené EU včetně nominace evropského zástupce do funkce zástupce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě zajištění alternativy evropského velení NATO pro operace vedené EU včetně nominace evropského zástupce do funkce zástupce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě přizpůsobit systém plánování obrany NATO na vyčlenění ozbrojených sil Aliance pro operace EU. přizpůsobit systém plánování obrany NATO na vyčlenění ozbrojených sil Aliance pro operace EU.

26 Hodnocení I když se rozvíjí EBOP, EU zůstává závislá na NATO co se týče vojenského plánování, velení nebo logistiky. I když se rozvíjí EBOP, EU zůstává závislá na NATO co se týče vojenského plánování, velení nebo logistiky. Nadále se řeší otázka vztahu mezi EBOP a NATO. Nadále se řeší otázka vztahu mezi EBOP a NATO. NATO je v některých členských zemích EU vnímáno jako primární nástroj realizace amerických strategických cílů. NATO je v některých členských zemích EU vnímáno jako primární nástroj realizace amerických strategických cílů. NATO již není primárním zdrojem koordinace mezi spojenci a platformou, kde se řeší transatlantické problémy. NATO již není primárním zdrojem koordinace mezi spojenci a platformou, kde se řeší transatlantické problémy.


Stáhnout ppt "Bezpečnostní otázky Transatlantické vztahy. Studená válka Po 2. sv. válce se USA stávají důležitým činitelem v zajištění bezpečnosti zemí ZE. Po 2. sv."

Podobné prezentace


Reklamy Google