Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť peer-to-peer  V překladu „rovný s rovným“  Síť je tvořena jednotlivými stanicemi (počítači, které si jsou rovné) – počítače si navzájem nabízejí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť peer-to-peer  V překladu „rovný s rovným“  Síť je tvořena jednotlivými stanicemi (počítači, které si jsou rovné) – počítače si navzájem nabízejí."— Transkript prezentace:

1

2 Síť peer-to-peer  V překladu „rovný s rovným“  Síť je tvořena jednotlivými stanicemi (počítači, které si jsou rovné) – počítače si navzájem nabízejí své služby, zpřístupňují si určité složky, nebo je dovolen tisk na jedné tiskárně více stanicím  Výhody: správu sítě zvládne i nováček, není potřeba kupovat servery ani síťové operační systémy  Nevýhody: při velkém počtu stanic je těžké udržet přehled o umístění dat, která jsou málo chráněná proti zneužití, nastavení přístupových práv je jednoduché, ale tím i méně bezpečná, navíc se musí aplikovat na všech stanicích, což je v mnoha případech neproveditelné  Síť peer-to-peer je vhodná pro menší propojení počítačů (kanceláře, malé firmy. Horní hranice se uvádí na 10 stanic.

3 Síť klient-server  Server – v překladu „sluha“, je bod (stanice, počítač), kde se soustřeďují data, služby, údaje o počítačích. Tento bod je důkladně zabezpečen a nabízí služby všem počítačům v síti (klientů).  Serverový operační systém – organizuje ukládání dat, přiděluje práva k složkám a souborům, vede evidenci o tom, kdo se může přihlásit a jaké bude mít pravomoce.  Výhody: vysoké zabezpečení dat, přehlednost, snadná konfigurovatelnost  Nevýhody: finanční náklady na nákup serveru a operačního systému, nutnost mít kvalifikaci na práci se serverem nebo kvalifikovaného pracovníka  Serverové operační systémy: Microsoft Windows Server 2003, Novell, …

4 LAN  Local Area Network  Jsou omezeny na jedno místo – podnik, místnost, budova  Zajišťují sdílení lokálních prostředků (tiskárny, data, aplikace)  Pro přenos dat se používají kabely, WiFi

5 WAN  Wide Area Network  Rozlehlejší sítě, které se skládají ze sítí LAN  Spojování speciálními linkami, nebo bezdrátově  Rozlehlost může být od městských až po kontinentální sítě (nejznámější celosvětovou sítí je Internet)  Pro propojení podsítí se využívají nejčastěji telekomunikační linky

6 Kabeláž  Koaxiální kabel  Používány převážně v dřívějších dobách  Kroucená dvojlinka (Twisted pair cable)  Odvozena od telefonního kabelu, skládá se z 8 kabelů (tvoří 4 páry)  Elektrický signál je náchylný na rušení -> kroucení kabelu  Nejčastěji kabely kategorie 5 (přenosové rychosti do 100Mb/s) a 5e (přenosové rychlosti v Gb/s)  Nové kabelové standardy 6 a 7  Zakončena koncovkou RJ-45

7

8  Optický kabel (Fiber optic cable)  Data jsou přenášena světelnými impulsy ve světlovodivých vláknech (minimálně dvě vlákna – pro každý směr jedno)  Lze jimi přenášet na obrovské vzdálenosti, vysoká kapacita přenášených dat a odolnost proti elektromagnetickým rušením  Mnohovidové kabely  Původní paprsek je rozdělen na více světlených částí – vidů (na konci kabelu se poté provede součet a dostaneme původní informaci  Jednovidové kabely  Malý index lomu mezi jádrem a pláštěm  Kabelem prochází jen jeden paprsek, má lepší optické vlastnosti, vyšší přenosovou kapacitu, dokáží přenést signál na delší vzdálenosti, ale jsou dražší  Koncovky - kulatý konektor ST a hranatý konektor SC  Příslušenství  Převodník – převádí elektrické impulsy na světelné a naopak  Konvertor – dovoluje napojit optický kabel na kroucenou dvojlinku

9

10 Bezdrátové spojení  Přenos dat „vzduchem“ – pomocí elektromagnetických vln  Nejčastěji se používá v domácnostech nebo budovách, kde by zavádění kabelů bylo příliš nákladné  Síťové prvky:  Klient  Wi-Fi přijímač (vestavěný – laptop, nebo v rámci síťové karty) – může být i v rámci routeru nebo antény, která poté rozvádí signál v podobě dat do sítě LAN (např. firma Ubiquiti)  Přístupový bod  Wi-Fi router, vysílač, anténa (firma Ubiquiti)

11

12 Síťová karta  Slouží k propojení počítačů v síti (mezi sebou, k připojení k routeru)  V dřívějších dobách síťové karty s koaxiálním konektorem, v dnešní době zdířky na koncovky RJ-45, optické kabely a antény pro bezdrátové připojení

13

14 Aktivní prvky  Zesilovač – zesiluje signál  Převodník – převádí signály mezi různými druhy kabelů  Rozbočovač (hub) – rozvádí signály do všech větví sítě  Most – filtruje pakety  Switch – propojuje komunikační stanice  Směrovač – směruje pakety (router)  Brána – propojuje dvě rozdílné sítě

15

16 Rychlosti přenosu  Starší typy kabelů a síťových prvků dovolovaly přenosové rychlosti minimálních hodnot, které se díky rozvoji techniky a velikostí souborů musely také zvýšit.  Příchodem kroucené dvojlinkyse mohla rychlost vyšplhat až na v té době neuvěřitelných 100 Mbit/s. Změnou standardu zapojení se poté dalo docílit i rychlostí dosahujících 1000Mbit/s (dnes až 10 Gbit/s).  V dnešní době díky technologiím optických kabelů lze dosáhnout rychlostí až 111 Gbit/s.

17 Ethernet  Nejrozšířenější standard sítí LAN  Lze použít různé topologie a kabely  Značení:  Na prvním místě stojí číslice (vyjadřuje rychlost, se kterou se pracuje), za ní stojí slovo vyjadřující signalizační metodu (většinou slovo BASE), na konci je písmeno popisující typ kabelu (F – optický kabel, T – nestíněná kroucená dvojlinka)  Normy:  Ethernet (pro rychlost 10 Mb/s)  Fast Ethernet (pro rychlost 100 Mb/s)  Gigabitový Ethernet (pro rychlost 1000 Mb/s)  10GB Ethernet – přenosová vzdálenost až 40 km u jednovidového kabelu  Příklady:  10BASE-5 (tlustý Ethernet) – základ tvoří koaxiální kabel a sběrnicová topologie  1000BASE-X – optický kabel

18 Výhody sítí  Jednoduché sdílení dat mezi počítači, ať již „napřímo“ nebo pomocí Internetu  Ovládání různých komponent (například tiskárny) z jednoho místa pro více uživatelů (nemusíme přenášet tiskárnu zvlášť ke každému počítači)  Při připojení k síti Internet možnosti stahovat, sdílet data, sledovat on-line přenosy, komunikovat s přáteli, získávat informace  Ukládání dat na online úložiště (zálohování)  Centrální informační systémy – evidence určitých druhů informací

19 Zabezpečení sítě  Pokud vytváříme ku příkladu bezdrátovou síť, je dobré zvolit si (například v základním nastavení routeru) heslo, které bude bezpečné a složité, aby se k nám nikdo nemohl nabourat.  Existuje několik typů zabezpečení, která se od sebe liší délkou a typy znaků, které se zde objevují, například WPA (Wi-Fi Protected Access) - heslo musí obsahovat 8 až 63 tisknutelných americký standartních znaků pro výměnu informací nebo 64 šestnáctkových číslic  Zabezpečení vlastního počítače funkcí sdílení informací

20 Zdroje  HORÁK, Jaroslav a KERŠLÁGER, Milan. Počítačové sítě pro začínající správce. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0892-9.  Google.com  wikipedia.com


Stáhnout ppt "Síť peer-to-peer  V překladu „rovný s rovným“  Síť je tvořena jednotlivými stanicemi (počítači, které si jsou rovné) – počítače si navzájem nabízejí."

Podobné prezentace


Reklamy Google