Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_05  Název materiálu: Synonyma, homonyma, antonyma  Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník  Anotace:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_05  Název materiálu: Synonyma, homonyma, antonyma  Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník  Anotace:"— Transkript prezentace:

1  Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_05  Název materiálu: Synonyma, homonyma, antonyma  Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník  Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů. Slovní zásoba žáků je velmi malá. Rozšíření slovní zásoby lzedosáhnout také používáním synonym, antonym a homonym.  Očekávaný výstup: Žák dovede definovat pojmy synonyma, antonyma, homonyma. Dovede je vyhledat v textu a umí je nahradit.  Klíčová slova: synonyma, homonyma, antonyma  Metodika: Materiál slouží jako podpůrný při výkladu, lze ho promítnout elektronicky pro celou třídu nebo žákům okopírovat či rozeslat v elektronické verzi.  Obor: tříleté učební obory  Ročník: 2.  Autor: Mgr. Monika Rubešová  Zpracováno dne: 3. 10. 2012  Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Synonyma Antonyma Homonyma

3 Synonyma  slova stejného nebo podobného významu  mohou se vzájemně zaměňovat  např. hezký - pěkný

4 Utvořte synonyma  nádherný  vyrazit si  hodně  sdělit  plakat  snadný

5 Správné řešení  nádherný - krásný, úchvatný...  vyrazit si – vyjít si, vyjet si...  hodně - mnoho, dosti...  sdělit - říct, oznámit...  plakat – brečet, řvát...  snadný – jednoduchý, triviální...

6 Antonyma  slova opačného významu  např. hezký – ošklivý  hrát – nehrát  opak lze někdy vytvořit pouze přidáním předpony NE

7 Utvořte antonyma  veselý  koupit  mladý  den  pracovat  nahoře

8 Správné řešení  veselý - smutný...  koupit - prodat  mladý - starý  den – noc  pracovat – nepracovat  nahoře - dole

9 Homonyma  slova, která stejně znějí, ale mají jiný význam  např. oko - orgán zraku  - na punčoše  - volské oko  - pytlácké oko...

10 Utvořte homonyma  taška  zámek  klíč  role  schránka  kolo

11 Správné řešení  taška - taška na střeše - nákupní taška zámek - zámek u dveří - budova /zámek Hluboká/ klíč – klíč ke dveřím - montážní klíč - houslový klíč - klíč k cvičení

12 role – herecká role - role papíru schránka – tělesná schránka - poštovní schránka... kolo - jízdní kolo - kolo u auta


Stáhnout ppt " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_05  Název materiálu: Synonyma, homonyma, antonyma  Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník  Anotace:"

Podobné prezentace


Reklamy Google