Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokec 2007 Ivan Wichterle Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i., Praha Fázové rovnováhy v Česku (i ve světě)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokec 2007 Ivan Wichterle Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i., Praha Fázové rovnováhy v Česku (i ve světě)"— Transkript prezentace:

1

2 Pokec 2007 Ivan Wichterle Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i., Praha Fázové rovnováhy v Česku (i ve světě)

3 Pokec 2007 Fázové rovnováhy ve fluidních soustavách kapalina – kapalina... extrakce kapalina – pára... destilace dvě kapalné fáze – pára... extrakce + destilace

4 Pokec 2007 Historie Konec 19. století – objevují se první fyzikálně-chemická data (akademický přístup) Dvacátá léta 20.století – začátek chemicko-inženýrského přístupu k návrhům chemických procesů, a k tomu jsou potřebná dobrá data Boom experimentálních stanovení až do 70. let a následná tvorba datových bází Osmdesátá léta – rozvoj predikčních metod Počítače dovolují lenost  úpadek experimentování

5 Pokec 2007 Fázové rovnováhy v Československu Po druhé světové válce začíná na VŠCHT přednášet G. Standart „americké“ kursy chemického inženýrství Navrhuje mj. zavést i systematičtější výzkum fázových rovnováh 1949 – na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT vzniká zárodek „pražské termodynamické školy“

6 Pokec 2007 Fázové rovnováhy v Československu zavádějí nové experimentální techniky pro měření VLE zavádějí metody zpracování dat a jejich současnou inovaci vše shrnují v r. 1954 do monografie „Rovnováha kapalina-pára“, která později (1958) vychází v anglickém překladu jako světově unikátní dílo Padesátá léta – „otcové zakladatelé“:

7 Pokec 2007 E. Hála V. Fried J. Pick A. Reiser E. Erdös 1958 – katedra fyzikální chemie

8 Pokec 2007 E. Hála V. Fried J. Pick A. Reiser E. Erdös 1958 – katedra fyzikální chemie M. Rylek J. Nývlt

9 Pokec 2007 E. Hála V. Fried J. Pick A. Reiser E. Erdös 1958 – katedra fyzikální chemie M. Rylek J. Nývlt J. Pouchlý T. Boublík Č. ČernýI. Vavruch M. Šišková

10 První experimenty V r. 1953 vyšlo v Chemických Listech prvních sedm článků seriálu „Rovnováha kapalina-pára“ o fyzikální chemii fázových rovnováh Experimentální měření dat bylo ale vyprovokováno až požadavkem průmyslu: Butanol + butylmetakrylát + hydroxyisomáselnan butylnatý Butanol + butylmetakrylát + butylether Voda + kyselina mléčná + ether a také měření tlaků nasycených par čistých látek Pokec 2007

11 Experimentální technika Vývoj zcela nových rovnovážných přístrojů... průkopnický průtočný model (1953) Pokec 2007

12 Nová pracoviště  Ústav fyzikální chemie ČSAV  ÚTZCHT  ÚCHP  CHTF SVŠT, Bratislava  Resortní výzkumné ústavy: Výskumný ústav pre petrochémiu, Nováky VÚCHVU, Záluží VÚAnCH, Ústí n/L VÚOS, Pardubice Pokec 2007

13 Růst počtu experimentálních prací v čase Růst počtu experimentálních prací s časem log N = 0.0297 * year – 54.78 year  N = počet prací Pokec 2007

14 Srovnání se světem Pokec 2007 Srovnání se světem SvětČeskoslovensko + ČR Počet autorů13000150 Počet časopisů65012 Počet článků12500250

15 Vývoj v návaznosti na separační procesy Pokec 2007 Co v ÚCHP (dříve ÚTZCHT) Experimenty: Za >40 let existence termodynamické laboratoře byly naměřeny fázové rovnováhy (kapalina–pára) a) za normálních tlaků 200 binárních soustav 30 ternárních soustav b) za vysokých tlaků 20 binárů a ternárů (Nemluvě o rovnováhách L-L, tlacích nasycených par, měřeních základních a dodatkových fyzikálně-chemických dat)

16 Vývoj v návaznosti na separační procesy Pokec 2007 Co v ÚCHP (dříve ÚTZCHT) Vedlejší produkt – Bibliografie dat o rovnováhách L-G počítačově zpracovávaná již od r. 1973, vydaná v sedmi monografiích vč. CD-ROM softwaru, a r. 2007 zahrnutá jako Vol. XIV do encyklopedie Landolt-Börnstein Obsahuje údaje od r. 1888 do 2006: 13000 referencí (14000 autorů) 20000 systémů (3000 látek)

17 Vývoj v návaznosti na separační procesy Pokec 2007 Vývoj v návaznosti na separační procesy  Až do doby zavádění počítačů v 60. letech používány grafické metody případně jejich modifkace ve spojení s ručními výpočty, např. McCabe-Thiele (1925) Lewis-Matheson (1932) Thiele-Geddes (1933)  Tyto metody vycházejí z grafů experimentálních dat o rovnováze kapalina-pára

18 Počítačová éra Pokec 2007 Počítačová éra Nástup analytických metod při zpracování dat projekčních výpočtech separačních jednotek Příklon k předpovědním metodám Přesun rukodílných výpočtů do CAPE

19 Co se stalo s fázovými rovnováhami ? Pokec 2007 Co se stalo s fázovými rovnováhami ? Komputerizace umožnila:  podstatně lepší zpracování exp. dat a jejich digitalizaci  dát ruce od experimentů  tvorbu datových bází  využití těchto databází ke zdokonalování předpovědí (bohužel)  vytváření softwarových balíčků pro výpočet jakýchkoliv údajů pokud možno z ničeho (a za peníze)

20 To vše navzdory tomu, že Pokec 2007 To vše navzdory tomu, že  se dobře ví, že data chybí v okamžiku, když se potřebují (a přitom je nelze vypočíst s potřebnou přesností)  termodynamika na papíře a v počítači není všemocná  data při stále extrémnějších podmínkách (např. pro hlubinné vrty) lze předpovídat velmi špatně  slušná data pro superkritické extrakce nelze získat jinak než z experimentu

21 CHISA a fázové rovnováhy – počet příspěvků Pokec 2007 CHISA a fázové rovnováhy Počet příspěvků na mezinárodních kongresech

22 CHISA a fázové rovnováhy – podíl experimentů Pokec 2007 CHISA a fázové rovnováhy Podíl experimentálních prací

23 Závěr Pokec 2007 Závěr  Přechod od korelací k předpovědím... ale ve svém důsledku to je moc špatné, protože...  Přechod od experimentů k databázím... usnadňuje život fyzikálním chemikům Experimentů není nikdy dost, a to v žádné vědní oblasti V minulém století nastaly tyto posuny:... usnadňuje život chemickým inženýrům

24 Co v budoucnosti ? Pokec 2007 Co do budoucnosti … ?  Vpád počítačů už nelze zastavit  Co s experimenty ?... a ani z toho vyplývající pohodlný život, avšak...... počítače ještě nejméně padesát let nebudou samy experimentovat a bude tedy nutno spoléhat na pošetilce, kteří svého koníčka budou provozovat s pomocí (bohatších) mecenášů přežijí, protože někdy není jiné cesty, a protože... …ani sebelepší simulátory prozatím nevystihnou realitu na 100% (ačkoliv budou stále lepší a hojnější)

25 Vážné varování Pokec 2007 Poslední varování Situace je tak vážná, že na závěr musím ještě jednou opakovat Pohodlné vysedávání u PC zatím žádná kvalitní data nevyrobilo ! Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pokec 2007 Ivan Wichterle Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i., Praha Fázové rovnováhy v Česku (i ve světě)"

Podobné prezentace


Reklamy Google