Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobilní telefonní síť GSM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobilní telefonní síť GSM"— Transkript prezentace:

1 Mobilní telefonní síť GSM
Mobilní telefonní síť GSM (Global System for Mobile communications) je nejrozšířenějším systémem mobilní komunikace používaným ve světě. Označuje se jako tzv. buňková síť. Mobilní sítě využívají ke svému fungování rádiové vlny. Ovšem frekvence, které jsou pro ně dostupné, jsou striktně omezené a každý mobilní operátor jich získává jen velmi omezený počet.

2 Mobilní telefonní síť GSM
Frekvence dostává mobilní operátor v rámci své licence, a to od státního orgánu pověřeného správou frekvenčního spektra. Frekvence u nás rozděluje Český telekomunikační úřad. Rozsahy frekvencí, ale nikdy nemohou postačovat na to, aby operátor mohl přidělit každému probíhajícímu hovoru ve své síti samostatný komunikační kanál.

3 Mobilní telefonní síť GSM
Jediným řešením, které při takovémto nedostatku frekvencí připadá v úvahu, je vícenásobné použití stejných frekvencí. K tomu se dnes využívá tzv. buňkový (anglicky: celulární) princip. Jeho podstatou je rozdělení území na vhodné velké části (buňky), uspořádané tak, že se nebudou ovlivňovat.

4 Uspořádání buněk Obr. 1

5 Rozdělení buněk Makrobuňky Mikrobuňky Selektivní buňky
Používají se pro velká území, která jsou řídce osídlená. Jejich poloměr dosahuje až 20km. Mikrobuňky Použití hlavně ve městech. Jejich poloměr je do stovek metrů. Selektivní buňky Vysílají jen do určitého směru. Využívají se například ve stanicích metra.

6 Základnová stanice BTS
V centru každé buňky se nachází základnová stanice, označovaná jako BTS (Base Transceiver Station). Úkolem BTS je komunikovat s mobilními telefony, které se právě nachází uvnitř příslušné buňky, a to na frekvencích, které jsou buňce přiděleny. Při pohybu mobilního telefonu to základnové stanice poznají a komunikaci si mezi sebou předají.

7 Řídící jednotka BSC a ústředna MSC
Jednotlivé základnové stanice (BTS) samozřejmě musí být mezi sebou propojeny a společně řízeny. V praxi obvykle několik z nich sdílí společnou řídící jednotku BSC (Base Station Controller). Soustava všech základnových stanic mobilní sítě je skrze své řídící jednotky napojena na centrální ústřednu MSC (Mobile Services Switching Centre)

8 Registry V mobilní síti, vzhledem k možnosti pohybu účastníků s jejich telefony, musí být někde vedena evidence: Kdo se kde momentálně nachází - registr HLR (Home Location Register) Autentizační centrum – registr AuC (Authentication Centre) Evidence návštěvníků – registr VLR (Visitor Location Register) Evidence přístrojů – registr EIR (Equipment Identity Register)

9 Schéma systému GSM MS – mobilní stanice SIM – SIM karta
ME – mobilní zařízení BTS – základnová stanice BSC – řídící jednotka MSC – centrální ústředna HLR – reg. domácích uživatelů VLR – registr návštěvníků EIR – reg. mobilních zařízení AuC – Autentizační centrum Obr. 2

10 Otázky k opakování Vysvětlete pojem buňková síť?
Kdo rozděluje operátorům potřebné frekvence v České republice? Jak se rozdělují buňky u tzv. buňkové sítě? Jaké označení má základnová stanice v sítí GSM? Jaké registry (databáze) se používají v GSM síti?

11 Použité zdroje BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání. České Budějovice: KOPP, 2011. BLÁBOLIL, Roman. Podpora výuky: „Mobilní telefonní síť GSM“ [online]. 24. listopadu :30. Dostupný z WWW: Použité obrázky: Obr. 1 [cit ] Dostupný pod licencí GNU Free Obr. 2 [cit ] Dostupný pod licencí GNU Free


Stáhnout ppt "Mobilní telefonní síť GSM"

Podobné prezentace


Reklamy Google