Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte"— Transkript prezentace:

1 Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte
VETERINARY GROUP Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte Jake Waddilove, MA, VetMB, MRCVS Eastgate Veterinary Group Bury St Edmunds, England

2

3

4

5

6 Osnova prezentace PCV2 a onemocnění
Vakcinace prasnic a typické akutní PCVD Porovnání různých vakcinačních přístupů Vakcinace prasnic pro kontrolu PCVD v pozdních fázích nebo endemických případů PCVD Dopad vakcinace prasnic na reprodukci Vakcinace proti PCV2 při zařazování prasniček

7 Úloha PCV2 při onemocnění prasat
Postihuje evropské chovy již 14 let Začal jako Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) 8-12 týdnů, chřadnutí, zvýšená mortalita,snížená užitkovost a zvýšený výskyt dalších onemocnění S přechodem do endemické formy se příznaky změnili Může postihnout všechny skupiny uvnitř stáda Prasnice, kanci, prasničky, selata a rostoucí prasata až do porážky Nyní přejmenován Porcine Circovirus (Associated) Disease = PCVD

8 PCV2 onemocnění PMWS PRDC Hepatitis PDNS Srdeční léze Digestivní ap.
Nekrózy uší Poruchy reprodukce Zvýšení mortality z různých příčin Source J Ellis : IPVS 2004 Hambourg

9 Kontrolní opatření proti PCVD
Správný tok zvířat all-in all-out, multiple site Kontrola dalších onemocnění vakcinace, medikace, management Optimalizace prostředí Redukce stresorů Snížení zátěže na zvířata biosecurita, tok zvířat Vakcinace proti PCV2 u prasnic možno od roku 2004 prasat

10 Vakcinace prasnic a typické akutní PCVD

11 Vakcinace prasnic Počáteční použití při akutních problémech u prasat 6-14 týdnů Vakcinace prasnic Circovac® dvakrát v intervalu 3 týdnů, potom jednou během reprodukčního cyklu Různé protokoly Zároveň vakcinace prasniček a kanců Úloha kolostrálního přenosu Protilátky Celulární složka Větší přínos

12 Studie z Japonska 800 prasnic, porodna až výkrm
PCVD ztráty zejména díky PMWS 100 náhodně vybraných prasnic 60 prasnic vakcinovaných dvakrát před oprašením pomocí Circovac® 40 ponecháno nevakcinovaných

13 Od nevakcinovaných prasnic Od vakcinovaných prasnic
Výsledky z Japonska Od nevakcinovaných prasnic Od vakcinovaných prasnic Mortalita od odstavu do porážky (%) 19.3 7.3 PCVD mortalita od odstavu do porážky (%) 17.8 3.8 Zvýšení přírůstků týdnů (gm/day) + 42 Zvýšení přírůstků týdnů (gm/day) +103

14 Vakcinace prasnic ve 34 dánských stádech s typickým PCVD
3 měsíce před vakcinací 3 měsíce během vakcinace 3 měsíce po vakcinaci 6 měsíců po vakcinaci Mortalita po odstavu(%) 5.12 4.04 3.2 3.45 Průměrné denní přírůstky po odstavu (gm) 404 433 419 428 Mortalita ve výkrmu (%) 6.97 6.49 5.97 4.30 Průměrné denní přírůstky ve výkrmu (gm) 792 827 833 900

15 Porovnání různých vakcinačních přístupů

16 Srovnávací studie z UK Leeds University Pig Development Centre
Pro terénní data použita komerční farma Po předchozí 2 roky poodstavová mortalita stabilně okolo 12% Porovnání 4 vakcinačních protokolů PCV2 Bez vakcinace (NN) Vakcinace prasnic, nevakcinovaná selata (SN) Nevakcinované prasnice, vakcinovaná selata (NP) Vakcinované prasnice, vakcinovaná selata (SP) Vakcinace prasnic Circovac® 5-6 týdnů a 2-3 týdny před porodem Vakcinace selat Circoflex ® 3 týdny stáří polovina vrhu (náhodně)

17 Užitkovost před odstavem
Nevakcinované prasnice (n=97/1183) Vakcinované prasnice (n=86/1044) Pravděpodobnost Narozeno všech 11.8 11.9 0.846 Mortalita do 24h (%) 7.4% 4.2% 0.057 Mortalita do odstavu (%) 15.6% 12.3% 0.352 Porodní hmotnost (kg) 1.53 1.54 0.709 Hmotnost v 1.týdnu (kg) 2.84 2.94 0.005 Hmotnost ve 3 týdnu (kg) 6.07 6.32 0.030 ADG do 3 týdnů (gm) 218 229 0.047 hmotnost celého vrhu ve 4 týdnech (kg) 78.6 82.1 0.044 Miller 2009 IPVS

18 Vakcinace prasnic/selat
Užitkovost po odstavu Vakcinace prasnic/selat Pravděpodobnost NN SN NP SP prasnic vacc Selata vacc Počet 462 425 467 422 Porodní hmotnost (kg) 1.59 1.65 1.64 0.005 0.743 Hmotnost ve 3 týdnech (kg) 6.26 6.49 6.25 0.012 0.958 Hmotnost při odstavu (kg) 8.1 8.5 8.4 <0.001 0.454 Hmotnost v 7 týdnech (kg) 13.9 14.6 14.0 14.8 0.066 ADG 4-7 týdnů (gm) 286 321 293 332 0.083 ADG 7t - porážka (gm) 737 748 754 756 0.128 0.003 ADG po odstavu (gm) 669 688 683 698 0.001 ADG od narození do porážky(gm) 597 611 607 618 Stáří při porážce (dny) 166 162 163 160 0.009 Miller 2009 PVS

19 Vakcinace prasnic jako kontrola PCVD v pozdních fázích nebo endemických PCVD

20 PCVD v pozdní fázi/ endemické PCVD
Odlišují se Typické okolo 60-80kg Můžeme vidět „typická“ chřadnoucí selata Také mnoho pneumonií Respirační problémy díky mnoha patogenům PCV2, PRRS, EP, bakteriální infekce Významný podíl na PRDC Náhlé úhyny – prasata v dobré kondici Nekrózy uší, PDNS léze Granulomatózní enteritis Zhoršená užitkovost

21 PCVD v pozdní fázi/ endemické PCVD

22 PCVD případová studie 1

23 PCVD případová studie 1 Výkrm s kapacitou 4000 míst
Technologie ustájení 4 mechanicky větrané budovy vzdálené pouze 1 metr tlakový odklid kejdy Balancované vlhké krmení Naskladnění v 45 kg z předvýkrmu, kde jsou odchovávána selata původem z „outdoor“ stáda prasnic (UCH) Tok zvířat budovy all-in, all-out farma naskladňována kontinuálně Cílová porážková hmotnost 95-98kg

24 Sekce

25 Problémy PRDC Potom sekundární bakteriální infekce
Včetně PRRSV, Mycoplasma hyopneumoniae, PCV2 & Actinobacillus pleuropneumoniae Potom sekundární bakteriální infekce Recirculace patogenů mezi budovami Výsledkem Vysoká mortalita Nízké přírůstky a rozrůstání prasat Zvýšené použití medikací

26 PRDC – PRRS, PCV2, M hyo + další patogeny
Toto byl „náhlý úhyn” Jak dlouho tyto léze vznikaly?

27 …vznikly u prasete v dobré kondici!

28 Laboratorní analýza Hlavní patogeny Sérologie Následně další patogeny
PRRS, PCV2 a následně M. hyopneumoniae Sérologie Nízké titry pro PRRS & PCV2 při naskladnění ale rychle se zvyšují M.hyopneumoniae odpovídá sérologicky velmi pomalu Následně další patogeny APP, P. Multocida, Streptococcus etc…

29 Provedená kontrolní opatření
Vakcinace M. hyopneumoniae a potom také PRRSV (živá) Určité zlepšení – hlavní problémy ale přetrvávají stále Medikace Krmení a voda, různá ATB Výsledky rozpačité Injekční ATB hlavně Ceftiofur nebo Florfenicol Vše pouze „hasí požár“, žádná prevence

30 CIRCOVAC® vakcinace Vakcinace všech prasnic Prasničky stejně Booster
6 a 3 týdny před oprašením Prasničky stejně Booster 3 týdny před každým následným porodem Problémy při vakcinaci „outside“

31 Růstové schopnosti Před Circovac Po Rozdíl
Přírůstky od narození po porážku (g/day) 540 567 27 Killing out % 76.4 77.4 1 4.5kg navíc při stejném stáří zvířat při porážce

32 Mortalita po měsících Potomstvo Circovac

33 Snížení nákladů na medikace

34 Nález na plicích při porážce
Před použitím Circovacu Po použití Circovacu Pleuritis % 34 3 Léze virového původu % 32 M. Hyopneumoniae plicní skóre 6.5 2.6

35 PCVD případová studie 2

36 Případová studie 2 600 prasnic Dlouhodobé zdravotní problémy
Porodny---výkrm indoors, část rošty, část sláma Dlouhodobé zdravotní problémy PRRS destabilizace Mycoplasma hyopneumoniae PCVD v pozdních fázích-dlouhotrvající Haemophilus parasuis u odstávčat Streptococcus suis u odstávčat a starších

37 Zahájení kontrolních opatření
Stabilizace stáda Úprava zařazování prasniček, izolace, aklimatizace Vakcinace PRRS M. Hyopneumoniae H. Parasuis Medikace včetně Tilmicosin, Florfenicol, Enrofloxacin, Ceftiofur a dalších v různých schématech Zlepšení podmínek prostředí ... Ale hlavní problémy stále přetrvávají!!!

38 Vakcinace prasnic Circovac®
Vakcinace všech prasnic 6 a 3 týdny před porodem Prasničky stejně Booster 3 týdny před každým následujícím porodem

39 Snížení mortality Potomstvo Circovac

40 Záchyt lézí na jatkách Circovac potomstvo

41 PCVD případová studie 3

42 PCVD případová studie 3 300 prasnic Vysoký zdravotní statut
rozmnožovací chov většina prasniček odchovávána do ~100kg Zbytek zvířat prodej v 30kg Vysoký zdravotní statut PRRS negativní Mycoplasma hyopneumoniae negativní Circovac® vakcinace prasnic Udržet dobré zdraví po prodeji Problém PCV2 vnímán jako nízký

43 Mortalita ve výkrmu

44 ...ale bylo vidět více… Prasata mnohem vyrovnanější
Přírůstky se mírně zvýšily v průměru 20g/day Snížení selekce Značná redukce již tak mírných průjmů Diagnostikovány jako ileitis Nízká úspěšnost terapie Podezření na granulomatózní eneteritis Všechny tyto pozitivní výsledky byly nad naše očekávání

45 Granulomatózní enteritis
Source P.Halbur (ISU,Ames,Iowa), IPVS 2004, USA

46 PCVD případová studie 4

47 PCVD případová studie 4 200 prasnic, porodny---výkrm Zdravotní situace
Podestýlka-sláma, po odstavu rošty Zdravotní situace PRRS negativní M. hyopneumoniae pozitivní farma postižena PVCD zhruba 7 let problémy se Streptococcus suis po odstavu Historie ileitis sérologie a diagnostika z trusu medikace krmení tylosinem vakcinace pomocí ENTERISOL® neúspěšně také značný výskyt PHE

48 Typický průjem

49 Dopad vakcinace prasnic
Nižší incidence streptokokových meningitíd po odstavu Výskyt průjmu a PHE ve výkrmu se dramaticky snížil Přímý nebo nepřímý efekt? Nižší výskyt respiračních onemocnění ve výkrmu Mortalita se snížila na ~2% Prasata více vyrovnaná Zlepšení růstových schopností Zastavila se medikace tylosinem bez negativního dopadu

50 Dopad vakcinace prasnic na reprodukci

51 Vliv PCV2 na reprodukci Počáteční zprávy týkající se reprodukčních problémů a PCV2 jsou spojeny s naivními primiparními prasničkami Další zprávy uvádějí postižení na všech paritách Popsané příznaky zahrnují aborty, mrtvěrozená selata, mumifikace, přebíhání, zvýšenou mortalitu do odstavu Víme, že transplacentární přenos je možný a plody a embrya jsou vnímavá k infekci v jakémkoliv stádiu březosti Komplexní a zprvu nenápadný vliv Kančí sperma

52 Mortalita před odstavem (%) Přínos více než 1.1 selete/prasnic/rok
Studie z Německa – 277 stád Před Circovac® Po Circovac® Procento oprašení (%) 81.1 83.2 Přebíhání (%) 14.4 11.5 Abortys (%) 1.95 1.38 Narozeno celkem0vrh 11.8 12.3 Narozeno živých na vrh 10.9 11.4 Narozeno mrtvých / vrh 1.39 1.29 Odstaveno/vrh 9.4 9.9 Mortalita před odstavem (%) 13.8 12.28 Přínos více než 1.1 selete/prasnic/rok

53 Přínos na francouzské farmě
Před Circovac® Po Circovac® Narozeno celkem 13.9 14.2 Narozeno živě 12.6 13.3 Narozeno mrtvě 1.3 0.9 Mortalita před odstavem (%) 16.7 14.3 Odstaveno 10.5 11.4

54 Vakcinace PCV2 při zařazování prasniček

55 Vliv PCV2 při zařazování prasniček
Problémy s adaptací se mohou vyskytnout pokud nakupujeme naivní prasničky Mohou se setkat s vysokým tlakem PCV2 Je možno pozorovat zdravotní problémy, zaostávání v růstu a později reprodukční problémy Tudíž je vhodné vakcinovat prasničky 5 a 2 týdny pomocí Circovac® před příchodem na farmu

56 Pozitivní výsledky při adaptaci prasniček ve francouzském chovu
Kontrolní skupina Vakcinovaná skupina Počet 93 64 Úhyny v aklimatizační fázi 3 Dny s klinickými příznaky 13 1.5 Přírůstek (gms/day) 324.6 438.5 Hmotnost při porodu (kg) 202.5 225.1

57 Toto vše mi říká, že... Jsme zvládli PCV2 a PCVD

58 Závěr Vakcinace prasnic může mít jednoznačně pozitivní dopad na omezení rozvoje PCVD v rámci celého stáda!

59 Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte"

Podobné prezentace


Reklamy Google