Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální obnova vesnice DI Bernhard Haas, zemská vláda Dolního Rakouska Horní Ředice, 17. června 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální obnova vesnice DI Bernhard Haas, zemská vláda Dolního Rakouska Horní Ředice, 17. června 2011."— Transkript prezentace:

1 Sociální obnova vesnice DI Bernhard Haas, zemská vláda Dolního Rakouska Horní Ředice, 17. června 2011

2 Struktura Dolního Rakouska: 5 hlavních regionů (4 historické čtvrti) 25 okresů (správních) 18 „Leader“ regionů 63 malých regionů 573 obcí 1,6 milionů obyvatel rozloha: 19.173 km²

3 Obsahové zaměření  Sociální úkoly  Sociální úkoly : Péče o děti a seniory, od rodinných spolků ke spolkům obecním, od čistě venkovského k místnímu resp. okresnímu přístupu  Vzdělání a kultura  Vzdělání a kultura : rychlý internet, získání / vytvoření nutného vybavení, získání, prohloubení a rozšíření lokálních znalostí  Hospodářství  Hospodářství : provázání a propojení zemědělství, obchodu, živností, řemesel a služeb  Osídlení & výstavba & bydlení  Osídlení & výstavba & bydlení : využití místních zdrojů, šetrný rozvoj osídlení a oživení center vesnic a míst  Mobilita  Mobilita : Snížení nároků na mobilitu a podpora mobility

4 Zdvojnásobení počtu osmdesátníků v roce 2020 Ztrojnásobení počtu devadesátníků v roce 2020 Každé druhé dítě bude stoleté Proměna sociálních vazeb Pohled do budoucnosti Pohled do budoucnosti : Sociální obnova venkova

5 Vývoj od stavební, duchovní až k sociální obnově venkova Cíl: Člověk ve všech životních etapách jako společenská bytost – od dětství až po stáří – děti, rodiny, senioři  Posílení sociální kompetence  Zlepšení komunikace  Upřednostňování sousedské výpomoci  Podpora čestných dobrovolníků a dobrovolnické činnosti  „Soudržnost“ Sociální obnova venkova

6 Vzdělávání sociálních koordinátorů: Informační a propojovací střediska Forma a obsah závislý na každé obci První kontakt pro rychlou nebyrokratickou pomoc Zprostředkování kontaktů Ukončení prvního kurzu v květnu 2011 Další bezplatné kurzy budou následovat Sociální obnova venkova

7 Sociální mapa Dolního Rakouska: www.sozialprojekte.noe-lak.at www.sozialprojekte.noe-lak.at: oNabídky pro pomocné sociální služby oIniciativy a nápady pro angažované spolky a dobrovolníky oNabídky pro všechny věkové skupiny oPro jedince hledající pomoc, ale také i pro nalezení podmětů a nápadů oIntegrovaný portál sociálních koordinátorů Sociální obnova venkova

8

9

10 Síť Generace Nabídky:  Exkurze  Sbírka příkladů dobré praxe (Best-Practices)  Přednášky a akce  Informace  Propojení a výměna zkušeností  Audit obcí přátelských k rodinám  Bezbariérový přístup

11 Síť Generace Témata:  Děti, mladiství  Rodiny  Senioři  Čestní dobrovolníci  Modely bydlení  Stáří v obci  Volný čas a mobilita  Vícegenerační projekty

12 Děti Dětská obecní rada Atzenbrugg Děti ve věku od 7 do 14 let z rozličných grémií (skupiny mládeže, skauti, mladí hasiči...) jsou navrhovány jako dětská obecní rada, aby byly zastoupeny jejich zájmy 21 dětí se třikrát až čtyřikrát ročně potkává na na zasedání se starostou a radou dětské obecní rady. Tímto způsobem jsou projednávány zásadní požadavky a nápady dětí. Je volen „dětský starosta“, který je i mluvčím skupiny. Jde hlavně o vytváření programu volného času společně s obcí a spolky Vlastní rozpočet

13 Děti

14 Centrum pro rodiče a děti Zwergenstube Traismauer Založeno v roce 1997 prostory adaptovány rodiči, vedeno jako spolek s členskými příspěvky, vlastní organizace skupin; spolupůsobení na různých akcích obce a spolků Nabídky: dětská setkání (Babytreff), skupiny her, kurzy angličtiny, přednášky pro rodiče a děti Cíl: integrace nově příchozích, rozvoj přátelství, výměna zkušeností

15 Mládež Kontejner Großmugl rok 2000 - zakládací fáze 5 stavebních kontejnerů rok 2002 – slavnostní otevření rok 2005 – hřiště na plážový volejbal již 8 let živé místo pro setkávání mladých lidí 50 mladistvých ve věku 16 – 25 let založení spolků mladých hasičů

16 Mládež Kyvadlová doprava pro mládež - Harmannsdorf Začátek v roce 2003, mládež z 15 obcí v malém regionu „10 pro Vídeň“ vyhledá začátkem roku 15 – 20 akcí, které by chtěla navštívit. Přes pět tras je zajištěno k vyzvednutí a odvozu mladistvých (průměrně 235 za akci). Mladiství jsou za 3 Eura na večer vyzvednuti na čtyřiceti různých lokalitách na předem určených zastávkách a odvezeni domů.

17 Probíhající optimalizace jízdního řádu; Příspěvek pořadatele je 1,50 € za návštěvníka, zbytek je financován obcemi, spolkovou zemí, sponzory Cíl: Dopravit mladistvé bezpečně na akci a zpět do jejich domovů Mládež

18 Generace „Společná víra ve vesnici“ (Obec Heldenberg) Organizace pravidelných akcí pro všechny věkové skupiny; iniciováno skrze spolek pro obnovu venkova za účelem společenského oživení obce: odpolední setkání seniorů, kurzy břišních tanců, gymnastika, kurz sebeobrany pro dívky, jóga atd. Cíl: vzájemná podpora, zlepšení komunikace a zvyšování kvality života

19 Generace Generační hřiště Kleinschweinbarth (obec Drasenhofen) Areál hřiště s prolézačkami pro děti, cvičebními nástroji pro seniory, jako i ostatními atrakcemi pro všechny (celkem 14 nástrojů) byl zřízen převážně vlastní režií; vlastní systém nouzového volání; pavilon jako příležitost k posezení a stolním hrám; za dobrého počasí; místo setkávání seniorů a cvičebních skupin

20 Cíl: místo komunikace pro všechny, Radost z pohybu a společná zábava na čerstvém vzduchu Generace

21 Erzählcafé a divadlo pro pamětníky Lidé mezi 9 a 99 si vyprávějí osobní příběhy; za účelem odlehčení minulosti a uvědomění si sama sebe; Divadelní skupina hraje tyto příběhy bez přípravy (spatra) Cíl: lepší porozumění mezi starou a mladou generací Generace

22 Společenské centrum SERVUS Würnitz Otevřeno na podzim 2010 Nejprve pro seniory 3x půl dne v týdnu Obědy - řešeno dovozem nízký poplatek; Animace, Aktivace, Komunikace Další nabídky: generační programy, gymnastika 50+, přednášky, servisní a sousedská pomoc, Caritas - konzultace, zprostředkování různých činností Generace

23 Zajištěno skrze čestné dobrovolníky Cíl: Stáří je v obci umožněno Jde o usnadnění podzimu života a zabránění izolace Senioři

24 Projekt Jižní Vinné čtvrti: „Dívám se na tebe – První pomoc v sousedství Školení pro sousedskou pomoc – důvěrníci k omezení nehod v domácnosti nebo poskytnutí rychlé první pomoci až do příjezdu kvalifikovaného zdravotníka Informační přednášky o malých změnách v domácnosti: např. -zmírnění rizikových situací -zajištění proti krádeži nebo požáru v místnosti

25 Senioři LEOVITAL – Senioři aktivně - Leobersdorf Speciálně pro seniory cenově dostupné bydlení v centru, 24 h pohotovost pro případ nouze, Animační programy (kutilství, pohyb, pečení, výlety…), Dobrovolná spolupráce, Zprostředkování nabídky služeb, Individuální poradna

26 Senioři Cíl: Starým lidem by mělo být umožněno zůstat na jednom místě a skrze aktivaci zpomalen jejich proces stárnutí

27 Společnost Společenský portál Zistersdorf Ve výstavbě od 2011– kooperace všech mobilních poskytovatelů domácí pečovatelské služby v regionu Zistersdorf; Myšlenky: Pravidelná výměna Pravidelaná konzultace v domě s pečovatelskou službou Informační tabule s příslušnými nabídkami v pečovatelství Společný výstup na Internetu Společné sestavení nabídek a služeb pro náležející oblasti

28 Generace Obnova venkova pro školní děti – Untersiebenbrunn Cíl: poznat vlastní kraj s radostí a kreativitou: významné body, dějiny oblasti uvědomění sounáležitosti k vlasti – hrdost, identita – děti i jejich rodiče Aktivity:  Procházky po okolí s dospělými (obecní zastupitel, spolky)  Zpracování fotografií, kreseb, výstav a filmů pro pamětníky  Soutěže mezi spolkovými zeměmi  Rozhovory s pamětníky  Označené okruhy k významným místům oblasti  Informační tabule pro děti

29 Generace

30 Péče a blízcí St. Georgen am Ybbsfelde „Hand in Hand“ Cíl: „dělat více pro starší lidi“: Podpora lidí a jejich blízkých, o které je pečováno Posilování sebevědomí – odtabuizování, odbourávání bariér, Lidé pomáhají lidem Aktivity: 1x ročně výlet s opečovávanými seniory pro ulehčení jejich blízkým, Moderované setkání pečovatelů, dohled, návštěvní služba, setkání seniorů; charitativní běh; Mimo jiné: herní skupiny a diskuzní kruhy

31 Péče a blízcí

32 Rodina Katzelsdorf: „Audit obcí přátelských k rodinám“ Systematické přezkoumávání přátelského vztahu k rodinám danné obce přes pracovní skupiny a vzdělávání obyvatelstva všech věkových skupin Definice opatření jako i jejich rámcové prosazování již 3 roky Cíl: Rozvoj přátelského vztahu k rodinám a dětem v obci v souladu s poptávkou Zlepšení kvality života a atraktivity umístění

33 Rodina

34 Lidé se zvláštními potřebami „Zázračný svět v lese“ Sallingberg Lesní stezka na 2 ha pro lidi ze zvláštními potřebami (lidé na invalidních vozících, zrakově a tělesně postižení) stejně tak i pro rodiče s dětmi (kočárky) Uzpůsobeno pro invalidní vozíky, Naváděcí systém pro nevidomé a zrakově postižené, Experimentální zvířecí stanice, vodní klouzačky, velká houpačka, lanové centrum; Vstup volný Cíl: Zprostředkovat tělesně postiženým bližší vztah s přírodou a zábavu pro volný čas

35 Lidé se zvláštními potřebami

36 Senioři a společnost Občanské fórum Kilb Aktivity generace 55+ (setkání 1x měsíčně, lidové tance, „Treff Aktiv“) Pečovatelské byty (v budoucnu) Uskutečněno: „Kilber Advent“: Výnos jde do sociálních fondů (rychlá nebyrokratická a nadstranická pomoc pro obyvatelé v nouzi, výpomoc při pečování) Cíl: Společenské iniciativy a podpůrná opatření života, zlepšení sociálních služeb a vztahů všech věkových skupin

37 Senioři a společnost

38 „4 elementy obnovy venkova“ Srdce Mozek Ruce Humor

39 Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik Amt der NÖ Landesregierung Drinkweldergasse 15, A-3500 Krems Tel: 0043 2732 / 10802 Email: bernhard.haas@noel.gv.at www.dorf-stadterneuerung.at www.raumordnung-noe.at/ Kontakt


Stáhnout ppt "Sociální obnova vesnice DI Bernhard Haas, zemská vláda Dolního Rakouska Horní Ředice, 17. června 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google