Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Voda Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Voda Nutná pro existenci života na Zemi (životodárná kapalina) Hydrosféra = vodní obal Země (oceány, moře, řeky, rybníky, jezera, podzemní voda, led, sníh, voda v atmosféře a v organismech) Pokrývá 71 % zemského povrchu Vyskytuje se na Zemi ve všech 3 skupenstvích: ‐Plynné – vodní pára v atmosféře ‐Kapalné - voda ‐Pevné – led, sníh 2 1

3 3 Zastoupení vody v přírodě: slaná voda – tvoří 97 % hydrosféry, moře, oceány – obsahuje velké množství rozpuštěných solí sladká voda – tvoří jen 3 % hydrosféry, hlavně ledovce a sníh Moře a oceány97,25% Ledovce2,05% Podzemní voda0,68% Jezera0,01% Ostatní (řeky, atmosféra, biosféra)0,01% 23

4 Koloběh vody v přírodě Koloběh vody je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi Popište podle obrázku „koloběh vody v přírodě“. 4 4 Voda se vypařuje z oceánů, moří, řek, atd. Vznikají mraky, z nich se voda ve formě srážek dostává zpět na Zem, následuje:  Voda se opět vypaří  Voda stéká do potoků a řek, pak do moří  Voda se vsakuje do země

5 Dělení vody Podle obsahu rozpuštěných látek:  Destilovaná voda  Měkká voda  Tvrdá voda  Minerální voda  Slaná voda Podle čistoty vody:  Pitná voda  Užitková voda  Odpadní voda 5 Gejzír Strokkuru na Islandu 5

6 Vlastnosti destilované vody Nejčistší voda – neobsahuje rozpuštěné minerální látky, získává se destilací Čirá, bezbarvá kapalina, bez chuti a bez zápachu V silné vrstvě namodralá Teplota tání: 0⁰C, teplota varu: 100⁰C za normálního tlaku 101 kPa Největší hustotu 1 g/cm³ má při 4⁰C Využití: v laboratořích, v chemickém průmyslu, do chladičů a akumulátorů v automobilech, do napařovacích žehliček Není to pitná voda- konzumace způsobuje zdravotní rizika 6

7 7 Měkká voda Obsahuje málo rozpuštěných látek Voda dešťová, v potocích, řekách, jezerech Tvrdá voda Obsah rozpuštěných látek < 1 g/1 l vody Podzemní voda - voda se obohacuje minerálními látkami při průchodu vrstvami zemské kůry 6 7 Dešťová voda Podzemní voda ve studni

8 8 Minerální voda Obsahuje mnoho rozpuštěných minerálních látek a rozpuštěné plyny (oxid uhličitý) Obsah rozpuštěných látek > 1 g/1 l vody Některé mají léčivé účinky Využití: lázeňská střediska Nedoporučuje se dlouhodobé pití minerálních vod – minerální látky mohu zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak Minerální pramen Luna Louny 8 Najděte a napište příklady 10 míst v České republice s minerálními prameny.

9 9 Slaná voda Moře, oceány Velký obsah rozpuštěných solí – průměrně 35 g/1 l vody Některé země s omezenými zdroji sladké pitné vody (severní Afrika, Arabský poloostrov – Saúdská Arábie, Kuvajt) získávají pitnou vodu odsolováním, tj. odstraňování soli z mořské vody + dezinfekce + obohacování vody o důležité minerální látky Tento proces je velmi energeticky náročný a produkuje velké množství skleníkových plynů

10 Pokus k odlišení destilované a minerální vody Vyzkoušejte jednoduchý pokus, kterým odlišíte destilovanou a minerální vodu. Do dvou zkumavek dejte stejné množství destilované a minerální vody a následně přilijte do každé zkumavky stejné množství mýdlového roztoku. Dobře protřepejte a sledujte, která směs vody s mýdlem lépe pění. Destilovaná voda neobsahuje rozpuštěné minerální látky, proto v ní mýdlo velmi dobře pění. Naopak v minerální vodě, která obsahuje velké množství rozpuštěných látek, mýdlo moc nepění a dochází s mýdlem ke vzniku sraženiny. Závěr: Výsledek mytí a praní závisí nejen na používaných mýdlech a pracích prostředcích, ale i na vlastnostech vody. Proto je vhodné u tvrdé vody používat změkčovače vody. 10

11 Pokus na fotografiích 11 Destilovaná voda Minerální voda Čistá destilovaná a minerální voda Destilovaná a minerální voda po přidání mýdla (vznik bílé sraženiny v minerální vodě) Oba vzorky vody s mýdlem po protřepání (destilovaná voda - vysoká vrstva pěny, minerální voda – téměř bez pěny) 9 10 11 12 13 14

12 12 Pitná voda Zdravotně nezávadná, tj. nezpůsobuje poruchy zdraví a onemocnění ani při dlouhodobém užívání Používá se hlavně v domácnostech: osobní hygiena, praní, WC, úklid, vaření, pití Užitková voda Neobsahuje látky poškozující lidské zdraví Nesmí se použít k pití, přípravě potravy a mytí nádobí, má široké použití v domácnostech, průmyslu a zemědělství 15

13 13 Odpadní voda Vzniká činností člověka v laboratořích, v domácnostech, v průmyslu, v zemědělství Musí být dostatečně čistá před vypuštěním do řeky ( čistírny odpadních vod), jinak dochází ke znečištění vodních toků, úhynu ryb Příklad znečištěné vody - zelené řasy a sinice ve vodě (kvetení vody) signalizují znečištění vody vysokým obsahem dusíku a fosforu (z drojem znečištění dusíkem a fosforem bývají hnojiva a prací prostředky) 16 Znečištěná voda

14 Úprava pitné vody Pitná voda se získává úpravou podzemní a povrchové vody ve vodárnách 1.Usazovací nádrž – usadí se pevné nečistoty 2.Chemické čištění – přidá se chem. látka, vzniká vločkovitá sraženina, zachytává nečistoty a klesá ke dnu + filtrace přes pískový filtr 3.Dezinfekce – ničení choroboplodných zárodků – chlór, ozón, UV záření 14 Úpravna vod Káraný - druhý nejvýznamnější zdroj pitné vody pro Prahu 17

15 Čištění odpadních vod 1.Mechanické čištění – odstraňování hrubých nečistot na česle, usazovací nádrže – jemné nečistoty odstraňovány z povrhu nádrže 2. Chemické čištění – přidávají se chem. látky, které vytváří sraženiny s velkým povrchem, na které se nachytají nečistoty – oddělí se od vody usazováním 15 Usazovací nádržČistírna odpadních vod18 19

16 16 3. Biologické čištění – čištění pomocí mikroorganismů, bakterií a kyslíku (aktivovaný kal) – dosazovací nádrž Vznikají biologické kaly (hnojivo v zemědělství) a plynné produkty (spalují se a slouží k ohřívání vody) Obdoba biologického čištění v ČOV probíhá přirozeně v přírodě, tj. samočištění vody (voda se čistí pomocí mikroorganismů a vzdušného kyslíku) 20 Biologické čištění vody

17 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1.hledat obrázky. pixabay.com. [Online] 19. 2 2012. [Citace: 21. 8 2013.] http://pixabay.com/p-14945/?no_redirect. 2.—. Soubor:North Sea 01 ubt.jpeg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 23. 7 2004. [Citace: 15. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:North_Sea_01_ubt.jpeg. 3.Michael Van Woert, NOAA NESDIS, ORA. Soubor:Ross Ice Shelf 1997.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 2 1997. [Citace: 15. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ross_Ice_Shelf_1997.jpg. 4.Ingwik. File:Water cycle blank.svg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 14. 11 2010. [Citace: 15. 11 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_cycle_blank.svg. 5.Chris. Soubor:Strokkur, Iceland.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 15. 7 2003. [Citace: 18. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Strokkur,_Iceland.jpg. 6.Sienicki, Tomasz. Soubor:22 Regen ubt.jpeg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 7 2003. [Citace: 15. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:22_Regen_ubt.jpeg. 7.Maxhealth. Soubor:A Well.JPG. http://cs.wikipedia.org. [Online] 31. 3 2012. [Citace: 15. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_Well.JPG. 8.jik, Jik. Soubor:Louny pramen Luna.JPG. http://cs.wikipedia.org. [Online] 19. 8 2011. [Citace: 15. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louny_pramen_Luna.JPG. 15. Anlicker, Alex. Soubor:Drinking water.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 28. 12 2004. [Citace: 18. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Drinking_water.jpg. 16. Dino. Soubor:Water pollution.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 6. 12 2004. [Citace: 18. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Water_pollution.jpg. 17. Miaow, Miaow. Soubor:Karany CZ water treatment facility 01.JPG. http://cs.wikipedia.org/. [Online] 28. 12 2006. [Citace: 18. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karany_CZ_water_treatment_facility_01.JPG. 18. Dmnk, Grds. Soubor:Usazovací nádrž.JPG. http://cs.wikipedia.org. [Online] 24. 6 2012. [Citace: 18. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Usazovac%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE.JPG. 19. Stahl, Louis-F. Soubor:Klaerwerk Buelk nahe Kiel.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 1. 5 2012. [Citace: 15. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klaerwerk_Buelk_nahe_Kiel.jpg. 20. Gardasdmnk. Soubor:Biologická fáze čištění vody.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 15. 7 2013. [Citace: 18. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biologick%C3%A1_f%C3%A1ze_%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody.jpg. Obrázky číslo 9 až 14 vlastní tvorba. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 17


Stáhnout ppt "Voda Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 6 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google