Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život? ELIÁŠ ZVÍTĚZIL NA BAALOVÝMI BOHY 2. Kam utekl Eliáš před královnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život? ELIÁŠ ZVÍTĚZIL NA BAALOVÝMI BOHY 2. Kam utekl Eliáš před královnou."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život? ELIÁŠ ZVÍTĚZIL NA BAALOVÝMI BOHY 2. Kam utekl Eliáš před královnou Jezabel? UTEKL DO POUŠTĚ 3. Co se Eliášovi přihodilo po útěku? BYL VYČERPÁN A VYSÍLEN, BŮH HO NAKRMIL A DAL MU VODU 4. Jak Hospodin promlouval k Eliášovi? V TICHÉM VÁNKU 5. Jak se jmenuje poslední neděle postní doby? KVĚTNÁ NEDĚLE (PALMOVÁ)

3 6. Jak se choval Eliáš k Hospodinu? BYL MU VĚRNÝ, POSLOUCHAL HO, NAPOMÍNAL LID 7. Koho vyučil Eliáš? SVÉHO NÁSTUPCE – ELÍŠU (ELIZEA) 8. Jak skončil život Eliáše? BYL VZAT DO NEBE NA OHNIVÉM VOZE 9. Kde zemřel Eliáš? NIKDE, BYL VZAT DO NEBE 10. Kolik zastavení Křížové cesty znáš? 14, NĚKDY SE UVÁDÍ I 15

4 29. Prorok Elíša pomáhá vdově

5 „Na Elíšovi spočinul duch Elijášův.“ Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi a řekli mu: „Hle, je tu s tvými služebníky padesát udatných mužů. Ať jdou hledat tvého pána, aby ho Hospodinův duch neodnesl a nemrštil jím na nějakou horu nebo do nějakého údolí.“ Řekl: „ Nikam je neposílejte.“

6 Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi: „Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky.“

7 Elíša jí řekl: „Co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma.“ Odpověděla: „Tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje.“ Řekl jí: „Jdi, vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob; plné dávej stranou.“ Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Ti jí podávali nádoby a ona nalévala.

8 Když nádoby naplnila, řekla svému synu: „Podej mi další nádobu.“ On jí odvětil: „Už tu žádná nádoba není.“ Tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži Božímu. Ten jí řekl: „Jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude.“

9 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

10 1. Byl Elíša stejného ducha jako Eliáš? 2. Kdo přišel za Elíšou? 3. Oč byl požádám Elíša? 4. Jak lidé přijali Elíšu? 5. Jakou barvu ornátu lze použít na 4. neděli postní nebo 3. neděli adventní?

11 1.Byl Elíša stejného ducha jako Eliáš?

12 2. Kdo přišel za Elíšou?

13 3. Oč byl požádám Elíša?

14 4. Jak lidé přijali Elíšu?

15 5. Jakou barvu ornátu lze použít na 4. neděli postní nebo 3. neděli adventní?

16 Římskokatolická farnost Hnojník březen 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život? ELIÁŠ ZVÍTĚZIL NA BAALOVÝMI BOHY 2. Kam utekl Eliáš před královnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google