Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník - elektro, 3. ročník - mechanik Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrická měření Sada číslo: ICT-72A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:09 Označení vzdělávacího materiálu:VY_32_INOVACE_ICT-72A-09 Téma vzdělávacího materiálu: Měření rezistance, revizní měření malých rezistancí Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM objasňuje parametry měření proudu a napětí, nacvičuje pravidla pro zacházeni s měřicími přístroji; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, zdroj napětí, voltmetr, ampérmetr, měřicí pracoviště Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: 20. 10. 2012 Ověření ve výuce: 20. 3. 2013

2 Měření rezistance uzemnění Druhy uzemnění Uzemnění zřizujeme pro účely pracovní a ochranné Uzemnění rozlišujeme podle napětí sítě na silové a sdělovací Speciální uzemnění napěťového chrániče, uzemnění bleskosvodu Zemní odpor zemniče, který je v zemi, je součtem odporů mezi připojovací svorkou a zemniče a místem v zemi ve vzdálenosti, kde se již vliv zemniče neuplatňuje. Jedná se o odpor: připojovací svorky svodu zemniče přechodový odpor mezi zemničem a zemí odpor půdy až do vzdálenosti od zemniče, kde vliv zemniče zaniká

3 Pro správný návrh uzemnění musíme znát typ půdy a rezistanci vypočítat nebo rezistivitu zemin změřit Tabulka rezistivit zemin (podle ČSN 332000-5-54) Měření rezistance uzemnění Odpor zemniče páskového: l- délka pásku

4 Výsledky měření nutno korigovat 1. Pro období dešťů 2. Pro období sucha Podle roční doby měření Měření rezistance uzemnění

5 Schéma zapojení měření zemního odporu s pomocnými zemniči. Tato metoda je nejpřesnější. Napěťová elektroda je v místě, kde už není úbytek napětí. Zdroj musí mít frekvenci odlišnou od 50Hz, kvůli rušivým proudům o této frekvenci (volí se 38 ÷ 42 nebo 62 ÷ 78 Hz)

6 Měření zemního odporu přístrojem Metra Blansko PU 183.1. Čtyřvodičové zapojení. Měření rezistance uzemnění Zkušební svorka musí být rozpojena

7 Měření rezistance uzemnění Měření zemního odporu přístrojem Metra Blansko PU 183.1. Třívodičové zapojení Použije se, když lze zanedbat odpor vodiče mezi sondou E a svorkou přístroje vůči odporu zemniče. Před vlastním měřením nutno odečíst odpor měřicího obvodu tlačítkem „Test Rs“

8 Měření zemního odporu pomocí Eurotestu MI2086 Měření rezistance uzemnění Sondy H a S mají délku 20m. Konfigurace je vhodná pro měření jednoho zemniče. Pro měření soustavy více zemničů jsou vhodné sondy o délce 50m. Rc - proudová sonda Rp - napěťová sonda

9 Klešťová metoda Měření rezistance uzemnění I E proud zemní smyčkou U M indukované napětí z vysílače RE zemní odpor zemniče R H zemní odpor pomocného zemnič R P odpor půdy mezi oběma zemniči Zemní odpor:

10 Klešťová metoda realizována pomocí přístroje PU193 Měření rezistance uzemnění Metoda je méně přesná, není nutno rozpojovat zkušební svorku R C - paralelní kombinace ostatních zemničů

11 Klešťová metoda realizována pomocí přístroje PU193 Měření rezistance uzemnění H - Pomocný zemnič se použije v případě jednoho zemniče nebo jsou- li zemniče v zemi propojeny.

12 Měření rezistivity zeminy Mezi elektrodami S1 a S2 je odpor: Jsou-li všechny sondy v řadě, lze rezistivitu vypočítat:

13 Měření rezistivity zeminy pomocí přístroje Eurotest MI2086

14 pomocí přístroje PU193 Měření rezistivity zeminy H - pomocný zemnič se použije v případě jednoho zemniče nebo jsou - li zemniče v zemi propojeny.

15 Doporučená literatura Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN 80-730-0022-9. Zdroje Obrázky: archív autora


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google