Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte Jake Waddilove, MA, VetMB, MRCVS Eastgate Veterinary Group Bury St Edmunds, England VETERINARY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte Jake Waddilove, MA, VetMB, MRCVS Eastgate Veterinary Group Bury St Edmunds, England VETERINARY."— Transkript prezentace:

1 Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte Jake Waddilove, MA, VetMB, MRCVS Eastgate Veterinary Group Bury St Edmunds, England VETERINARY GROUP 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Osnova prezentace PCV2 a onemocnění Vakcinace prasnic a typické akutní PCVD Porovnání různých vakcinačních přístupů Vakcinace prasnic pro kontrolu PCVD v pozdních fázích nebo endemických případů PCVD Dopad vakcinace prasnic na reprodukci Vakcinace proti PCV2 při zařazování prasniček 6

7 Úloha PCV2 při onemocnění prasat Postihuje evropské chovy již 14 let Začal jako Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) – 8-12 týdnů, chřadnutí, zvýšená mortalita,snížená užitkovost a zvýšený výskyt dalších onemocnění S přechodem do endemické formy se příznaky změnili Může postihnout všechny skupiny uvnitř stáda – Prasnice, kanci, prasničky, selata a rostoucí prasata až do porážky Nyní přejmenován Porcine Circovirus (Associated) Disease = PCVD 7

8 PCV2 onemocnění PMWS PRDC Hepatitis PDNS Srdeční léze Digestivní ap. Nekrózy uší Poruchy reprodukce Zvýšení mortality z různých příčin Source J Ellis : IPVS 2004 Hambourg 8

9 Kontrolní opatření proti PCVD Správný tok zvířat – all-in all-out, multiple site Kontrola dalších onemocnění – vakcinace, medikace, management Optimalizace prostředí Redukce stresorů Snížení zátěže na zvířata – biosecurita, tok zvířat Vakcinace proti PCV2 – u prasnic možno od roku 2004 – prasat 9

10 Vakcinace prasnic a typické akutní PCVD 10

11 Vakcinace prasnic Počáteční použití při akutních problémech u prasat 6-14 týdnů Vakcinace prasnic Circovac® dvakrát v intervalu 3 týdnů, potom jednou během reprodukčního cyklu – Různé protokoly Zároveň vakcinace prasniček a kanců Úloha kolostrálního přenosu – Protilátky – Celulární složka Větší přínos 11

12 Studie z Japonska 800 prasnic, porodna až výkrm PCVD ztráty zejména díky PMWS 100 náhodně vybraných prasnic 60 prasnic vakcinovaných dvakrát před oprašením pomocí Circovac® 40 ponecháno nevakcinovaných 12

13 Výsledky z Japonska Od nevakcinovaných prasnic Od vakcinovaných prasnic Mortalita od odstavu do porážky (%) 19.37.3 PCVD mortalita od odstavu do porážky (%) 17.83.8 Zvýšení přírůstků 5- 10 týdnů (gm/day) + 42 Zvýšení přírůstků 11- 20 týdnů (gm/day) +103 13

14 Vakcinace prasnic ve 34 dánských stádech s typickým PCVD 3 měsíce před vakcinací 3 měsíce během vakcinace 3 měsíce po vakcinaci 6 měsíců po vakcinaci Mortalita po odstavu(%) 5.124.043.23.45 Průměrné denní přírůstky po odstavu (gm) 404433419428 Mortalita ve výkrmu (%) 6.976.495.974.30 Průměrné denní přírůstky ve výkrmu (gm) 792827833900 14

15 Porovnání různých vakcinačních přístupů 15

16 Srovnávací studie z UK Leeds University Pig Development Centre Pro terénní data použita komerční farma Po předchozí 2 roky poodstavová mortalita stabilně okolo 12% Porovnání 4 vakcinačních protokolů PCV2 – Bez vakcinace (NN) – Vakcinace prasnic, nevakcinovaná selata (SN) – Nevakcinované prasnice, vakcinovaná selata (NP) – Vakcinované prasnice, vakcinovaná selata (SP) Vakcinace prasnic Circovac® – 5-6 týdnů a 2-3 týdny před porodem Vakcinace selat Circoflex ® – 3 týdny stáří polovina vrhu (náhodně ) 16

17 Užitkovost před odstavem Nevakcinované prasnice (n=97/1183) Vakcinované prasnice (n=86/1044) Pravděpodobnost Narozeno všech11.811.90.846 Mortalita do 24h (%)7.4%4.2%0.057 Mortalita do odstavu (%)15.6%12.3%0.352 Porodní hmotnost (kg)1.531.540.709 Hmotnost v 1.týdnu (kg)2.842.940.005 Hmotnost ve 3 týdnu (kg)6.076.320.030 ADG do 3 týdnů (gm)2182290.047 hmotnost celého vrhu ve 4 týdnech (kg) 78.682.10.044 17 Miller 2009 IPVS

18 Užitkovost po odstavu Vakcinace prasnic/selatPravděpodobnost NNSNNPSP prasnic vacc Selata vacc Počet462425467422 Porodní hmotnost (kg)1.591.651.591.640.0050.743 Hmotnost ve 3 týdnech (kg)6.266.496.256.490.0120.958 Hmotnost při odstavu (kg)8.18.58.18.4<0.0010.454 Hmotnost v 7 týdnech (kg)13.914.614.014.8<0.0010.066 ADG 4-7 týdnů (gm)286321293332<0.0010.083 ADG 7t - porážka (gm)7377487547560.1280.003 ADG po odstavu (gm)669688683698<0.0010.001 ADG od narození do porážky(gm) 597611607618<0.0010.003 Stáří při porážce (dny)166162163160<0.0010.009 18 Miller 2009 PVS

19 Vakcinace prasnic jako kontrola PCVD v pozdních fázích nebo endemických PCVD 19

20 PCVD v pozdní fázi/ endemické PCVD Odlišují se Typické okolo 60-80kg Můžeme vidět „typická“ chřadnoucí selata Také mnoho pneumonií – Respirační problémy díky mnoha patogenům – PCV2, PRRS, EP, bakteriální infekce – Významný podíl na PRDC Náhlé úhyny – prasata v dobré kondici Nekrózy uší, PDNS léze Granulomatózní enteritis Zhoršená užitkovost 20

21 21 PCVD v pozdní fázi/ endemické PCVD

22 PCVD případová studie 1 22

23 PCVD případová studie 1 Výkrm s kapacitou 4000 míst Technologie ustájení – 4 mechanicky větrané budovy vzdálené pouze 1 metr – tlakový odklid kejdy Balancované vlhké krmení Naskladnění v 45 kg – z předvýkrmu, kde jsou odchovávána selata původem z „outdoor“ stáda prasnic (UCH) Tok zvířat – budovy all-in, all-out – farma naskladňována kontinuálně Cílová porážková hmotnost 95-98kg 23

24 Sekce 24

25 Problémy PRDC – Včetně PRRSV, Mycoplasma hyopneumoniae, PCV2 & Actinobacillus pleuropneumoniae Potom sekundární bakteriální infekce Recirculace patogenů mezi budovami Výsledkem – Vysoká mortalita – Nízké přírůstky a rozrůstání prasat – Zvýšené použití medikací 25

26 PRDC – PRRS, PCV2, M hyo + další patogeny Toto byl „náhlý úhyn” Jak dlouho tyto léze vznikaly? 26

27 …vznikly u prasete v dobré kondici! 27

28 Laboratorní analýza Hlavní patogeny – PRRS, PCV2 a následně M. hyopneumoniae Sérologie – Nízké titry pro PRRS & PCV2 při naskladnění ale rychle se zvyšují – M.hyopneumoniae odpovídá sérologicky velmi pomalu Následně další patogeny – APP, P. Multocida, Streptococcus etc… 28

29 Provedená kontrolní opatření Vakcinace – M. hyopneumoniae a potom také PRRSV (živá) Určité zlepšení – hlavní problémy ale přetrvávají stále Medikace – Krmení a voda, různá ATB Výsledky rozpačité Injekční ATB – hlavně Ceftiofur nebo Florfenicol Vše pouze „hasí požár“, žádná prevence 29

30 CIRCOVAC ® vakcinace Vakcinace všech prasnic – 6 a 3 týdny před oprašením Prasničky stejně Booster – 3 týdny před každým následným porodem Problémy při vakcinaci „outside“ 30

31 Růstové schopnosti Před Circovac Po Circovac Rozdíl Přírůstky od narození po porážku (g/day) 54056727 Killing out %76.477.41 4.5kg navíc při stejném stáří zvířat při porážce 31

32 Mortalita po měsících Potomstvo Circovac 32

33 Snížení nákladů na medikace 33

34 Nález na plicích při porážce Před použitím Circovacu Po použití Circovacu Pleuritis %343 Léze virového původu % 320 M. Hyopneumoniae plicní skóre 6.52.6 34

35 PCVD případová studie 2 35

36 Případová studie 2 600 prasnic – Porodny---výkrm – indoors, část rošty, část sláma Dlouhodobé zdravotní problémy – PRRS destabilizace – Mycoplasma hyopneumoniae – PCVD v pozdních fázích-dlouhotrvající – Haemophilus parasuis u odstávčat – Streptococcus suis u odstávčat a starších 36

37 Zahájení kontrolních opatření Stabilizace stáda – Úprava zařazování prasniček, izolace, aklimatizace Vakcinace – PRRS – M. Hyopneumoniae – H. Parasuis Medikace – včetně Tilmicosin, Florfenicol, Enrofloxacin, Ceftiofur a dalších v různých schématech Zlepšení podmínek prostředí... Ale hlavní problémy stále přetrvávají!!! 37

38 Vakcinace prasnic Circovac ® Vakcinace všech prasnic – 6 a 3 týdny před porodem Prasničky stejně Booster – 3 týdny před každým následujícím porodem 38

39 Snížení mortality 39 Potomstvo Circovac

40 Záchyt lézí na jatkách Circovac potomstvo 40

41 PCVD případová studie 3 41

42 PCVD případová studie 3 300 prasnic – rozmnožovací chov – většina prasniček odchovávána do ~100kg – Zbytek zvířat prodej v 30kg Vysoký zdravotní statut – PRRS negativní – Mycoplasma hyopneumoniae negativní Circovac ® vakcinace prasnic – Udržet dobré zdraví po prodeji – Problém PCV2 vnímán jako nízký 42

43 Mortalita ve výkrmu 43

44 ...ale bylo vidět více… Prasata mnohem vyrovnanější Přírůstky se mírně zvýšily – v průměru 20g/day Snížení selekce Značná redukce již tak mírných průjmů – Diagnostikovány jako ileitis – Nízká úspěšnost terapie – Podezření na granulomatózní eneteritis Všechny tyto pozitivní výsledky byly nad naše očekávání 44

45 Granulomatózní enteritis Source P.Halbur (ISU,Ames,Iowa), IPVS 2004, USA 45

46 PCVD případová studie 4 46

47 PCVD případová studie 4 200 prasnic, porodny---výkrm – Podestýlka-sláma, po odstavu rošty Zdravotní situace – PRRS negativní – M. hyopneumoniae pozitivní – farma postižena PVCD zhruba 7 let – problémy se Streptococcus suis po odstavu Historie ileitis – sérologie a diagnostika z trusu – medikace krmení tylosinem – vakcinace pomocí ENTERISOL ® neúspěšně – také značný výskyt PHE 47

48 Typický průjem 48

49 Dopad vakcinace prasnic Nižší incidence streptokokových meningitíd po odstavu Výskyt průjmu a PHE ve výkrmu se dramaticky snížil – Přímý nebo nepřímý efekt? Nižší výskyt respiračních onemocnění ve výkrmu Mortalita se snížila na ~2% Prasata více vyrovnaná Zlepšení růstových schopností Zastavila se medikace tylosinem – bez negativního dopadu 49

50 Dopad vakcinace prasnic na reprodukci 50

51 Vliv PCV2 na reprodukci Počáteční zprávy týkající se reprodukčních problémů a PCV2 jsou spojeny s naivními primiparními prasničkami Další zprávy uvádějí postižení na všech paritách Popsané příznaky zahrnují aborty, mrtvěrozená selata, mumifikace, přebíhání, zvýšenou mortalitu do odstavu Víme, že transplacentární přenos je možný a plody a embrya jsou vnímavá k infekci v jakémkoliv stádiu březosti Komplexní a zprvu nenápadný vliv Kančí sperma 51

52 Studie z Německa – 277 stád Před Circovac®Po Circovac® Procento oprašení (%)81.183.2 Přebíhání (%)14.411.5 Abortys (%)1.951.38 Narozeno celkem0vrh11.812.3 Narozeno živých na vrh10.911.4 Narozeno mrtvých / vrh1.391.29 Odstaveno/vrh9.49.9 Mortalita před odstavem (%)13.812.28 52 Přínos více než 1.1 selete/prasnic/rok

53 Přínos na francouzské farmě Před Circovac®Po Circovac® Narozeno celkem13.914.2 Narozeno živě12.613.3 Narozeno mrtvě1.30.9 Mortalita před odstavem (%) 16.714.3 Odstaveno10.511.4 53

54 Vakcinace PCV2 při zařazování prasniček 54

55 Vliv PCV2 při zařazování prasniček Problémy s adaptací se mohou vyskytnout pokud nakupujeme naivní prasničky Mohou se setkat s vysokým tlakem PCV2 Je možno pozorovat zdravotní problémy, zaostávání v růstu a později reprodukční problémy Tudíž je vhodné vakcinovat prasničky 5 a 2 týdny pomocí Circovac® před příchodem na farmu 55

56 Pozitivní výsledky při adaptaci prasniček ve francouzském chovu Kontrolní skupina Vakcinovaná skupina Počet9364 Úhyny v aklimatizační fázi 30 Dny s klinickými příznaky 131.5 Přírůstek (gms/day)324.6438.5 Hmotnost při porodu (kg) 202.5225.1 56

57 Toto vše mi říká, že... Jsme zvládli PCV2 a PCVD 57

58 Závěr Vakcinace prasnic může mít jednoznačně pozitivní dopad na omezení rozvoje PCVD v rámci celého stáda! 58

59 Díky za pozornost 59


Stáhnout ppt "Vakcinace prasnic proti PCV2, větší přínos, než očekáváte Jake Waddilove, MA, VetMB, MRCVS Eastgate Veterinary Group Bury St Edmunds, England VETERINARY."

Podobné prezentace


Reklamy Google