Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osídlení ČR www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osídlení ČR www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 Osídlení ČR www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMOsídlení ČR Označení DUMVY_32_INOVACE_13_2_11 AutorMgr. Pavla Fuchsová Datum22. 01. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborZeměpis Tematický okruhFyzická a socioekonomická geografie ČR RočníkTercie osmiletého gymnázia

2 Sídelní struktura Základním prvkem našeho osídlení jsou? jednotlivá sídla Jak by jsi definoval SÍDLO? územní jednotka tvořená seskupením obytných budov Jedno nebo více sídel společně s přilehlým územím představují? OBEC OBEC - nejmenší administrativní území spravované volenými představiteli. Jaká sídla se podílela na osídlení? Venkovská sídla Jaký další typ sídla znáš a kdy byl zakládán? Městské sídlo, feudální města zakládaná ve 13. a 14. stol. zastupovala jen menšinu obyvatelstva Jak vznikala města? význam měst byl dán polohou - křižovatky obchodních cest, - centra zeměděl. oblastí, - místa výskytu surovin (stříbro), - správní střediska

3 České země Jaká je sídelní charakteristika? typická hustá síť menších měst a městeček s nepříliš rozlehlým zázemím a velký počet malých venkovských sídel. Která města měla hlavní význam a která upadala? Praha, Brno, Olomouc, Plzeň postupem času upadala - Kutná Hora, Jáchymov, J. Hradec Které procesy měnily sídelní strukturu? přechod k industriální společnosti proces urbanizace (migrace z vesnic do měst), hlavně ve 2.pol.20.století Která města rychle rostla a proč? zpracovatelským průmyslem (Praha, Brno, Plzeň, Liberec), těžbou uhlí (Ostrava, Kladno), města na hlavních žel. tratích (Přerov, Pardubice) Jaký je současný trend pohybu obyvatel? SUBURBANIZACE – stěhování z měst na vesnice, předměstí

4 Uveď hlavní odlišnosti venkovských a městských sídel. Obr. 1 Obr. 2

5 převaha zemědělských činností převaha osob vyjíždějících za prací a službami vyšší podíl zeleně převaha nízkopodlažní zástavby rekreační funkce nižší počet obyvatel převaha nezemědělských činností centra dojížďky za prací a službami nižší podíl zeleně vyšší podíl vícepodlažních domů vyšší počet obyvatel

6 Slyšel jsi někdy tento termín? typ sídla, velikostí i významem stojí mezi vesnicí a městem v minulosti sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní trhy status městyse uděluje v Česku předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na návrh obce a po vyjádření vlády status přestal být používán za éry komunismu od roku 1950,obnoven byl až v roce 2006 Znáš nějaké příklady městysů? Buchlov, Červené Pečky, Karlštejn, Křinec, Plaňany,

7 Obr. 3 Karlštejn Obr. 4 Buchlovice

8 Obr. 5

9 Kritéria města Jaké kritérium pro město by jsi stanovil? počet obyvatel v ČR se uplatňovalo hledisko historicko-právní (tzn. zda byla obec povýšena na město) dodnes se nachází obce venkovského typu s městským statutem. Jak to tedy dnes je? základním kritériem zůstává kvantitativní činitelzákladním kritériem zůstává kvantitativní činitel městoměsto je obec s více než 10 000 obyvateli sídlo městského typusídlo městského typu je obec s 5 000-10 000 obyvateli velkoměstavelkoměsta jsou obce s více než 100 000 ob. Vyhledej velkoměsta ČR? Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, nejvýznamnější Praha- 1,2 mil. ob., středisko průmyslu, dopravy, obchodu, kultury, vědy, státní správy, služeb, cestovního ruchu - Brno (389 000 ob.) na Moravě ztratilo své výlučné postavení s rozvojem Ostravy (327 000 ob.) http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_m%C4%9Bst_podle_velikosti http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

10 Současná města mají 3 urbanistické zóny: Jak by jsi jednotlivé zóny rozčlenil a popsal? 1. historické jádro1. historické jádro 16.-18. stol. soustředěno kolem hlavního náměstí, jádro zůstává nadále správním a obchodním centrem 2. zástavba2. zástavba z 19. a 1. pol. 20. stol. reprezentační budovy (banky, pojišťovny, hotely, obchodní domy), činžovní domy a průmyslové objekty, které byly vybudovány na tehdejší periferii (Vysočany, Smíchov) 3. rodinné domky3. rodinné domky (hlavně po 2. sv. válce) zóna panelových sídlišť + zóna panelových sídlišť (výstavba započata v 60. letech) tato skladba je typická pro většinu měst, výjimkou jsou zcela nová města jako Havířov (z 50. let) nebo nový Most

11 Zaniklé obce ČR www.zanikleobce.cz Jak by jsi vysvětlil vznik zaniklých obcí? Mnichovském diktátu 30. 9. 1938 1) Po Mnichovském diktátu 30. 9. 1938 přišla republika o 37 % svého území, na kterém žilo asi 36 % obyvatel SUDETY – SUDETY 1945 - 1946 2) V letech 1945 - 1946 vyhnání Němců z Československa byla to masová deportace německého obyvatelstva z Československa po skončení druhé světové války Obr. 6

12 Citace Obr. 1.: PALICKAP, Palickap. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vl%C4%8Dnovsk%C3%A9_b%C3%BAdy_4.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vl%C4%8Dnovsk%C3%A9_b%C3%BAdy_4.jpg Obr. 2.: TADEÁŠ.DOHŇANSKÝ, Tadeáš.dohňanský. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_Montage.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_Montage.jpg Obr. 3.: CREATIVE COMMONS UVEĎTE AUTORA-ZACHOVEJTE LICENCI 3.0 UNPORTED, Creative Commons Uveďte Autora-Zachovejte Licenci 3.0 Unported. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlstejn8200619.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlstejn8200619.jpg Obr. 4.: HONZA GROH, Honza Groh. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buchlovice-pohled_z_Buchlova.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buchlovice-pohled_z_Buchlova.jpg Obr. 5.: MAPOVÉHO NÁLOŽNÍK, Mapového Náložník. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_m%C4%9Bst_%C4%8CR.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_m%C4%9Bst_%C4%8CR.PNG Obr. 6.: ORIGINAL UPLOADER WAS IKE AT SK.WIKIPEDIA, Original Uploader Was Ike At Sk.wikipedia. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mnichov.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mnichov.jpg


Stáhnout ppt "Osídlení ČR www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google