Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005."— Transkript prezentace:

1 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005

2 Implementace ICT do vzdělávacích oblastí a oborů Umístění prezentací : www.1zsfm.cz

3 Vzdělávací obor: Člověk a příroda Třída: 8.A Vyučující: Mgr.Daniela Gongolová Datum: 7.11.2005 Téma vyučovací hodiny : „ Druhy vod „ „ Druhy vod „ Vybavení učebny : PC – notebook PC – notebook dataprojektor dataprojektor

4 Druhy vod

5 Dělení vody podle obsahu minerálních látek

6 1.Destilovaná voda Vlastnosti získává se destilací vody získává se destilací vody čirá, bezbarvá, kapalina bez chuti a zápachu čirá, bezbarvá, kapalina bez chuti a zápachu za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100° C. Největší hustotu 1 g/cm 3 má voda při 4 °C 0 °C a teplotu varu 100° C. Největší hustotu 1 g/cm 3 má voda při 4 °C Použití : Použití :  v laboratořích  dále např. do chladičů a akumulátorů v automobilech nebo do napařovacích žehliček

7 Úkol pro tebe Zdůvodni, proč není vhodné do chladiče v automobilu nebo do napařovací žehličky nalévat vodu z vodovodu či ze studně? Proč je k těmto účelům vhodnější voda destilovaná? Zdůvodni, proč není vhodné do chladiče v automobilu nebo do napařovací žehličky nalévat vodu z vodovodu či ze studně? Proč je k těmto účelům vhodnější voda destilovaná? Odpověď :Destilovaná voda neobsahuje rozpuštěné látky.Voda z vodovodu nebo ze studně obsahuje rozpuštěné látky a při jejím používaní se na stěnách varných nádob usazuje vrstva pevných látek (kotelní kámen). Odpověď :Destilovaná voda neobsahuje rozpuštěné látky.Voda z vodovodu nebo ze studně obsahuje rozpuštěné látky a při jejím používaní se na stěnách varných nádob usazuje vrstva pevných látek (kotelní kámen).

8 2.Měkká voda je voda dešťová a voda v potocích a řekách, která obsahuje velice málo rozpuštěných minerálních látek je voda dešťová a voda v potocích a řekách, která obsahuje velice málo rozpuštěných minerálních látek je vhodná k praní, napájení kotlů je vhodná k praní, napájení kotlů

9 3.Tvrdá voda je voda, která prochází vrstvami zemské kůry a obsahuje větší množství rozpuštěných minerálních látek je voda, která prochází vrstvami zemské kůry a obsahuje větší množství rozpuštěných minerálních látek při praní sráží roztoky mýdla, rozpuštěné látky způsobují při varu tvrdnutí bílkovin(maso, luštěniny) a vylučují se jako tzv. kotelní kámen. Kotelní kámen lze pozorovat i v nádobách ve kterých se delší dobu vaří voda-konvičky na kávu. při praní sráží roztoky mýdla, rozpuštěné látky způsobují při varu tvrdnutí bílkovin(maso, luštěniny) a vylučují se jako tzv. kotelní kámen. Kotelní kámen lze pozorovat i v nádobách ve kterých se delší dobu vaří voda-konvičky na kávu. lze ji změkčit povařením nebo pomocí sody. lze ji změkčit povařením nebo pomocí sody.

10 4.Minerální voda je voda s neobvykle vysokým obsahem rozpuštěných látek je voda s neobvykle vysokým obsahem rozpuštěných látek obsahují rozpuštěné plyny : obsahují rozpuštěné plyny : 1. CO 2 ( oxid uhličitý)…těm říkáme „kyselky“ 1. CO 2 ( oxid uhličitý)…těm říkáme „kyselky“ 2.H 2 S (sirovodík)…těm říkáme „smraďavky“ 2.H 2 S (sirovodík)…těm říkáme „smraďavky“  jsou dobré k pití  mají léčivé účinky, u jejich zdrojů byly stavěny lázně

11 5.Slaná voda tvoří 97 % hydrosféry tvoří 97 % hydrosféry obsahuje velké množství rozpuštěných solí, především chloridu sodného obsahuje velké množství rozpuštěných solí, především chloridu sodného v Atlantském oceánu připadá na 1 l asi 28 g solí v Atlantském oceánu připadá na 1 l asi 28 g solí

12 Dělení vody podle obsahu nečistot

13 1.Pitná voda Musí splňovat speciální požadavky:  musí být čirá, bez barvy, bez zápachu, nesmí obsahovat choroboplodné zárodky  musí být zdravotně nezávadná, to znamená, že ani při dlouhodobém používání nesmí být příčinou poruch zdraví či onemocnění člověka  získává se z podzemní nebo povrchové vody  úprava vody na vodu pitnou se provádí ve vodárnách

14 Schéma čištění vody ve vodárnách Nejprve se čistí několika filtracemi- cedí se přes vrstvy písku.Tím se zbaví nejhrubších nečistot Poté se z vody odstraní pevné látky usazováním Příliš malé částice se odstraňují čeřením- do vody se přidávají látky, které jsou schopny se shlukovat ve větší celky, na něž se nežádoucí jemné částice „přilepí“. Směs s nečistotami se filtruje přes pískový filtr Přefiltrovaná voda se zbavuje choroboplodných zárodků dezinfekcí chlórem či ozónem.Nevýhodou chloru je, že zůstává částečně rozpuštěn ve vodě a způsobuje její nepříjemnou chuť.Ozón tuto vlastnost nemá, ale jeho použití je podstatně dražší.

15 2.Užitková voda je voda čerpaná z podzemních i povrchových zdrojů, která neobsahuje látky poškozující lidské zdraví je voda čerpaná z podzemních i povrchových zdrojů, která neobsahuje látky poškozující lidské zdraví můžeme ji používat k mytí, koupání, praní prádla a k napájení zvířat můžeme ji používat k mytí, koupání, praní prádla a k napájení zvířat nesmíme ji používat k pití, k přípravě potravy a k mytí nádobí !!!!!!! nesmíme ji používat k pití, k přípravě potravy a k mytí nádobí !!!!!!! na její čistotu a biolog. nezávadnost nejsou kladeny tak přísné požadavky jako na vodu pitnou na její čistotu a biolog. nezávadnost nejsou kladeny tak přísné požadavky jako na vodu pitnou

16 3.Odpadní voda vzniká činností člověka v laboratořích, v domácnostech, v průmyslu i v zemědělství vzniká činností člověka v laboratořích, v domácnostech, v průmyslu i v zemědělství před vypuštěním do řeky je ji třeba čistit. Její čistota má být alespoň taková, jaká byla čistota odebírané vody před vypuštěním do řeky je ji třeba čistit. Její čistota má být alespoň taková, jaká byla čistota odebírané vody při nedostatečné úpravě odpadní vody se znečišťují odpadní toky – to má za následek narušení přírodní rovnováhy a ve vodních tocích úbytek organismů při nedostatečné úpravě odpadní vody se znečišťují odpadní toky – to má za následek narušení přírodní rovnováhy a ve vodních tocích úbytek organismů odpadní voda je zdraví škodlivá, a proto se budují čistírny odpadních vod odpadní voda je zdraví škodlivá, a proto se budují čistírny odpadních vod Čištění odpadní vody 1. Biologické čištění- nejprve se odpadní voda zbavuje největších nečistot usazováním nebo filtrací Poté následuje chemické čištění pomocí chem. látek. Poté biologické čištění při němž se některé látky se rozloží působením kyslíku a mikroorganismů. Vedlejším produktem jsou biologické kaly (používají se jako hnojivo) a plynné produkty(ty se spalují a používají k ohřívání vody v čistících nádržích) 2. Samočištění vody – velmi pomalý proces.Odstraňování nečistot z vody činností kyslíku a mikroorganismů

17 Hodnocení vyučovací hodiny Netradiční forma výuky Netradiční forma výuky Názornost Názornost Možnost vracet se k probrané látce Možnost vracet se k probrané látce Postupné zobrazení textu v závislosti na rychlosti výkladu učitele Postupné zobrazení textu v závislosti na rychlosti výkladu učitele Atraktivnost, oživení pro žáky, animace Atraktivnost, oživení pro žáky, animace Klady Zápory Klady Zápory

18 Poznámky k prezentaci Využití laserového ukazovátka usnadňuje žákům i učiteli orientaci v textu Využití laserového ukazovátka usnadňuje žákům i učiteli orientaci v textu Je lepší tuto prezentaci rozdělit na dvě.Velké množství učiva zvládají pouze třídy s výborným prospěchem Je lepší tuto prezentaci rozdělit na dvě.Velké množství učiva zvládají pouze třídy s výborným prospěchem


Stáhnout ppt "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google