Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy mobilních systémů a GSM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy mobilních systémů a GSM"— Transkript prezentace:

1 Základy mobilních systémů a GSM
Mobilní systémy, PF, JČU

2 Systémy pozemní pohyblivé služby
umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu nebo při zastávkách ● veřejné – veřejné radiotelefonní sítě (GSM) – hromadné radiotelefonní sítě (TETRA) – bezšňůrové telefony (DECT) – veřejný paging (ERMES) – veřejné rádiové datové sítě (WiFi) – speciální sítě (TFTS) – zvláštní prostředky ● neveřejné – dispečerské sítě – neveřejný paging – neveřejné rádiové datové sítě (WLAN)

3 Historie mobilních systémů
1921 policie v Detroitu (AM, simplex 2 MHz) ● 0. generace - před rokem 1980 ● 1. generace (NMT) – začátek 80. let – buňková struktura – analogové systémy – zaměřeny na přenos hlasu (data v omezené míře) ● 2. generace (GSM) – začátek 90. let – digitální systémy – přenos dat malou rychlostí (9,6 kbit/s) ● 2,5. generace (GPRS) – konec 90. let – vylepšení a urychlení datových přenosů ● 3. generace (UMTS) – začátek 21. století – vysokorychlostní datové přenosy (2 Mbit/s) – měl to být jednotný celosvětový systém

4 Buňková struktura je rozdělení území pokrytého operátorem na tzv. buňky (cell) ● buňka (cell) je území pokryté jedním anténním systémem BTS ● podmínky úspěšného fungování buňkových systémů – co nejmenší výkon vysílačů a dobrá citlivost a selektivita přijímačů, aby bylo možné opakované využití frekvencí – mezi buňkami využívajícími stejné kanály musí být vzdálenost cca 3x větší, než je jejich poloměr => sdružování kanálů do pravidelně se opakujících vzorů tzv. svazků (clusterů) ● velikost buňky (kapacita sítě): – vysílaný výkon – výška antény (nad terénem) – členitost terénu – kmitočtové pásmo

5 Typy buněk ● typy používaných buněk závisí na hustotě provoz v daném území – makrobuňky - velká území s malým provozem (poloměr do 32 km) – mikrobuňky - území s velkým provozem - typicky města (poloměr stovky m) – pikobuňky – uvnitř budov (poloměr desítky m) – selektivní buňky - vysílají jen do určitého směru (obvykle 120°), např. pro pokrytí tunelů, stanic metra atd. – deštníkové (překrývající) buňky - při rychlém pohybu v mikrobuňkové struktuře dochází často handoverům => proto jsou rychle pohybující se účastníci předáváni větším tzv. deštníkovým (umbrella) buňkám ● z hlediska budování sítě existují dva typy buněk – všesměrové buňky – BTS má všesměrový anténní systém – sektorové buňky – jeden anténní systém je obsluhován několika (typicky 3) BTS v nezávislých sektorech

6 Trunkové rádio ● sdílení kanálů řízením provozu

7 Handover (HO) ● způsob řízení – NCHO - network controlled (řízený sítí): jednoduchý;NMT – MCHO - mobile controlled (řízený mobilem) velmi náročný jak na mobil tak na přenos signalizace v síti; DECT – MAHO - mobile assisted (řízený sítí s asistencí mobilu) kompromis; GSM ● způsob přepnutí – tvrdý - odpojení a připojení nového kanálu; GSM – bezešvý - po krátký okamžik současně oba kanály; DECT – měkký - neustále připojeno na všechny kanály; CDMA

8 Sdílení rádiového média
● FDMA – Frequency Devision Multiple Access - každá komunikace má přidělenu část kmitočtového spektra - rádiový kanál, kmitočet – C – analogové systémy 1. generace ● TDMA – Time Devision Multiple Access - každá komunikace má přidělen časový úsek – (time) slot – TN – digitální systémy 2. generace ● CDMA – Code Devision Multiple Access - každá komunikace má přidělen svůj kód – vysokorychlostní systémy 3. generace

9 FDMA / TDMA (GSM)

10 Jevy degradující signál I.
● útlum způsobený vzdáleností od vysílače – má logaritmický průběh (v ideálním prostoru bez překážek) ● stíny za překážkami – pro signál se objekt stává překážkou ve chvíli, kdy jeho rozměry odpovídají (nebo jsou větší) vlnové délce signálu ● Rayleighovy úniky (viz výše) – jsou způsobené odrazem od překážek v malé vzdálenosti (okolní budovy) od přijímací antény (fázový posun) ● disperze signálu (viz výše) – je způsobená odrazem od velkých překážek ve velké vzdálenosti (hory) od přijímací antény (zpoždění o délku bitu); zpožděná příchozí kopie bitů způsobuje komplikace při příjmu ● Dopplerův jev – zvyšování / snižování kmitočtu vzájemným pohybem vysílače a přijímače (vysokorychlostní vlaky 300 km/hod)

11 Jevy degradující signál II.

12 Obrana proti degradaci signálu
● kanálové kódování (samoopravné kódy) – stíny za překážkami – přidává k užitečnému signálu redundantní informace, které umožňují detekovat a případně i opravovat vzniklé chyby ● prokládání – krátkodobý únik – rozbíjí shluky chyb na jednotlivé bity, které se pak opravují předchozím způsobem ● adaptivní ekvalizace – disperze signálu – na základě známé sekvence bitů (tzv. tréningová sekvence) se v přijímači průběžně dolaďuje adaptivní ekvalizér, který působí proti zkreslení kanálu ● diverzifikace antén - únik – velká hloubka Rayleighových úniků se dá o cca 3dB zmenšit vysíláním ze dvojice antén v určité vzdálenosti – tzv. prostorová diverzifikace – podobný účinek má dvojitá anténa vysílající s oběma polarizacemi – tzv. polarizační diverzifikace – použití zejména ve městech ● frekvenční skákání (výměna kmitočtů) - únik – Rayleighovy úniky se nacházejí v místech vzdálených o l/2, a tedy místa s úniky jsou pro různé kmitočty různé


Stáhnout ppt "Základy mobilních systémů a GSM"

Podobné prezentace


Reklamy Google