Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková"— Transkript prezentace:

1 Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Voda Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková

2 Voda Nutná pro existenci života na Zemi (životodárná kapalina)
Hydrosféra = vodní obal Země (oceány, moře, řeky, rybníky, jezera, podzemní voda, led, sníh, voda v atmosféře a v organismech) Pokrývá 71 % zemského povrchu Vyskytuje se na Zemi ve všech 3 skupenstvích: Plynné – vodní pára v atmosféře Kapalné - voda Pevné – led, sníh 1

3 Zastoupení vody v přírodě: slaná voda – tvoří 97 % hydrosféry, moře, oceány – obsahuje velké množství rozpuštěných solí sladká voda – tvoří jen 3 % hydrosféry, hlavně ledovce a sníh Moře a oceány 97,25% Ledovce 2,05% Podzemní voda 0,68% Jezera 0,01% Ostatní (řeky, atmosféra, biosféra) 2 3

4 Koloběh vody v přírodě Koloběh vody je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi Popište podle obrázku „koloběh vody v přírodě“. 4 Voda se vypařuje z oceánů, moří, řek, atd. Vznikají mraky, z nich se voda ve formě srážek dostává zpět na Zem, následuje: Voda se opět vypaří Voda stéká do potoků a řek, pak do moří Voda se vsakuje do země

5 Gejzír Strokkuru na Islandu
Dělení vody Podle obsahu rozpuštěných látek: Destilovaná voda Měkká voda Tvrdá voda Minerální voda Slaná voda Podle čistoty vody: Pitná voda Užitková voda Odpadní voda 5 Gejzír Strokkuru na Islandu

6 Vlastnosti destilované vody
Nejčistší voda – neobsahuje rozpuštěné minerální látky, získává se destilací Čirá, bezbarvá kapalina, bez chuti a bez zápachu V silné vrstvě namodralá Teplota tání: 0⁰C, teplota varu: 100⁰C za normálního tlaku 101 kPa Největší hustotu 1 g/cm³ má při 4⁰C Využití: v laboratořích, v chemickém průmyslu, do chladičů a akumulátorů v automobilech, do napařovacích žehliček Není to pitná voda- konzumace způsobuje zdravotní rizika

7 Měkká voda Tvrdá voda Obsahuje málo rozpuštěných látek
Voda dešťová, v potocích, řekách, jezerech Tvrdá voda Obsah rozpuštěných látek < 1 g/1 l vody Podzemní voda - voda se obohacuje minerálními látkami při průchodu vrstvami zemské kůry Dešťová voda Podzemní voda ve studni 6 7

8 Minerální voda Obsahuje mnoho rozpuštěných minerálních látek a rozpuštěné plyny (oxid uhličitý) Obsah rozpuštěných látek > 1 g/1 l vody Některé mají léčivé účinky Využití: lázeňská střediska Nedoporučuje se dlouhodobé pití minerálních vod – minerální látky mohu zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak Minerální pramen Luna Louny Najděte a napište příklady 10 míst v České republice s minerálními prameny. 8

9 Slaná voda Moře, oceány Velký obsah rozpuštěných solí – průměrně 35 g/1 l vody Některé země s omezenými zdroji sladké pitné vody (severní Afrika, Arabský poloostrov – Saúdská Arábie, Kuvajt) získávají pitnou vodu odsolováním, tj. odstraňování soli z mořské vody + dezinfekce + obohacování vody o důležité minerální látky Tento proces je velmi energeticky náročný a produkuje velké množství skleníkových plynů

10 Pokus k odlišení destilované a minerální vody
Vyzkoušejte jednoduchý pokus, kterým odlišíte destilovanou a minerální vodu. Do dvou zkumavek dejte stejné množství destilované a minerální vody a následně přilijte do každé zkumavky stejné množství mýdlového roztoku. Dobře protřepejte a sledujte, která směs vody s mýdlem lépe pění. Destilovaná voda neobsahuje rozpuštěné minerální látky, proto v ní mýdlo velmi dobře pění. Naopak v minerální vodě, která obsahuje velké množství rozpuštěných látek, mýdlo moc nepění a dochází s mýdlem ke vzniku sraženiny. Závěr: Výsledek mytí a praní závisí nejen na používaných mýdlech a pracích prostředcích, ale i na vlastnostech vody. Proto je vhodné u tvrdé vody používat změkčovače vody.

11 Čistá destilovaná a minerální voda
Pokus na fotografiích Minerální voda Destilovaná voda Čistá destilovaná a minerální voda 12 9 Destilovaná a minerální voda po přidání mýdla (vznik bílé sraženiny v minerální vodě) 10 13 Oba vzorky vody s mýdlem po protřepání (destilovaná voda - vysoká vrstva pěny, minerální voda – téměř bez pěny) 11 14

12 Neobsahuje látky poškozující lidské zdraví
Pitná voda Zdravotně nezávadná, tj. nezpůsobuje poruchy zdraví a onemocnění ani při dlouhodobém užívání Používá se hlavně v domácnostech: osobní hygiena, praní, WC, úklid, vaření, pití Užitková voda Neobsahuje látky poškozující lidské zdraví Nesmí se použít k pití, přípravě potravy a mytí nádobí, má široké použití v domácnostech, průmyslu a zemědělství 15

13 Odpadní voda Vzniká činností člověka v laboratořích, v domácnostech, v průmyslu, v zemědělství Musí být dostatečně čistá před vypuštěním do řeky (čistírny odpadních vod), jinak dochází ke znečištění vodních toků, úhynu ryb Příklad znečištěné vody - zelené řasy a sinice ve vodě (kvetení vody) signalizují znečištění vody vysokým obsahem dusíku a fosforu (zdrojem znečištění dusíkem a fosforem bývají hnojiva a prací prostředky) Znečištěná voda 16

14 Úpravna vod Káraný - druhý nejvýznamnější zdroj pitné vody pro Prahu
Úprava pitné vody Pitná voda se získává úpravou podzemní a povrchové vody ve vodárnách Usazovací nádrž – usadí se pevné nečistoty Chemické čištění – přidá se chem. látka, vzniká vločkovitá sraženina, zachytává nečistoty a klesá ke dnu + filtrace přes pískový filtr Dezinfekce – ničení choroboplodných zárodků – chlór, ozón, UV záření Úpravna vod Káraný - druhý nejvýznamnější zdroj pitné vody pro Prahu 17

15 Čistírna odpadních vod
Čištění odpadních vod Mechanické čištění – odstraňování hrubých nečistot na česle, usazovací nádrže – jemné nečistoty odstraňovány z povrhu nádrže 2. Chemické čištění – přidávají se chem. látky, které vytváří sraženiny s velkým povrchem, na které se nachytají nečistoty – oddělí se od vody usazováním 19 Usazovací nádrž 18 Čistírna odpadních vod

16 Biologické čištění vody
3. Biologické čištění – čištění pomocí mikroorganismů, bakterií a kyslíku (aktivovaný kal) – dosazovací nádrž Vznikají biologické kaly (hnojivo v zemědělství) a plynné produkty (spalují se a slouží k ohřívání vody) Obdoba biologického čištění v ČOV probíhá přirozeně v přírodě, tj. samočištění vody (voda se čistí pomocí mikroorganismů a vzdušného kyslíku) 20 Biologické čištění vody

17 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. hledat obrázky. pixabay.com. [Online] [Citace: ] —. Soubor:North Sea 01 ubt.jpeg. [Online] [Citace: ] Michael Van Woert, NOAA NESDIS, ORA. Soubor:Ross Ice Shelf 1997.jpg. [Online] [Citace: ] Ingwik. File:Water cycle blank.svg. [Online] [Citace: ] Chris. Soubor:Strokkur, Iceland.jpg. [Online] [Citace: ] Sienicki, Tomasz. Soubor:22 Regen ubt.jpeg. [Online] [Citace: ] Maxhealth. Soubor:A Well.JPG. [Online] [Citace: ] jik, Jik. Soubor:Louny pramen Luna.JPG. [Online] [Citace: ] Anlicker, Alex. Soubor:Drinking water.jpg. [Online] [Citace: ] Dino. Soubor:Water pollution.jpg. [Online] [Citace: ] Miaow, Miaow. Soubor:Karany CZ water treatment facility 01.JPG. [Online] [Citace: ] Dmnk, Grds. Soubor:Usazovací nádrž.JPG. [Online] [Citace: ] Stahl, Louis-F. Soubor:Klaerwerk Buelk nahe Kiel.jpg. [Online] [Citace: ] Gardasdmnk. Soubor:Biologická fáze čištění vody.jpg. [Online] [Citace: ] Obrázky číslo 9 až 14 vlastní tvorba. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková"

Podobné prezentace


Reklamy Google